Επάγγελμα Product Manager

Ο τίτλος του Manager είναι αναμφισβήτητα ελκυστικός. Όμως έρχεται με ευθύνες και αρμοδιότητες. Κάθε προϊόν πρέπει να έχει έναν υπεύθυνο. Ένας manager που να παίρνει τις σωστές αποφάεις, να εκπροσωπεί τους πελάτες και να καθορίζει την πορεία ανάπτυξης του. Το επάγγελμα και πιο συγκεκριμένα ο ρόλος εργασίας του Product Manager κάνει ακριβώς αυτό.

Ένας Product Manager πρέπει να έχει πάθος για την δημιουργία προϊόντων. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να εργάζεται σε έναν τομέα που γνωρίζει και του αρέσει. Συνθως εμπλέκεται σε όλη την φάση ανάπτυξης ενός προϊόντος όπως η ιδέα, ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη αλλά και η συντήρησή του.

Σε ένα μεγάλο ποσοστό οι περισσότεροι Product Managers έχουν Engineering background. Αυτό σημαίνει πως διαθέτουν skills όπως ανάλυση και επίλυση προβλημάτων. Ο τομέας του σχεδιασμού ή Design είναι ένας ακόμη που δημιουργεί Product Managers. Όποια πορεία και αν διαλέξεις, στην καριέρα σου πρέπει να εκτεθείς τόσο στην Ανάπτυξη Λογισμικού όσο και στον Σχεδιασμό. Τέλος, πάντα να γνωρίζεις τι δεν γνωρίζεις και ποια είναι τα αδύναμά σου σημεία. Σε αυτά, μπορείς να κάνεις τις σωστές ερωτήσεις στους σωστές εργαζομένους.

Πως είναι να είσαι Product Manager

 • Ο Product Manager είναι ταυτόχρονα και ο CEO αλλά και ο υπέυθυνος για οτιδήποτε συμβεί.
 • Πρέπει να έχει την πλήρη εικόνα του τι συμβαίνει και να κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργεις για να αποφευχθούν προβλήματα ().
 • Να επικοινωνεί και να εμπνέει την ομάδα ανάπτυξης, εξηγώντας τους τον λόγο που κάνουν οτι κάνουν.
 • Να μπορεί να επικοινωνήσει με τους stakeholders για τυχόν νέες απαιτήσεις και παρουσιάσεις.
 • Να ασκεί επηροή, να εμπνέει και να ηγείτται χωρίς τον “τίτλο” του CEO.

Με τι ασχολείται ένας Product Manager

Ο Product Manager ανάμεσα σε πολλά άλλα, ασχολείται σε όλο το φάσμα της ανάπτυξης ενός προϊόντος (Product Life Cycle). Σε αυτό το φάσμα, υπάρχουν διάφορες ενέργειες ή ζητήματα που καλείται να λύσει.

 1. Αποτίμσηση ευκαιρείας (τι πρόβλημα λύνει και γιατί είναι σημαντικό)
 2. Σχεδιασμός μιας λύσεης
 3. Ανάπτυξη ενός συστήματος, μιας υπηρεσίας ή ενός προϊόντος.
 4. Δημοσίευση της λύσης η προώθηση του προϊόντος
 5. Παρατήρηση των αποτελεσμάτων (πόσο καλά έλυσε το πρόβλημα)
 6. Πίσω στο βήμα 1.

Κύριες αρμοδιότητες

Κάποιες από τις καθημερινές αρμοδιότητες του Product Manager είναι:

 • Απόκτηση βαθιάς κατανόησης της εμπειρίας των πελατών, προσδιορισμός και εκπλήρωση κενών σε προϊόντα και δημιουργία νέων ιδεών που αυξάνουν το μερίδιο αγοράς, βελτιώνουν την εμπειρία των πελατών και ωθούν την ανάπτυξη
 • Δημιουργία αποδοχής για το όραμα του προϊόντος τόσο εσωτερικά όσο και σε συνεργασία με κύριους εξωτερικούς συνεργάτες
 • Ανάπτυξη στρατηγικών καθορισμού τιμής και τοποθέτησης προϊόντων
 • Μετατροπή της στρατηγικής προϊόντος σε λεπτομερείς απαιτήσεις και πρωτότυπα
 • Στόχευση και ιεράρχηση δραστηριοτήτων με βάση τον αντίκτυπο στην επιχείρηση και στους πελάτες
 • Στενή συνεργασία με τις ομάδες μηχανικών για τη διασφάλιση γρήγορης κυκλοφορίας στην αγορά και παροχής βέλτιστων πόρων
 • Δρομολόγηση κυκλοφορίας προϊόντων στην αγορά, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με την ομάδα δημοσίων σχέσεων, στελέχη και άλλα μέλη της ομάδας διαχείρισης προϊόντων
 • Αξιολόγηση των σχεδίων προώθησης, ώστε να διασφαλίζεται ότι συμβαδίζουν με τη στρατηγική της γραμμής προϊόντων και ότι το μήνυμα μεταφέρεται αποτελεσματικά
 • Αύξηση της ενημέρωσης και της κατανόησης, ενεργώντας ως πρεσβευτής προϊόντος
 • Αντιπροσώπευση της εταιρείας με επισκέψεις στους πελάτες για λήψη ανατροφοδότησης σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρείας

Απαιτούμενα προσόντα

Κάποια από τα βασικά προσόντα που αναγράφονται σε πολλές θέσεις εργασίας με τον τίτλο Product Manager είναι:

 • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στη διαχείριση προϊόντων ή ως Associate Product Manager
 • Αποδεδειγμένη εμπειρια στη διαχείριση όλων των πτυχών ενός επιτυχημένου προϊόντος καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του
 • Αποδεδειγμένη ικανότητα ανάπτυξης στρατηγικών προϊόντων και μάρκετινγκ και αποτελεσματική κοινοποίηση προτάσεων προς τα διοικητικά στελέχη
 • Καλό τεχνικό υπόβαθρο με κατανόηση ή/και πρακτική εμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικού και τις διαδικτυακές τεχνολογίες
 • Ισχυρές δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και διάθεση για σκληρή εργασία
 • Ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας με διατμηματικές ομάδες σε έναν οργανισμό με δικτυωτή οργάνωση
 • Άριστες δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας
 • Θα προτιμηθεί Μεταπτυχιακό/Πτυχίο στην Πληροφορική, τη Μηχανική ή σε σχετικό πεδίο

Θέσεις εργασίας

Ανακάλυψε θέσεις εργασίας για το επάγγελμα του Product Manager μέσα από τις μηχανές αναητησης θέσεων εργασίας του FutureGeneration.

Προεπιλεγμένη Εικόνα
admin

Υποβολή απάντησης

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial