Τ.Ε.Ι. στην Ελλάδα

Παραθέτουμε τον ανανεωμένο και πιο ολοκληρωμένο κατάλογο των ΤΕΙ στην Ελλάδα. Μπορείτε να βρείτε τα ΤΕΙ που λειτουργούν κανονικά καθώς και αυτά που συγχωνεύτηκαν με άλλες σχολές ή σταμάτησε η λειτουργία τους βάση των τελευταίων υπουργικών αποφάσεων..

Τα ΤΕΙ μετά απο αποφάσεις του υπουργείου παιδείας με νόμους το 2018 και 2019 (Ν.4589, ΦΕΚ 13 Α’/29.01.2019) καταργήθηκαν και απορροφήθηκαν απο πανεπιστημιακά ιδρύματα, τροποποιώντας τα προγραμματα σπουδών τους με αντιστοιχα πανεπιστημιακά. Εξαίρεση αποτελεί η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Ο τεχνολογικός τομέας της Ανώτατης Εκπαίδευσης περιλάμβάνε τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.). Τα Τ.Ε.Ι. εδίναν ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση υψηλής ποιότητας, στις βασικές και εφαρμοσμένες γνώσεις των Επιστημών, της Τεχνολογίας και των Τεχνών, στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία. Στο πλαίσιο αυτό συνδύαζαν την ανάπτυξη του κατάλληλου θεωρητικού υποβάθρου σπουδών με υψηλού επιπέδου Εργαστηριακή και Πρακτική άσκηση.

Σύμφωνα με τη Διαδικασία της Mπολόνια (Bologna Process), τα πτυχία που χορηγούνταν από τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας, αντιστοιχούσαν πλήρως στα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά Πτυχία Bachelor και κατέτασσαν τους Πτυχιούχους Τ.Ε.Ι. στο 6ο Επίπεδο Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, μαζί με τους Πτυχιούχους Πανεπιστημίων

ΤΕΙ που σταμάτησαν την λειτουργία τους

Τα εκπαιδευιτκή ιδρύματα που αναφέρονται παρακάτω, έχουν σταματήσει την λειτουργία τους ή έχουν συγχωνευτεί με άλλα ιδρύματα.

ΤΕΙ Αθήνας

Σας ενημερώνουμε ότι από τον Μάρτιο 2018 (ν. 4521/18) το Τ.Ε.Ι. Αθήνας, το Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. και η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.) έπαψαν να υφίστανται ως ξεχωριστά Α.Ε.Ι., καθώς συγχωνεύθηκαν για την ίδρυση του νέου Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.).

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το ΠΑΔΑ, παρακαλούμε ακολουθήστε τον εξής σύνδεσμο: uniwa.gr.

error: Το περιεχόμενο προστατεύεται.