Οικονομικά και Λογιστική

Ο Κλάδος των Οικονομικών Επιστημών και Λογιστικής ασχολείται με την μελέτη των τρόπων αξιοποίησης των περιορισμένων παραγωγικών συντελεστών που διαθέτουν οι κοινωνίες για την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών και τη διανομή στους στα άτομα κατά αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο. Επιπλέον, μελετά φαινόμενα που παρουσιάζονται στην οικονομία όπως αυτό της προσφοράς και της ζήτησης 

Μια σημαντική επιστήμη του κλάδου είναι αυτή των Χρηματοοικονομικών που μελετά και διαχειρίζεται τα κεφάλαια. Συγκεκριμένα, σχεδιάζει , αναπτύσσει και υλοποιεί χρηματοοικονομικά εργαλεία και διαδικασίες. Επίσης, διαχειρίζεται το χρήμα και τα περιουσιακά στοιχεία, και αξιολογεί επιχειρηματικά σχέδια. Όπως ο κλάδος των Οικονομικών, έτσι και τα Χρηματοοικονομικά διέπονται από αρχές, νόμους, τεχνικές και ασχολείται με τα φυσικά πρόσωπα, το δημόσιο και τις επιχειρήσεις.

Ο Κλάδος των Οικονομικών και της Λογιστικής μπορεί να χωριστεί σε διάφορους υποκλάδους – ειδικότητες στις οποίες μπορεί κανείς να κάνει κάποιο μεταπτυχιακό.

 • Αγροτική οικονομία‎
 • Δημόσια οικονομικά
 • Διεθνής οικονομική‎
 • Οικονομική των επιχειρήσεων
 • Κλάδοι των χρηματοοικονομικών
 • Εργατική και δημογραφική οικονομία
 • Λογιστική‎
 • Μαθηματική Οικονομική
 • Μακροοικονομική
 • Χρηματοοικονομικά‎
 • Μικροοικονομική‎
 • Οικονομετρία‎
 • Περιβαλλοντικά οικονομικά‎
 • Οικονομικά της υγείας

Επαγγέλματα

Αν αναρωτιέσαι τι επαγγέλματα και τι επαγγελματικές προοπτικές προσφέρει ο κλάδος των Οικονομικών, παρακάτω σου δίνουμε κάποιες ιδέες.

 • Ασφαλιστικός Σύμβουλος
 • Ορκωτός Λογιστής
 • Χρηματιστής
 • Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος
 • Banking Functional Consultant
 • Financial Control & Reporting Officer
 • Financial Risk Consultant
 • Treasury Officer
 • Senior Consultant Banking Expert
 • Financial Controller
 • Cost Controller
 • Risk Manager
 • Infrastructure and Project Finance Senior Analyst
 • Financial Reporting Accountant
 • Banking & Bookkeeping Administrator
 • SAP Financial Professionals
 • Finance Assistant

Σχολές και Τμήματα

Για να ασχοληθείς με αυτούς τους κλάδους απαραίτητες είναι οι γνώσεις Πανεπιστημίου, η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, βοηθητικές εργασίες, συνεχής ενημέρωση.  Υπάρχει μεγάλη ζήτηση στην Ελλάδα καθώς οι οικονομολόγοι καλύπτουν όλα τα επαγγέλματα σχετικά με την τη λογιστική, τα οικονομικά και τα χρηματοοικονομικά. Όσο πιο εξειδικευμένος είσαι τόσο καλύτερα. Οι αποδοχές του κλάδου μπορούν να ποικίλουν ωστόσο λόγω της δυνατότητας της επαγγελματικής ανέλιξης προβλέπονται σε βάθος χρόνου αρκετά ικανοποιητικές αμοιβές.

 • Μαθηματικών -Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών
 • Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
 • Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοίκητικής
 • Οικονομικής Επιστήμης

Που μπορείς να σπουδάσεις

Στο FutureGeneration, θα βρεις πάνω από 50 Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και άλλα δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα που μπορείς να σπουδάσεις και να αποκτήσεις όλες τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που απαιτεί η αγορά εργασίας.

Let’ s grow together!

Το περιεχόμενο του FutureGeneration δημιουργείται, διορθώνεται και επεκτείνεται από όλους. Η ομάδα του FutureGeneration είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε αλλαγή ή διόρθωση. Μπορεί να λείπει ένα Πανεπιστήμιο, να υπάρχουν άλλα σχετικά επαγγέλματα που δεν τα έχουμε αναφέρει ακόμη ή ακόμη και να θεωρείτε πως θα ήταν χρήσιμες κάποιες επιπλέον πληροφορίες.