Επάγγελμα Αναλογιστής (Actuary)

Ο Αναλογιστής ή Actuary είναι ο εξειδικευμένος επαγγελματίας που αναλύει το οικονομικό αντίκτυπο των κινδύνων σε επιχειρήσεις – οργανισμούς, όπως ασφαλιστικές εταιρείες, συνταξιοδοτικά ταμεία κ.τ.λ.

Περιγραφή Επαγγέλματος

Οι Αναλογιστές έχουν μια λεπτομερή κατανόηση των οικονομικών, χρηματοοικονομικών, δημογραφικών και ασφαλιστικών κινδύνων και εφαρμόζοντας τις εξειδικευμένες γνώσεις τους στα Μαθηματικά και Χρηματοοικονομικά, μέσα από αυστηρούς κανόνες και κανονιστικά πλαίσια, κάνουν προβλέψεις κι εκτιμήσεις, ώστε να ελαχιστοποιήσουν την αβεβαιότητα που απορρέει από τους ασφαλιστικούς και χρηματοοικονομικούς κινδύνους που έχει αναλάβει ο εκάστοτε οργανισμός.

Το ακαδημαϊκό υπόβαθρο των αναλογιστών έχει ως βάση τη στατιστική και την πιθανοθεωρία, με ιδιαίτερη εξοικείωση στα ανώτερα μαθηματικά.

Πού μπορεί να εργαστεί ο Αναλογιστής

Το αναλογιστικό επάγγελμα προσφέρει πολλές διαφορετικές και συναρπαστικές πορείες σταδιοδρομίας και μόλις αποκτήσετε τα προσόντα, οι ικανότητές σας μπορούν να σας βοηθήσουν να βρείτε εργασία σε πολλούς διαφορετικούς τομείς. Ορισμένοι Αναλογιστές ειδικεύονται στην τεχνική έρευνα, ενώ άλλοι μπορεί να επικεντρώνονται περισσότερο στις εμπορικές δραστηριότητες. Μερικοί συνεχίζουν να απασχολούνται σε έναν από τους παραδοσιακούς χρηματοοικονομικούς τομείς, ενώ άλλοι γίνονται ανώτερα διευθυντικά στελέχη σε ασφαλιστικές εταιρείες ή εταιρείες συμβούλων.

Τα μέλη της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος είναι μέρος ενός παγκοσμίως αναγνωρισμένου επαγγέλματος κι έχουν διεθνώς αναγνωρισμένα προσόντα.

Λόγω της πολύπλευρης και άρτιας τεχνικής τους κατάρτισης, το επάγγελμα του Αναλογιστή συχνά συγκαταλέγεται στις υψηλότερες θέσεις παγκοσμίως τόσο ως προς το κύρος του όσο και ως προς τις οικονομικές απολαβές.

Με τι ασχολείται ένας Αναλογιστής

Ο Αναλογιστής σχεδιάζει και αναπτύσσει τρόπους διαχείρισης του κινδύνου. Αυτό απαιτεί ένα συνδυασμό ισχυρών αναλυτικών δεξιοτήτων, επιχειρηματικών γνώσεων και κατανόησης της ανθρώπινης συμπεριφοράς για τη διαχείριση των πολύπλοκων κινδύνων που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας. Ενδεικτικά, στις εργασίες του συγκαταλέγονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Αναπτύσσει και εφαρμόζει στατιστικά και χρηματοοικονομικά μοντέλα για την επίλυση σύνθετων οικονομικών προβλημάτων
 • Αξιολογεί και ποσοτικοποιεί την πιθανότητα μελλοντικών συμβάντων
 • Σχεδιάζει δημιουργικούς τρόπους για να μειώσει την πιθανότητα ανεπιθύμητων συμβάντων
 • Μειώνει τον αντίκτυπο των ανεπιθύμητων συμβάντων που έχουν επέλθει
 • Βοηθά στην επιστημονική ανάλυση και ποσοτικοποίηση των κινδύνων
 • Μετρά, διαχειρίζεται και μετριάζει τους κινδύνους
 • Υπολογίζει κι εφαρμόζει τα ασφάλιστρα, τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις (Μαθηματικά / Τεχνικά Αποθέματα), καθώς και τις κεφαλαιακές απαιτήσεις
 • Αξιολογεί τις υποχρεώσεις των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων και Ταμείων και
 • Προσδιορίζει το επίπεδο των εισφορών που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων συνταξιοδότησης, υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής ασφάλισης.

Εν γένει όμως, ο Αναλογιστής, μέσω της τεχνικής του κατάρτισης και ιδιαίτερα του τρόπου σκέψης που αποκτά, αποτελεί πολύτιμο συνεργάτη για την επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων.

Γιατί είναι απαραίτητοι οι Αναλογιστές

Πολλές εταιρείες και οργανισμοί απασχολούν Αναλογιστές σε ένα ευρύ φάσμα ρόλων. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

 • Ασφαλιστικές εταιρίες
 • Συμβουλευτικές εταιρείες
 • Συνταξιοδοτικά ταμεία
 • Πανεπιστήμια
 • Κρατικές υπηρεσίες και Οργανισμοί εποπτείας
 • Το κοινό, οι πελάτες και οι χρήστες όλων των παραπάνω.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Σύμφωνα με διάφορες μελέτες που έχουν γίνει, το επάγγελμα του Αναλογιστή κατατάσσεται ως ένα από τα κορυφαία επαγγέλματα.

Το 2006, μια μελέτη από το U.S. News & World Report περιλαμβάνει τους Αναλογιστές μεταξύ των 25 καλύτερων επαγγελμάτων για τους οποίους αναμένει ότι θα είναι σε μεγάλη ζήτηση στο μέλλον (Nemko 2006). 

Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε από την ιστοσελίδα αναζήτησης εργασίας CareerCast κατατάσσει τον Αναλογιστή σε σχέση με άλλες θέσεις εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες ως νούμερο 1 το 2010 (Needleman 2010), νούμερο 2 το 2012 (Thomas 2012) και ως νούμερο 1 το 2013 (Weber 2013). 

Η μελέτη χρησιμοποίησε κάποια βασικά κριτήρια για την κατάταξη των θέσεων εργασίας: το περιβάλλον, το εισόδημα, τις προοπτικές απασχόλησης, τις σωματικές απαιτήσεις, το κύρος και το στρες.

Πόσοι Αναλογιστές υπάρχουν

Υπάρχουν περίπου 70.000 επαγγελματίες Αναλογιστές σε ολόκληρο τον κόσμο. Άρα λοιπόν, μιλάμε για ένα αρκετά ιδιαίτερο επάγγελμα. Από τους 80.000 περίπου 85 άτομα βρίσκονται στην Ελλάδα.

Πού μπορεί να εργαστεί ένας Αναλογιστής

Ένας Αναλογιστής μπορεί αν εργαστεί σε Δημόσιες, αλλά και Ιδιωτικές υπηρεσίες. Όσον αφορά το Δημόσιο, αρκετοί είναι οι Αναλογιστές που εργάζονται στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Όσοι επιλέγουν Ιδιωτικές επιχειρήσεις – οργανισμούς, εργάζονται σε:

 • Ασφαλιστικές εταιρείες
 • Τράπεζες
 • Βιομηχανίες
 • Επιχειρήσεις σχετικές με τον τουρισμό
 • Συγκοινωνίες
 • Εταιρείες δημοσκοπήσεων
 • Φορείς κοινωνικής ασφάλισης
 • Δημόσια διοίκηση
 • Εργατικές ενώσεις (συνδικάτα)
 • κοκ.

Ο Αναλογιστής μπορεί να εργαστεί και ως Οικονομικός Σύμβουλος, αλλά και σε εταιρείες Πληροφορικής για τη δημιουργία σχετικού λογισμικού.

Στα αρχικά στάδια, όλοι σχεδόν οι Αναλογιστές εργάζονται ως μισθωτοί σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις, αργότερα όμως πολλοί γίνονται αυτοαπασχολούμενοι ή απασχολούνται σε εταιρείες αναλογιστικών συμβούλων (actuarial consultants). Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η μεταπήδηση Αναλογιστών από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις στο χώρο των αναλογιστικών συμβούλων, εμφανίζει παγκοσμίως σημαντική επιτάχυνση.

Κλάδοι

Όσον αφορά τις ασφαλιστικές εταιρείες, ο Αναλογιστής εργάζεται σε κλάδους όπως:

 • Ζωή
 • Υγεία
 • Συνταξιοδότηση
 • Επιδόματα
 • Διαχείριση Επενδύσεων
 • Προγράμματα Κοινωνικής Ευημερίας
 • Περιουσίας
 • Απώλειας
 • Γενικής Ασφάλισης και Διασφάλισης

Οι Αναλογιστές απώλειας επίσης γνωστοί ως Αναλογιστές γενικής ασφάλισης, ασχολούνται με πιθανότητες που σχετίζονται με άτομα ή περιουσίες διαφορετικές από τις πιθανότητες που έχουν σχέση με την ζωή και την υγεία ενός ανθρώπου.

Οι δύο κύριες κατηγορίες των αναλογιστών καλούνται επίσης για την εμπειρία τους στην επιχείρηση διαχείρισης κινδύνων (Bureau of Labor Statistics 2009). Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει δυναμική οικονομική ανάλυση, τεστ αντοχής, τη διαμόρφωση της εταιρικής πολιτικής κινδύνου, καθώς και τη συγκρότηση και τη λειτουργία των εταιρικών υπηρεσιών κινδύνου (Institute and Faculty of Actuaries 2011b).

Αναλογιστές, επίσης, εμπλέκονται και σε άλλες περιοχές των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της βιομηχανίας, και μπορούν να συμμετέχουν στη διαχείριση των εταιρικών πιστώσεων, στις αξιολογήσεις εταιρειών, και της ανάπτυξης εργαλείων (Bureau of Labor Statistics 2009).

Μισθός

Εύρος μισθών για την πλειοψηφία των εργαζομένων στο επιλεγμένο επάγγελμα – Μαθηματικοί, Αναλογιστές και Στατιστικοί – από 721,74 € να 2.622,91 € ανά μήνα – 2020.

Οι Μαθηματικοί, οι Αναλογιστές και οι Στατιστικοί διεξάγουν έρευνα και βελτιώνουν ή αναπτύσσουν μαθηματικές, αναλογικές και στατιστικές έννοιες, θεωρίες και επιχειρησιακές μεθόδους και τεχνικές. Ακόμη, συμβουλεύουν ή εμπλέκονται στην πρακτική τους εφαρμογή σε τομείς, όπως η μηχανική, οι επιχειρήσεις και οι κοινωνικές επιστήμες κ.α.

Δεξιότητες

Το επάγγελμα του Αναλογιστή προϋποθέτει:

 • Δυναμισμό και ενθουσιασμό
 • Μαθηματική και υπολογιστική ικανότητα
 • Δεξιότητα στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία για την καθημερινή του συνεργασία με άλλους ειδικούς
 • Μεθοδικότητα, παρατηρητικότητα
 • Αποφασιστικότητα, ευελιξία
 • Αναλυτική και κριτική σκέψη
 • Εξοικείωση με αριθμούς και πίνακες δεδομένων.

Σπουδές

Σχετικές και εξειδικευμένες σπουδές πάνω στο αντικείμενο παρέχονται από τα παρακάτω Τμήματα:

Πιστοποίηση

Μέχρι το 2014, η ΕΑΕ μαζί με την τότε εποπτική Αρχή (Υπουργείο Εμπορίου και μετέπειτα Υπουργείο Οικονομικών), οργάνωνε και διεξήγαγε τις εξετάσεις, σύμφωνα με τα όσα απαιτούνταν για την απόκτηση της άδειας άσκησης του επαγγέλματος του Αναλογιστή.

To επάγγελμα του Αναλογιστή θα ασκείται πλέον από οποιονδήποτε πτυχιούχο Α.Ε.Ι. με βάση το ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 53 Προσόντα και πιστοποίηση Αναλογιστή ασφαλιστικών επιχειρήσεων (ΦΕΚ Α’ 96/26-04-2013), που κυκλοφόρησε σήμερα λέει μεταξύ άλλων:

Σήμερα, η Αρμόδια Διοικητική Αρχή, η οποία τηρεί και το Μητρώο Αναλογιστών, είναι η Διεύθυνση Πιστωτικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.

Η ΕΑΕ έχει διαπιστευθεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) αποτελώντας τον μοναδικό Φορέα Πιστοποίησης Αναλογιστών στην Ελλάδα, προκειμένου να μπορεί να πιστοποιεί Αναλογιστές συνεχίζοντας τη διεξαγωγή των εξετάσεων με αδιάβλητο τρόπο και διατηρώντας την επιστημονική αξιοπιστία που τη διέπει.

Από τον Ιούλιο 2015, οι εξετάσεις διενεργούνται κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στο ΦΕΚ 85/2014 και συγκεκριμένα στις σελίδες 3 έως 8.

Networking

Εάν σκέφτεσαι να ακολουθήσεις το επάγγελμα του Αναλογιστή ή έχεις ήδη ένα πτυχίο στα χέρια σου, στους παρακάτω συνδέσμους μπορείς να βρεις χρήσιμες πληροφορίες, τις τελευταίες εξελίξεις και τα νέα για υπουργικές αποφάσεις και τις τάσεις που σχετίζονται με το επάγγελμα του Αναλογιστή.

Αναφορές

Η συγγραφή του άρθρου έγινε από προσωπικές συζητήσεις του συντάκτη με επαγγελματίες του χώρου, καθώς και από πληροφορίες των ιστοτόπων, όπως αυτοί αναφέρονται παρακάτω. 

Προεπιλεγμένη Εικόνα
admin

Υποβολή απάντησης

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial