Σπουδές σε Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Σας ενδιαφέρει ο κλάδος των οικονομικών; Έχετε φτάσει στο σημείο συμπλήρωσης του μηχανογραφικού σας και δεν μπορείτε να αποφασίσετε ποιο τμήμα από το πεδίο σας να βάλετε πρώτο; Μήπως μόλις περάσατε σε ένα τμήμα Οικονομικών Επιστημών και δεν γνωρίζετε τι μαθήματα και τι δυνατότητες δίνονται στα τμήματα αυτά; Ανησυχείτε για το τι επάγγελμα θα ακολουθήσετε έπειτα από την ολοκλήρωση των σπουδών σας; Τότε σίγουρα χρειάζεται να διαβάσετε όσα αναφέρονται παρακάτω σχετικά με τις σπουδές σε ένα τμήμα Οικονομικών Επιστημών! 

Τα τμήματα Οικονομικών Επιστημών

Στα τμήματα Οικονομικών των πανεπιστημίων της Ελλάδας, βασικός σκοπός είναι η εισαγωγή των φοιτητών στον κλάδο της οικονομικής επιστήμης. Η διάρκεια φοίτησης στα τμήματα αυτά είναι 4 έτη (δηλαδή 8 εξάμηνα). Στην πλειοψηφία τους τα τμήματα οικονομικών επιστημών παρέχουν μία ποικιλία μεταπτυχιακών αλλά και διδακτορικών σπουδών ώστε οι τελειόφοιτοι να μπορούν να εξειδικευτούν στον τομέα που αρέσκονται περισσότερο. 

Μαθήματα

Στα τμήματα οικονομικών επιστημών προσφέρονται κατά κύριο λόγο όμοια μαθήματα με κάποια από αυτά να είναι ίδια καθώς αποτελούν βασικές γνώσεις της οικονομικής θεωρίας (πχ οικονομική ιστορία, δίκαιο και πληροφορική). Δύο από τα μαθήματα που δεν λείπουν από τα τμήματα οικονομικών επιστημών είναι η:

 • μακροοικονομική  που μελετά την οικονομία σε μάκρο-επίπεδο (εστιάζοντας στην οικονομία μιας χώρας).
 • μικροοικονομική ανάλυση που μελετά την οικονομία σε μίκρο-επίπεδο (εστιάζοντας στην οικονομική σχέση καταναλωτή και παραγωγού).  

Στα περισσότερα τμήματα υπάρχει η δυνατότητα επιλογής κατεύθυνσης κατά τη διάρκεια φοίτησης ώστε οι σπουδαστές να μπορούν να συμμετέχουν σε μαθήματα που τους ενδιαφέρουν περισσοτερο. Οι κατευθύνσεις που υπάρχουν στα διάφορα πανεπιστήμια είναι οι εξής:  

Τα μαθήματα καλύπτουν πληθώρα τομέων της οικονομίας όπως για παράδειγμα μαθήματα διοίκησης, marketing, χρηματοοικονομικών και εμπορίου. Ενδεικτικά κάποια από τα μαθήματα που  αποτελούν τις βάσεις για έναν οικονομολόγο είναι:

 • η δειγματοληψία
 • η στατιστική
 • τα μαθηματικά 
 • η οικονομετρία 

Εξειδικευμένα μαθήματα

Προσφέρονται επίσης πιο εξειδικευμένα μαθήματα όπως αυτό της Αγροτικής Οικονομικής που διδάσκεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου οι φοιτητές μαθαίνουν για τον πρωτογενή τομέα που είναι σημαντικός για την οικονομία της Ελλάδας. Επίσης, εξειδικευμένα μαθήματα αποτελούν και:

Σε όλα τα πανεπιστήμια πραγματοποιούνται εργαστηριακά μαθήματα όπου οι σπουδαστές εφαρμόζουν τις θεωρητικές γνώσεις τους στην πράξη μέσω προγραμμάτων (μερικά από τα προγράμματα που χρησιμοποιούνται είναι το Minitab,Maxima,E-views και η γλώσσα προγραμματισμού R και SQL) σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να εκπονήσουν προαιρετικά μία πτυχιακή εργασία. 

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Τα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών των Πανεπιστημίων της Ελλάδας προσφέρουν ποικιλία προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) ώστε οι πτυχιούχοι να μπορούν να επιλέξουν το καταλληλότερο για αυτούς. Στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προσφέρεται το πρόγραμμα Οικονομικής Φυσικής και Χρηματοοικονομικές Προβλέψεις το οποίο είναι μοναδικό στη χώρα μας καθώς δεν υπάρχουν άλλα προγράμματα που να σχετίζονται τον συγκεκριμένο τομέα.

ΠΜΣ Εφαρμοσμένης Οικονομικής

Προγράμματα εφαρμοσμένης οικονομικής με διαφορετικούς τομείς εξειδίκευσης προσφέρουν τα εξής τμήματα:

ΠΜΣ Επιχειρηματικότητας 

Όσον αφορά μεταπτυχιακά προγράμματα Επιχειρηματικότητας παρατηρείται έλλειψη καθώς  τα τμήματα που προσφέρουν τέτοιου είδους προγράμματα είναι τα εξής :

 • Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Επιχειρηματικότητα και Διακυβέρνηση) 
 • Τμήμα της Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης και Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη)
 • Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων συνεργαζόμενο με τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ (Ψηφιακή Καινοτομία και Νεοφυής Επιχειρηματικότητα)

ΠΜΣ σχετικά με τον Τουρισμό

Παράλληλα, μεταπτυχιακά προγράμματα σχετικά με τον τουρισμό προσφέρονται ενδεικτικά από τα παρακάτω τμήματα: 

ΠΜΣ Λογιστικής

Για όσους ενδιαφέρονται στον τομέα της Λογιστικής και Ελεγκτικής, υπάρχουν αρκετές επιλογές: 

Διδακτορικές Σπουδές 

Σε όλα τα τμήματα Οικονομικών Επιστημών παρέχονται επίσης διδακτορικά προγράμματα σχετικά με την Οικονομική Επιστήμη στα οποία μπορούν να συμμετέχουν άτομα που διαθέτουν προπτυχιακό και μεταπτυχιακό πτυχίο. Τα άτομα που υποβάλλουν αίτηση για τα διδακτορικά προγράμματα αξιολογούνται σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζει το εκάστοτε τμήμα (πχ ο βαθμός των πτυχίων του υποψηφίου και οι βαθμολογίες του στα μαθήματα). 

Αν κάποιος ολοκληρώσει επιτυχώς το διδακτορικό, τότε έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει αίτηση έτσι ώστε να ακολουθήσει ακαδημαϊκή καριέρα.

Προγράμματα για συμμετοχή των φοιτητών κατά τη διάρκεια των σπουδών

Erasmus+

Κατά τη διάρκεια φοίτησης στα τμήματα Οικονομικών Επιστημών, οι σπουδαστές έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε προγράμματα Erasmus + και είτε να πραγματοποιήσουν ένα ή δύο εξάμηνα στο εξωτερικό είτε να εργαστούν στο εξωτερικό στα πλαίσια πρακτικής άσκησης. Την δυνατότητα αυτή παρέχουν σχεδόν όλα τα πανεπιστήμια της Ελλάδας καθώς αποτελεί ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα για την κατάρτιση των σπουδαστών της χώρας μας.

AIESEC

Επιπλέον, σε κάποια τμήματα όπως αυτό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα AISEC όπου οι φοιτητές μπορούν να εργαστούν στο εξωτερικό μέσω εθελοντικής ανταλλαγής. Το πρόγραμμα αυτό είναι όμοιο με το πρόγραμμα Erasmus + αλλά στο συγκεκριμένο μπορεί να συμμετέχει και κάποιος που δεν είναι φοιτητής καθώς προσφέρεται σε άτομα ηλικίας άνω των 18 έως και τα 30.  

Πρακτική άσκηση

Επίσης, οι φοιτητές μπορούν να πραγματοποιήσουν προαιρετική αμειβόμενη πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, σε όποιον φορέα επιθυμούν προκειμένου να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία. Η πρακτική άσκηση είναι ένα σημαντικό κομμάτι των σπουδών καθώς προσφέρει την δυνατότητα στους φοιτητές να δουν πρακτικά όλα όσα έχουν μάθει ενώ παράλληλα εξοικειώνονται με το εργασιακό περιβάλλον. Συνήθως, τα τμήματα συνεργάζονται με γραφεία πρακτικής άσκησης τα οποία ενημερώνουν τους φοιτητές  για τα οφέλη της πρακτικής άσκησης και τις απαραίτητες διαδικασίες συμμετοχής. 

Τομείς και επαγγέλματα που μπορείς να ακολουθήσεις

Ολοκληρώνοντας κάποιος ένα τμήμα Οικονομικών Επιστημών μπορεί να ασχοληθεί με διάφορους τομείς που μπορεί να τον ενδιαφέρουν. Ενδεικτικά κάποιοι τομείς είναι: 

 • τα χρηματοοικονομικά (πχ χρηματοοικονομικός σύμβουλος, χρηματοοικονομικός αναλυτής)
 • τα τραπεζικά (πχ τραπεζικός υπάλληλος)
 • τα λογιστικά (πχ λογιστής, φοροτεχνικός, ορκωτός λογιστής)
 • το marketing (πχ marketing, digital marketing,promotion)
 • τα οικονομικά (πχ οικονομικός σύμβουλος, οικονομολόγος)
 • η διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας (πχ logistics coordinator)
 • η ανάλυση δεδομένων (πχ data analyst
 • τα ασφαλιστικά (πχ ασφαλιστικός σύμβουλος)
 • οι πωλήσεις (πχ σύμβουλος πωλήσεων)
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial