Επάγγελμα Λογιστής

Όλοι μας έχουμε διάφορα καθημερινά προβλήματα, κάποια από τα οποία έχουν σχέση με φόρους & λογιστικά (Λογιστής). Η έκφραση “θα παω στο λογιστή να μου πει” γίνεται όλο και πιο συχνή και είναι λογικό. Σε μια κοινωνία όπου οι νόμοι και οι διατάξεις αλλάξουν συχνά, το επάγγελμα Λογιστής είναι από τα απαραίτητα επαγγέλματα τόσο στον Ιδιωτικό όσο και Δημόσιο τομέα.

Σε αυτό το άρθρο, θα αναλύσουμε το επάγγελμα του Λογιστή. Θα περιγράψουμε τις αρμοδιότητες του, θα αναφέρουμε με τι ασχολείται, γιατί χριεάζεται και τι προοπτικές έχει ένας τελειόφοιτος Χρηματοοικονομικών και Λογιστικής.

Είσαι έτοιμος/η;

Περιγραφή Επαγγέλματος

Λογιστής είναι ο επαγγελματίας ο οποίος είτε απασχολείται ως υπάλληλος στη βιομηχανία, το εμπόριο, το δημόσιο τομέα και σε λογιστικές επιχειρήσεις , είτε εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας λογιστής, προσφέροντας δημόσια τις υπηρεσίες του σε διάφορους τομείς.

Η κατηγορία αυτή είναι η κατηγορία των δημόσια ασκούμενων επαγγελματιών λογιστών και θα μπορούσε να συμπεριλάβει σαν υποκατηγορία, αν όχι σε ξεχωριστή τρίτη κατηγορία, τους ορκωτούς λογιστές τους οποίους διακρίνει μεγαλύτερη εξειδικευμένη εκπαίδευση στον έλεγχο λογιστικών καταστάσεων και για την άδεια των οποίων απαιτούνται αυστηρότερες εξετάσεις και αυστηρότερη εποπτεία από το αντίστοιχο σώμα ορκωτών λογιστών, την επαγγελματική, δηλαδή, οργάνωσή τους.

Αυτοαπασχολούμενος (Ελεύθερος Επαγγελματίας)

Ο Λογιστής έχει την δυνατότητα να εργαστεί και να απασχοληθεί στην δικιά του προσωπική επιχείρηση (Ατομική Επιχείρηση). Ως αυτοαπασχολούμενος (ελεύθεροι επαγγελματίας), δημιουργεί δική του προσωπική επιχείρηση ή εταιρεία με αντικείμενα:

 • Λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες.
 • Συμβουλευτική και λογιστική υποστήριξη επιχειρήσεων.
 • Κοινοτικά προγράμματα, μελέτες και διαχείρισή τους.
 • Οικονομικοτεχνικές μελέτες επενδύσεων, επιχειρηματικά σχέδια κ.λπ.

Απασχόληση στον Ιδιωτικό Τομέα

Όσον αφορά τον Ιδιωτικό Τομέα, ο Λογιστής μπορεί να απασχοληθεί ως υπάλληλος σε κάποια επιχείρηση. Οι αρμοδιότητες του είναι αυτές όπως αναφέρθηκαν και στην αρχή του άρθρου αλλά και επιπλέον που έχουν άμεση σχέση με τις δραστηριότητες της κάθε επιχείρησης.

Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα εργασίας ως Ελεύθερος Επαγγελματίας σε δικό του γραφείο. Για να γίνει αυτό, πρέπει να ιδρύσει την δικιά του επιχείρηση σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που επιθυμεί. Στα πλαίσια της Ατομικής Επιχείρησης, μπορεί να συνεργαστεί με επιπλέον άτομα και να δημιουργηθεί κάτι μεγαλύτερο από μια ατομική επιχείρηση.

Παραδείγματα ιδιωτικών επιχειρήσεων είναι:

 • Βιομηχανία και βιοτεχνία: σε όλους τους κλάδους της μεταποίησης.
 • Εμπόριο: χονδρικό και λιανικό.
 • Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες: τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, χρηματιστηριακές εταιρείες, εταιρείες οικονομικών, συμβουλευτικών και αναπτυξιακών υπηρεσιών, διαχείρισης και υποστήριξης κοινοτικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων, οικονομικοτεχνικών μελετών, έρευνας αγοράς κ.λπ.
 • Ναυτιλιακές επιχειρήσεις
 • Λοιπές υπηρεσίες: μάρκετινγκ, διαφήμιση, επιχειρήσεις τύπου και ενημέρωσης κλπ.
 • Τουρισμός: ξενοδοχεία, καταλύματα, τουριστικά και ταξιδιωτικά γραφεία κλπ.

Απασχόληση στον Δημόσιο Τομέα

Στον Δημόσιο Τομέα, ο Λογιστής, εργάζεται σε διάφορες υπηρεσίες ή σε κάποια από τις Δ.Ο.Υ. Παραδείγματα φορέων είναι:

 • Υπουργεία και άλλες κρατικές υπηρεσίες
 • Δημόσιοι Οργανισμοί
 • Νομαρχίες, Δήμοι και Δημοτικές Επιχειρήσεις
 • Φορείς και υπηρεσίες διαχείρισης Κοινοτικών Προγραμμάτων και πρωτοβουλιών.

Η κατηγορία αυτή είναι η κατηγορία των δημόσια ασκούμενων επαγγελματιών λογιστών.

Εξειδίκευση στην Λογιστική (ορκωτοί λογιστές)

Σε μια επιπλέον κατηγορία επαγγελματιών, με τίτλο ορκωτοί λογιστές μπορείς κανείς να αποκτήσει επιπλέον εξειδικευμένη εκπαίδευση στον έλεγχο λογιστικών καταστάσεων για την άδεια των οποίων απαιτούνται αυστηρότερες εξετάσεις και αυστηρότερη εποπτεία από το αντίστοιχο σώμα ορκωτών λογιστών, την επαγγελματική, δηλαδή, οργάνωσή τους.

Τι κάνει ένας Λογιστής και τι Αρμοδιότητες έχει

Με τι ακριβώς απασχολείται και τι πραγματικά κάνει ένας Λογιστής; Η ερώτηση αυτή απασχολεί αρκετούς τελειόφοιτους των σχολών Οικονομικών και Λογιστικής.

 • Ενημέρωση λογιστικών βιβλίων όπως βιβλίο ταμείου, βιβλίο διαφόρων πράξεων, βιβλίο αγορών, βιβλίο πωλήσεων, βιβλίο παραγωγής και κοστολογίου κ.λπ.
 • Τήρηση λογιστικών βιβλίων στα οποία καταχωρούνται περιοδικά τα περιουσιακά στοιχεία των οικονομικών μονάδων καθώς και συναφείς λογιστικές καταστάσεις, όπως βιβλίο απογραφών και ισολογισμών κ.λπ.
 • Σύνταξη καταστάσεων ή άλλων εγγράφων που περιέχουν ανάλυση και λογιστική διατύπωση οικονομικών πράξεων συνδεομένων με τα λογιστικά βιβλία χειρογράφων ή μηχανογραφημένων.
 • Τήρηση και έκδοση στοιχείων που χρησιμεύουν στο λογιστήριο σαν στοιχεία πρώτης εγγραφής, όπως τιμολογίων, διπλοτύπων εισπράξεως κ.λπ.
 • Ενημέρωση καρτελών και καταγραφή περιουσιακών στοιχείων.
 • Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κοστολογίων, βιβλίων και στοιχείων αποθήκης.
 • Κατεύθυνση και παρακολούθηση της εφαρμογής του όλου λογιστικού συστήματος των οικονομικών μονάδων και των εργασιών σε συναφή με το λογιστήριο τμήματα, όπως κοστολόγησης, αγορών προμηθειών κλπ.

Σχετικά Επαγγέλματα

Εκτός από το επάγγελμα του Φοροτεχνικού υπάρχουν και άλλα επαγγέλματα που έχουμε άμεση και έμεση σχέση με αυτό. Κάποια από τα αυτά είναι:

 • Φοροτεχνικός
 • Εξωτερικός συνεργάτης Λογιστής (ελεύθερος επαγγελματίας)
 • Οικονομικός διευθυντής (CFO) σε επιχειρήσεις και οργανισμούς
 • Επιχειρηματίας ή στέλεχος σε χρηματιστηριακές εταιρείες
 • Οικονομικός Αναλυτής
 • Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος
 • Υπάλληλος Τράπεζας
 • Επενδυτής
 • Σύμβουλος Επιχειρήσεων
 • Business Analyst
 • Ελεγκτής λογιστής

Σπουδές

Για να γίνεις Φοροτεχνικός θα πρέπει να σπουδάσεις σε κάποιο από τα σχετικά Τμήματα σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ όπως αυτά αναφέρονται παρακάτω.

Τμήματα σε Α.Ε.Ι.

Τμήματα σε Τ.Ε.Ι.

Θέσεις Εργασίας

Εάν έχεις σπουδάσει Οικονομικά ή Λογιστική και το επάγγελμα του Λογιστή σου φαίνεται ενδιαφέρον το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να ετοιμάσεις ένα βιογραφικό σημείωμα και να το προωθήσει σε διάφορες εταιρείες που θα βρεις στις παρακάτω θέσεις εργασίας.

Παρακάτω παρουσιάζουμε δύο τυπικές αγγελίες εργασίας δημοσιεύμένες από σχετικές εταιρείες που αναζητούν Λογιστή / Φοροτεχνικό.

Η εταιρία προσφέρει άριστες συνθήκες εργασίας, ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, κίνητρα, συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης.

Απαραίτητα Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 • Απόφοιτος ΤΕΙ/ΑΕΙ Λογιστικής κατεύθυνσης
 • Προϋπηρεσία 3-5 ετών λογιστική/ελεγκτική εταιρεία ή οργανωμένο λογιστήριο
 • Αποδεδειγμένη γνώση κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.4172/2013) και ΦΠΑ (2859/2000)
 • Υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ-VIES
 • Υπολογισμός Μισθοδοσίας
 • Πολύ καλή γνώση Ε.Λ.Π (Ν.4308/2014)
 • Γνώση ERP και Reporting
 • Γνώση αγγλικής γλώσσας και χειρισμού Η/Υ, πολύ καλό χειρισμό excel, word.

Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και ευκαιρίες γρήγορης επαγγελματικής ανέλιξης σε ένα ταχέως αναπτυσσόμενο περιβάλλον και συνεχή εκπαίδευση.

Οι ενδιαφερόμενοι, που πληρούν τα προσόντα παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό
τους σημείωμα επιλέγοντας αίτηση αναφέροντας στο θέμα τον κωδικό θέσης (ΙΝΤ23)

Η Εταιρεία Χ επιθυμεί να προσλάβει

Λογιστή Φοροτεχνικό

με τις εξής αρμοδιότητες:

 • Τήρηση διπλογραφικών και απλογραφικών βιβλίων
 • Επίλυση φορολογικών θεμάτων και σύνταξη όλων των φορολογικών δηλώσεων των πελατών (ΦΠΑ, εισόδημα, παρακρατούμενοι κ.λπ.)
 • Σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων των εταιριών
 • Επίλυση φορολογικών θεμάτων φυσικών προσώπων και σύνταξη φορολογικών δηλώσεων
 • Σύνταξη μισθοδοσίας

και τα εξής προσόντα:

 • Κάτοχος πτυχίου ανώτατης ή ανώτερης οικονομικής σχολής
 • Κάτοχος άδειας Α’ τάξεως λογιστή
 • Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε ετών σε λογιστήριο και ιδανικά σε λογιστικό γραφείο
 • Άριστη γνώση ΕΛΠ, ΚΦΔ, ΦΠΑ, μισθοδοσίας
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και προγραμμάτων Microsoft Office
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
 • Ικανότητα τήρησης προθεσμιών και απόδοσης υψηλής ποιότητας υπηρεσιών
 • Ικανότητα απόδοσης υπό συνθήκες πίεσης και εντάσεως εργασίας

Η εταιρία προσφέρει άριστο περιβάλλον εργασίας και προοπτικές εξέλιξης.

Θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα για όλες τις αιτήσεις.

Προεπιλεγμένη Εικόνα
admin
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial