Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), γνωστό και ως Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ή Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είναι ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα της Ελλάδας, με έδρα την Θεσσαλονίκη και έτος ίδρυσης το 1925. Σήμερα, στο Πανεπιστήμιο λειτουργούν συνολικά περισσότερα από σαράντα (40) Τμήματα, τα οποία οργανώνονται σε ένδεκα (11) Σχολές, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο είναι το μεγαλύτερο σε αριθμό φοιτητών εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ελλάδας και είναι διεθνώς αναγνωρισμένο για το εκπαιδευτικό και ερευνητικό ακαδημαϊκό έργο του.

Σχολές και Τμήματα

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προσφέρει σπουδές στα παρακάτω τμήματα:

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε άμεσα με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Η ταχυδρομική διεύθυνση του Πανεπιστημίου είναι:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Το τηλεφωνικό κέντρο του Πανεπιστημίου απαντά στο: +30 2310 996000

Τοποθεσία

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial