Επάγγελμα Software Developer

Ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής χωρίς αυτό που αποκαλούμε λογισμικό είναι απλά πολλά ηλεκτρονικά κομμάτια συνδεδεμένα μεταξύ τους. Η μαγεία του τι μπορεί να κάνει ένας Η/Υ έρχεται με το Software Development. Το Software Development ή Ανάπτυξη Λογισμικού είναι όλες οι διαδικασίες που ακολουθεί ο Προγραμματιστής Λογισμικού ή Software Developer σε καθημερινή βάση.

Ως Προγραμματιστής Λογισμικού (Software Developer) έχεις την ευκαιρία να έρθεις σε επαφή, να συνεργαστείς και να γνωρίσεις ανθρώπους σε όλον τον κόσμο. Η τεχνολογία και το Internet είναι ένα μέσο χωρίς γεωγραφικά όρια. Το επάγγελμα του Developer απαιτεί συνεχή εξέλιξη και βελτίωση των διαδικασιών που ακολουθείς. Αυτό σημαίνει πως αποκτάς έναν τρόπο σκέψης, που βασίζεται σε συνεχή εκμάθηση νέων πραγμάτων.

Σε αυτό το άρθρο, θα μάθεις, τι είναι το Software Development, τι ακριβώς κάνει ένας Software Developer και πως μπορείς να ξεκινήσεις μια επιτυχημένη καριέρα στον τομέα της Ανάπτυξης Λογισμικού.

Έτοιμος;

Περιγραφή Επαγγέλματος

ο Προγραμματιστής λογισμικού ή Software Developer είναι αυτός που σχεδιάζει, αναπτύσσει και ελέγχει λογισμικά – προγράμματα που εκτελούνται από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Τι όμως είναι Προγραμματιστής και τι είναι Λογισμικό;

Ο προγραμματιστής είναι μια έννοια που μπορεί να είναι ταυτόχρονα τόσο γενική όσο και ειδική. Αυτό σημαίνει πως ο προγραμματιστής έχει τις γνώσεις και τον τρόπο σκέψης να προσεγγίσει ένα πρόβλημα που σχετίζεται με τους Η/Υ και αφού το αναλύσει να δώσει μια λύση. Από την άλλη, ή έννοια προγραμματιστής μπορεί να συνοδεύεται από διάφορες γλώσσες προγραμματισμού όπως C, C++, Java και να σηματοδοτεί τον προγραμματισμό στην συγκεκριμένη γλώσσα.

Το λογισμικό ή software είναι αυτό που βρίσκεται μέσα στο υλικό ή hardware. Χωρίς το λογισμικό τα περισσότερα ηλεκτρονικά εξαρτήματα θα ήταν απλά, βίδες, πυκνωτές, και LED χωρίς κάποια χρησιμότητα. Οπότε το λογισμικό, είναι αυτό που επιτρέπει στους ανθρώπους να έχουν μια αλληλεπίδραση και διάδραση με διάφορα τεχνολογικά προιόντα.

Λόγω τις ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας, υπάρχει η τάση του διαχωρισμού των Developers με τους Testers. Αυτό πρακτικά σημαίνει, πως ο έλεγχος (όταν αυτό είναι εφικτό) γίνεται μέσω ενός άλλου ρόλου που αποκαλείται Software Test ή QA Tester. QA σημαίνει Quality Assurance και ο ρόλος αυτός θα αναλυθεί σε άλλο σχετικό άρθρο.

Πως σκέφτεται ένας Προγραμματιστής

Το πρώτο βήμα για την επίλυση ενός προβλήματος είναι ο καθορισμός του προβλήματος και των απαιτήσεων που χρειάζονται για να επιλυθεί. Αυτό γίνεται από τα άτομα με τα οποία καλέιται να συνεργαστεί ο προγραμματιστής λογισμικού. Έτσι λοιπόν, συνήθως δέχεται κάποιες απαιτήσεις και καλείται να τις αναλύσει, να τις καταλάβει και έπειτα αφού ολοκληρωθούν και διευκρυνηστούν κάποια σημεία, να σχεδιάσει και να προγραμματίσει μια λύση.

Η εργασία γίνεται ομαδική

Πλέον, τα software, τα παιχνίδια και τα λειτουργικά συστήματα είναι τεράστια. Τόσο σε MB όσο και σε απαιτήσεις συστήματος. Αυτό δεν είναι αποτέλεσμα ενός προγραμματιστή αλλά μιας ομάδας. Βλέπουμε λοιπόν, πως το Software Development είναι μια άκρως ομαδική εργασία. Η συνεργασία, η ικανότητα να ακους και να προτείνεις πράγματα, να αποκτάς τον ρόλο του leader είναι στοιχεία του επαγγέλματος.

Στάδια ανάπτυξης ενός λογισμικού

Είτε μιλάμε για ένα λογισμικό (πρόγραμμα) στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, για μια εφαρμογή σε κινητό (app) ή ακόμη και για μια ιστοσελίδα υπάρχουν κάποια βασικά στάδια. Καθορίζουν την διαδικασία δημιουργίας ενός ψηφιακού προϊόντος και σε κάθε ένα στάδιο, ο υπεύθυνος αποκτά έναν πιο συγκεκριμένο τίτλο. Βέβαια σε μικρές επιχείρήσεις, τα στάδια μπορεί να συνοψίζονται σε ένα και έτσι ο ρόλος του υπευθύνου να είναι απλά “Προγραμματιστής”.

Ένας προγραμματιστής λογισμικού θα πρέπει να έχει πλήρη γνώση της διαδικασίας που ακολουθείται για την δημιουργία ενός τελικού ψηφιακού προϊόντος.

Φάση 1: Ανάλυση

Στο στάδιο της ανάλυσης, συνήθως γίνεται κάποιο meeting και συγκεντρώνονται όλες οι απαιτήσεις που χρειάζονται για την ανάπτυξη του λογισμικού ή της υπηρεσίας. έτσι λοιπόν, πολλές φορές η φάση της ανάλυσης περιγράφεται και ως Καθορισμός των Απαιτήσεων (συνήθως του πελάτη)

Φάση 2: Σχεδίαση

Σχεδιάζεται είτε σε χαρτί είτε πιο επαγγελματικά σε κάποιο πρόγραμμα σχεδίασης μιας πρώτη έκδοση του λογισμικού. Ακολουθεί ένα meeting και επιβεβαίωση του σχεδίου ή τροποποίηση του. Η σχεδίαση μπορεί να αναφέρεται και ως ένα πλάνο για το πως θα προχωρήσει η υλοποίηση.

Φάση 3: Υλοποίηση

Ο προγραμματισμός αφορά την διαδικασία κατά την οποία επιλέγεται η σωστή γλώσσα ή γενικότερα η τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί. Βάση της τεχνολογίας, προγραμματίζεται συστηματικά το λογισμικό.

Το στάδιο της ανάλυσης και της σχεδίασης θα πρέπει να είνει τα πιο χρονοβόρα και συνήθως δεν είναι. Με αποτέλεσμα, ο προγραμματισμός να γίνεται αρκετά γρήγορα και στο τέλος να μην καλύπτει όλες τις απαιτήσεις.

Φάση 4: Έλεγχος Ποιότητας και Αξιοποιστίας

Τέλος, ακολουθεί το στάδιο του ελέγχου αν το αποτέλεσμα καλύπτει τις αρχικές απαιτήσεις και η όλη διαδικασία έχει γίνει σωστά. Είναι το τελευταίο βήμα πριν την δημοσιοποίηση του λογισμικού προς τους πελάτες.

Που μπορεί να εργαστεί

Ο Προγραμματιστής Λογισμικού μπορεί να εργαστεί σε διάφορες εταιρείες και πάνω σε αρκετές παλιές και νέες τεχνολογίες.

 • Εταιρείες ανάπτυξης εμπορικού λογισμικού
 • Εταιρείες τηλεπικοινωνιών
 • Τμήματα πληροφορικής και μηχανογράνωσης επιχειρήσεων, τραπεζων κ.ο.κ.

Μορφή απασχόλησης

Η μορφή απασχόλησης μπορεί να είναι υπάλληλος, τόσο στο δημόσιο όσο και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις – οργανισμούς. Επιπλέον, υπάρχει και η δυνατότητα άσκησης του επαγγέλματος ως ελεύθερος επαγγελματίας (freelancer) προσφέροντας υπηρεσίες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Νομοθετική Κατοχύρωση

Δεν υφίσταται κάποια συγκεκριμένη νομοθετική κατοχύρωση για το επάγγελμα του Software Developer.

Συνθήκες Εργασίας

Ο Προγραμματιστής εργάζεται σε περιβάλλον γραφείου. Ανεξάρτητα με το αν ασχολείται με τον έλεγχο (testing), την ανάπτυξη του κώδικα οι συνθήκες εργασίας είναι αρκετά ξεκούραστες με εξαίρεση ενδεχομένως προβλήματα στα μάτια και στην μέση λόγω καθιστικής ζωής και πολύωρη εργασίας σε μια οθόνη. Τα οποία βέβαια λύνονται με άθληση και τακτική ενυδάτωση.

Επιπλέον λόγω της φύσης του επαγγέλματος, είναι πολύ συχνό φαινόμενο η τηλεργασία (remote work).

Η εργασία ενός προγραμματιστή είναι κατά το πλείστον ατομική. Βέβαια σε κάποιες φάσεις της ανάπτυξης λογισμικού απαιτείται ένα πιο ομαδικό πενύμα και συνεργασία. Αυτό συμβαίνει για να καθοριστούν σαφή τυχόν απορίες και να γνωρίζει ο κάθε προγραμματιστής τι ακριβώς πρέπει να υλοποιήσει αι να παραδώσει.

Μετακινήσεις χρειάζονται μόνο όταν υπάρχει κάποιο σοβαρό τεχνικό πρόβλημα που δεν μπορεί να λυθεί απομακρυσμένα. Για παράδειγμα η εγκατάσταση συστήμάτων με ευαίσθητα δεδομένα συνήθως γίνεται όπως λέμε on site, δηλάδη στον φυσικό χώρο και οχι μέσω του Internet.

Το stress, το άγχος και τα deadlines είναι μέσα στο καθημερινό πρόγραμμα. Ένας προγραμματιστής καλό θα ήταν να εκτεθεί σε τέτοιου είδους καταστάσεις κατα΄την φοίτηση του ή ακόμη και σε προσωπικά project. Η διαχείριση χρόνου και εργασιών και η τήρηση προτεραιοτήτων είναι εξαιρετικά σημαντικό.

Δεξιότητες (Soft Skills)

Τι δεξιότητες πρέπει να έχει ένας Software Developer για να ξεχωρίσει; Κάθε εταιρεία – οργανισμός λειτουργεί διαφορετικά και έχει διαφορετικές απαιτήσεις. Ωστόσο, η παρακάτω λίστα συγκεντρώνει κάποια παό τις βασικές δεξιότητες που έχουν οι Προγραμματιστές Λογισμικού στην Ελλάδα.

 • Πολύ καλές γνώσεις Μαθηματικών προς τον κλάδο της Πληροφορικής (Πιθανότητες, Στατιστική, Διαφορικές Εξισώσεις κ.ο.κ.).
 • Υψηλή προσαρμοστικότητα σε νέες γλώσες προγραμματισμου.
 • Κριτική σκέψη
 • Διάσπαση προβλημάτων σε υποπροβλήματα
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών & επίλυσης προβλημάτων
 • Καθορισμός προτεραιοτήτων
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Προσοχή στην λεπτομέρεια.
 • Αναλυτική σκέψη και διαχείριση πολύπλοκων δεδομένων.
 • Πάθος και περιέργεια για νέα πράγματα και δοκιμή νέων τεχνολογιών.
 • Ομαδικό πνεύμα και ικανότητες συνεργασίας με ομάδα.
 • Υπομονή και επιμονή στην εύρεση bugs κάτω από περιορισμένο χρόνο (deadlines).

Προσόντα (Hard Skills)

 • Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ Πληροφορικής ή Μηχανικών Η/Υ
 • Πολή καλή γνώση Αγγλική γλώσσας (επιπλέον γλώσσες ανάλογα με την εταιρεία πχ. Γερμανική)
 • Γνώσεις γλωσσών προγραμματισμού (ανάλογα την θέση εργασίας)
 • Γνώσεις σε προγράμματα διαχείρισης task και οργάνωσης (Asana, Jira, Trello)
 • OOP languages: Python, Ruby, Java, etc.
 • Web technologies: Yii Framework, HTML, Javascript, Ajax, json, jquery.
 • Common API integration (REST), Web services.
 • VisulaBasic 6, VisualBasic.Net, SQL Server
 • SQL and NoSQL databases: MySQL, PostgreSQL, Redis
 • Big data και machine learning frameworks

Αρμοδιότητες

Αν και οι αρμοδιότητες αλλάζουν ανάλογα με το ύφος και τις απαιτήσεις της κάθε επιχείρησης, αναφέρουμε κάποιες που τις συναντάμε συχνά.

 • Σχεδιασμός ενός συστήματος
 • Υλοποίηση μιας εφαρμογής ή ενός λογισμικού
 • Συντήρηση του συστήματος
 • Έλεγχος και βελτιστοποίηση του κώδικα
 • Συνεργασία με προγραμματιστές για τον σχεδιασμό αλγορίθμων και διαγραμμάτων ροής
 • Παραγωγή καθαρού, αποτελεσματικού κώδικα βάσει προδιαγραφών
 • Ενσωμάτωση στοιχείων λογισμικού και προγραμμάτων τρίτων
 • Επαλήθευση και ανάπτυξη προγραμμάτων και συστημάτων
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων, εκσφαλμάτωση και αναβάθμιση υφιστάμενου λογισμικού
 • Συγκέντρωση και αξιολόγηση ανατροφοδότησης χρηστών
 • Πρόταση και εκτέλεση βελτιώσεων
 • Δημιουργία τεχνικής τεκμηρίωσης για αναφορά και σύνταξη εκθέσεων

Μισθός

Τι μισθό παίρνει ο Software Developer – Προγραμματιστής το 2021;

Εύρος μισθών για την πλειοψηφία των εργαζομένων στο επιλεγμένο επάγγελμα – Προγραμματιστές εφαρμογών – από 700€ να 1.500€ ανά μήνα – 2020.

Πως να απαντήσεις σε ερωτήσεις συνέντευξης σχετικά με τον μισθό;

Παρόμοια Επαγγέλματα

Οι απαιτήσεις προγραμματισμού έχουν αυξηθεί με ραγδαίο ρυθμό. Αυτό σημαίνει πως πλέον οι ρόλοι και η καθημερινότητα ενός προγραμματιστή μπορεί να εξειδικεύεται σε έναν πολύ συγκεκριμένο τομέα. Έτσι αν και θα δείτε αγγελίες και θέσεις εργασίας με τίτλο προγραμματιστής λογισμικού στην πραγματικότητα οι απαιτήσεις μπορεί να είναι για κατασκευή ιστοσελίδων ή εφαρμογών. Αυτό συμβαίνει γιατί οι διαφορές δεν είναι πάντα ξεκάθαρες σε όλους και υπάρχει μια σύγχυση.

Κατά την εύρεση εργασίας δεν κοιτάμε μόνο τον τίτλο αλλά και όλες τις αρμοδιότητες ή απαιτήσεις που ζητάει η επιχείρηση.

Στην παρακάτω λίστα μπορείτε να βρείτε παρόμοια επαγγέλματα με το Software Developer. Κάποια από αυτά αναφέρονται ως Developer και έχουν αρκετές ομοιότητες και άλλα ως Analyst ή Architect που αναλύονται στα σχετικά άρθρα.

 • Αναλυτής Μεγάλου όγκου δεδομένων (Big Data Analyst)
 • Software Architect
 • Full Stack Developer
 • Front End Developer
 • Back End Developer
 • Προγραμματιστής Λογισμικού (Software Developer)
 • Αναλυτής Λογισμικού (Software Analyst)
 • Σχεδιαστής Λογισμικού (Software Designer)
 • Προγραμματιστής Ιστοσελίδων (Web Developer)
 • Προγραμματιστής Εφαρμογών για κινητά (Mobile App Developer)
 • Προγραμματιστής ενσωματωμένου υλικολογισμικού (Embedded Systems Developer)
 • Μηχανικός λογισμικού (Software Engineer)
 • Προγραμματιστής παιχνιδιών (Games Developer)
 • Ελεγκτής Αξιοποιστίας Λογισμικού (QA Tester)

Σχολές Πληροφορικής στην Ελλάδα

Ο προγραμματιστής λογισμικού είναι ένας ρόλος που χρειάζεται κυρίως αρκετή εμπειρία πάνω στον προγραμματισμό σε διάφορες γλώσσες. Άρα στην ερώτηση “Ποιά σχολή είναι καλύτερη για να γίνω προγραμματιστής στην Ελλάδα” πρέπει να λάβουμε υπόψιν και την εμπειρία που σου προσφέρει το περιβάλλον.

Τμήματα Α.Ε.Ι. συναφή με την Πληροφορική

 • Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Βόλος)
 • Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
 • Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών – Πολυτεχνείο Κρήτης
 • Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών – Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
 • Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών – Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής – Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων – Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Κοζάνη) – Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
 • Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών – Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών – Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 • Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών – Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 • Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών
 • Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και ψηφιακών Συστημάτων – Πανεπιστήμιο Πειραιώς
 • Τμήμα Πληροφορικής – Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 • Τμήμα Πληροφορικής – Ιόνιο Πανεπιστήμιο
 • Τμήμα Πληροφορικής – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • Τμήμα Πληροφορικής – Πανεπιστήμιο Πειραιώς
 • Τμήμα Πληροφορικής – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Τμήμα Πληροφορικής – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών – Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική – Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας (Λαμία)
 • Τμήμα Πολιτισμικής Πληροφορικής – Παν/μιο Αιγαίου (Μυτιλήνης)
 • Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής – Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Τμήματα Τ.Ε.Ι. συναφή με την Πληροφορική

 • Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων – ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο)
 • Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων – ΤΕΙ Πάτρας
 • Τμήμα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών – ΤΕΙ Λαμίας
 • Τμήμα Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης – ΤΕΙ Ηπείρου (Άρτα)
 • Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών – ΤΕΙ Σερρών
 • Τμήμα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας – ΤΕΙ Σερρών
 • Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία – ΤΕΙ Δυτικός Μακεδονίας (Γρεβενά)
 • Τμήμα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών – ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (Καστοριά)
 • Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής – ΤΕΙ Καβάλας
 • Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών – ΤΕΙ Καβάλας
 • Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών – ΤΕΙ Λάρισας
 • Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων – ΤΕΙ Μεσολογγίου (Ναύπακτος)
 • Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία – ΤΕΙ Μεσολογγίου
 • Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων – ΤΕΙ Πειραιά
 • Τμήμα Πληροφορικής – ΤΕΙ Αθήνας
 • Τμήμα Πληροφορικής – ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Ειδικότητες σε Ι.Ε.Κ.

Εκτός από τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ, υπάρχει και η επιλογή να εργαστείς ως προγραμματιστής λογισμικού αποκτώντας μια σχεετική εξειδίκευση μέσα από κάποιο δημόδιο ή ιδιωτικό Ι.Ε.Κ.

Πολλές φορές οι καθηγητές στα Ι.Ε.Κ. είναι πτυχιούχοι τμημάτων Πληροφορικής ή ακόμη καλύτερα Μηχανικών Η/Υ και έχουν εργαστεί ως Software Developers στο παρελθόν. Άρα λοιπόν, μπορείς να μάθεις από πρώτο χέρι πως είναι να είσαι software developer – προγραμματιστής λογισμικού.

Παρακάτω μπορείς να βρείς όλα τα δημόσια και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. στην Ελλάδα. Μέσα από τις επίσημες ιστοσελίδες τους, θα βρείς όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την ειδικότητα που σε ενδιαφέρει.

Online Courses

Σύμφωνα με στατιστικά, τα τμήματα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών είναι απο τα πιο απαιτητικά. Αυτό σημαίνει πως η εμπειρία που θα αποκομήσεις είναι μεγάλη. Μια νέα τάση που έχει ξεκινήσει είναι τα online μαθήματα σε διάφορες πλατφόρμες όπως το Udemy ή το Coursera όπου μπορείς να αποκτήσεις και πιστοποίηση ολοκλήρωσης των μαθημάτων.

Παραθέτουμε παρακάτω κάποια σχετικά Links.

Μέσα από τα Online μαθήματα δεν αποκτάς τόσο εύκολα τον τρόπο σκέψης καθώς το χρονικό διάστημα είναι μικρό, ωστόσο κάνεις κάτι πολύ συγκεκριμένο και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επενδύεις τον χρόνο σου με τον βέλτιστο τρόπο.

Βρες Θέσεις Εργασίας

Στην σημερινή εποχή, μπορείς να βρεις θέσεις εργασίας στις Online διαθέσιμες πλατφόρμες σε όλο το Internet. Το Indeed είναι μια από αυτές και το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να αναζητήσεις για τον ρόλο εργασίας Software Developer στην πόλη που επιθυμείς.

Επαγγελματικές Οργανώσεις – Σύλλογοι – Ομάδες

Η επίσημη ένωση στην Ελλάδα που ασχολείται με τον τομέα της Πληροφορικής είναι η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας (Ε.Π.Ε.).

Ελληνική εταιρία επιστημόνων και επαγγελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Επιπλέον μπορείς να αντλήσεις πληροφορίες και να ρωτήσεις για οτιδήποτε σε απασχολεί στην Facebook ομάδα Ελληνες προγραμματιστές και Designers.

Συχνές Ερωτήσεις – FAQ

Πως είναι να είσαι προγραμματιστής;

Η καθημερινότητα ενός προγραμματιστή είναι κυρίως μπροστά σε μια οθόνη. Αν και οι αρμοδιότητες και η εταιρεία μπορεί να απαιτεί επιπλέον καθήκοντα, το σίγουρο είναι πως ως προγραμματιστή θα μαθαίνεις καθημερινά. Το επάγγελμα αυτό συνοδέυεται απο συνεχή εξέλιξη τόσο στον τρόπο σκέψης όσο και στα hard skills όπως για παράδειγμα οι γλώσσες προγραμματισμου.

Αξίζει να είσαι προγραμματιστής;

Εξαρτάται από τι στόχους έχεις. Ο προγραμματισμός είναι ένα επάγγελμα που έχει σχετικά καλές αποδοχές στην σημερινή ημέρα.

Με τι να ασχοληθώ web, mobile, game ή κάτι άλλο;

Θα πρέπει να μιλήσεις και να δεις Online υλικό για κάθε έναν από τους τομείς αυτούς. Μπορείς να δοκιμάσεις κάνοντας απλά Project και να δεις τι σε ευχαριστεί περισσότερο.

Ποιές είναι οι διαφορές του Software Developer και Software Engineer;

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αντιγραφή και οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου της ιστοσελίδας (ακόμα και με αναφορά της πηγής με ενεργό σύνδεσμο) χωρίς έγγραφη άδεια.

Νόμος πνευματικής ιδιοκτησίας 2121/1993.

error: Το περιεχόμενο προστατεύεται.

Join the Future

Γίνε μέλος της F κοινότητας και απέκτησε δωρεάν πρόσβαση σε pro tips και υλικό για να χτίσεις την καριέρα σου έτσι όπως εσύ την ονειρεύεσαι.

You have successfully subscribed to the newsletter

Ουπς, κάτι πήγε στραβά!