Επάγγελμα Project Manager

Ένα Project ή Έργο μπορεί να είναι πολλά πράγματα. Ένα ταξίδι, ένα νέο λογισμικό, ένας γάμος και πολλά ακόμη. Ένα Project μπορεί να είναι η ίδια η ζωή. Συνήθως τα Projects έχουν μια αρχή και ένα τέλος. Η διαχείρισή τους γίνεται από τον Project Manager. Σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτός που απλά λέει ποιος θα κάνει τί.

Στα επόμενα λεπτά, θα αναλύσουμε το επάγγελμα του Project Manager. Θα αναφέρουμε τις αρμοδιότητες του, τα απαιτούμενα προσόντα που χρειάζεται κάποιος να γίνει Project Manager καθώς και άλλες πληροφορίες που θα σε βοηθήσουν να κατανοήσεις πραγματικά τι είναι ο Project Manager και πως μπορείς να γίνεις.

Σύντομη περιγραφή

Ο Project Manager, ασχολείται με τον συντονισμό των εργασιών και των ανθρώπων. Κύριος σκοπός του είναι η διασφάλιση της έγκαιρης παράδοσης των έργων.

Οι Project Manager θα πρέπει να διαθέτει επιχειρηματικές δεξιότητες, καθώς και υπόβαθρο στη διαχείριση, την κατάρτιση προϋπολογισμών και την ανάλυση. Θα πρέπει να έχει εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες και να διαχειρίζεται με άνεση πολλές εργασίες ταυτόχρονα.

Κύριες αρμοδιότητες

Κάποιες από τις καθημερινές αρμοδιότητες του Project Manager είναι:

 • Συντονισμός των εσωτερικών πόρων και τρίτων/προμηθευτών για την άψογη εκτέλεση των έργων
 • Διασφάλιση έγκαιρης παράδοσης όλων των έργωνεντός του πεδίου εφαρμογής και των ορίων του προϋπολογισμού
 • Ανάπτυξη πεδίων εφαρμογής και στόχων του έργου, με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων φορέων και διασφάλιση της τεχνικής σκοπιμότητάς του
 • Διασφάλιση της διαθεσιμότητας και της κατανομής των πόρων
 • Ανάπτυξη λεπτομερούς προγραμματισμού του έργου για την παρακολούθηση της προόδου
 • Χρήση κατάλληλων τεχνικών επαλήθευσης για τη διαχείριση των αλλαγών στο πεδίο εφαρμογής του προγράμματος, το χρονοδιάγραμμα και το κόστος του έργου
 • Μέτρηση της απόδοσης του έργου, χρησιμοποιώντας κατάλληλα συστήματα, εργαλεία και τεχνικές
 • Αναφορά και κλιμάκωση ζητημάτων στη διοίκηση, εφόσον είναι απαραίτητο
 • Διαχείριση των σχέσεων με τον πελάτη και όλους τους ενδιαφερόμενους
 • Διαχείριση κινδύνων με στόχο την ελαχιστοποίηση των κινδύνων του έργου
 • Δημιουργία και διατήρηση σχέσεων με τρίτους/προμηθευτές
 • Δημιουργία και διατήρηση ολοκληρωμένης τεκμηρίωσης του έργου

Απαιτούμενα προσόντα

Κάποια από τα βασικά προσόντα που αναγράφονται σε πολλές θέσεις εργασίας με τον τίτλο Project Manager είναι:

 • Υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, κατά προτίμηση στο πεδίο της πληροφορικής ή της μηχανικής για project manager τεχνικών έργων
 • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία ως Project Administrator στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών
 • Καλό τεχνικό υπόβαθρο με κατανόηση ή/και πρακτική εμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικού και τις διαδικτυακές τεχνολογίες
 • Εξαιρετική αντιμετώπιση των πελατών και δεξιότητες επικοινωνίας εντός της ομάδας
 • Άριστες δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας
 • Ισχυρές οργανωτικές δεξιότητες, έμφαση στη λεπτομέρεια και ικανότητα ταυτόχρονης διεκπεραίωσης πολλών εργασιών
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Microsoft Office
 • Τυχόν πιστοποίηση PMP / PRINCE II θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν 

Θέσεις εργασίας

Ανακάλυψε θέσεις εργασίας για το επάγγελμα του Project Manager μέσα από τις μηχανές αναητησης θέσεων εργασίας του FutureGeneration.

Προεπιλεγμένη Εικόνα
admin