Κλάδος Οικονομικών & Λογιστικής

Ο Κλάδος των Οικονομικών Επιστημών ασχολούνται με την μελέτη των τρόπων αξιοποίησης των περιορισμένων παραγωγικών συντελεστών που διαθέτουν οι κοινωνίες για την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών και τη διανομή στους στα άτομα κατά αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο. Επιπλέον, μελετά φαινόμενα που παρουσιάζονται στην οικονομία όπως αυτό της προσφοράς και της ζήτησης 

Μια σημαντική επιστήμη του κλάδου είναι αυτή των Χρηματοοικονομικών που μελετά και διαχειρίζεται τα κεφάλαια. Συγκεκριμένα, σχεδιάζει , αναπτύσσει και υλοποιεί χρηματοοικονομικά εργαλεία και διαδικασίες. Επίσης, διαχειρίζεται το χρήμα και τα περιουσιακά στοιχεία, και αξιολογεί επιχειρηματικά σχέδια. Όπως ο κλάδος των Οικονομικών, έτσι και τα Χρηματοοικονομικά διέπονται από αρχές, νόμους, τεχνικές και ασχολείται με τα φυσικά πρόσωπα, το δημόσιο και τις επιχειρήσεις.

Οι σχολές που περιλαμβάνονται σε αυτόν το κλάδο ασχολούνται με τα εξής αντικείμενα:

 • Δημόσια Οικονομική
 • Τραπεζικά Οικονομικά
 • Μικροοικονομικά 
 • Μακροοικονομικά
 • Κεφαλαιαγορές
 • Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά
 • Λογιστική
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική
 • Ανάλυση Επενδύσεων
 • Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
 • Οικονομετρία

Πως νσ Σπουδάσεις

Για να ασχοληθείς με αυτούς τους κλάδους απαραίτητες είναι οι γνώσεις Πανεπιστημίου, η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, βοηθητικές εργασίες, συνεχής ενημέρωση.  Υπάρχει μεγάλη ζήτηση στην Ελλάδα καθώς οι οικονομολόγοι καλύπτουν όλα τα επαγγέλματα σχετικά με την τη λογιστική, τα οικονομικά και τα χρηματοοικονομικά. Όσο πιο εξειδικευμένος είσαι τόσο καλύτερα. Οι αποδοχές του κλάδου μπορούν να ποικίλουν ωστόσο λόγω της δυνατότητας της επαγγελματικής ανέλιξης προβλέπονται σε βάθος χρόνου αρκετά ικανοποιητικές αμοιβές.

 • Μαθηματικών -Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών
 • Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
 • Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοίκητικής
 • Οικονομικής Επιστήμης

Ενδεικτικά Επαγγέλματα

Αν αναρωτιέσαι τι επαγγέλματα και τι επαγγελματικές προοπτικές προσφέρει ο κλάδος των Οικονομικών, παρακάτω αναφέρουμε κάποια ενδεικτικά επαγγέλματα. Την πλήρη λίστα με τα επαγγέλματα που συνεχώς επεκτείνονται μπορείς να την βρεις εδώ.

error: Το περιεχόμενο προστατεύεται.