Επάγγελμα Πυροσβέστης

Σε μια φωτιά, ένα τρακάρισμα, μια πλημμύρα, αλλά και σε άλλες καταστάσεις καλείς το 199. Θα συνομιλήσεις με το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Ο Πυροσβέστης και η συνεισφορά του στην σημερινή κοινωνία είναι εξαιρετικά σημαντική. Αρκεί να πάμε πίσω 5 χρόνια και να μελετήσουμε τι καταστροφές έχουν γίνει.

Υπάρχει μια έλλειψη γνώσεων σχετικά με το επάγγελμα του πυροσβέστη.

Τι πραγματικά κάνει και ποιες είναι οι αρμοδιότητες του; Πώς μπορείς να γίνεις εθελοντής Πυροσβέστης; Πώς είναι να είσαι Πυροσβέστης σε καθημερινή βάση και τι είναι η Ακαδημία Πυροσβεστικής;

Όλα αυτά και πολλά ακόμη θα απαντήσουμε παρακάτω.

Συνοπτική Περιγραφή

Ο Πυροσβέστης ανήκει στην ειδική υπηρεσία άμεσης δράσεως για την κατάσβεση πυρκαγιών, τον απεγκλωβισμό ατόμων ή την αντιμετώπιση πλημμυρών και φυσικών καταστροφών. Κύριο έργο του Πυροσβέστη είναι η φροντίδα για την ασφάλεια και την προστασία της ζωής των πολιτών, η κατάσβεση πυρκαγιών σε δάση, οικήματα ή πλοία, η αντιμετώπιση θεομηνιών, ο απεγκλωβισμός ατόμων και ο καθαρισμός δρόμων μετά από τροχαία ατυχήματα. Σε σπάνιες περιπτώσεις τα πυροσβεστικά οχήματα χρησιμοποιούνται για την καταστολή βίαιων επεισοδίων σε συνεργασία με την αστυνομία.

Τι κάνει ο Πυροσβέστης;

Μόλις ο σταθμός δεχτεί σήμα για κάποιο περιστατικό, οι Πυροσβέστες φορούν τις ειδικές προστατευτικές φόρμες και τα κράνη, επιβιβάζονται στα οχήματά τους και κατευθύνονται στον τόπο του συμβάντος.

Εκεί, ανάλογα με την περίπτωση χρησιμοποιούν νερό ή χημικές ουσίες και προσπαθούν να σβήσουν την εστία της φωτιάς και να εμποδίσουν την επέκτασή της. Απεγκλωβίζουν άτομα που πιθανόν να έχουν εγκλωβιστεί με γερανούς ή ανοίγουν εξόδους διαφυγής γι’ αυτά, προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες σε τραυματισμένους και φροντίζουν για την άμεση μεταφορά τους στα νοσοκομεία. Επίσης, φροντίζουν να απομακρύνουν άτομα ή υλικά αγαθά από τον τόπο της καταστροφής. Εξάλλου, σε περιπτώσεις σεισμού σπεύδουν να βοηθήσουν ανθρώπους που είναι παγιδευμένοι σε ερείπια κτιρίων ή ακόμη βοηθούν ανθρώπους που έχουν παγιδευτεί σε αυτοκίνητα κ.λ.π.

Όταν δεν υπάρχει κάποιο περιστατικό στο οποίο χρειάζεται να παρέμβουν, οι Πυροσβέστες παραμένουν με βάρδιες υπηρεσίας μέσα στους θαλάμους ενός πυροσβεστικού σταθμού, ασχολούνται με τη συντήρηση των οχημάτων και του εξοπλισμού τους και εκπαιδεύονται στη χρήση του πυροσβεστικού εξοπλισμού και σε τεχνικές κατάσβεσης.

Τι μισθό παίρνει ένας Πυροσβέστης στην Ελλάδα;

Ο μισθός του πυροσβέστη εξαρτάται από τα συνολικά χρόνια προϋπηρεσίας και τον βαθμό που έχει. Σε γενικές γραμμές, οι μισθοί στην Ελλάδα κυμαίνονται από 700€ μέχρι 1800€ ανά μήνα.

Οι εποχικοί πυροσβέστες, εργάζονται περιοδικά μέσα στον χρόνο, ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν. Η εργασία ως εποχικός πυροσβέστης γίνεται βάση των προκηρύξεων που θα δημοσιεύσει η πυροσβεστική. Κατά μέσο όρο, ο μισθός ενός εποχικού πυροσβέστη είναι περίπου στα 650.

Οι εθελοντές πυροσβέστες στην Ελλάδα δεν λαμβάνουν καμία χρηματική αποζημίωση, καθώς σύμφωνα με τον νόμο 4029/2011 αρθ. 15 παρ. 5, το έργο του εθελοντή πυροσβέστη είναι τιμητικό και άμισθο.

Πώς μπορείς να γίνεις Πυροσβέστης;

Πώς, λοιπόν, γίνεσαι Πυροσβέστης; Προκειμένου να γίνει κάποιος Πυροσβέστης είναι απαραίτητο να φοιτήσει στη Σχολή Δοκίμων Πυροσβεστών, στην οποία για να εισαχθεί πρέπει να διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα και τις προϋποθέσεις (απολυτήριο Λυκείου, επαγγελματική άδεια οδήγησης, απολυτήριο στρατού, άριστη υγεία), σύμφωνα με τον κανονισμό κατάταξης του Πυροσβεστικού Σώματος.

Για να γίνει κάποιος Αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος, πρέπει να συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις και να εισαχθεί στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Το 50% των εισαγομένων στη σχολή Αξιωματικών καλύπτεται από αρχιπυροσβέστες.

H Σχολή Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας είναι Σχολή ισότιμη με αυτές των Α.Ε.Ι., η εισαγωγή σε αυτήν γίνεται με το σύστημα των απολυτηρίων εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο. Η φοίτηση διαρκεί τέσσερα έτη και οι απόφοιτοί της μπορούν να εξελιχθούν σε όλες της βαθμίδες της ιεραρχίας του Π.Σ.

Η Σχολή Πυροσβεστών λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 στην πόλη της Πτολεμαϊδας και αποσκοπεί στη δημιουργία στελεχών, τα οποία αφού λάβουν όλες τις απαραίτητες ακαδημαϊκές και τεχνικές γνώσεις θα αποτελέσουν τον κύριο βραχίονα του Πυροσβεστικού Σώματος στην εκπλήρωση της αποστολής του και ιδιαίτερα στη διαφύλαξη της ζωής και της περιουσίας των πολιτών. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πρακτική άσκηση και στην διατήρηση άψογης φυσικής κατάστασης.

Η Σχολή Αρχιπυροσβεστών έχει ως κύριο σκοπό την δημιουργία καταρτισμένων και ικανών Υπαξιωματικών. Οι Δόκιμοι Αρχιπυροσβέστες εκπαιδεύονται σε επιχειρησιακά και διοικητικά θέματα. Η Σχολή Αρχιπυροσβεστών ανήκει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως ορίζεται κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία, παρέχοντας ισότιμη εκπαίδευση και χορηγώντας ισότιμα πτυχία με τις αντίστοιχες μεταδευτεροβάθμιες σχολές.

Στη Σχολή Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών – Στελεχών εισάγονται Πυραγοί και Πύραρχοι Γενικών Καθηκόντων, κατά σειρά αρχαιότητας στον βαθμό, για μετεκπαίδευση, επιμόρφωση και εξειδίκευση, στο πλαίσιο της Δια Βίου μάθησης, με σκοπό τη διαρκή ενημέρωση σε σύγχρονα πυροσβεστικά θέματα και προβλήματα γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος, ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στα καθήκοντά τους

Αφού αποφοιτήσει από την Πυροσβεστική Ακαδημία, ο Πυροσβέστης τοποθετείται σε ενεργή υπηρεσία στους πυροσβεστικούς σταθμούς και μετά την παρέλευση διετίας συντάσσεται ειδικό φύλλο αξιολόγησης για τη μονιμοποίησή του. Οι Πυροσβέστες διορίζονται στο Πυροσβεστικό Σώμα, το οποίο ανήκει στα Σώματα Ασφαλείας και είναι μόνιμοι υπάλληλοι του Δημοσίου. Υπάρχει, όμως, και η δυνατότητα ένταξης σε άλλους δημόσιους φορείς, όπως το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Γεωργίας και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Οι Πυροσβέστες μπορούν να εξειδικευτούν στην κατάσβεση πυρκαγιών στα δάση ως δασοπυροσβέστες, στην κατάσβεση πυρκαγιών σε κτίρια και στην κατάσβεση πυρκαγιών σε πλοία. Επίσης, υπάρχουν τα ειδικά σώματα άμεσης επέμβασης, όπως οι ομάδες της ΕΜΑΚ που επεμβαίνουν σε περιπτώσεις καταστροφών μεγάλης κλίμακας από σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές διυλιστηρίων κ.λ.π.

Επαγγελματική αποκατάσταση

Έτσι, η ζήτηση για Πυροσβέστες είναι σταθερή και εποχιακά αυξανόμενη. Συνήθως, τους καλοκαιρινούς μήνες προσλαμβάνονται εποχιακοί δασοπυροσβέστες. Για τις θέσεις των αξιωματικών υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός μεταξύ υποψηφίων. Όσοι, όμως, αποφοιτούν από τις ανάλογες σχολές, προσλαμβάνονται στο Σώμα.

Οι Πυροσβέστες που εργάζονται, τόσο στον επιχειρησιακό, όσο και στο διοικητικό τομέα, συχνά μετακινούνται, αλλά και μετατίθενται. Οι αμοιβές τους είναι ικανοποιητικές και υπάρχουν αυξήσεις και βαθμολογική εξέλιξη ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας.

Τι προσόντα έχει ένας Πυροσβέστης;

Το επάγγελμα του Πυροσβέστη είναι από τα επαγγέλματα που χαρακτηρίζονται ως Άμεση Δράση.

 • Τόλμη, ανδρεία, αυταπάρνηση
 • Ψυχραιμία, δυναμισμό, ταχύτητα αντίδρασης
 • Επιδεξιότητα στο χειρισμό μηχανημάτων
 • Ευσυνειδησία, συνέπεια, επινοητικότητα
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
 • Ικανότητα αντίληψης του χώρου
 • Διοικητικές ικανότητες
 • Καλή φυσική κατάσταση
 • Άριστη σωματική και ψυχική υγεία και κοινωνική ευαισθησία.

Πώς είναι να είσαι Πυροσβέστης;

Το επάγγελμα του Πυροσβέστη κατατάσσεται στα δύσκολα και απαιτητικά επαγγέλματα. Αν εξαιρέσουμε τις ώρες αναμονής στο Πυροσβεστικό Σώμα, εργάζονται κάτω από συνθήκες έντασης, πίεσης, άγχους και υπέρβασης. Ριψοκινδυνεύουν την ζωή τους και αυτό είναι πραγματικότητα και όχι μια απλή φράση. Για αυτόν τον λόγο το Πυροσβεστικό Σώμα έχει δημοσιεύσει και μια σχετική λίστα με όλους του πέσοντες Πυροσβέστες.

Οι Πυροσβέστες εργάζονται όλο το χρόνο, ακόμη και τις αργίες, με κυκλικές βάρδιες. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες η εργασία τους γίνεται ιδιαίτερα κουραστική και δύσκολη, αφού την περίοδο αυτή οι πυρκαγιές είναι συχνές. Οι Πυροσβέστες εργάζονται πάντοτε ομαδικά και πρέπει ανά πάσα στιγμή να βρίσκονται σε ετοιμότητα να παρέμβουν για την αντιμετώπιση των καταστάσεων που προκύπτουν.

Συχνές Ερωτήσεις

Παρακάτω ακολουθούν κάποιες συχνές ερωτήσεις που παίρνουμε στα Social Media.

Την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη μπορούν να αποκτήσουν Έλληνες πολίτες, καθώς και πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα κατά την τελευταία τουλάχιστον τριετία και έχουν ηλικία 18-55 ετών.

Οι εθελοντές πυροσβέστες διακρίνονται, ανάλογα με τα προσόντα τους, στις εξής δύο κατηγορίες προσωπικού:

 • μάχιμοι εθελοντές πυροσβέστες και
 • οδηγοί-χειριστές πυροσβεστικών οχημάτων – μηχανημάτων.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείς να διαβάσεις στην σελίδα της Πυροσβεστικής στο σχετικό άρθρο για το πώς μπορείς να γίνεις Εθελοντής Πυροσβέστης.

Ο Προορισμός και η αποστολή του Πυροσβεστικού Σώματος είναι η ασφάλεια και προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών και του Κράτους, κατά των κινδύνων πυρός, θεομηνιών και πλημμυρών. Ειδικότερα, αποστολές που επιλαμβάνεται άμεσα είναι σε:

 • Πυρκαγιές (σε ειρηνική και πολεμική περίοδο).
 • Δασοπυρόσβεση.
 • Τροχαία ατυχήματα.
 • Τεχνολογικά ατυχήματα και βιομηχανικές καταστροφές.
 • Θεομηνίες (πλημμύρες, σεισμοί, καταρρεύσεις).
 • Παροχή βοήθειας και διάσωσης ατόμων σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις.
 • Επιβολή προληπτικών μέτρων για όλα τα προηγούμενα και έκδοση σχετικών βεβαιώσεων.
 • Απεγκλωβισμό ατόμων από ανελκυστήρες.
 • Διενέργεια προανάκρισης σε περιπτώσεις εμπρησμών.
 • Συγκρότηση μικτών Υπηρεσιών Πολιτικής Σχεδίασης και Έκτακτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ)
 • Ενίσχυση άλλων Σωμάτων (Αστυνομίας, Λιμενικού) και στρατιωτικών Αρχών, εφόσον ζητείται για θέματα της αρμοδιότητάς του.
 • Εκπαίδευση του κοινού σε θέματα άμεσης αντιμετώπισης πυρκαγιών
 • Επιβολή και έλεγχο μέτρων προστασίας, όπου προβλέπεται δια νόμου ή κρίνεται απαραίτητο.

Το Πυροσβεστικό Σώμα επεμβαίνει κατά μέσο όρο ανά έτος σε 55.000 περιπτώσεις περίπου. Απ’ αυτές οι 25.000 αφορούν πυρκαγιές και οι υπόλοιπες 30.000 αφορούν απεγκλωβισμούς από ανελκυστήρες, διασώσεις και λοιπά συμβάντα. Πραγματοποιούνται 148 επεμβάσεις την ημέρα και το μεγαλύτερο μέρος της πυροσβεστικής δραστηριότητας αφορά στο λεκανοπέδιο Αττικής. Πλέον των παραπάνω συμβάντων, οι Υπηρεσίες του Πυρ/κού Σώματος ασχολούνται καθημερινά με την πυρασφάλεια λιμενικών χώρων, αεροδρομίων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων, με την επιβολή και τον έλεγχο των μέτρων πυρασφαλείας σε βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και λοιπούς χώρους, καθώς και με τη διάθεση προσωπικού και μηχανημάτων για εκπαίδευση διαφόρων οργανωμένων ομάδων πυροπροστασίας.

Στο Πυροσβεστικό Σώμα υπηρετούν σήμερα 15.000 πυροσβέστες (8.000 μόνιμοι, 5.500 εποχιακοί και 1.500 εθελοντές).

Επειδή το Πυροσβεστικό Σώμα δεν μπορεί να προσλάβει μόνιμους, οι προσλήψεις γίνονται όταν υπάρχει η ανάγκη και η ανάγκη υπάρχει κυρίως το καλοκαίρι. Έτσι, λοιπόν, γίνονται προσλήψεις ως Εποχιακοί Πυροσβέστες.

Η Σχολή Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας είναι ισότιμες με τα ιδρύματα του πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, όπως ορίζεται κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία, παρέχοντας ισότιμη εκπαίδευση και χορηγώντας ισότιμα πτυχία με αυτά. β) Οι σπουδές στη Σχολή Αξιωματικών διαρκούν τέσσερα (4) έτη και οργανώνονται σε ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Διάβασε περισσότερα στην Πυροσβεστική Ακαδημία

Χρήσιμες Διευθύνσεις

Γραφείο Ενημέρωσης Κοινού Υ.ΕΘ.Α.

 • Διεύθυνση: Σόλωνος 34, Αθήνα
 • Τηλ.: 210 36.30.081 – 210 36.30.579,
 • Φαξ: 210 36.30.863

Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ)

 • Διεύθυνση: Πλήθωνος Γεμιστού 2, Θεσσαλονίκη 546 38
 • Τηλ.: 2310 216.948 – 216.941 216.841,
 • Φαξ: 2310 248.890

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ)

 • Διεύθυνση: Βάρη Αττικής, 166 73
 • Τηλ.: 210 89.70.216 – 210 90.13.229
 • Φαξ: 210 89.70.232.

Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ)

 • Διεύθυνση: Στρατόπεδο Σακέττα Α΄, Βύρωνας Αττικής 162 01
 • Τηλ.: 210 76.75.609
 • Φαξ: 210 76.09.230
 • Ιστοσελίδα: san.mil.gr

Σχολή Ικάρων (ΣΙ)

 • Δεύθυνση: Τατόι Αεροδρόμιο Δεκέλειας, ΤΓΑ 1010
 • Τηλ.: 210 81.92.012 – 210 24.60.811
 • Φαξ: 210 24.66.694
 • Ιστοσελίδα: www.hafa.gr

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ)

 • Διεύθυνση: Κέντρο Εκπαίδευσης Παλάσκα, Σκαραμαγκάς
 • Τηλ.: 210 55.31.737

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ)

 • Διεύθυνση: Τρίκαλα, 421 00
 • Τηλ.: 2431 038.635 – 2431 023.950
 • Ιστοσελίδα: www.smy.gr

Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)

 • Διεύθυνση: Τέρμα Λεωφόρου Χατζηκυριάκου, Πειραιάς 185 39
 • Τηλ.: 210 45.81.337, φαξ: 210 41.81.768
 • Ιστοσελίδα: www.hna.gr

Σχολή Διοικητικών Αεροπορίας (ΣΔΑ)

 • Διεύθυνση: Αεροδρόμιο ΣΕ.ΔΕ.Σ., Θεσσαλονίκη
 • Τηλ.: 2310 411.001-003

Αστυνομική Ακαδημία

 • Διεύθυνση: Μεσογείων 96, Αθήνα 115 27
 • Τηλ.: 210 77.79.120

Σχολή Αστυφυλάκων

 • Διεύθυνση: Λεωφ. Θρακομακεδόνων 101, Αχαρνές Αττικής
 • Τηλ.: 210 24.40.021

Πυροσβεστική Ακαδημία

 • Διεύθυνση: Μάτσα 10, Κάτω Κηφισιά (Θέση Καλυφτάκη) 145 10
 • Τηλ.: 210 80.74.502

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Προεπιλεγμένη Εικόνα
admin

Υποβολή απάντησης

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial