Κατηγορία Επαγγέλματος Επαγγέλματα στον Τομέα Οικονομικών και Λογιστικής

Επάγγελμα Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής

Ορκωτός Ελεγκτής / Λογιστής (Certified Auditor / Accountant) είναι ο επαγγελματίας ο οποίος συμβουλεύει, εξετάζει και αξιολογεί τα βιβλία, τα αναγκαία νόμιμα δικαιολογητικά και τα παραστατικά στοιχεία επιχειρήσεων ή οργανισμών με σκοπό την επιβεβαίωση ότι οι ελεγχθείσες οικονομικές καταστάσεις συνάδουν με…

Επάγγελμα Διαφημιστής

Διαφημιστής (Advertiser) είναι ο επαγγελματίας που ασχολείται με την πληροφόρηση των καταναλωτών, τη διαφημιστική προβολή προϊόντων και υπηρεσιών, τη βελτίωση της ποιότητας τους και την αύξηση των πωλήσεων. Αντικείμενο της εργασίας του δηλαδή είναι ο προγραμματισμός του μάρκετινγκ, η οργάνωση…

Επάγγελμα Οικονομολόγος

Τι σχέση μπορεί να έχει ένας Οικονομολόγος, με την κοινωνία, την καθημερινότητα στην οποία ζεις και τις γενικότερες συμπεριφορές των ανθρώπων γύρω σου; Η οικονομία βρίσκεται παντού και έχει αντίκτυπο σε όλα. Ο Οικονομόλος είναι από τους επαγγελματίες που βρίσκονται…

Επάγγελμα Εσωτερικός Ελεγκτής

Εσωτερικός Ελεγκτής (Internal Auditor) είναι ο επαγγελματίας που εξασφαλίζει την απαραίτητη διαφάνεια στην οικονομική λειτουργία των επιχειρήσεων καθώς, στο πλαίσιο της άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας και γενικότερα κατά τη διαδικασία διαχείρισης κονδυλίων, αυτές οφείλουν να παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των διαχειριστικών τους…

Επάγγελμα Ασφαλιστικός Σύμβουλος

Ασφαλιστικός Σύμβουλος (Insurance Advisor) είναι ο επαγγελματίας που ασχολείται με την παρουσίαση, ανάλυση και πρόταση ασφαλιστικών προγραμμάτων για την προστασία και κάλυψη των πελατών του, των περιουσιών τους και των αυτοκινήτων τους, από διάφορους κινδύνους, π.χ. φωτιά, τρομοκρατικές ενέργειες, φυσικές…

Επάγγελμα Διαμεσολαβητής

Διαμεσολαβητής (Ombudsman) είναι ο επαγγελματίας που διαμεσολαβεί μεταξύ ασφαλιστικής εταιρίας και πελάτη για την καλύτερη δυνατή ασφαλιστική κάλυψη του πελάτη. Συνήθως οι διαμεσολαβητές λειτουργούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες, δηλαδή η αμοιβή τους είναι ανάλογη των ασφαλιστικών συμβολαίων που συνάπτουν και για…

Επάγγελμα Στέλεχος Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων

Στέλεχος Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων (Factoring) είναι ο επαγγελματίας ο οποίος αναλαμβάνει να παρέχει σε ένα προμηθευτή αγαθών ή υπηρεσιών (πωλητή), για το διάστημα που συμφωνείται, έναντι αμοιβής, υπηρεσίες σχετικές με την παρακολούθηση και είσπραξη μέρους ή του συνόλου των απαιτήσεων…

Επάγγελμα Στέλεχος Χρηματοδοτικής Μίσθωσης

Στέλεχος Στέλεχος Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (Leasing) είναι ο επαγγελματίας ο οποίος απασχολείται σε τράπεζες και εταιρίες leasing προσφέροντας χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού και ακινήτων σε ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Επάγγελμα Στέλεχος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας

Στέλεχος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας είναι ο επαγγελματίας ο οποίος με τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις του ασχολείται, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, με την έρευνα και εφαρμογή της σύγχρονης τεχνογνωσίας στη διοίκηση και διαχείριση…

Επάγγελμα Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων

Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων (Public Relations Executive) είναι ο επαγγελματίας που σχεδιάζει και υλοποιεί διαφημιστικές και προωθητικές ενέργειες ώστε να βελτιώσει την εικόνα μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την ανάπτυξη σχέσεων και διενέργεια συστηματικών και προγραμματισμένων επαφών…
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται.