Επάγγελμα Team Leader

Ο κύριος ρόλος του Team Leader είναι να διαχειρίζεται έναν αρκετά μεγάλο όγκο και φόρτο εργασίας. Στα επόμενα λεπτά, θα ανακαλύψουμε τις αρμοδιότητες, τις δεξιότητες και γενικότερα τον ρόλο του Team Leaader στις εταιρείες και οργανισμούς.

Σύνοψη Άρθρου:

 • Ο Team Leader είναι η πρώτη “γραμμή διοίκησης”.
 • Προσθέτουν ένα επιπλέον επίπεδο ελέγχου σε μια εταιρεία. Επηρεάζουν και χτίζουν δυνατές σχέσεις εμπιστοσύνης.
 • Ασχολούνται με τον καθορισμό προτεραιοτήτων ακόμη και όταν έχουν πολλές εργασίας να κάνουν.

Συνοπτική περιγραφή

Ένας Team Leader έχει μια επισκόπηση μιας ομάδας ανθρώπων, παρακινεί, δίνει οδηγίες και παρακολουθεί την απόδοση. Το να είσαι Team Leader σε διαχωρίζει από τους υπόλοιπους εργαζομένους ως έμπιστο άτομο για τη διαχείριση ενός έργου ή μιας ομάδας ανθρώπων.

«Ο Team Leader είναι το πρώτο σκαλοπάτι στην «διαχείριση». – Andrew Wallbridge

Κύριες αρμοδιότητες

Κάποιες από τις καθημερινές αρμοδιότητες του Ηγέτη Ομάδας είναι:

 • Καθορισμός των στόχων ομάδας.
 • Δημιουργία των tasks και ορισμός των deadlines.
 • Παρακολούθηση της απόδασης της ομάδας και δημιουργίας report
 • Έμπνευση ομάδας.
 • Εύρεση διάφορων μαθημάτων επιπλέον υλικού που θα βοηθήσει την ομάδα.
 • Παρακολούθηση της ομάδας για feedback και επίλυση διάφορων προβλημάτων.

Απαιτούμενα προσόντα

Κάποια από τα βασικά προσόντα που αναγράφονται σε πολλές θέσεις εργασίας με τον τίτλο Team Leader είναι:

 • Προυπηρεσία ως Ηγέτης Ομάδας ή Supervisor.
 • Βαθιά γνώση των Μετρικών Απόδοσης (Performance Metrics)
 • Πολύ καλές δεξιότητες Η/Υ και κυρίως MS Word και MS Excel.
 • Επικοινωνιακές και ηγετικές δεξιότητες.
 • Ικανότητα λήψης αποφάσεων και εκτίμηση ρίσκου.
 • Ικανότητα διαχείρισης χρόνου και εργασιών.
 • Πτυχίο στο Management η σχετικό τομέα.
 • Επιπλέον σπουδές ή εκπαίδευση στο Team Leading είναι plus.
Προεπιλεγμένη Εικόνα
admin

Υποβολή απάντησης

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial