Επάγγελμα Φοροτεχνικός (Tax Consultant)

Όλες οι επιχειρήσεις αλλά και πολλοί ιδιώτες που εργάζονται ως Ελεύθεροι Επαγγελματίες έχουν ανάγκη από έναν Λογιστή ή Φοροτεχνικό. Έχουν ανάγκη από ένα έμπιστο άτομο με γνώσεις που θα είναι η νομική του κολώνα. Ένας επαγγελματίας το τελευταίο πράγμα που θέλει να έχει στο κεφάλι του είναι νομικά προβλήματα, πρόστιμο και προβλήματα με φόρους.

Σε αυτό το άρθρο θα αναλύσουμε το επάγγελμα του Φοροτεχνικού. Θα αναφέρουμε μια περιγραφή, καθώς και τους τομείς ή προοπτικές εργασίας.

Είσαι έτοιμος/η;

Περιγραφή Επαγγέλματος

Ο Φοροτεχνικός ή αλλιώς Tax Consultant είναι ο επαγγελματίας που ασχολείται με διάφορα θέματα σχετικά με την φορολογία. Εξετάζει, μελετά και ελέγχει φορολογικές δηλώσεις, τόσο από ιδιώτες όσο και από επιχειρήσεις. Είναι υπεύθυνος για τα στοιχεία που υπάρχουν στα λογιστικά βιβλία, καθώς και για την δήλωση φορολογίας του εισοδήματος. Ελέγχει, λοιπόν, και επιβεβαιώνει πως όλα έχουν γίνει με ακρίβεια και σύμφωνα με τον νόμο για να μην υπάρχουν χρηματικές ποινές και πρόστιμα.

Ο φοροτεχνικός μπορεί να απασχοληθεί είτε στον ιδιωτικό τομέα ως υπάλληλος είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας αφού λειτουργήσει δικό του γραφείο, είτε στο δημόσιο, σε κάποια Δ.Ο.Υ. Πιο συνήθης είναι η περίπτωση συνδυασμού του επαγγέλματος του λογιστή με αυτό του φοροτεχνικού.

Ο λογιστής-φοροτεχνικός είναι υπεύθυνος για την ορθή μεταφορά των οικονομικών δεδομένων από τα στοιχεία στα λογιστικά βιβλία και για την ακρίβεια των δηλώσεων ως προς τη συμφωνία αυτών με τα  φορολογικά και οικονομικά δεδομένα που προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία, καθώς με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος δηλώνεται ότι κατά τη διαρρεύσασα διαχειριστική περίοδο έχουν υποβληθεί ορθά όλες οι δηλώσεις  παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος και απόδοσης των έμμεσων φόρων.

Με τι ασχολείται ο Φοροτεχνικός

Ο Φοροτεχνικός ή Tax Consultant ασχολείται με θέματα που περιλαμβάνουν:

 • την ενημέρωση και τήρηση των φορολογικών βιβλίων, σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις
 • την κατάρτιση και την υπογραφή των οικονομικών καταστάσεων, των ισολογισμών και των λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσης.
 • την σύνταξη, την υπογραφή και την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, των συμπληρωματικών στοιχείων και καταστάσεων, καθώς και την επιμέλεια εφαρμογής των απαιτούμενων διαδικασιών και διατυπώσεων προς τις φορολογικές και οικονομικές αρχές.
 • τη βεβαίωση φόρων
 • τον έλεγχο φορολογικών δηλώσεων
 • κ.α.

Προοπτικές και ευκαιρίες εργασίας

Όπως και πολλά άλλα επαγγέλματα του Τομέα Οικονομικών, έτσι και οι επαγγελματίες Φοροτεχνικοί, μπορούν να εργαστούν τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στον Δημόσιο τομέα.

Απασχόληση στον Ιδιωτικό Τομέα

Όσον αφορά τον Ιδιωτικό Τομέα, ο Φοροτεχνικός μπορεί να απασχοληθεί ως υπάλληλος σε κάποια επιχείρηση. Οι αρμοδιότητες του είναι αυτές, όπως αναφέρθηκαν και στην αρχή του άρθρου, αλλά και επιπλέον που έχουν άμεση σχέση με τις δραστηριότητες της κάθε επιχείρησης.

Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα εργασίας ως Ελεύθερος Επαγγελματίας σε δικό του γραφείο. Για να γίνει αυτό, πρέπει να ιδρύσει την δικιά του επιχείρηση σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που επιθυμεί. Στα πλαίσια της Ατομικής Επιχείρησης, μπορεί να συνεργαστεί με επιπλέον άτομα και να δημιουργηθεί κάτι μεγαλύτερο από μια ατομική επιχείρηση.

Απασχόληση στον Δημόσιο Τομέα

Στον Δημόσιο Τομέα, ο Φοροτεχνικος, εργάζεται σε διάφορες υπηρεσίες ή σε κάποια από τις Δ.Ο.Υ.

Σχετικά Επαγγέλματα

Εκτός από το επάγγελμα του Φοροτεχνικού υπάρχουν και άλλα επαγγέλματα που έχουμε άμεση και έμμεση σχέση με αυτό. Κάποια από τα αυτά είναι:

Σπουδές

Για να γίνεις Φοροτεχνικός θα πρέπει να σπουδάσεις σε κάποιο από τα σχετικά Τμήματα σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ, όπως αυτά αναφέρονται παρακάτω.

Τμήματα σε Α.Ε.Ι.

Τμήματα σε Τ.Ε.Ι.

Θέσεις Εργασίας

Εάν έχεις σπουδάσει Οικονομικά ή Λογιστική και το επάγγελμα του Φοροτεχνικού σου φαίνεται ενδιαφέρον, το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να ετοιμάσεις ένα βιογραφικό σημείωμα και να το προωθήσεις σε διάφορες εταιρείες που θα βρεις στις παρακάτω θέσεις εργασίας.

Παρακάτω παρουσιάζουμε δύο τυπικές αγγελίες εργασίας δημοσιευμένες από σχετικές εταιρείες που αναζητούν Λογιστή / Φοροτεχνικό.

Η εταιρία προσφέρει άριστες συνθήκες εργασίας, ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, κίνητρα, συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης.

Απαραίτητα Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 • Απόφοιτος ΤΕΙ/ΑΕΙ Λογιστικής κατεύθυνσης
 • Προϋπηρεσία 3-5 ετών λογιστική/ελεγκτική εταιρεία ή οργανωμένο λογιστήριο
 • Αποδεδειγμένη γνώση κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.4172/2013) και ΦΠΑ (2859/2000)
 • Υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ-VIES
 • Υπολογισμός Μισθοδοσίας
 • Πολύ καλή γνώση Ε.Λ.Π (Ν.4308/2014)
 • Γνώση ERP και Reporting
 • Γνώση αγγλικής γλώσσας και χειρισμού Η/Υ, πολύ καλό χειρισμό excel, word.

Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και ευκαιρίες γρήγορης επαγγελματικής ανέλιξης σε ένα ταχέως αναπτυσσόμενο περιβάλλον και συνεχή εκπαίδευση.

Οι ενδιαφερόμενοι, που πληρούν τα προσόντα παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό
τους σημείωμα επιλέγοντας αίτηση αναφέροντας στο θέμα τον κωδικό θέσης (ΙΝΤ23)

Η Εταιρεία Χ επιθυμεί να προσλάβει

Λογιστή Φοροτεχνικό

με τις εξής αρμοδιότητες:

 • Τήρηση διπλογραφικών και απλογραφικών βιβλίων
 • Επίλυση φορολογικών θεμάτων και σύνταξη όλων των φορολογικών δηλώσεων των πελατών (ΦΠΑ, εισόδημα, παρακρατούμενοι κ.λπ.)
 • Σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων των εταιριών
 • Επίλυση φορολογικών θεμάτων φυσικών προσώπων και σύνταξη φορολογικών δηλώσεων
 • Σύνταξη μισθοδοσίας

και τα εξής προσόντα:

 • Κάτοχος πτυχίου ανώτατης ή ανώτερης οικονομικής σχολής
 • Κάτοχος άδειας Α’ τάξεως λογιστή
 • Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε ετών σε λογιστήριο και ιδανικά σε λογιστικό γραφείο
 • Άριστη γνώση ΕΛΠ, ΚΦΔ, ΦΠΑ, μισθοδοσίας
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και προγραμμάτων Microsoft Office
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
 • Ικανότητα τήρησης προθεσμιών και απόδοσης υψηλής ποιότητας υπηρεσιών
 • Ικανότητα απόδοσης υπό συνθήκες πίεσης και εντάσεως εργασίας

Η εταιρία προσφέρει άριστο περιβάλλον εργασίας και προοπτικές εξέλιξης.

Θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα για όλες τις αιτήσεις.

Προεπιλεγμένη Εικόνα
admin
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial