Επάγγελμα Οικονομικός Αναλυτής

Η οικονομία παίζει καθοριστικό ρόλο στην πρόοδο και στην εξέλιξη μιας επιχείρησης. Μια καλή οικονομική διαχείριση μπορεί να απογειώσει μια εταιρεία. Αντίθετα, μια κακή διαχείριση μπορεί να την καταστρέψει. Ο Οικονομικός Αναλυτής (Financial Analyst) έχει ως στόχο να αναλύει και να διαχειρίζεται τα οικονομικά στοιχεία μιας επιχείρησης, αλλά και να την βοηθά να έχει μια σταθερή εξέλιξη και πρόοδο.

Σε αυτό το άρθρο, θα αναλύσουμε το επάγγελμα και τον ρόλο του Οικονομικού Αναλυτή στην Ελλάδα. Θα αναφέρουμε τόσο τις δεξιότητες και τα προσόντα που συνήθως πρέπει να έχει, όσο και τις βασικές αρμοδιότητές του. Στόχος του άρθρου είναι να σου δώσει μια καλή εικόνα σχετικά με το επάγγελμα του Οικονομικού Αναλυτή και να σε βοηθήσει να αποφασίσεις αν αυτό το επάγγελμα είναι ένα από αυτά που ίσως θέλεις να ακολουθήσεις στο μέλλον.

Είσαι έτοιμος/η;

Περιγραφή Επαγγέλματος

Ο Οικονομικός Αναλυτής ασχολείται με την καταγραφή και την επεξεργασία των οικονομικών δεδομένων, τόσο της αγοράς όσο και της επιχείρησης στην οποία δουλεύει. Τι ακριβώς είναι όμως τα οικονομικά δεδομένα; Οικονομικά δεδομένα μπορεί να είναι οι τιμές και οι μεταβολές της χρηματιστηριακής αγοράς και του συναλλάγματος, οι δείκτες που σχετίζονται με τον πληθωρισμό ή ακόμη και τα επιτόκια. Είναι όροι και λέξεις που έχουν άμεση σχέση με το πώς μεταβάλλεται και πώς αλλάζει η οικονομία.

Σκοπός του Οικονομικού Αναλυτή

Στόχος της συλλογής των δεδομένων, είναι να τα συνδυάσει κατάλληλα, χρησιμοποιώντας διάφορες ψηφιακές τεχνολογίες, όπως το Excel, αλλά και μαθηματικά μοντέλα για να συγκρίνει τα αποτελέσματα μεταξύ τους. 

Ο τελικός σκοπός φυσικά, είναι να βοηθήσει την διοίκηση της επιχείρησης με την δημιουργία αναφορών, παρουσιάσεων και συμμετοχή σε meetings με όλα τα αποτελέσματα της έρευνας του. Επιπλέον, λαμβάνει αποφάσεις πάνω στην αγορά ή πώληση μετοχών, την πραγματοποίηση επενδύσεων κεφαλαίου και τη διαχείριση των προϋπολογισμών για υπάρχουσες ή μελλοντικές λειτουργίες.

Πώς μπορεί να ωφελήσει μια επιχείρηση

Για την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών απαιτείται συνέπεια, κριτική σκέψη και πολύ καλή οργάνωση. Οι παρουσιάσεις πρέπει να είναι σε απλή μορφή, ώστε να γίνονται κατανοητές από τον κάθε ενδιαφερόμενο. Η αντίληψη του οικονομικού αναλυτή για τα δεδομένα που συλλέγει, μπορεί να παρέχει εναλλακτικές λύσεις και μείωση του κόστους λειτουργίας της επιχείρησης, αλλά και βελτίωση της απόδοσης και αύξηση του συνολικού τζίρου.

Πού μπορεί να εργαστεί ο Οικονομικός Αναλυτής

Ένας οικονομικός αναλυτής, μετά τις σπουδές του, μπορεί να εργαστεί με διάφορους ρόλους σε μικρές, αλλά και μεγάλες επιχειρήσεις, σε τοπικές αλλά και διεθνείς εταιρείες.

 • Δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς ή επιχειρήσεις
 • Υπουργεία
 • Ασφαλιστικά ή τραπεζικά ιδρύματα 
 • Startups
 • Λογιστήρια
 • Ινστιτούτα ερευνών
 • Εταιρείες (Χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, Επενδύσεων, Δημοσκοπήσεων, Έρευνας αγοράς, Συμβουλευτικές)
 • Τμήματα επενδύσεων με στόχο την πρόβλεψη των τάσεων της αγοράς.
 • Τάσεις των διεθνών οικονομικών συστημάτων του εξωτερικού.

Έχει, λοιπόν, ένα ευρύ φάσμα από επιλογές που κατά το πλείστον απαιτούν, τον συνδυασμό διάφορων γνώσεων και τομέων, όπως τα μαθηματικά, η στατιστική και τα λογιστικά.

Βασικά προσόντα του Οικονομικού Αναλυτή

Οι αρμοδιότητες και η καθημερινή εργασίας του Οικονομικού Αναλυτή, απαιτεί κάποια βασικά προσόντα (skills). Κάποια από αυτά διδάσκονται μέσα από Πανεπιστήμιο και ΤΕΙ και κάποια άλλα μέσα από την ζωή. Παρακάτω αναφέρουμε κάποια σημαντικά προσόντα του Οικονομικού Αναλυτή που πρέπει να έχει, ώστε να συνεργάζεται ομαδικά με τα υπόλοιπα μέλη της εταιρείας και να παρουσιάζει τα αποτελέσματα που θα βοηθήσουν την οικονομία της επιχείρησης και την σταδιακή της εξέλιξη.

 • Να έχει επιχειρηματική σκέψη και διορατικότητα, καθώς η καθημερινή εργασία του είναι μέσα σε επιχειρήσεις.
 • Ικανότητα ανάλυσης και αξιολόγησης πληροφοριών για την εξαγωγή χρήσιμων αποτελεσμάτων.
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών & επίλυσης προβλημάτων
 • Συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της εταιρείας σε ένα ομαδικό πνεύμα.
 • Task και time management, καθώς και ικανότητες προτεραιοποίησης των εργασιών που πρέπει να κάνει.
 • Δεξιότητες παρουσίασης, υποβολής εκθέσεων και επικοινωνίας (γραπτή και προφορική)

Απαιτούμενες δεξιότητες

Ένας Οικονομικός Αναλυτής θα πρέπει να έχει αναπτύξει κάποιες βασικές δεξιότητες. Οι απαιτούμενες δεξιότητες αναγράφονται στις θέσεις εργασίας της κάθε εταιρείας. Ωστόσο, όλες οι αγγελίες εργασίας του Οικονομικού Αναλυτή απαιτούν κάποιες βασικές δεξιότητες. Έτσι, λοιπόν, ο κοινός παρονομαστής των δεξιοτήτων είναι:

 • Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ Οικονομικής ή Χρηματοοικονομικής ή Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Γνώση Η/Υ και MS Office, ιδιαίτερα Excel και Power Point
 • Γνώση Λογιστικής/ IFRS / ΔΠΧΑ / SAP / HYPERION
 • Προεραιτικά ένας μεταπτυχιακός τίτλος στο Management ή Οικονομικά (ΜΒΑ)
 • Ικανότητες διαπραγμάτευσης

Αρμοδιότητες

Αν και οι αρμοδιότητες αλλάζουν ανάλογα με το ύφος και τις απαιτήσεις της κάθε επιχείρησης, αναφέρουμε κάποιες που τις συναντάμε συχνά. Παρακάτω αναφέρουμε κάποιες από τις αρμοδιότητες του Οικονομικού Αναλυτή.

 • Συλλογή, ανάλυση και σύγκριση των οικονομικών δεδομένων.
 • Παρακολούθηση και προσδιορισμός της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης με ανάλυση των πραγματικών αποτελεσμάτων και σύγκριση τους με τις προβλέψεις.
 • Στενή συνεργασία του με τη διοίκηση.
 • Η υποστήριξη στην ανάπτυξη χρηματοοικονομικών μοντέλων, στο συντονισμό των ερευνών αγοράς, επιχειρηματικών μελετών.
 • Η υποστήριξη στην προετοιμασία μηνιαίων ενοποιημένων αναφορών Ομίλου (Ισολογισμό, Κατάσταση Αποτελεσμάτων, Ταμειακές ροές και Πληροφόρηση κατά Τομέα) και σύγκριση Προϋπολογιστικών-Απολογιστικών στοιχείων.
 • Η συμμετοχή στο σχεδιασμό και την εφαρμογή μηχανογραφικού συστήματος για Budgeting and Planning.
 • Η συμμετοχή του σε όλες τις δραστηριότητες κατάρτισης προϋπολογισμών (budget) και αναφορών (reports).
 • Η διεξαγωγή επιχειρηματικών μελετών.

Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Παρακάτω παραθέτουμε συνδέσμους προς 3 μεγάλες μηχανές αναζήτησης στην Ελλάδα. Καθημερινά δημοσιεύονται θέσεις και αγγελίες εργασίας, τόσο με τον ρόλο του Οικονομικού Αναλυτή, όσο και του Business Analyst / Finacial Market Analyst κ.τ.λ.

Εάν σε ενδιαφέρει, προτείνουμε να ετοιμάσεις ένα βιογραφικό άμεσα και να κάνεις εγγραφή με το email σου, ώστε να παίρνεις όλες τις ειδοποιήσεις. Για περισσότερες απορίες και ερωτήσεις στείλε μας DM στο Instagram.

Παραδείγματα θέσεων εργασίας

Παρακάτω αναφέρουμε κάποια πραγματικά παραδείγματα από σχετικές θέσεις εργασίας.

Λίγα λόγια για το Group:

Η Χ εταιρεία δραστηριοποιείται στον Ιατρικό τομέα με 24 διαφορετικά division και είναι από τις πιο αναπτυσσόμενες εταιρίες στην Ελληνική αγορά. Κάθε στέλεχος που προσλαμβάνεται επιδιώκουμε να είναι εξελισσόμενο καθώς οι ανάγκες μεγαλώνουν προκειμένου να μπορεί να μετακινηθεί εντός της εταιρίας σε διαφορετικά τμήματα.

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Οικονομική παρακολούθηση και αποτύπωση των δραστηριοτήτων της εταιρίας
 • Σύνταξη οικονομικών αναφορών (εβδομαδιαίων – μηνιαίων – τριμηνιαίων) και εισηγήσεων προς τη Διοίκηση
 • Δημιουργία αναφορών παρακολούθησης λειτουργιών και διευθύνσεων της εταιρίας όπως πωλήσεων, παραγωγής και άλλων
 • Ανάλυση και επεξεργασία P&L
 • Προϋπολογισμού, Οικονομικών δεδομένων Αγορών
 • Αναλύσεις Ζημιών και Κερδοφορίας

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ
 • Γνώση Αγγλικών
 • Προϋπηρεσία άνω των δέκα (10) ετών ως στέλεχος οικονομικού τμήματος ή σε ελεγκτική εταιρία
 • Γνώση μεθόδων ανάλυσης δεδομένων και πρόβλεψης
 • Εμπειρία σε πληροφοριακά συστήματα λογιστικής
 • Reporting
 • Οργανωτικές δεξιότητες, επίλυσης προβλημάτων, τήρηση προθεσμιών και προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες

Παροχές:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Εξέλιξη στο οργανόγραμμα της εταιρίας

Μεγάλη ελληνική εταιρία, με ηγετική θέση στον κλάδο εκδόσεων
και εκτυπώσεων, με έδρα στο Κορωπί, ζητά να προσλάβει

Οικονομικό Αναλυτή
προκειμένου να στελεχώσει την οικονομική της Διεύθυνση

Περιγραφή θέσης:

 • Οικονομική παρακολούθηση και αποτύπωση των δραστηριοτήτων της εταιρίας.
 • Σύνταξη οικονομικών αναφορών (εβδομαδιαίων – μηνιαίων – τριμηνιαίων) και εισηγήσεων προς τη Διοίκηση.
 • Δημιουργία αναφορών παρακολούθησης λειτουργιών και διευθύνσεων της εταιρίας όπως πωλήσεων, παραγωγής και άλλων.

Προφίλ υποψηφίου:

 • Προϋπηρεσία άνω των πέντε (5) ετών ως στέλεχος οικονομικού τμήματος ή σε ελεγκτική εταιρία.
 • Πτυχίο πανεπιστημίου ΑΕΙ.
 • Πολύ καλή γνώση μεθόδων ανάλυσης δεδομένων και πρόβλεψης.
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
 • Άνεση στην χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Εμπειρία σε πληροφοριακά συστήματα λογιστικής (Accounting & Reporting)
 • Οργανωτικές δεξιότητες, επίλυσης προβλημάτων, τήρηση προθεσμιών και προσοχή στη λεπτομέρεια.
 • Επικοινωνιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες, ομαδική εργασία.
 • Δεξιότητες διαχείρισης χρόνου και ικανότητα εργασίας υπό πίεση.

Παροχές εταιρίας:

 • Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
 • Προοπτικές εξέλιξης σε μια αναπτυσσόμενη εταιρία
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται εμπιστευτικές.

Επικοινωνία θα υπάρξει μόνο με τους υποψηφίους των οποίων
τα βιογραφικά ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.

Ο όμιλος εταιριών Χ ζητά να προσλάβει για την περιοχή της Αθήνας

Οικονομικό Αναλυτή

Αναφέρεται στο Οικονομικό Διευθυντή του Ομίλου.

Κύρια καθήκοντα:

 • Σύνταξη εκθέσεων προς την Διοίκηση του ομίλου (reporting)
 • Προετοιμασία και παρακολούθηση προϋπολογισμών (budgeting)
 • Προετοιμασία οικονομικών καταστάσεων (ΕΛΠ και ΔΠΧΑ)
 • Παρακολούθηση και έλεγχος θυγατρικών

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ (επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος)
 • Άριστες δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
 • Άριστος χειρισμός Η/Υ, MS Office.
 • Ικανότητα και ευχέρεια στην επικοινωνία με συναδέλφους για την καθημερινή διεκπεραίωση υποθέσεων, εκκρεμοτήτων και την επίλυση προβλημάτων.
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα προγραμματισμού, οργάνωσης και ολοκλήρωσης εργασιών σε προκαθορισμένο χρόνο (deadlines), ως μονάδα και ως μέλος ομάδας εργασίας.
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον δύο (2) έτη.

Η εταιρία προσφέρει:

 • Πλήρη απασχόληση και αποδοχές ανάλογες με την αξιολόγηση του εργαζομένου.
 • Φιλικό και αξιοκρατικό περιβάλλον εργασίας.
 • Προοπτικές εξέλιξης.
 • Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική κάλυψη.

Σχετικά επαγγέλματα

Κάθε επιχείρηση έχει διαφορετικές ανάγκες και διαφορετικές απαιτήσεις. Συνεπώς, ο ρόλος του οικονομικού αναλυτή μπορεί να εμφανίζεται και με διαφορετικές ορολογίες. Παρακάτω αναφέρουμε κάποιους σχετικούς ρόλους που απαιτούν ικανότητες και δεξιότητες που έχει ένας οικονομικός αναλυτής.

Μισθός

Τι μισθό παίρνει ένας Οικονομικός Αναλυτής στην Ελλάδα; Ένας Οικονομικός Αναλυτής συγκεντρώνει περίπου 16.000€ / χρόνο. Οι γνώσεις που απαιτούνται είναι εξειδικευμένες και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να προσφέρει μεγάλη αξία στην επιχείρηση. Φυσικά, αυτό συνοδεύεται με ρίσκο και πίεση.

Σπουδές οικονομικών στην Ελλάδα

Η καριέρα ως οικονομικός αναλυτής, αλλά και άλλων παρεμφερών θέσεων, απαιτεί ένα πολύ καλό υπόβαθρο στην οικονομική επιστήμη, στη στατιστική και τα μαθηματικά. Τα παρακάτω τμήματα προσφέρουν ένα πρώτο πτυχίο με τις βασικές γνώσεις για να ξεκινήσει κάποιος. Κάποια από αυτά προσφέρουν και διάφορα μεταπτυχιακά και εξειδικεύσεις, κάτι που θα σου δώσει μια επιπλέον εμπειρία και σίγουρα καλύτερη εικόνα της αγοράς.

Τι σπουδές μπορεί να κάνει κανείς για να γίνει Οικονομικός Αναλυτής; Παρακάτω αναφέρουμε που μπορείς να σπουδάσεις στην Ελλάδα και να κυνηγήσεις το επάγγελμα του Οικονομικού Αναλυτή (Financial Analyst).

 • Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ανοικτού Πανεπιστημίου
 • Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Αθηνών
 • Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
 • Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
 • Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
 • Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη)
 • Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (Γρεβενά)
 • Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ηπείρου
 • Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Θεσσαλίας
 • Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
 • Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
 • Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο)
 • Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κρήτης (Άγιος Νικόλαος)
 • Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Πειραιά
 • Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών
 • Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
 • Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
 • Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
 • Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
 • Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 • Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Ηπείρου
 • Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Θεσσαλίας
 • Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
 • Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Κρήτης
 • Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Πελοποννήσου
 • Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
 • Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
 • Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Πειραιά
 • Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
 • Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς
 • Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Τμήμα Στατιστικής & Αναλογιστικών – Χρηματοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς
 • Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς
 • Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
 • Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς
 • Τμήμα Οικονομικό (ΣΣΑΣ) της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων

Θέλεις να μάθεις περισσότερα;

Στόχος μας είναι η δωρεάν επιμόρφωσή σου, δημιουργώντας ένα μέλλον με επιλογές. Εάν θέλεις να ενημερωθείς πρώτος, όταν το άρθρο αυτό ανανεωθεί με στατιστικά στοιχεία, podcasts, συνεντεύξεις και άλλες χρήσιμες πληροφορίες, άφησε το email σου παρακάτω 😉

Προεπιλεγμένη Εικόνα
admin
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial