Επάγγελμα Ψυχολόγος

Ο Ψυχολόγος είναι ένα επάγγελμα που έχει ως κύριο άξονα μελέτης του τον άνθρωπο και την ψυχολογία του. Η επιστήμη της ψυχολογίας, ασχολείται με την μελέτη, κατανόηση και την ερμηνεία των ψυχικών φαινομένων και τις εκδηλώσεις φυσιολογικής ή παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς.

Οι ασθενείς ενός ψυχολόγου μπορεί να είναι μεμονομένα άτομα αλλά και κοινωνικές ομάδες ως σύνολο. Τα φαινόμενα και οι συμπεριφορές που καλείται να θεραπεύσει ένας ψυχολόγος μπορεί να βρίσκονται σε διάφορα στάδια. Έτσι λοιπόν, ασχολείται τόσο με την πρόγνωση πριν δηλαδή εμφανιστεί κάποιο σύμπτωμα, την διάγνωση αφού έχει επιβεβαιώσει με επιστημονικές μελέτες και την εμπειράι τουκαι την αντιμετώπιση ψυχολογικών προβλημάτων. Η ειδικότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών αφορά ένα συγκεκριμένο άτομο, αλλά και το σύνολο των ανθρώπων, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ψυχοπαθολογικών καταστάσεων. Οι επιστημονικές μέθοδοι και οι εξειδικεύσεις κάθε επαγγελματία ψυχολόγου, διαφοροποιούνται.

Με τι ασχολείται

Το επάγγελμα ρυθμίζεται από αυστηρή δεοντολογία, που αναφέρεται σε βασικά ζητήματα και περιλαμβάνει κανόνες που αφορούν τις σχέσεις μεταξύ Ψυχολόγου και συμβουλευομένου, το ήθος του ίδιου του Ψυχολόγου, τις σχέσεις με τους συναδέλφους του, τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την άσκηση του επαγγέλματος σε οποιαδήποτε μορφή. Οι γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλματος αυτού καθορίζονται στο σύνολό τους από τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας των επαγγελματιών Ψυχολόγων.

Νομικό Πλαίσιο

Άδεια άσκησης επαγγέλματος παρέχεται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και απαιτείται για όλες τις ειδικότητες Ψυχολόγων.

Εκπαίδευση

Ο Ψυχολόγος σπουδάζει στα πανεπιστημιακά Τμήματα Ψυχολογίας. Η πλήρης εξειδίκευση προϋποθέτει μεταπτυχιακές σπουδές και βιωματικές ασκήσεις, όπως στην περίπτωση της ψυχανάλυσης, ή άλλης μορφής ψυχοθεραπείας που αναλαμβάνει η Ελληνική Ψυχαναλυτική Εταιρεία.

Δεξιότητες

Ο Ψυχολόγος, για να σπουδάσει και να ασκήσει το επάγγελμα, πρέπει να έχει:

 • Αληθινό σεβασμό και ουσιαστικό ενδιαφέρον για τον άνθρωπο, τις ανάγκες και ιδιομορφίες του
 • Αντικειμενικότητα
 • Επιστημονική αναζήτηση και μελέτη του ανθρώπινου νου και της συμπεριφοράς
 • Υπομονή, ψυχραιμία, πειθώ και επικοινωνιακές ικανότητες
 • Υπευθυνότητα και εχεμύθεια
 • Τήρηση του απορρήτου
 • Ακεραιότητα.
 • Συναισθηματική σταθερότητα και ψυχραιμία
 • Επικοινωνιακή ικανότητα
 • Ευσυνειδησία
 • Ενσυναίσθηση
 • Αντικειμενικότητα και αμεροληψία
 • Κατανόηση της διαφορετικότητας
 • Πραότητα και διακριτικότητα
 • Ενδιαφέρον για τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα
 • Ενεργητική ακοή

Προοπτικές

Παρά τις αυξημένες ανάγκες, η αξιοποίηση των Ψυχολόγων πραγματοποιείται με αργούς ρυθμούς, ενώ υπάρχει πληθώρα αποφοίτων τμημάτων ψυχολογίας, με αποτέλεσμα οι προοπτικές απασχόλησης να είναι μέτριες για τους επαγγελματίες. Το επάγγελμα του Ψυχολόγου τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να βρίσκει τη θέση του στην ελληνική κοινωνία, καθώς έχουν προκύψει ανάγκες υποστήριξης και συμβουλευτικής σε διάφορους τομείς, λόγω της αύξησης των ψυχοκοινωνικών και οικονομικών αδιεξόδων της σύγχρονης εποχής. Έτσι, οι Ψυχολόγοι μπορούν να εργαστούν ως στελέχη στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, σε κέντρα συμβουλευτικής, ψυχικής υγιεινής, αποκατάστασης ΑμΕΑ, θεραπευτικές κοινότητες, ερευνητικά κέντρα, νοσοκομεία, σχολεία και ψυχοπαιδαγωγικά κέντρα, στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και ως σύμβουλοι σε επιχειρήσεις. Επίσης, μπορούν να εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες διατηρώντας δικό τους γραφείο. Οι απόφοιτοι των τομέων ψυχολογίας των τμημάτων Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας των Φιλοσοφικών Σχολών μπορούν να εργαστούν και ως καθηγητές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Συνθήκες Εργασίας

Οι συνθήκες εργασίας του Ψυχολόγου παρουσιάζουν συχνά κάποιες δυσκολίες λόγω της συχνής επαφής του με άτομα που έχουν ψυχικά ή άλλα προβλήματα υγείας, ή λόγω του χώρου εργασίας που μπορεί να είναι νοσοκομείο ή ίδρυμα. Ως ελεύθερος επαγγελματίας, μπορεί να έχει δικό του γραφείο όπου δέχεται τους πελάτες του. Το ωράριο εργασίας του Ψυχολόγου καθορίζεται και εξαρτάται από το χώρο μέσα στον οποίο εργάζεται. Συνήθως είναι αυστηρά καθορισμένο, μιας και επικοινωνεί με τους πελάτες του σε προγραμματισμένες ώρες. Ωστόσο, ο Ψυχολόγος εργάζεται και αρκετές ώρες μόνος στο γραφείο του, προκειμένου να συμβουλευτεί τα βιβλία του, τις σημειώσεις του, να μελετήσει γενικά την περίπτωση που αναλαμβάνει και να προγραμματίσει τις ενέργειές του.

Επαγγελματικές Οργανώσεις

Εκτός από την Λογοθεραπεία, υπάρχουν και άλλα επαγγέλματα ή ρόλοι εργασίας που έχουν άμεση σχέση και βρίσκονται στην ίδια κατηγορία.

Κατά την επιλογή του επαγγέλματος, θα πρέπει να μας ενδιαφέρει ο στόχος του επαγγέλματος και οι δεξιότητες που απαιτεί καθώς αυτά είναι χαρακτηριστικά που για αιώνες δεν έχουν αλλάξει.

Τα συλλογικά όργανα που εκπροσωπούν τους Ψυχολόγους είναι κυρίως ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων (ΣΕΨ) και ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος που έχουν κάνει αρκετές προσπάθειες για τη νομοθετική κατοχύρωση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου.Κατηγορία επαγγέλματος: Επαγγέλματα Ψυχολογίας, Συμβουλευτικής και ΠροσανατολισμούΕπιστημονικά, Ερευνητικά και άλλα συναφή ΕπαγγέλματαΤομέας ΥγείαςΥγεία και Πρόνοια

Οι δυσμενείς οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα στη χώρα μας, σε συνδυασμό με το άγχος και την ψυχική καταπόνηση που προκαλεί ο σύγχρονος τρόπος ζωής, έχουν οδηγήσει σε μία αυξητική τάση όσον αφορά στον αριθμό των ατόμων με ψυχολογικές διαταραχές (π.χ. κατάθλιψη). Επιπλέον, η πολυπολιτισμικότητα στα σχολεία και ο ρατσισμός είναι κοινωνικά φαινόμενα με ανθρωπιστικό περιεχόμενο, τα οποία χρίζουν ιδιαίτερης προσοχής και αντιμετώπισης, καθώς καθορίζουν τις ισορροπίες μιας εθνικής οντότητας. Η αντιμετώπιση των ψυχικών ασθενειών και των καταστάσεων που προκύπτουν από την συνύπαρξη ιδιαίτερων κοινωνικών ομάδων απαιτούν την συμβολή εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, η δράση του οποίου έγκειται στην ψυχολογική στήριξη και θεραπεία. Προς αυτή την κατεύθυνση, οι επαγγελματίες που εντάσσονται στη συγκεκριμένη κατηγορία θα πρέπει να διακρίνονται από αγάπη για τον συνάνθρωπο, ενδιαφέρον για την ανθρώπινη φύση και συμπεριφορά, ευαισθησία, υψηλό αίσθημα υπευθυνότητας όσον αφορά στη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων και φυσικά εμπειρική κατάρτιση.

Ο ψυχολόγος, ο κοινωνικός λειτουργός και ο σχολικός σύμβουλος αποτελούν τα πιο γνωστά και χαρακτηριστικά επαγγέλματα αυτής της κατηγορίας. Μάλιστα, η διεύρυνση των λειτουργιών που επιτελεί ένα κράτος προνοίας έχει βελτιώσει καθοριστικά τις ευκαιρίες απασχόλησης των συγκεκριμένων επαγγελματιών.

Προεπιλεγμένη Εικόνα
career
Η εθελοντική ομάδα του FutureGeneration έχει ως στόχο την δημιουργία περιεχομένου που θα σε βοηθήσει στο να πάρεις καλύτερες αποφάσεις για το μέλλον σου.
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται.

Join the Future

Γίνε μέλος της F κοινότητας και απέκτησε δωρεάν πρόσβαση σε pro tips και υλικό για να χτίσεις την καριέρα σου έτσι όπως εσύ την ονειρεύεσαι.

You have successfully subscribed to the newsletter

Ουπς, κάτι πήγε στραβά!