Οι 6 Άξονες της Προσωπικότητας μας (John Holland)

Ο κάθε Άνθρωπος, σύμφωνα με τη θεωρία του John Holland, έχει μια συγκεκριμήνη προσωπικότητα. Σκέψου για μια στιγμή! Γνωρίζεις άτομα που είναι πολύ κοινωνικά; Μήπως άλλους που έχουν το χάρισμα και του λέγειν; Δημιουργικά ίσως; Εσωστρεφή και παράλληλα πανέξυπνους ανθρώπους; Βλέπεις, δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Ο κάθε ένας έχει την προσωπικότητά του.

Ο John Holland, μέσα από κάποια τεστ καταφέρνει να προσδιορίσει την προσωπικότητα αυτή. Όσα τεστ βασίζονται στην θεωρία του, ακολουθούν την ίδια στρατηγική. Μέσα από κάποιες ερωτήσεις, προσπαθούν να προσδιορίζουν ποια από τις 6 προσωπικότητες έχεις. Ακούγεται ενδιαφέρον;

Σε αυτό το άρθρο, θα μιλήσουμε επιστημονικά. Με επίσημα στοιχεία, που αναφέρονται μέσα από την θεωρία του John Holland. Ο σκοπός του άρθρου, δεν είναι να σε διασκεδάσει αλλά να σου δώσει τα ερεθίσματα εκείνα που θα σε κάνουν να μάθεις καλύτερα τον εαυτό σου.

Είσαι έτοιμος;

Η Θεωρία του John Holland

Σύμφωνα με την θεωρία του John Holland, ο κάθε άνθρωπος, έχει έναν συγκεκριμένο τύπο προσωπικότητας. Χωρίς βέβαια, αυτό να σημαίνει πως η συνολική προσωπικότητά του είναι αυτή και μόνο. Η θεωρία του John Holland και η ανάλυση της προσωπικότητας εστιάσει στον άξονα εκείνο που είσαι (ίσως) καλύτερος.

Τα τεστ προσωπικότητας λοιπόν, που βασίζονται στη θεωρία του John Holland έχουν ως σκοπό την ανάδειξη του άξονα της προσωπικότητας μας που (ίσως) είναι καλύτεροι. Κατά τη θεωρία αυτή τα επαγγελματικά ενδιαφέροντα είναι μια βασική πλευρά της προσωπικότητας και επομένως η περιγραφή τους είναι στην ουσία περιγραφή της ίδιας της προσωπικότητας ενός ανθρώπου.

Οι 6 Τύποι προσωπικότητας

Οι έξι τύποι προσωπικότητας ή ενδιαφερόντων του Ηοlland είναι: 

 • Πρακτικός
 • Ερευνητικός
 • Καλλιτεχνικός
 • Κοινωνικός
 • Επιχειρηματικός
 • Οργανωτικός / Διοικητικός

Η επαγγελματική σου ικανοποίηση εξαρτάται από το βαθμό στον οποίο το εργασιακό σου περιβάλλον ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Αν για παράδειγμα είσαι κοινωνικός τύπος και κάνεις μια δουλειά που είναι άκρως αντικοινωνική δεν θα είσαι ποτέ χαρούμενος.

Ο τύπος του κάθε ατόμου καθορίζεται από τους τρεις επικρατέστερους τύπους του που αντιπροσωπεύουν τα τρία κυρίαρχα χαρακτηριστικά του. Έτσι, δημιουργείται ένα τρίγωνο που δείχνει την περιοχή των κύριων ενδιαφερόντων σου, μέσα στα οποία πρέπει να βρεθεί το επάγγελμα που θα επιλέξεις, αν θέλεις να είσαι ικανοποιημένος από αυτό.

 • ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ – το επίκεντρο της προσοχής είναι τα αντικείμενα
 • ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ – επικέντρωση στις ιδέες
 • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ – επικέντρωση της προσοχής βρίσκεται σε ανθρώπους και ιδέες
 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ – κέντρο της προσοχής ο άνθρωπος
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ – επικέντρωση σε ανθρώπους και δεδομένα
 • ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ – επικέντρωση στη σκέψη και στα δεδομένα

TEST Εύρεσης Κλίσεων

Επιχειρηματικός Τύπος (Enterprising /Persuaders)

Τα επιχειρηματικά επαγγέλματα χαρακτηρίζονται κυρίως από το ότι δημιουργούν ένα εργασιακό περιβάλλον που ωθεί τα άτομα που ασχολούνται με αυτά να ασκούν διοίκηση (οργανωτική και οικονομική) σε κάποια επιχείρηση ή οργανισμό και να θέτουν προσωπικούς στόχους και φιλοδοξίες. Οι απαιτήσεις, οι ευκαιρίες, αλλά και γενικότερα η όλη φιλοσοφία που περιέχουν αυτά τα επαγγέλματα δημιουργούν μια χαρακτηριστική ατμόσφαιρα που λειτουργεί με τον πιο κάτω τρόπο:

 • Παρακινεί τα άτομα να ασχολούνται με επιχειρηματικές δραστηριότητες, όπως η πώληση και η διοίκηση.
 • Καλλιεργεί στα άτομα την ενασχόληση με επιχειρηματικές δραστηριότητες.
 • Ενθαρρύνει τα άτομα στο να βλέπουν τον εαυτό τους ως άτομα διεκδικητικά, φιλόδοξα, με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις τους, εξωστρεφή, ομιλητικά και με ηγετικές ικανότητες. Τα ενθαρρύνει να βλέπουν τον κόσμο μέσα από ένα μοντέλο που οριοθετείται από τη δύναμη, την κοινωνική ανέλιξη και καταξίωση, το χρήμα και την επιτυχία.
 • Επιβραβεύει τα άτομα όταν συμπεριφέρονται με τους κανόνες του συναγωνισμού και της ελεύθερης αγοράς.

Έτσι, τα άτομα που ζουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον αναπτύσσουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως: α) είναι περισσότερο δεκτικά σε κοινωνικά, συναισθηματικά και καταναλωτικά πρότυπα σκέψης και συμπεριφοράς, β) ελκύονται από επιχειρηματικά επαγγέλματα που ευνοούν την ανάπτυξη ρόλων και συμπεριφορών που επικρατούν σε επιχειρηματικούς χώρους, γ) είναι πολύ ανοικτά σε νέες μεθόδους και πρακτικές που αφορούν στον τρόπο εφαρμογής της εργασίας τους, κάτι που με τη σειρά του οδηγεί στο να έχουν ένα ευρύ πεδίο ενδιαφερόντων και ένα ιδιαίτερο σύστημα αξιών.

Χαρακτηριστικά Επαγγέλματα

Ακολουθούν επαγγέλματα που εντάσσονται σε όλους τους πιθανούς συνδυασμούς των τριγώνων που σχηματίζονται, με πρώτο επικρατέστερο τύπο τον επιχειρηματικό.

 • Σύμβουλος Επενδύσεων
 • Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης, Οικονομολόγος, Στέλεχος Διοίκησης και Οργάνωσης Επιχειρήσεων, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος, κ.α.
 • Ειδικός Διαφήμισης
 • Ειδικός Κοστολόγησης στη Βιομηχανία/Βιοτεχνία, Στέλεχος Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, κ.α.
 • Τεχνολόγος Γεωργικών Προϊόντων, Τεχνολόγος Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία
 • Εργολάβος Οικοδομών, Μόνιμος Υπαξιωματικός Ναυτικού/Στρατού Ξηράς, Εργοδηγός Δομικών Έργων, κ.α.
 • Τεχνολόγος Ζωικής Παραγωγής
 • Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ειδικός Ασφαλιστικών Εργασιών, Μόνιμος Υπαξιωματικός Αεροπορίας, Στέλεχος Μάρκετινγκ, Υπεύθυνος Διοίκησης Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Υπεύθυνος Προμηθειών, κ.α.
 • Ασφαλιστής/-τρια, Διοικητής Ανθρώπινου Δυναμικού, Έμπορος, Πωλητής/-τρια, Χρηματιστής/-τρια, κ.α.
 • Ειδικός Μάρκετινγκ, Ειδικός Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Ειδικός Χρηματιστηριακών Εργασιών, Ερευνητής/-τρια Αγοράς, κ.α.
 • Ιατρικός Επισκέπτης, Ειδικός Ηλεκτρονικού Εμπορίου, κ.α.
 • Ιχθυολόγος
 • Ειδικός Εμπορίας Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων
 • Κατασκευαστής/-τρια Ειδών Ενδυμασίας, Κατασκευαστής/-τρια και Βαφέας Γουναρικών

Κοινωνικός Τύπος (Social Helpers)

Τα Κοινωνικά επαγγέλματα χαρακτηρίζονται κυρίως από το ότι δημιουργούν ένα εργασιακό περιβάλλον που ωθεί τα άτομα που ασχολούνται με αυτά, να πληροφορούν, να εκπαιδεύουν, να βοηθούν και να ενημερώνουν τους άλλους. Οι απαιτήσεις, οι ευκαιρίες, αλλά και γενικότερα η όλη φιλοσοφία που περιέχουν αυτά τα επαγγέλματα, δημιουργούν μια χαρακτηριστική ατμόσφαιρα που λειτουργεί με τον πιο κάτω τρόπο:

 • Παρακινεί τα άτομα να ασχολούνται με κοινωνικές δραστηριότητες.
 • Καλλιεργεί στα άτομα την ενασχόληση με κοινωνικές δραστηριότητες.
 • Ενθαρρύνει τα άτομα στο να βλέπουν τον εαυτό τους ως άτομα που ενδιαφέρονται για τον συνάνθρωπό τους, που βοηθούν τους άλλους όταν τους ζητούν τη βοήθειά τους, ότι ως άτομα συνεργάσιμα και κοινωνικά. Γενικότερα, τα ενθαρρύνει να βλέπουν τον κόσμο μέσα από ένα πιο ευέλικτο γνωστικό πλαίσιο με έντονα τα στοιχεία του αλτρουισμού.
 • Επιβραβεύει τα άτομα όταν εκφράζουν κοινωνικές ανησυχίες και συμπεριφορές με έκδηλο το κοινωνικό περιεχόμενο.

Έτσι, τα άτομα που ζουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον αναπτύσσουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως:

 • είναι περισσότερο δεκτικά σε κοινωνικές, ανθρωπιστικές και θρησκευτικού περιεχομένου συμπεριφορές
 • ελκύονται από κοινωνικά επαγγέλματα που ευνοούν την ανάπτυξη ρόλων και συμπεριφορών που επικρατούν σε κοινωνικές δραστηριότητες
 • είναι πιο ανοικτά σε νέες μεθόδους και πρακτικές που αφορούν στον τρόπο εφαρμογής της εργασίας τους, από τους ρεαλιστές και τους συμβατικούς τύπους.

Με τον τρόπο αυτό, καταφέρνουν να έχουν ένα ευρύτερο πεδίο ενδιαφερόντων και ένα ιδιαίτερο σύστημα αξιών.

Χαρακτηριστικά Επαγγέλματα

Ακολουθούν επαγγέλματα που εντάσσονται σε όλους τους πιθανούς συνδυασμούς των τριγώνων που σχηματίζονται, με πρώτο επικρατέστερο τύπο τον κοινωνικό.

 • Ειδικός Κινησιοθεραπείας, Γυμναστής/-τρια, Ειδικός Προσχολικής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, Μαία/Μαιευτής, Σερβιτόρος Ποτών (Μπάρμαν/Μπαργούμαν), Τραυματιοφορέας, Φυσιοθεραπευτής/-τρια, κ.α.
 • Δικηγόρος, Ιατρός, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Ψυχολόγος, κ.α.
 • Αεροσυνοδός, Αξιωματικός Νοσηλευτικής Σχολής, Βρεφονηπιοκόμος, Εργοθεραπευτής/-τρια, Νοσηλευτής/Νοσηλεύτρια, Ξεναγός, κ.α.
 • Δάσκαλος/-α, Ιερέας, Υπεύθυνος Υποδοχής και Φιλοξενίας, κ.α.
 • Προπονητής/-τρια Αθλήματος, Υπάλληλος Μπαρ
 • Εμποροϋπάλληλος Ειδικός Πωλήσεων, Υπεύθυνος/-η Δημοσίων Σχέσεων
 • Αισθητικός Ποδολογίας και Καλλωπισμού Νυχιών, Λογοθεραπευτής/-τρια, Νηπιαγωγός, Φωτομοντέλο/ Μανεκέν, Ειδικός Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας Έκφρασης κ.α.
 • Αισθητικός Αρωματοθεραπείας, Στέλεχος Οργάνωσης και Διοίκησης Παιδικών Κατασκηνώσεων
 • Δημοσιογράφος, Διαιτολόγος, Δικαστής, Εισαγγελέας, Διπλωμάτης, Θεολόγος, Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Κοινωνικός Λειτουργός, Κοινωνιολόγος, κ.α.
 • Ειδικός Ξενοδοχειακής Ψυχαγωγίας
 • Ειδικός Ψυχαγωγίας
 • Επικοινωνιολόγος

Καλλιτεχνικός Τύπος (Artistic /Creators)

Τα Καλλιτεχνικά επαγγέλματα χαρακτηρίζονται κυρίως από το ότι ωθούν τα άτομα που ασχολούνται με αυτά, σε έναν πιο αόριστο, ελεύθερο και μη συστηματικό τρόπο σκέψης που τα βοηθά στην καλλιτεχνική τους έκφραση και δημιουργία. Οι απαιτήσεις, οι ευκαιρίες, αλλά και γενικότερα η όλη φιλοσοφία που περιέχουν αυτά τα επαγγέλματα, δημιουργούν μια χαρακτηριστική ατμόσφαιρα που λειτουργεί με τον πιο κάτω τρόπο:

 • Παρακινεί τα άτομα να ασχολούνται με καλλιτεχνικές δραστηριότητες.
 • Ενθαρρύνει τα άτομα στο να βλέπουν τον εαυτό τους ως εκφραστικά, αυθεντικά, αυθόρμητα, ανεξάρτητα και αντικομφορμιστικά άτομα, όπως επίσης ως άτομα που έχουν καλλιτεχνικές ικανότητες. Τα ενθαρρύνει να βλέπουν τον κόσμο μέσα από ένα πολύπλοκο, ανεξάρτητο και μη συμβατικό γνωστικό πλαίσιο.
 • Επιβραβεύει τα άτομα όταν εκδηλώνουν καλλιτεχνικό τρόπο σκέψης, έκφρασης και συμπεριφοράς.


Έτσι, τα άτομα που ζουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον αναπτύσσουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως:

 • είναι περισσότερο δεκτικά στον ατομικό, συναισθηματικό και δημιουργικό τρόπο έκφρασης και σκέψης
 • ελκύονται από καλλιτεχνικά επαγγέλματα που ευνοούν την ανάπτυξη ρόλων και συμπεριφορών που επικρατούν στους καλλιτεχνικούς χώρους,
 • είναι πολύ ανοικτά σε νέες μεθόδους και πρακτικές που αφορούν στον τρόπο εφαρμογής της εργασίας τους, κάτι που με τη σειρά του οδηγεί στο να έχουν ένα ευρύ πεδίο ενδιαφερόντων και ένα ιδιαίτερο σύστημα αξιών.

Χαρακτηριστικά Επαγγέλματα

Ακολουθούν επαγγέλματα που εντάσσονται σε όλους τους πιθανούς συνδυασμούς των τριγώνων που σχηματίζονται, με πρώτο επικρατέστερο τύπο τον καλλιτεχνικό.

 • Γλύπτης/-τρια, Ειδικός Καρναβαλικών Κατασκευών, Ειδικός Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής, Τεχνικός Λήψης Φωτογραφίας, Τεχνικός Mουσικός Δισκογραφίας και Ζωντανών Εμφανίσεων, Τεχνολόγος Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής, κ.α.
 • Ειδικός Ενδυματολογίας και Σχεδίασης Μόδας, Σχεδιαστής/-τρια Ενδύματος, Τεχνικός Χειροποίητου Κοσμήματος, Τεχνολόγος Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου, κ.α.
 • Αργυροχρυσοχόος, Γραφίστας Τεχνολόγος Γραφικών Τεχνών, Ηχολήπτης/-τρια, Συντηρητής/-τρια Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Κατασκευαστής/-τρια Παραδοσιακών Μουσικών Οργάνων, κ.α.
 • Θεατρολόγος, Μουσικολόγος, Σχεδιαστής/-τρια Εσωτερικών Χώρων, κ.α.
 • Κριτικός Τέχνης
 • Εκφωνητής/-τρια, Ιεροψάλτης, Μεταφρασής/-τρια Διερμηνέας, κ.α.
 • Τεχνικός Γραφίστας Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου
 • Αγγειοπλάστης, Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής, Ενδυματολόγος, Μακιγιέρ/-εζ, Φωτογράφος, κ.ά.
 • Τεχνολόγος Βιομηχανικού Σχεδιασμού
 • Τεχνολόγος Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων
 • Μουσικός Επιμελητής, Σκηνοθέτης, Τραγουδιστής/-τρια, κ.α.
 • Ειδικός των Πλαστικών Τεχνών και των Επιστημών, Χορευτής/-τρια
 • Χορογράφος
 • Αισθητικός Σύμβουλος Εμφάνισης, Σεναριογράφος, Ενορχηστρωτής/-τρια, κ.α.
 • Ηθοποιός, Λογοτέχνης
 • Μουσικός, Σκηνογράφος
 • Αρχιτέκτονας
 • Διαφημιστής/-τρια, Διακοσμητής/-τρια

Πρακτικός Τύπος (Realistic / Doers)

Τα Πρακτικά Επαγγέλματα χαρακτηρίζονται κυρίως από το ότι τα άτομα που ασχολούνται με αυτά, καταπιάνονται με εργαλεία, μηχανήματα και ζώα. Οι απαιτήσεις, οι ευκαιρίες, αλλά και γενικότερα η όλη φιλοσοφία που περιέχουν αυτά τα επαγγέλματα δημιουργούν μια χαρακτηριστική ατμόσφαιρα, που λειτουργεί με τον πιο κάτω τρόπο:

 • Παρακινεί τα άτομα να ασχολούνται με ρεαλιστικές δραστηριότητες, όπως να χρησιμοποιούν εργαλεία και μηχανήματα.
 • Καλλιεργεί στα άτομα την ενασχόληση με τεχνικές δραστηριότητες.
 • Ενθαρρύνει τα άτομα στο να βλέπουν τον εαυτό τους ως άτομα με μηχανικές και τεχνικές ικανότητες-κλίσεις, αλλά ταυτόχρονα και ως άτομα που δυσκολεύονται στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων. Τους ενθαρρύνει να βλέπουν τον κόσμο μέσα από ένα απλό, πρακτικό και παραδοσιακό πλαίσιο.
 • Επιβραβεύει τα άτομα όταν υιοθετούν παραδοσιακές αξίες και συμπεριφορές, ενώ τα κατευθύνει στο να εκτιμούν ως δείγματα επιτυχίας τα υλικά αγαθά, τα χρήματα και τη δύναμη (επιρροή).

Έτσι, τα άτομα που ζουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον αναπτύσσουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως: α) είναι περισσότερο δεκτικά σε πρακτικές και παραδοσιακές εμπειρίες, β) αναπτύσσουν ρόλους και συμπεριφορές που ευνοούν ρεαλιστικά επαγγέλματα (π.χ. λιγότερη κοινωνική επαφή, χειρωνακτική εργασία), γ) προσαρμόζονται πιο δύσκολα σε νέες μεθόδους και πρακτικές που αφορούν στον τρόπο εφαρμογής της εργασίας τους.

Χαρακτηριστικά Επαγγέλματα

Ακολουθούν επαγγέλματα που εντάσσονται σε όλους τους πιθανούς συνδυασμούς των τριγώνων που σχηματίζονται, με πρώτο επικρατέστερο τύπο τον πρακτικό.

 • Οδηγός-Διανομέας, Οδηγός μέσων μαζικής μεταφοράς, Πλοηγός σκαφών αναψυχής, Στέλεχος υπηρεσιών παροχής ιδιωτικής προστασίας, Τεχνικός ανελκυστήρων, Οπτικός, Ταχυδρόμος, Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού, κ.α.
 • Οδοντοτεχνίτης/-τρια, Χτίστης/-τρια, Τυπογράφος, Ξυλουργός, Φανοποιός, Ράπτης/-τρια, Τυπογράφος, Τεχνίτης/-τρια Συντήρησης Έργων Τέχνης, κ.α.
 • Τεχνικός Η/Υ, Τεχνικός Διαχείρισης Συστημάτων και Παροχής Υπηρεσιών Internet/ Intranet, Τεχνικός H/Y και Ηλεκτρονικών Μηχανών Γραφείου, κ.α.
 • Εικονολήπτης/-τρια, Μάγειρας/-ισσα, Μοντέρ, Αμπιγιέρ/Αμπιγιέζ, Μανικιουρίστας/-α / Πεντικιουρίστας/-α, Ξυλογλύπτης/-τρια, Τεχνίτης/-τρια Δερμάτινων Ειδών, Τεχνίτης/-τρια Ταπετσαριών Επίπλων, κ.α.
 • Τεχνικός Δομικών Έργων, Τεχνολόγος Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων, Τεχνολόγος Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Συστημάτων, κ.α.
 • Τεχνικός δικτύων Η/Υ, Τεχνικός Αεροσκαφών, Τεχνικός Ελέγχου Υλικών, Τεχνολόγος Οίνων και Ποτών, Τεχνολόγος Τοπογράφος, κ.α.
 • Ιχθυοκαλλιεργητής/-τρια, Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού, Τεχνικός Αμπελουργίας – Οινοτεχνίας, Τεχνολόγος Οχημάτων, κ.α.
 • Δύτης/-τρια, Ηλεκτρολόγος, Μηχανικός Πλοίων, Υδραυλικός, Μηχανικός αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, Τεχνικός χημικός παραγωγής (Χημικών εργαστηρίων και ποιοτικού ελέγχου), κ.α.
 • Αγρότης/-ισσα, Αρτοποιός, Κτηνοτρόφος, Πυροσβέστης/-τρια, Εκτυπωτής/- τρια, Τεχνικός Συντήρησης και Επισκευής Γεωργικών Μηχανημάτων, Τεχνολόγος Πολιτικός Δομικών Έργων, κ.α.
 • Ζαχαροπλάστης/-τρια, Τεχνικός Καρναβαλικής Ενδυμασίας, Τεχνικός Σχεδιασμού Κοσμήματος, Τεχνολόγος Σχεδιασμού Ξύλου και Επίπλου, κ.α.
 • Ειδικός Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου, Ειδικός Σχεδιασμού Επίπλων, Τεχνολόγος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων, κ.α.
 • Τεχνολόγος Δασοπονίας
 • Τεχνολόγος Ενεργειακής Τεχνικής
 • Κομμωτής/-τρια
 • Αισθητικός
 • Οδηγός Ταξί
 • Κρεοπώλης

Ερευνητικός Τύπος (Investigative /Thinkers)

Τα Ερευνητικά επαγγέλματα χαρακτηρίζονται κυρίως από το ότι δημιουργούν ένα εργασιακό περιβάλλον που ωθεί τα άτομα που ασχολούνται με αυτά, να ερευνούν με επιστημονικό, συστηματικό και δημιουργικό τρόπο, φυσικά, βιολογικά, κοινωνικά ή πολιτιστικά φαινόμενα. Οι απαιτήσεις, οι ευκαιρίες, αλλά και γενικότερα η όλη φιλοσοφία που περιέχουν αυτά τα επαγγέλματα, δημιουργούν μια χαρακτηριστική ατμόσφαιρα που λειτουργεί με τον πιο κάτω τρόπο:

 • Παρακινεί τα άτομα να ασχολούνται με ερευνητικές – επιστημονικές δραστηριότητες.
 • Ενθαρρύνει τα άτομα στο να βλέπουν τον εαυτό τους ως άτομα με φιλοσοφικές και θεωρητικές ανησυχίες, ως άτομα με επιστημονικό τρόπο σκέψης, ενώ από την άλλη καθιστά φανερό ότι τα άτομα αυτά δυσκολεύονται στο να αναλαμβάνουν ηγετικές πρωτοβουλίες. Τους ενθαρρύνει να βλέπουν τον κόσμο μέσα από ένα πολύπλοκο, αφαιρετικό, ανεξάρτητο και πρωτότυπο γνωστικό πλαίσιο.
 • Επιβραβεύει τα άτομα όταν επιλέγουν έναν επιστημονικό τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς.

Έτσι, τα άτομα που ζουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον αναπτύσσουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως: α) είναι περισσότερο δεκτικά στον αφαιρετικό, θεωρητικό και αναλυτικό τρόπο σκέψης, β) ελκύονται από ερευνητικά επαγγέλματα που ευνοούν την ανάπτυξη ρόλων και συμπεριφορών που επικρατούν σε επιστημονικά πεδία, γ) είναι πολύ ανοικτά σε νέες μεθόδους και πρακτικές που αφορούν στον τρόπο εφαρμογής της εργασίας τους, κάτι που με τη σειρά του οδηγεί στο να έχουν ένα ευρύ πεδίο ενδιαφερόντων και ένα ιδιαίτερο σύστημα αξιών.

Χαρακτηριστικά Επαγγέλματα

Ακολουθούν επαγγέλματα που εντάσσονται σε όλους τους πιθανούς συνδυασμούς των τριγώνων που σχηματίζονται, με πρώτο επικρατέστερο τύπο τον ερευνητικό.

 • Ειδικός Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Περιβαλλοντολόγος, Σχεδιαστής/-τρια Επικοινωνίας Δικτύων, κ.α.
 • Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Κτηνίατρος, Μηχανικός Ορυκτών Πόρων, Μηχανολόγος Μηχανικός, Προγραμματιστής/-τρια Αναλυτής/-τρια, Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, κ.α.
 • Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Βιολόγος, Βοηθός Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων, Τεχνολόγος Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, Φυσικός, κ.α.
 • Γεωπόνος Ζωικής Παραγωγής, Γεωπόνος Φυτικής Παραγωγής, Τραπεζικός Διαδικτύου, κ.α.
 • Μηχανικός Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πολιτικός Μηχανικός, Μηχανολόγος Μηχανικός Βιομηχανίας, κ.α.
 • Γεωγράφος, Ειδικός Βαλκανικών και Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Ιστορικός, Καθηγητής/-τρια Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Μαθηματικός, Στέλεχος στατιστικών ερευνών & δημοσκοπήσεων, Φαρμακοποιός, Φιλόλογος, Φιλόλογος ξένων γλωσσών, Κοινωνικός Ανθρωπολόγος, κ.α.
 • Αναλογιστής/-τρια, Εκτιμητής/-τρια Έργων Τέχνης, Κοσμετολόγος, κ.α.
 • Αρχαιολόγος, Γεωλόγος, Γεωπόνος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Εθνολόγος/Λαογράφος, Μαιευτήρας/ Γυναικολόγος, Χημικός, Ειδικός Επιστημών Θάλασσας, Ειδικός Μεσογειακών Σπουδών, κ.α.
 • Οικονομικός Αναλυτής/-τρια, Στατιστικός, Στέλεχος Διασφάλισης Ποιότητας, κ.α.
 • Γεωπόνος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής
 • Επιμελητής/-τρια Ξεναγός Εθνικών Δρυμών και Χώρων Αναψυχής, Οδοντίατρος

Οργανωτικός / Διοικητικός Τύπος (Conventional / Organizers)

Τα Οργανωτικά / Διοικητικά επαγγέλματα χαρακτηρίζονται κυρίως από το ότι δημιουργούν ένα εργασιακό περιβάλλον που ωθεί τα άτομα που ασχολούνται με αυτά, να ενασχολούνται με τη συστηματοποίηση και την ταξινόμηση στοιχείων, δεδομένων και αρχείων, να διευθετούν και να αναπαράγουν γραφικό υλικό, και γενικότερα να επικεντρώνονται σε δουλειές γραφειακού περιβάλλοντος. Οι απαιτήσεις, οι ευκαιρίες, αλλά και γενικότερα η όλη φιλοσοφία που περιέχουν αυτά τα επαγγέλματα, δημιουργούν μια χαρακτηριστική ατμόσφαιρα που λειτουργεί με τον πιο κάτω τρόπο:

 • Παρακινεί τα άτομα να ασχολούνται με εργασίες γραμματειακής υποστήριξης γραφείου, όπως να ταξινομούν στοιχεία και αριθμούς, να οργανώνουν συναντήσεις και ραντεβού, να αρχειοθετούν έγγραφα κ.α.
 • Καλλιεργεί στα άτομα την ενασχόληση με αντίστοιχες επαγγελματικές δραστηριότητες, όπως υπάλληλος γραφείου, ταμίας, ταχυδρόμος κ.α.
 • Κατευθύνει τα άτομα στο να βλέπουν τον εαυτό τους ως συγκαταβατικά άτομα, τακτικά, καθώς και ως άτομα με ικανότητες οργάνωσης. Δεν ευνοεί τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Τα κατευθύνει ώστε να βλέπουν τον κόσμο μέσα από ένα συμβατικό, στερεότυπο και ταυτόχρονα απλό τρόπο σκέψης.
 • Επιβραβεύει τα άτομα όταν ακολουθούν πρότυπα συμπεριφοράς που ευνοούν την οργάνωση, την τάξη και τη συμμόρφωση στους κανόνες και τις αρχές.

Έτσι, τα άτομα που ζουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον αναπτύσσουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως: α) είναι περισσότερο δεκτικά σε υλιστικά πρότυπα συμπεριφοράς και σκέψης (π.χ. χρήμα, κοινωνική και επαγγελματική πρόοδος), β) ελκύονται από επαγγέλματα που ευνοούν την ανάπτυξη ρόλων και συμπεριφορών που επικρατούν σε επαγγέλματα γραφείου, γ) είναι λιγότερο ανεκτικά και ανοικτά σε νέες μεθόδους και πρακτικές που αφορούν στον τρόπο εφαρμογής της εργασίας τους.

Χαρακτηριστικά Επαγγέλματα

Ακολουθούν επαγγέλματα που εντάσσονται σε όλους τους πιθανούς συνδυασμούς των τριγώνων που σχηματίζονται, με πρώτο επικρατέστερο τύπο τον οργανωτικό/διοικητικό.

 • Αστυνομικός, Βιβλιοθηκονόμος/ Αρχειοθέτης, Συμβολαιογράφος, κ.α.
 • Φοροτεχνικός
 • Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου, Ελεγκτής Εναέριας Κυκλοφορίας
 • Κοστολόγος, Λογιστής/-τρια, Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου, Στέλεχος Φοροτεχνικού Γραφείου, κ.α.
 • Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Τεχνολόγος Τροφίμων, κ.α.
 • Κτηματομεσίτης/-τρια, Στέλεχος Τραπεζικών Εργασιών, Στέλεχος Διοίκησης Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών, κ.α.
 • Σχεδιαστής/-τρια Βιοτεχνικών Βιομηχανικών Προϊόντων
 • Βοηθός Ακτινολογικών Εργαστηρίων, Βοηθός Αναισθησιολογίας, Φύλακας Ασφαλείας, Ειδικός Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων Αιματολογικού Εργαστηρίου, κ.α.
 • Ειδικός Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων Βιοχημικής, Ελεγκτής Ολικής Ποιότητας, Ηλεκτρονικός Δημοσιογράφος, Τεχνολόγος Αντιρρύπανσης, κ.α.
 • Βοηθός Οδοντιάτρου, Ειδικός Λουτροθεραπείας-Θαλασσοθεραπείας, Υπάλληλος Αεροδρομίου, κ.α.
 • Ειδικός Διαχείρισης Τουριστικών Εκδηλώσεων, Τηλεπαρουσιαστής/-τρια, Υπάλληλος Φαρμακείου, κ.α.
 • Αξιωματικός Ενόπλων Δυνάμεων, Υπεύθυνος Μονάδας Συστηματοποιημένου Επισιτισμού (Catering), Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης, κ.α.
 • Αξιωματικός Πολεμικής Αεροπορίας/Στρατού Ξηράς/Ναυτικού, Λιμενοφύλακας, Οργανωτής/-τρια Συνεδρίων, Εκθέσεων και Εκδηλώσεων, Στέλεχος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, Υπάλληλος Οικονομικών Υπηρεσιών, κ.α.
 • Γραμματέας, Ειδικός Τουριστικού Πρακτορείου, Ορκωτός/-ή Ελεγκτής/-τρια, Στέλεχος Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Στέλεχος Τουριστικών Επιχειρήσεων, κ.α.

Βιντεοπαρουσίαση της Θεωρίας του Holland

Ανάλυση της Θεωρίας

Προεπιλεγμένη Εικόνα
xGeneration
Άρθρα: 24

58 Σχόλια

 1. Herkes en uygun fiyatlara takipçi alabilsin diye sizler için aktifiz: instagram takipçi satın al

 2. Anında otomasyon ile takipçi satın almak isteyenler için instagram takipçi paketleri: instagram takipçi satın al

 3. Sorunsuz bir şekilde takipçi gönderimi arayanlar için instagram takipçi gönderim sitesi: instagram takipçi satın al

 4. En uygun fiyatlara kaliteli takipçi paketleri arıyorsanız bu instagram hizmetlerini denemeniz yeterli: instagram takipçi satın al

 5. Benzersiz kalitede takipçi paketleri ve en kaliteli instagram takipçi hizmeti: instagram takipçi satın al

 6. Kolay ve hızlı gönderimlerle instagram takipçi paketleri burada. Tıklayın ve instagram takipçi paketlerine göz atın: instagram takipçi satın al

 7. Arayanlar için en güncel betboo adresi burada. Hemen tıkla: betboo

 8. Betboo adresini mi arıyorsun? Hemen tıkla ve ulaş: betboo

 9. En güncel betboo adresi daima burada. Tıkla ve en güncel adrese ulaş: betboo

 10. En güncel mars bahis adresi için aradığınız adres burada. Hemen tıklayın ve ulaşın: marsbahis

 11. Sen de betboo güncel adresi arıyorsan hemen buraya tıkla: betboo

 12. Herkes için en güncel sultanbet adresi burada. Sultanbet güncel adres için tıklayın: sultanbet

 13. Sultanbete en hızlı ulaşabileceğiniz adres için buraya tıklayabilirsiniz: sultanbet

 14. Betboo en yeni ve güncel adres için bu siteye girebilirsiniz: betboo

 15. Siz de tamamen otomatik gelen beğeni paketlerini incelemek için buraya tıklayabilirsiniz: https://takipcialdim.com/instagram-begeni-satin-al/

 16. Siz de anında beğeni gönderimi arıyorsanız bu paketler tam size göre: https://takipcialdim.com/instagram-begeni-satin-al/

 17. Hemen tıklayın ve takipçi almanın keyfini anında çıkarın: https://takipcialdim.com

 18. Sorunsuz takipçi gönderimleri ve anında hizmet için hemen tıklayın: https://takipcialdim.com

 19. Herkese anında takipçi gönderimi. Hemen tıklayın ve paketlere göz atmaya başlayın: https://takipcialdim.com

 20. Takipçi arayanlar için takipçi adresi. Tıklayın ve takipçi arıyorsanız göz atın: https://takipcialdim.com

 21. Sizler de anında takipçi gönderimi istiyorsanız bu paketleri inceleyin: https://takipcialdim.com

 22. En hızlı şekilde takipçi almak istiyorsanız hemen buraya tıklamanız yeterli olacaktır: https://takipcialdim.com

 23. Hey! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are you using for this website?
  I’m getting tired of WordPress because I’ve had problems with hackers and I’m looking at options for another platform.
  I would be fantastic if you could point me in the direction of a good platform.

  Here is my web page; buy weed

 24. My brother suggested I might like this web site. He was entirely right.
  This post truly made my day. You cann’t imagine just how much
  time I had spent for this info! Thanks!

  Have a look at my website: buy tiktok followers

 25. I was wondering if you ever considered changing the page layout of your site?

  Its very well written; I love what youve got to say. But maybe
  you could a little more in the way of content so people could connect with it better.
  Youve got an awful lot of text for only having one
  or 2 pictures. Maybe you could space it out better?

  Here is my website … weed dealer

 26. Hey would you mind sharing which blog platform you’re working with?

  I’m going to start my own blog in the near future but
  I’m having a tough time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique.

  P.S My apologies for getting off-topic but I had to ask!

  Here is my website :: buy weed online (https://www.juneauempire.com)

 27. Hi mates, how is everything, and what you wish for to say about this piece of
  writing, in my view its genuinely awesome in favor of me.

  Review my web page :: buy weed online

 28. Everything is very open with a very clear clarification of the
  challenges. It was really informative. Your site is very helpful.
  Thanks for sharing!

  Feel free to visit my website where to find weed

 29. Hi, i think that i noticed you visited my site so i got here to return the
  want?.I’m attempting to in finding things to improve my site!I assume its adequate to use a
  few of your concepts!!

  Take a look at my homepage: THC Gummies

 30. Hi there, just wanted to tell you, I loved this article.
  It was practical. Keep on posting!

  My homepage … best THC vape carts

 31. You are so interesting! I do not suppose I’ve truly
  read through something like that before. So nice to find
  somebody with some genuine thoughts on this topic.

  Seriously.. many thanks for starting this up.
  This site is one thing that is needed on the internet,
  someone with some originality!

  Visit my webpage … cannabis gummies (Margot)

 32. Hi to all, how is the whole thing, I think every one is getting more from this
  website, and your views are good designed for new people.

  Also visit my web site: Instagram likes for sale

 33. Great post. I was checking continuously this blog and
  I’m impressed! Extremely useful info specially the last part :
  ) I care for such information a lot. I was looking for this particular information for a long time.

  Thank you and good luck.

  My homepage: followers

 34. This is really interesting, You are a very
  skilled blogger. I’ve joined your rss feed and look forward to seeking more of your magnificent post.
  Also, I’ve shared your website in my social networks!

  My web blog – delta 8 THC

 35. Hi there, for all time i used to check weblog posts here early
  in the dawn, because i like to learn more and more.

  Have a look at my webpage Observer – Ruben,

 36. Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a
  amusement account it. Look advanced to more added agreeable from you!
  However, how can we communicate?

  Also visit my blog buy Instagram followers Buzzoid

 37. When some one searches for his necessary thing,
  thus he/she desires to be available that in detail, so that thing is maintained over
  here.

  My blog post – buy delta 8

 38. What’s up, I desire to subscribe for this website to obtain most recent updates, thus where can i do it please help out.

  Also visit my homepage: thc gummies

 39. With havin so much content do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My blog has
  a lot of exclusive content I’ve either written myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it up
  all over the internet without my authorization. Do you know any solutions to help reduce content from being ripped off?
  I’d really appreciate it.

  Here is my website; slot online

 40. Good day! I know this is kinda off topic but I was wondering if
  you knew where I could get a captcha plugin for my comment form?
  I’m using the same blog platform as yours and I’m
  having trouble finding one? Thanks a lot!

  Review my blog … buy delta 8 thc carts

 41. Valuable info. Lucky me I found your website by accident, and I am shocked
  why this twist of fate didn’t happened in advance!
  I bookmarked it.

  Also visit my homepage – best delta 8 carts

 42. Appreciating the time and energy you put into your blog and in depth
  information you present. It’s great to come across a blog every once
  in a while that isn’t the same out of date rehashed material.
  Wonderful read! I’ve bookmarked your site and
  I’m adding your RSS feeds to my Google account.

  Review my website best delta 8 thc carts

 43. Hello there! This is my first comment here so
  I just wanted to give a quick shout out and say I really enjoy reading
  your blog posts. Can you recommend any other blogs/websites/forums that deal with the same topics?
  Many thanks!

  Also visit my web page: delta 8 area 52

 44. For the reason that the admin of this web site is working, no hesitation very soon it will be famous,
  due to its quality contents.

  Here is my web site; best delta 8 thc carts

 45. I’ve been browsing online more than 3 hours lately, but I never discovered any attention-grabbing article like yours.
  It is pretty price sufficient for me. In my opinion, if all site owners and
  bloggers made just right content material as you probably did, the
  web shall be a lot more helpful than ever before.

  Also visit my web page; buy cbd

 46. Hey there! This post could not be written any better!

  Reading through this post reminds me of my old room mate!
  He always kept talking about this. I will forward this page to him.
  Fairly certain he will have a good read. Many thanks for sharing!

  My website: cbd products

 47. Greetings I am so excited I found your website, I really found you by mistake, while I was looking on Aol for something else, Regardless I am here now and
  would just like to say many thanks for a tremendous post and a all round entertaining blog (I also love the
  theme/design), I don’t have time to read it all at the moment but I have saved it
  and also included your RSS feeds, so when I have time
  I will be back to read more, Please do keep up the fantastic b.

  My blog: where to buy delta 8

 48. Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you writing this write-up and
  the rest of the website is also really good.

  my web page – delta-8-THC

 49. Hey there! This is my first comment here so I just wanted
  to give a quick shout out and say I really enjoy reading your blog posts.

  Can you recommend any other blogs/websites/forums that deal with the
  same topics? Thanks!

  Also visit my webpage :: CBD gummies for sleep

 50. Everyone loves what you guys are up too. Such clever
  work and reporting! Keep up the fantastic works guys I’ve
  added you guys to my blogroll.

  Stop by my site: best delta 8 thc

 51. I am no longer sure the place you are getting your information,
  however good topic. I must spend a while finding out much more or figuring out more.
  Thank you for great information I used to be looking for this info for my mission.

  Also visit my web blog delta 8 near me

 52. Hiya very cool site!! Guy .. Excellent .. Wonderful ..

  I’ll bookmark your site and take the feeds also? I’m glad
  to search out a lot of useful information right here in the submit, we
  want work out more techniques on this regard, thank you for sharing.

  . . . . .

  My site :: best delta 8 thc

 53. Nice post. I was checking constantly this blog and I am impressed!
  Very useful information specially the last part 🙂 I care for such information a lot.
  I was seeking this particular information for a very long time.
  Thank you and good luck.

Υποβολή απάντησης

error: Το περιεχόμενο προστατεύεται.