Επάγγελμα Business Analyst

Ο Business Analyst ή Αναλυτής Επιχειρήσεων αποτελεί τον ζωτικό συνδετικό κρίκο μεταξύ των επιχειρηματικών στόχων μιας επιχείρησης και των τεχνολογικών δυνατοτήτων.

Είναι ο επαγγελματίας που διασφαλίζει την επιτυχή ολοκλήρωση έργων ανάλυσης, κατασκευής, δοκιμής και ανάπτυξης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και του λογισμικού μιας επιχείρησης.

Ο αναλυτής επιχειρήσεων συνήθως έχει άμεση επαφή με τους πελάτες της επιχείρησης. Στοχεύει στην ανάλυση των προβλημάτων και των αναγκών τους καθώς και στην μελέτη και πρόταση λύσεων που τους ικανοποιούν.

Ως παράδειγμα μπορούμε να θεωρήσουμε έναν business analyst που εργάζεται σε μια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας και έρχεται σε επαφή με άλλες εταιρείες προτείνοντας λύσεις, πακέτα επικοινωνίας, πακέτα internet κτλ. Ένας τέτοιος business analyst αναλύει όλες τις ανάγκες επικοινωνίας σε μια επιχείρηση και προσφέρει τα κατάλληλα προϊόντα.

Τι αρμοδιότητες έχει ο Business Analyst

Κάποιες από τις καθημερινές και βασικές αρμοδιότητες του Βusiness Αnalyst είναι:

 • Ορισμός προδιαγραφών διαμόρφωσης και απαιτήσεων επιχειρηματικής ανάλυσης
 • Διενέργεια διασφάλισης ποιότητας
 • Προσδιορισμός απαιτήσεων αναφορών και ειδοποιήσεων
 • Δημιουργία και ανάπτυξη σχέσεων με τους συνεργάτες και συνεργασία μαζί τους για τη βελτιστοποίηση και την ενίσχυση της ολοκλήρωσής μας
 • Βοήθεια στον σχεδιασμό, την τεκμηρίωση και την συντήρηση διαδικασιών συστημάτων
 • Υποβολή εκθέσεων σχετικά με κοινές πηγές τεχνικών προβλημάτων ή ερωτήσεων και υποβολή συστάσεων στην ομάδα παραγωγής
 • Κοινοποίηση των βασικών στοιχείων και ευρημάτων στην ομάδα παραγωγής
 • Διαρκής αναζήτηση τρόπων βελτίωσης της παρακολούθησης, του εντοπισμού προβλημάτων και της παροχής μεγαλύτερης αξίας στον πελάτη
 • Σύνταξη και υποβολή επιχειρηματικών προγραμμάτων (Business Plans).
 • Ανάπτυξη πελατολογίου και στρατηγικής πωλήσεων.

Δεξιότητες που απαιτούνται

Η εργασία ως business analyst γίνεται στην καρδιά μιας επιχείρησης. Αυτό σημαίνει πως είναι μια θέση εργασίας και ένα ρόλος με αρκετές ευθύνες και υποχρεώσεις. Αν και οι δεξιότητες δεν είναι συγκεκριμένες και ίδιες σε κάθε επιχείρηση, οι παρακάτω είναι κάποιες από τις βασικές που ενδεχομένως συναντήσεις αν ακολουθήσεις αυτή την καριέρα.

 • Προηγούμενη εμπειρία στην Επιχειρηματική Ανάλυση/Ανάλυση Συστημάτων ή τη Διασφάλιση Ποιότητας
 • Πτυχίο Πληροφορικής/Επιστήμης Υπολογιστών
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία στη συγκέντρωση απαιτήσεων και τη διενέργεια δοκιμών
 • Εμπειρία στην ανάλυση δεδομένων για την εξαγωγή επιχειρηματικών συμπερασμάτων και σε τεχνικές και εργαλεία οπτικοποίησης δεδομένων
 • Καλή εμπειρία στη σύνταξη ερωτημάτων SQL
 • Βασικές γνώσεις δημιουργίας τεκμηρίωσης διαδικασιών
 • Ισχυρές δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας, καθώς και ικανότητες σύνταξης τεχνικών κειμένων
 • Ολοκλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων.
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού ΠΣΚΕ και Microsoft Office (Word, Excel, κλπ).
 • Ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση χρόνου και στενά χρονικά περιθώρια.
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και επικοινωνιακές δεξιότητες.

Παρεμφερείς Τίτλοι Εργασίας

Ερωτήσεις Συνέντευξης

Ερωτήσεις Ρόλου

 • Τι εργαλεία και λειτουργικά χρησιμοποιείς σε ένα Projects;
 • Με ποια στρατηγική συλλέγεις τις απαιτήσεις του πελάτη; Υπάρχει κάποια μεθοδολογία;

Ερωτήσεις Συμπεριφοράς

 • Πες μου ένα Project στο οποίο έχεις δουλέψει και πως αυτό βοήθησε την επιχείρηση σου να πετύχει τους στόχους που έχει βάλει.
 • Έχεις δυσκολευτεί ποτέ με τις απαιτήσεις κάποιου πελάτη; Τι έκανες και πως χειρίστηκες μια τέτοια κατάσταση;
 • Περιέγραψε μια φορά που πρόσφερες μια λύση που μείωνε δραματικά το κόστος στην επιχείρηση.
 • Τι κάνεις για να αυξήσεις την παραγωγικότητα σε μια ομάδα;
 • Έχεις ποτέ αποτύχει στην παράδοση ενός προϊόντος; Τι έκανες και τι πήγε στραβά; Τι έμαθες από την εμπειρία αυτή Ποια η τακτική σου για να μην ξανασυμβεί;
Προεπιλεγμένη Εικόνα
admin
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial