Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιγράφει τα προσωπικά δεδομένα που το FutureGeneration συλλέγει για εσάς· πώς χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα· και τις επιλογές που έχετε σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά.

Αναγνωρίζουμε ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί μια διαρκή ευθύνη και, συνεπώς, θα ενημερώνουμε και θα τροποποιούμε ανά διαστήματα την παρούσα Δήλωση. Παρακαλείσθε να επισκέπτεσθε κατά διαστήματα την ιστοσελίδα μας https://futuregeneration.gr/, προκειμένου να βεβαιώνεστε ότι είστε ενήμεροι και ικανοποιημένοι με όποιες τυχόν αλλαγές.

1. Ποιοι είμαστε

Είμαστε το «FutureGeneration», ένας διαδικτυακός ιστότοπος δημιουργημένος από εθελοντές με στόχο την παροχή πληροφοριών μέσω άρθρων αλλά και podcasts (ηχογραφημένων μηνυμάτων) σχετικά με την εκπαίδευση και την εργασία.

2. Τι προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για εσάς;

2.1. Ονοματεπώνυμο. Συλλέγουμε το ονοματεπώνυμό σας όταν κάνετε εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο (newsletter), όταν συμπληρώνετε τη φόρμα επικοινωνίας που βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας, όταν συμμετέχετε στους διαγωνισμούς και στις προωθητικές μας ενέργειες ή όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της live chat πλατφόρμας μας ή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

2.2. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Συλλέγουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας όταν κάνετε εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο (newsletter), όταν συμπληρώνετε τη φόρμα επικοινωνίας που βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας ή όταν συμμετέχετε στους διαγωνισμούς και στις προωθητικές μας ενέργειες.

2.3. Λοιπά στοιχεία επικοινωνίας. Συλλέγουμε λοιπά στοιχεία επικοινωνίας, όπως για παράδειγμα τον αριθμό τηλεφώνου σας, για να παρέχουμε καλύτερα και ταχύτερα τις υπηρεσίες μας, στο πλαίσιο διοργάνωσης και διεξαγωγής διαγωνισμών για την απονομή δώρων/βραβείων.

2.4. Προσπαθούμε να ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο των δικαιωμάτων και ελευθεριών σας με το να μη συλλέγουμε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα για εσάς.

3. Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, όταν επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας, όταν κάνετε εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο (newsletter), όταν συμμετέχετε στους διαγωνισμούς και στις λοιπές προωθητικές μας ενέργειες ή όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της live chat πλατφόρμας μας ή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram). Δεν διαθέτουμε προς πώληση τα προσωπικά σας δεδομένα σε κανέναν και τα μοιραζόμαστε μόνο με τρίτους συνεργάτες μας, όπως περιγράφεται κατωτέρω στην ενότητα 8. 

4. Πώς χρησιμοποιούμε (επεξεργαζόμαστε) τα προσωπικά σας δεδομένα;

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς:

Marketing και προωθητικών ενεργειών, όπως συμμετοχή σε διαγωνισμούς, κληρώσεις και απονομή δώρων/βραβείων στο πλαίσιο αυτών, έρευνα ικανοποίησης ακροατών ή e-mails που στέλνουμε περιοδικά σε όσους έχουν κάνει εγγραφή στο newsletter μας. Στη λίστα προσώπων που στέλνουμε newsletters μπορεί να προσθέσουμε και εκείνους που μας δίνουν τις διευθύνσεις email τους κατά την επικοινωνία μας και που μας δηλώνουν ότι επιθυμούν να λαμβάνουν newsletters. Σε κάθε newsletter δίνεται η δυνατότητα στον παραλήπτη να δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει άλλα newsletters από εμάς.

5. Νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

5.1. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, που γίνεται για σκοπούς marketing ή/και προωθητικών ενεργειών, βασίζεται στη συγκατάθεσή σας.

5.2. Σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. διοργάνωση διαγωνισμών), η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για τους σκοπούς έννομων συμφερόντων μας.

6. Χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων

6.1. Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα των προσώπων, που έκαναν εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο (newsletter) (ή/και στις προωθητικές μας ενέργειες) μέχρι τα πρόσωπα αυτά να μας δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν πλέον να λαμβάνουν από εμάς newsletters ή προωθητικό υλικό.

6.2. Σε κάθε περίπτωση τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται σύμφωνα με την εφαρμοστέα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

7. Εγγυήσεις που λαμβάνουμε για την προστασία των δεδομένων σας

Όταν μας δίνετε τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι αυτά τηρούνται με ασφάλεια. Προκειμένου να προστατευθούν τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας τους. Ενημερώνουμε και ελέγχουμε την τεχνολογία ασφαλείας που χρησιμοποιούμε σε διαρκή βάση. Περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε εκείνους μόνο τους εργαζόμενους που χρειάζεται να γνωρίζουν τα δεδομένα αυτά, προκειμένου να παρέχουν οφέλη ή υπηρεσίες σε εσάς. Επιπλέον, εκπαιδεύουμε τους εργαζόμενους ως προς τη σημασία της εμπιστευτικότητας και διατήρησης του απορρήτου και της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων. Μεταξύ άλλων, έχουμε εφαρμόσει τα παρακάτω τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και διαδικασίες για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από οποιαδήποτε απώλεια, αλλοίωση, παράνομη επεξεργασία ή μεταβολή:

  • ανίχνευση και διαχείριση περιστατικών παραβίασης ασφαλείας·
  • χρήση πληροφοριακών συστημάτων και προγραμμάτων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές που έχουν εγκατασταθεί κατά τρόπο που ελαχιστοποιεί τη χρήση προσωπικών δεδομένων ή/και δεδομένων εξακρίβωσης ταυτότητας του χρήστη·
  • υιοθέτηση επιμέρους διαδικασιών διατήρησης προσωπικών δεδομένων και ασφαλούς διαγραφής/καταστροφής τους·
  • πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων επί της αρχής «need-to-know». 

8. Πότε και πώς διαβιβάζουμε σε άλλους τα προσωπικά σας δεδομένα;

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας συνεργαζόμαστε με τρίτους με τους οποίους μπορεί να χρειαστεί να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Ωστόσο, μοιραζόμαστε μαζί τους μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι απαραίτητα για να παρέχουν τις υπηρεσίες που τους ζητάμε και απαιτούμε από αυτούς να προστατεύουν τα δεδομένα σας και να μην τα χρησιμοποιούν για άλλους σκοπούς. Τρίτοι πάροχοι με τους οποίους μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα, που σας αφορούν, αποκλειστικά για σκοπούς εμπορικής προώθησης και διαφήμισης είναι κατά κύριο λόγο οι εξής:

  • Εταιρείες διαφήμισης, προβολής, επικοινωνίας και εμπορικής προώθησης και
  • Εταιρείες ή/και οργανισμοί διοργάνωσης εκδηλώσεων και θεαμάτων.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς αποθηκεύονται ηλεκτρονικά σε βάση δεδομένων, που είναι εγκατεστημένη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

9. Τα δικαιώματά σας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία επεξεργαζόμαστε. Επιπλέον, έχετε τα εξής δικαιώματα:

9.1. Δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής (σε ορισμένες περιπτώσεις) των προσωπικών σας δεδομένων.

9.2. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας ή εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

9.3. Δικαίωμα (υπό προϋποθέσεις) να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα, ώστε να τα χρησιμοποιήσετε οπουδήποτε αλλού.

9.4. Στις περιπτώσεις που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βασιζόμενοι στη συγκατάθεσή σας, έχετε επίσης το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν την ανάκληση της συγκατάθεσης σας.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε το Έντυπο Υποβολής Αιτημάτων – Άσκηση Δικαιωμάτων Υποκειμένου Δεδομένων.

Τέλος, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Ελληνική ανεξάρτητη αρχή, η οποία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr/).

10. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων εκτός του ΕΟΧ

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας χρησιμοποιούμε υπηρεσίες παρόχων με εγκατάσταση εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Για το σκοπό αυτό, λαμβάνουμε κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτο κράτος λαμβάνει χώρα μόνο αν πληρούνται οι ειδικές προϋποθέσεις που θέτει η Ευρωπαϊκή νομοθεσία και αν διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας για τέτοιου είδους διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων.

11. Χρήση cookies

Χρησιμοποιούμε cookies (μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στη συσκευή σας κατά την πλοήγησή σας στο διαδίκτυο) για να υποστηρίξουμε την ιστοσελίδα μας, για να παρέχουμε τις διαδικτυακές υπηρεσίες μας και για να συλλέξουμε πληροφορίες. Τα cookies μας επιτρέπουν, μεταξύ άλλων, να αποθηκεύουμε τις προτιμήσεις και τις ρυθμίσεις σας, να παρέχουμε διαφημίσεις με βάση τα ενδιαφέροντά σας και να αναλύουμε πώς λειτουργούν η ιστοσελίδα και οι διαδικτυακές υπηρεσίες μας.

Για να μάθετε περισσότερα για τα cookies που χρησιμοποιούμε και να προσαρμόσετε τη χρήση τους στις επιθυμίες σας, μπορείτε να μεταβείτε στην ιστοσελίδα https://futuregeneration.gr/cookies-policy/.

12. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή τη χρήση cookies από εμάς ή για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, [χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας ή] στέλνοντας e-mail στο privacy@futuregeneration.gr.

13. Πληροφορίες Έκδοσης – Αλλαγές και Ενημερώσεις

Η παρούσα Δήλωση ενημερώθηκε τελευταία φορά τον Φεβρουάριο του 2020. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε και επικαιροποιούμε την παρούσα Δήλωση σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς, πλην της ανάρτησης της επικαιροποιημένης Δήλωσης στην ιστοσελίδα μας. Μπορεί να στέλνουμε περιοδικά e-mail, προκειμένου να υπενθυμίζουμε τις αλλαγές και τις ενημερώσεις της παρούσας Δήλωσης, αλλά θα πρέπει να ελέγχετε την ιστοσελίδα μας συχνά για να ενημερώνεστε για την τρέχουσα και ισχύουσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.