Επάγγελμα Αποθηκάριος (Τομέας Logistics)

Ο ρόλος εργασίας Logistics ή Αποθηκάριος αφορά τον συντονισμό των παραγγελιών πελατών σε μια εταιρεία. Συχνά συγχέεται με την λογιστική, λόγω του τίτλου, ωστόσο είναι ένα επάγγελμα διαφορετικό. Κύριος άξονας των Logistics είναι ο συντονιμός και απαιτεί οργάνωση, συνέπεια και ικανότητες διαχείρισης κρίσιμων καταστάσεων.

Κάθε επιχείρηση που διαχειρίζεται προϊόντα, έχει ένα τμήμα Logistics. Το τμήμα αυτό αναλαμβάνει την αγορά πρώτων υλών από προμηθευτές αλλά και την φύλαξη των προϊότων της επιχείρησης. Ο ρόλος ενός αποθηκάριου ολοκληρώνεται όταν το προϊόν πωλείται και φεύγει από την αποθήκη.

Logistics Αρμοδιότητες

Κάποιες από τις αρμοδιότητες των Logistics είναι:

 • η έκδοση παραστατικών (δελτίων αποστολής, φορτωτικών κτλ.)
 • η έγκαιρη ετοιμασία των παραγγελιών
 • η οργάνωση των παραλαβών στα ράφια / αποθήκες
 • η μεταφορά των προϊότων από τα ράφια / αποθήκες στα μεταφορικά μέσα (picking)
 • Προετοιμασία και ολοκλήρωση παραγγελιών αποθήκης προς παράδοση ή παραλαβή σύμφωνα με το πρόγραμμα
 • Παραλαβή και επεξεργασία προϊόντων αποθέματος αποθήκης
 • Διεξαγωγή ελέγχων αποθεμάτων αποθήκης και τήρηση υψηλών προτύπων ποιότητας για ελέγχους

Ο αποθηκάριος λαμβάνει συμμετοχή στις τακτικές απογραφές αποθήκης που πραγματοποιούνται συνήθως μια φορά το χρόνο και αφορούν την πραγματική καταγραφή των προϊόντων, τη σύγκριση με τις ποσότητες που αναφέρουν τα βιβλία της αποθήκης και η αποστολή προς το λογιστήριο των απαιτούμενων διορθωτικών εγγραφών. Λόγω της φύσης της εργασίας αυτής υπάρχει καθημερινή επαφή με το λογιστήριο της εταιρείας, το τμήμα πωλήσεων, το τμήμα αγορών κτλ. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι εταιρείες δε διαθέτουν δικές τους αποθήκες αλλά νοικιάζουν χώρο και το σύνολο των εργασιών πραγματοποιείται από εταιρείες Logistics, με αποτέλεσμα στο ίδιο μέρος να πραγματοποιούνται οι άνωθεν διαδικασίες για περισσότερες τους ενός εταιρειών.

Soft Skills

Το τμήμα Logistics παίζει σημαντικό ρόλο στην πώληση των προϊόντων και εν τέλη στην δημιουργία μακροχρόνιων σταθερών πελατών. Είναι τόσο σημαντικό που μπορεί να εκτοξεύσει μια επιχείρηση και παράλληλα να την καταστρέψει οικονομικά.

Ο υπεύθυνος του τμήματος θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από κάποια πολύ σημαντικά skills καθώς σε αυτόν τον ρόλο εργασίας τα soft skills ίσως είναι εξίσου ή και περισσότερο σημαντικά από τις τεχνικές δεξιότητες του υποψηφίου.

 • Συνέπεια
 • Υπευθυνότητα
 • Ακεραιότητα
 • Οργάνωση
 • Διαχείριση Κρίσιμων Καταστάσεων

Hard Skills

 • Γνώσεις εργαλείων ERP (Enterprise Resource PlanningΣύστημα Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασμού)
 • Γνώσεις WMS (Warehouse Management System)
 • Καλή γνώση Η/Υ και συγκεκριμένα του MS EXCEL
 • Άδεια χειριστή Κλαρκ

Σχετικά Επαγγέλματα Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)

 • Υπεύθυνος Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Manager)
 • Υπεύθυνος Μεταφορών (Transportation Manager)
 • Υπεύθυνος Logistics (Logistics Manager)
 • Υπάλληλος Logistics (Logistics Coordinator)
 • Υπεύθυνος Διανομής (Distribution Manager)
 • Υπεύθυνος Εξαγωγών (Export Manager)
 • Υπεύθυνος Αποθηκών (Warehouse Manager)
 • Μηχανικός Logistics (Logistics Engineer)
 • Υπεύθυνος Σχεδιασμού Ζήτησης (Demand Planner)
 • Υπεύθυνος Αγορών/Προμηθειών (Purchasing / Procurement Manager)
 • Υπάλληλος Αποθηκών (Warehouse Coordinator)

Αναφορές

 • https://resources.workable.com/el/apothikarios-perigrafi-ergasias
Προεπιλεγμένη Εικόνα
admin
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial