Οι 6 Άξονες της Προσωπικότητας μας (John Holland)

Ο κάθε Άνθρωπος, σύμφωνα με τη θεωρία του John Holland, έχει μια συγκεκριμήνη προσωπικότητα. Σκέψου για μια στιγμή! Γνωρίζεις άτομα που είναι πολύ κοινωνικά; Μήπως άλλους που έχουν το χάρισμα και του λέγειν; Δημιουργικά ίσως; Εσωστρεφή και παράλληλα πανέξυπνους ανθρώπους; Βλέπεις, δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Ο κάθε ένας έχει την προσωπικότητά του.

Ο John Holland, μέσα από κάποια τεστ καταφέρνει να προσδιορίσει την προσωπικότητα αυτή. Όσα τεστ βασίζονται στην θεωρία του, ακολουθούν την ίδια στρατηγική. Μέσα από κάποιες ερωτήσεις, προσπαθούν να προσδιορίζουν ποια από τις 6 προσωπικότητες έχεις. Ακούγεται ενδιαφέρον;

Σε αυτό το άρθρο, θα μιλήσουμε επιστημονικά. Με επίσημα στοιχεία, που αναφέρονται μέσα από την θεωρία του John Holland. Ο σκοπός του άρθρου, δεν είναι να σε διασκεδάσει αλλά να σου δώσει τα ερεθίσματα εκείνα που θα σε κάνουν να μάθεις καλύτερα τον εαυτό σου.

Είσαι έτοιμος;

Η Θεωρία του John Holland

Σύμφωνα με την θεωρία του John Holland, ο κάθε άνθρωπος, έχει έναν συγκεκριμένο τύπο προσωπικότητας. Χωρίς βέβαια, αυτό να σημαίνει πως η συνολική προσωπικότητά του είναι αυτή και μόνο. Η θεωρία του John Holland και η ανάλυση της προσωπικότητας εστιάσει στον άξονα εκείνο που είσαι (ίσως) καλύτερος.

Τα τεστ προσωπικότητας λοιπόν, που βασίζονται στη θεωρία του John Holland έχουν ως σκοπό την ανάδειξη του άξονα της προσωπικότητας μας που (ίσως) είναι καλύτεροι. Κατά τη θεωρία αυτή τα επαγγελματικά ενδιαφέροντα είναι μια βασική πλευρά της προσωπικότητας και επομένως η περιγραφή τους είναι στην ουσία περιγραφή της ίδιας της προσωπικότητας ενός ανθρώπου.

Οι 6 Τύποι προσωπικότητας

Οι έξι τύποι προσωπικότητας ή ενδιαφερόντων του Ηοlland είναι: 

 • Πρακτικός
 • Ερευνητικός
 • Καλλιτεχνικός
 • Κοινωνικός
 • Επιχειρηματικός
 • Οργανωτικός / Διοικητικός

Η επαγγελματική σου ικανοποίηση εξαρτάται από το βαθμό στον οποίο το εργασιακό σου περιβάλλον ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Αν για παράδειγμα είσαι κοινωνικός τύπος και κάνεις μια δουλειά που είναι άκρως αντικοινωνική δεν θα είσαι ποτέ χαρούμενος.

Ο τύπος του κάθε ατόμου καθορίζεται από τους τρεις επικρατέστερους τύπους του που αντιπροσωπεύουν τα τρία κυρίαρχα χαρακτηριστικά του. Έτσι, δημιουργείται ένα τρίγωνο που δείχνει την περιοχή των κύριων ενδιαφερόντων σου, μέσα στα οποία πρέπει να βρεθεί το επάγγελμα που θα επιλέξεις, αν θέλεις να είσαι ικανοποιημένος από αυτό.

 • ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ – το επίκεντρο της προσοχής είναι τα αντικείμενα
 • ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ – επικέντρωση στις ιδέες
 • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ – επικέντρωση της προσοχής βρίσκεται σε ανθρώπους και ιδέες
 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ – κέντρο της προσοχής ο άνθρωπος
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ – επικέντρωση σε ανθρώπους και δεδομένα
 • ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ – επικέντρωση στη σκέψη και στα δεδομένα

TEST Εύρεσης Κλίσεων

Επιχειρηματικός Τύπος (Enterprising /Persuaders)

Τα επιχειρηματικά επαγγέλματα χαρακτηρίζονται κυρίως από το ότι δημιουργούν ένα εργασιακό περιβάλλον που ωθεί τα άτομα που ασχολούνται με αυτά να ασκούν διοίκηση (οργανωτική και οικονομική) σε κάποια επιχείρηση ή οργανισμό και να θέτουν προσωπικούς στόχους και φιλοδοξίες. Οι απαιτήσεις, οι ευκαιρίες, αλλά και γενικότερα η όλη φιλοσοφία που περιέχουν αυτά τα επαγγέλματα δημιουργούν μια χαρακτηριστική ατμόσφαιρα που λειτουργεί με τον πιο κάτω τρόπο:

 • Παρακινεί τα άτομα να ασχολούνται με επιχειρηματικές δραστηριότητες, όπως η πώληση και η διοίκηση.
 • Καλλιεργεί στα άτομα την ενασχόληση με επιχειρηματικές δραστηριότητες.
 • Ενθαρρύνει τα άτομα στο να βλέπουν τον εαυτό τους ως άτομα διεκδικητικά, φιλόδοξα, με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις τους, εξωστρεφή, ομιλητικά και με ηγετικές ικανότητες. Τα ενθαρρύνει να βλέπουν τον κόσμο μέσα από ένα μοντέλο που οριοθετείται από τη δύναμη, την κοινωνική ανέλιξη και καταξίωση, το χρήμα και την επιτυχία.
 • Επιβραβεύει τα άτομα όταν συμπεριφέρονται με τους κανόνες του συναγωνισμού και της ελεύθερης αγοράς.

Έτσι, τα άτομα που ζουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον αναπτύσσουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως: α) είναι περισσότερο δεκτικά σε κοινωνικά, συναισθηματικά και καταναλωτικά πρότυπα σκέψης και συμπεριφοράς, β) ελκύονται από επιχειρηματικά επαγγέλματα που ευνοούν την ανάπτυξη ρόλων και συμπεριφορών που επικρατούν σε επιχειρηματικούς χώρους, γ) είναι πολύ ανοικτά σε νέες μεθόδους και πρακτικές που αφορούν στον τρόπο εφαρμογής της εργασίας τους, κάτι που με τη σειρά του οδηγεί στο να έχουν ένα ευρύ πεδίο ενδιαφερόντων και ένα ιδιαίτερο σύστημα αξιών.

Χαρακτηριστικά Επαγγέλματα

Ακολουθούν επαγγέλματα που εντάσσονται σε όλους τους πιθανούς συνδυασμούς των τριγώνων που σχηματίζονται, με πρώτο επικρατέστερο τύπο τον επιχειρηματικό.

 • Σύμβουλος Επενδύσεων
 • Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης, Οικονομολόγος, Στέλεχος Διοίκησης και Οργάνωσης Επιχειρήσεων, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος, κ.α.
 • Ειδικός Διαφήμισης
 • Ειδικός Κοστολόγησης στη Βιομηχανία/Βιοτεχνία, Στέλεχος Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, κ.α.
 • Τεχνολόγος Γεωργικών Προϊόντων, Τεχνολόγος Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία
 • Εργολάβος Οικοδομών, Μόνιμος Υπαξιωματικός Ναυτικού/Στρατού Ξηράς, Εργοδηγός Δομικών Έργων, κ.α.
 • Τεχνολόγος Ζωικής Παραγωγής
 • Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ειδικός Ασφαλιστικών Εργασιών, Μόνιμος Υπαξιωματικός Αεροπορίας, Στέλεχος Μάρκετινγκ, Υπεύθυνος Διοίκησης Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Υπεύθυνος Προμηθειών, κ.α.
 • Ασφαλιστής/-τρια, Διοικητής Ανθρώπινου Δυναμικού, Έμπορος, Πωλητής/-τρια, Χρηματιστής/-τρια, κ.α.
 • Ειδικός Μάρκετινγκ, Ειδικός Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Ειδικός Χρηματιστηριακών Εργασιών, Ερευνητής/-τρια Αγοράς, κ.α.
 • Ιατρικός Επισκέπτης, Ειδικός Ηλεκτρονικού Εμπορίου, κ.α.
 • Ιχθυολόγος
 • Ειδικός Εμπορίας Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων
 • Κατασκευαστής/-τρια Ειδών Ενδυμασίας, Κατασκευαστής/-τρια και Βαφέας Γουναρικών

Κοινωνικός Τύπος (Social Helpers)

Τα Κοινωνικά επαγγέλματα χαρακτηρίζονται κυρίως από το ότι δημιουργούν ένα εργασιακό περιβάλλον που ωθεί τα άτομα που ασχολούνται με αυτά, να πληροφορούν, να εκπαιδεύουν, να βοηθούν και να ενημερώνουν τους άλλους. Οι απαιτήσεις, οι ευκαιρίες, αλλά και γενικότερα η όλη φιλοσοφία που περιέχουν αυτά τα επαγγέλματα, δημιουργούν μια χαρακτηριστική ατμόσφαιρα που λειτουργεί με τον πιο κάτω τρόπο:

 • Παρακινεί τα άτομα να ασχολούνται με κοινωνικές δραστηριότητες.
 • Καλλιεργεί στα άτομα την ενασχόληση με κοινωνικές δραστηριότητες.
 • Ενθαρρύνει τα άτομα στο να βλέπουν τον εαυτό τους ως άτομα που ενδιαφέρονται για τον συνάνθρωπό τους, που βοηθούν τους άλλους όταν τους ζητούν τη βοήθειά τους, ότι ως άτομα συνεργάσιμα και κοινωνικά. Γενικότερα, τα ενθαρρύνει να βλέπουν τον κόσμο μέσα από ένα πιο ευέλικτο γνωστικό πλαίσιο με έντονα τα στοιχεία του αλτρουισμού.
 • Επιβραβεύει τα άτομα όταν εκφράζουν κοινωνικές ανησυχίες και συμπεριφορές με έκδηλο το κοινωνικό περιεχόμενο.

Έτσι, τα άτομα που ζουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον αναπτύσσουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως:

 • είναι περισσότερο δεκτικά σε κοινωνικές, ανθρωπιστικές και θρησκευτικού περιεχομένου συμπεριφορές
 • ελκύονται από κοινωνικά επαγγέλματα που ευνοούν την ανάπτυξη ρόλων και συμπεριφορών που επικρατούν σε κοινωνικές δραστηριότητες
 • είναι πιο ανοικτά σε νέες μεθόδους και πρακτικές που αφορούν στον τρόπο εφαρμογής της εργασίας τους, από τους ρεαλιστές και τους συμβατικούς τύπους.

Με τον τρόπο αυτό, καταφέρνουν να έχουν ένα ευρύτερο πεδίο ενδιαφερόντων και ένα ιδιαίτερο σύστημα αξιών.

Χαρακτηριστικά Επαγγέλματα

Ακολουθούν επαγγέλματα που εντάσσονται σε όλους τους πιθανούς συνδυασμούς των τριγώνων που σχηματίζονται, με πρώτο επικρατέστερο τύπο τον κοινωνικό.

 • Ειδικός Κινησιοθεραπείας, Γυμναστής/-τρια, Ειδικός Προσχολικής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, Μαία/Μαιευτής, Σερβιτόρος Ποτών (Μπάρμαν/Μπαργούμαν), Τραυματιοφορέας, Φυσιοθεραπευτής/-τρια, κ.α.
 • Δικηγόρος, Ιατρός, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Ψυχολόγος, κ.α.
 • Αεροσυνοδός, Αξιωματικός Νοσηλευτικής Σχολής, Βρεφονηπιοκόμος, Εργοθεραπευτής/-τρια, Νοσηλευτής/Νοσηλεύτρια, Ξεναγός, κ.α.
 • Δάσκαλος/-α, Ιερέας, Υπεύθυνος Υποδοχής και Φιλοξενίας, κ.α.
 • Προπονητής/-τρια Αθλήματος, Υπάλληλος Μπαρ
 • Εμποροϋπάλληλος Ειδικός Πωλήσεων, Υπεύθυνος/-η Δημοσίων Σχέσεων
 • Αισθητικός Ποδολογίας και Καλλωπισμού Νυχιών, Λογοθεραπευτής/-τρια, Νηπιαγωγός, Φωτομοντέλο/ Μανεκέν, Ειδικός Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας Έκφρασης κ.α.
 • Αισθητικός Αρωματοθεραπείας, Στέλεχος Οργάνωσης και Διοίκησης Παιδικών Κατασκηνώσεων
 • Δημοσιογράφος, Διαιτολόγος, Δικαστής, Εισαγγελέας, Διπλωμάτης, Θεολόγος, Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Κοινωνικός Λειτουργός, Κοινωνιολόγος, κ.α.
 • Ειδικός Ξενοδοχειακής Ψυχαγωγίας
 • Ειδικός Ψυχαγωγίας
 • Επικοινωνιολόγος

Καλλιτεχνικός Τύπος (Artistic /Creators)

Τα Καλλιτεχνικά επαγγέλματα χαρακτηρίζονται κυρίως από το ότι ωθούν τα άτομα που ασχολούνται με αυτά, σε έναν πιο αόριστο, ελεύθερο και μη συστηματικό τρόπο σκέψης που τα βοηθά στην καλλιτεχνική τους έκφραση και δημιουργία. Οι απαιτήσεις, οι ευκαιρίες, αλλά και γενικότερα η όλη φιλοσοφία που περιέχουν αυτά τα επαγγέλματα, δημιουργούν μια χαρακτηριστική ατμόσφαιρα που λειτουργεί με τον πιο κάτω τρόπο:

 • Παρακινεί τα άτομα να ασχολούνται με καλλιτεχνικές δραστηριότητες.
 • Ενθαρρύνει τα άτομα στο να βλέπουν τον εαυτό τους ως εκφραστικά, αυθεντικά, αυθόρμητα, ανεξάρτητα και αντικομφορμιστικά άτομα, όπως επίσης ως άτομα που έχουν καλλιτεχνικές ικανότητες. Τα ενθαρρύνει να βλέπουν τον κόσμο μέσα από ένα πολύπλοκο, ανεξάρτητο και μη συμβατικό γνωστικό πλαίσιο.
 • Επιβραβεύει τα άτομα όταν εκδηλώνουν καλλιτεχνικό τρόπο σκέψης, έκφρασης και συμπεριφοράς.


Έτσι, τα άτομα που ζουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον αναπτύσσουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως:

 • είναι περισσότερο δεκτικά στον ατομικό, συναισθηματικό και δημιουργικό τρόπο έκφρασης και σκέψης
 • ελκύονται από καλλιτεχνικά επαγγέλματα που ευνοούν την ανάπτυξη ρόλων και συμπεριφορών που επικρατούν στους καλλιτεχνικούς χώρους,
 • είναι πολύ ανοικτά σε νέες μεθόδους και πρακτικές που αφορούν στον τρόπο εφαρμογής της εργασίας τους, κάτι που με τη σειρά του οδηγεί στο να έχουν ένα ευρύ πεδίο ενδιαφερόντων και ένα ιδιαίτερο σύστημα αξιών.

Χαρακτηριστικά Επαγγέλματα

Ακολουθούν επαγγέλματα που εντάσσονται σε όλους τους πιθανούς συνδυασμούς των τριγώνων που σχηματίζονται, με πρώτο επικρατέστερο τύπο τον καλλιτεχνικό.

 • Γλύπτης/-τρια, Ειδικός Καρναβαλικών Κατασκευών, Ειδικός Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής, Τεχνικός Λήψης Φωτογραφίας, Τεχνικός Mουσικός Δισκογραφίας και Ζωντανών Εμφανίσεων, Τεχνολόγος Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής, κ.α.
 • Ειδικός Ενδυματολογίας και Σχεδίασης Μόδας, Σχεδιαστής/-τρια Ενδύματος, Τεχνικός Χειροποίητου Κοσμήματος, Τεχνολόγος Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου, κ.α.
 • Αργυροχρυσοχόος, Γραφίστας Τεχνολόγος Γραφικών Τεχνών, Ηχολήπτης/-τρια, Συντηρητής/-τρια Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Κατασκευαστής/-τρια Παραδοσιακών Μουσικών Οργάνων, κ.α.
 • Θεατρολόγος, Μουσικολόγος, Σχεδιαστής/-τρια Εσωτερικών Χώρων, κ.α.
 • Κριτικός Τέχνης
 • Εκφωνητής/-τρια, Ιεροψάλτης, Μεταφρασής/-τρια Διερμηνέας, κ.α.
 • Τεχνικός Γραφίστας Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου
 • Αγγειοπλάστης, Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής, Ενδυματολόγος, Μακιγιέρ/-εζ, Φωτογράφος, κ.ά.
 • Τεχνολόγος Βιομηχανικού Σχεδιασμού
 • Τεχνολόγος Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων
 • Μουσικός Επιμελητής, Σκηνοθέτης, Τραγουδιστής/-τρια, κ.α.
 • Ειδικός των Πλαστικών Τεχνών και των Επιστημών, Χορευτής/-τρια
 • Χορογράφος
 • Αισθητικός Σύμβουλος Εμφάνισης, Σεναριογράφος, Ενορχηστρωτής/-τρια, κ.α.
 • Ηθοποιός, Λογοτέχνης
 • Μουσικός, Σκηνογράφος
 • Αρχιτέκτονας
 • Διαφημιστής/-τρια, Διακοσμητής/-τρια

Πρακτικός Τύπος (Realistic / Doers)

Τα Πρακτικά Επαγγέλματα χαρακτηρίζονται κυρίως από το ότι τα άτομα που ασχολούνται με αυτά, καταπιάνονται με εργαλεία, μηχανήματα και ζώα. Οι απαιτήσεις, οι ευκαιρίες, αλλά και γενικότερα η όλη φιλοσοφία που περιέχουν αυτά τα επαγγέλματα δημιουργούν μια χαρακτηριστική ατμόσφαιρα, που λειτουργεί με τον πιο κάτω τρόπο:

 • Παρακινεί τα άτομα να ασχολούνται με ρεαλιστικές δραστηριότητες, όπως να χρησιμοποιούν εργαλεία και μηχανήματα.
 • Καλλιεργεί στα άτομα την ενασχόληση με τεχνικές δραστηριότητες.
 • Ενθαρρύνει τα άτομα στο να βλέπουν τον εαυτό τους ως άτομα με μηχανικές και τεχνικές ικανότητες-κλίσεις, αλλά ταυτόχρονα και ως άτομα που δυσκολεύονται στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων. Τους ενθαρρύνει να βλέπουν τον κόσμο μέσα από ένα απλό, πρακτικό και παραδοσιακό πλαίσιο.
 • Επιβραβεύει τα άτομα όταν υιοθετούν παραδοσιακές αξίες και συμπεριφορές, ενώ τα κατευθύνει στο να εκτιμούν ως δείγματα επιτυχίας τα υλικά αγαθά, τα χρήματα και τη δύναμη (επιρροή).

Έτσι, τα άτομα που ζουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον αναπτύσσουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως: α) είναι περισσότερο δεκτικά σε πρακτικές και παραδοσιακές εμπειρίες, β) αναπτύσσουν ρόλους και συμπεριφορές που ευνοούν ρεαλιστικά επαγγέλματα (π.χ. λιγότερη κοινωνική επαφή, χειρωνακτική εργασία), γ) προσαρμόζονται πιο δύσκολα σε νέες μεθόδους και πρακτικές που αφορούν στον τρόπο εφαρμογής της εργασίας τους.

Χαρακτηριστικά Επαγγέλματα

Ακολουθούν επαγγέλματα που εντάσσονται σε όλους τους πιθανούς συνδυασμούς των τριγώνων που σχηματίζονται, με πρώτο επικρατέστερο τύπο τον πρακτικό.

 • Οδηγός-Διανομέας, Οδηγός μέσων μαζικής μεταφοράς, Πλοηγός σκαφών αναψυχής, Στέλεχος υπηρεσιών παροχής ιδιωτικής προστασίας, Τεχνικός ανελκυστήρων, Οπτικός, Ταχυδρόμος, Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού, κ.α.
 • Οδοντοτεχνίτης/-τρια, Χτίστης/-τρια, Τυπογράφος, Ξυλουργός, Φανοποιός, Ράπτης/-τρια, Τυπογράφος, Τεχνίτης/-τρια Συντήρησης Έργων Τέχνης, κ.α.
 • Τεχνικός Η/Υ, Τεχνικός Διαχείρισης Συστημάτων και Παροχής Υπηρεσιών Internet/ Intranet, Τεχνικός H/Y και Ηλεκτρονικών Μηχανών Γραφείου, κ.α.
 • Εικονολήπτης/-τρια, Μάγειρας/-ισσα, Μοντέρ, Αμπιγιέρ/Αμπιγιέζ, Μανικιουρίστας/-α / Πεντικιουρίστας/-α, Ξυλογλύπτης/-τρια, Τεχνίτης/-τρια Δερμάτινων Ειδών, Τεχνίτης/-τρια Ταπετσαριών Επίπλων, κ.α.
 • Τεχνικός Δομικών Έργων, Τεχνολόγος Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων, Τεχνολόγος Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Συστημάτων, κ.α.
 • Τεχνικός δικτύων Η/Υ, Τεχνικός Αεροσκαφών, Τεχνικός Ελέγχου Υλικών, Τεχνολόγος Οίνων και Ποτών, Τεχνολόγος Τοπογράφος, κ.α.
 • Ιχθυοκαλλιεργητής/-τρια, Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού, Τεχνικός Αμπελουργίας – Οινοτεχνίας, Τεχνολόγος Οχημάτων, κ.α.
 • Δύτης/-τρια, Ηλεκτρολόγος, Μηχανικός Πλοίων, Υδραυλικός, Μηχανικός αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, Τεχνικός χημικός παραγωγής (Χημικών εργαστηρίων και ποιοτικού ελέγχου), κ.α.
 • Αγρότης/-ισσα, Αρτοποιός, Κτηνοτρόφος, Πυροσβέστης/-τρια, Εκτυπωτής/- τρια, Τεχνικός Συντήρησης και Επισκευής Γεωργικών Μηχανημάτων, Τεχνολόγος Πολιτικός Δομικών Έργων, κ.α.
 • Ζαχαροπλάστης/-τρια, Τεχνικός Καρναβαλικής Ενδυμασίας, Τεχνικός Σχεδιασμού Κοσμήματος, Τεχνολόγος Σχεδιασμού Ξύλου και Επίπλου, κ.α.
 • Ειδικός Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου, Ειδικός Σχεδιασμού Επίπλων, Τεχνολόγος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων, κ.α.
 • Τεχνολόγος Δασοπονίας
 • Τεχνολόγος Ενεργειακής Τεχνικής
 • Κομμωτής/-τρια
 • Αισθητικός
 • Οδηγός Ταξί
 • Κρεοπώλης

Ερευνητικός Τύπος (Investigative /Thinkers)

Τα Ερευνητικά επαγγέλματα χαρακτηρίζονται κυρίως από το ότι δημιουργούν ένα εργασιακό περιβάλλον που ωθεί τα άτομα που ασχολούνται με αυτά, να ερευνούν με επιστημονικό, συστηματικό και δημιουργικό τρόπο, φυσικά, βιολογικά, κοινωνικά ή πολιτιστικά φαινόμενα. Οι απαιτήσεις, οι ευκαιρίες, αλλά και γενικότερα η όλη φιλοσοφία που περιέχουν αυτά τα επαγγέλματα, δημιουργούν μια χαρακτηριστική ατμόσφαιρα που λειτουργεί με τον πιο κάτω τρόπο:

 • Παρακινεί τα άτομα να ασχολούνται με ερευνητικές – επιστημονικές δραστηριότητες.
 • Ενθαρρύνει τα άτομα στο να βλέπουν τον εαυτό τους ως άτομα με φιλοσοφικές και θεωρητικές ανησυχίες, ως άτομα με επιστημονικό τρόπο σκέψης, ενώ από την άλλη καθιστά φανερό ότι τα άτομα αυτά δυσκολεύονται στο να αναλαμβάνουν ηγετικές πρωτοβουλίες. Τους ενθαρρύνει να βλέπουν τον κόσμο μέσα από ένα πολύπλοκο, αφαιρετικό, ανεξάρτητο και πρωτότυπο γνωστικό πλαίσιο.
 • Επιβραβεύει τα άτομα όταν επιλέγουν έναν επιστημονικό τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς.

Έτσι, τα άτομα που ζουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον αναπτύσσουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως: α) είναι περισσότερο δεκτικά στον αφαιρετικό, θεωρητικό και αναλυτικό τρόπο σκέψης, β) ελκύονται από ερευνητικά επαγγέλματα που ευνοούν την ανάπτυξη ρόλων και συμπεριφορών που επικρατούν σε επιστημονικά πεδία, γ) είναι πολύ ανοικτά σε νέες μεθόδους και πρακτικές που αφορούν στον τρόπο εφαρμογής της εργασίας τους, κάτι που με τη σειρά του οδηγεί στο να έχουν ένα ευρύ πεδίο ενδιαφερόντων και ένα ιδιαίτερο σύστημα αξιών.

Χαρακτηριστικά Επαγγέλματα

Ακολουθούν επαγγέλματα που εντάσσονται σε όλους τους πιθανούς συνδυασμούς των τριγώνων που σχηματίζονται, με πρώτο επικρατέστερο τύπο τον ερευνητικό.

 • Ειδικός Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Περιβαλλοντολόγος, Σχεδιαστής/-τρια Επικοινωνίας Δικτύων, κ.α.
 • Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Κτηνίατρος, Μηχανικός Ορυκτών Πόρων, Μηχανολόγος Μηχανικός, Προγραμματιστής/-τρια Αναλυτής/-τρια, Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, κ.α.
 • Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Βιολόγος, Βοηθός Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων, Τεχνολόγος Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, Φυσικός, κ.α.
 • Γεωπόνος Ζωικής Παραγωγής, Γεωπόνος Φυτικής Παραγωγής, Τραπεζικός Διαδικτύου, κ.α.
 • Μηχανικός Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πολιτικός Μηχανικός, Μηχανολόγος Μηχανικός Βιομηχανίας, κ.α.
 • Γεωγράφος, Ειδικός Βαλκανικών και Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Ιστορικός, Καθηγητής/-τρια Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Μαθηματικός, Στέλεχος στατιστικών ερευνών & δημοσκοπήσεων, Φαρμακοποιός, Φιλόλογος, Φιλόλογος ξένων γλωσσών, Κοινωνικός Ανθρωπολόγος, κ.α.
 • Αναλογιστής/-τρια, Εκτιμητής/-τρια Έργων Τέχνης, Κοσμετολόγος, κ.α.
 • Αρχαιολόγος, Γεωλόγος, Γεωπόνος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Εθνολόγος/Λαογράφος, Μαιευτήρας/ Γυναικολόγος, Χημικός, Ειδικός Επιστημών Θάλασσας, Ειδικός Μεσογειακών Σπουδών, κ.α.
 • Οικονομικός Αναλυτής/-τρια, Στατιστικός, Στέλεχος Διασφάλισης Ποιότητας, κ.α.
 • Γεωπόνος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής
 • Επιμελητής/-τρια Ξεναγός Εθνικών Δρυμών και Χώρων Αναψυχής, Οδοντίατρος

Οργανωτικός / Διοικητικός Τύπος (Conventional / Organizers)

Τα Οργανωτικά / Διοικητικά επαγγέλματα χαρακτηρίζονται κυρίως από το ότι δημιουργούν ένα εργασιακό περιβάλλον που ωθεί τα άτομα που ασχολούνται με αυτά, να ενασχολούνται με τη συστηματοποίηση και την ταξινόμηση στοιχείων, δεδομένων και αρχείων, να διευθετούν και να αναπαράγουν γραφικό υλικό, και γενικότερα να επικεντρώνονται σε δουλειές γραφειακού περιβάλλοντος. Οι απαιτήσεις, οι ευκαιρίες, αλλά και γενικότερα η όλη φιλοσοφία που περιέχουν αυτά τα επαγγέλματα, δημιουργούν μια χαρακτηριστική ατμόσφαιρα που λειτουργεί με τον πιο κάτω τρόπο:

 • Παρακινεί τα άτομα να ασχολούνται με εργασίες γραμματειακής υποστήριξης γραφείου, όπως να ταξινομούν στοιχεία και αριθμούς, να οργανώνουν συναντήσεις και ραντεβού, να αρχειοθετούν έγγραφα κ.α.
 • Καλλιεργεί στα άτομα την ενασχόληση με αντίστοιχες επαγγελματικές δραστηριότητες, όπως υπάλληλος γραφείου, ταμίας, ταχυδρόμος κ.α.
 • Κατευθύνει τα άτομα στο να βλέπουν τον εαυτό τους ως συγκαταβατικά άτομα, τακτικά, καθώς και ως άτομα με ικανότητες οργάνωσης. Δεν ευνοεί τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Τα κατευθύνει ώστε να βλέπουν τον κόσμο μέσα από ένα συμβατικό, στερεότυπο και ταυτόχρονα απλό τρόπο σκέψης.
 • Επιβραβεύει τα άτομα όταν ακολουθούν πρότυπα συμπεριφοράς που ευνοούν την οργάνωση, την τάξη και τη συμμόρφωση στους κανόνες και τις αρχές.

Έτσι, τα άτομα που ζουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον αναπτύσσουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως: α) είναι περισσότερο δεκτικά σε υλιστικά πρότυπα συμπεριφοράς και σκέψης (π.χ. χρήμα, κοινωνική και επαγγελματική πρόοδος), β) ελκύονται από επαγγέλματα που ευνοούν την ανάπτυξη ρόλων και συμπεριφορών που επικρατούν σε επαγγέλματα γραφείου, γ) είναι λιγότερο ανεκτικά και ανοικτά σε νέες μεθόδους και πρακτικές που αφορούν στον τρόπο εφαρμογής της εργασίας τους.

Χαρακτηριστικά Επαγγέλματα

Ακολουθούν επαγγέλματα που εντάσσονται σε όλους τους πιθανούς συνδυασμούς των τριγώνων που σχηματίζονται, με πρώτο επικρατέστερο τύπο τον οργανωτικό/διοικητικό.

 • Αστυνομικός, Βιβλιοθηκονόμος/ Αρχειοθέτης, Συμβολαιογράφος, κ.α.
 • Φοροτεχνικός
 • Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου, Ελεγκτής Εναέριας Κυκλοφορίας
 • Κοστολόγος, Λογιστής/-τρια, Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου, Στέλεχος Φοροτεχνικού Γραφείου, κ.α.
 • Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Τεχνολόγος Τροφίμων, κ.α.
 • Κτηματομεσίτης/-τρια, Στέλεχος Τραπεζικών Εργασιών, Στέλεχος Διοίκησης Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών, κ.α.
 • Σχεδιαστής/-τρια Βιοτεχνικών Βιομηχανικών Προϊόντων
 • Βοηθός Ακτινολογικών Εργαστηρίων, Βοηθός Αναισθησιολογίας, Φύλακας Ασφαλείας, Ειδικός Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων Αιματολογικού Εργαστηρίου, κ.α.
 • Ειδικός Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων Βιοχημικής, Ελεγκτής Ολικής Ποιότητας, Ηλεκτρονικός Δημοσιογράφος, Τεχνολόγος Αντιρρύπανσης, κ.α.
 • Βοηθός Οδοντιάτρου, Ειδικός Λουτροθεραπείας-Θαλασσοθεραπείας, Υπάλληλος Αεροδρομίου, κ.α.
 • Ειδικός Διαχείρισης Τουριστικών Εκδηλώσεων, Τηλεπαρουσιαστής/-τρια, Υπάλληλος Φαρμακείου, κ.α.
 • Αξιωματικός Ενόπλων Δυνάμεων, Υπεύθυνος Μονάδας Συστηματοποιημένου Επισιτισμού (Catering), Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης, κ.α.
 • Αξιωματικός Πολεμικής Αεροπορίας/Στρατού Ξηράς/Ναυτικού, Λιμενοφύλακας, Οργανωτής/-τρια Συνεδρίων, Εκθέσεων και Εκδηλώσεων, Στέλεχος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, Υπάλληλος Οικονομικών Υπηρεσιών, κ.α.
 • Γραμματέας, Ειδικός Τουριστικού Πρακτορείου, Ορκωτός/-ή Ελεγκτής/-τρια, Στέλεχος Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Στέλεχος Τουριστικών Επιχειρήσεων, κ.α.

Βιντεοπαρουσίαση της Θεωρίας του Holland

Ανάλυση της Θεωρίας

Προεπιλεγμένη Εικόνα

3 Σχόλια

 1. whoah this weblog is fantastic i love studying your articles.
  Keep up the good work! You realize, a lot of individuals are looking round for this information,
  you can help them greatly.

 2. Oh my goodness! Incredible article dude! Thanks, However I am encountering difficulties with
  your RSS. I don’t know the reason why I am unable to subscribe to it.
  Is there anybody getting similar RSS issues? Anyone who knows
  the answer can you kindly respond? Thanx!!

 3. Hey are using WordPress for your site platform? I’m new
  to the blog world but I’m trying to get started and
  set up my own. Do you require any html coding expertise to make your own blog?
  Any help would be really appreciated!

Υποβολή απάντησης

error: Το περιεχόμενο προστατεύεται.

Join the Future

Γίνε μέλος της F κοινότητας και απέκτησε δωρεάν πρόσβαση σε pro tips και υλικό για να χτίσεις την καριέρα σου έτσι όπως εσύ την ονειρεύεσαι.

You have successfully subscribed to the newsletter

Ουπς, κάτι πήγε στραβά!