Επάγγελμα Σεισμολόγος

Η μελέτη των σεισμών για την πρόβλεψη αλλά και τον προσδιορισμό του μεγέθους του κινδύνου σε σεισμικές περιοχές είναι το κύριο αντικείμενο της εργασίας του Σεισμολόγου. Πιο συγκεκριμένα, ο σεισμολόγος ερευνά, με τη βοήθεια κατάλληλων οργάνων (σεισμογράφοι κ.ά.), τις διάφορες παραμέτρους του σεισμού (τάση, παραμόρφωση κ.ά.), τα σεισμικά κύματα (είδη, ταχύτητα κ.ά.), καθώς και το επίκεντρο, χρόνο γέννηση, το εστιακό βάθος, το μέγεθος κ.ά.

Ακόμη, ο σεισμολόγος αναλύει τη συχνότητα των σεισμών και τη γεωγραφική κατανομή τους προκειμένου να εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα που βοηθούν την έρευνα αναφορικά με τον τομέα της πρόγνωσης.

Επιπρόσθετα, ασχολείται με τους μηχανισμούς των σεισμών (αίτια γένεσης, τρόποι εκδήλωσης, μετασεισμοί, μηχανισμοί γένεσης κ.ά.), και τη σεισμική μηχανική (μακροσεισμικά αποτελέσματα των σεισμών, ένταση, κλίμακες, απόσβεση, ισχυρή σεισμική κίνηση, σχέση εδάφους – κτιρίου κ.ά.). Τέλος ο σεισμολόγος αναζητεί τρόπους πρόγνωσης των σεισμών κυρίως μέσω της μέτρησης προσεισμικών ηλεκτρικών σημάτων.

Συνθήκες Εργασίας

Εργάζεται σε γραφείο και σχολική τάξη, όταν απασχολείται ως εκπαιδευτικός, με ωράριο δημοσίου υπαλλήλου, ή ως ιδιωτικός υπάλληλος ακολουθώντας το ωράριο ιδιωτικών επιχειρήσεων με αρκετές υπερωρίες και φόρτο εργασίας.

Συχνά απαιτείται να μετακινείται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό προκειμένου να ενημερώνεται για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα του, να συμμετέχει σε επιστημονικά συνέδρια και έρευνες σχετικού ενδιαφέροντος και να συνεργάζεται με άλλους επιστήμονες για την εκτέλεση μιας συγκεκριμένης εργασίας.

Δεξιότητες

Η παρατηρητικότητα, η κριτική ικανότητα, η μεθοδικότητα, ο προγραμματισμός, η ακρίβεια, η προσοχή, η υπομονή, η επιμονή, η ικανότητα στα μαθηματικά και η υψηλή επιστημονική κατάρτιση χαρακτηρίζουν το σεισμολόγο.

Η συνεχής ενημέρωση για τα νέα επιστημονικά δεδομένα και τις τεχνολογικές εξελίξεις που αφορούν στην πρόγνωση των σεισμών, οι συχνές μετακινήσεις εντός και εκτός Ελλάδας για συμμετοχή σε συνέδρια και ερευνητικές μελέτες, αλλά και η σε βάθος γνώση της νομοθεσίας που αφορά στο αντικείμενο των δραστηριοτήτων του αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματός του.

Τέλος, η πολύ καλή γνώση εξειδικευμένων προγραμμάτων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, η άριστη γνώση ξένων γλωσσών και οι επικοινωνιακές δεξιότητες διευκολύνουν την εργασία του.

Σπουδές

Σπουδές παρέχονται στο τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώς και στο Τμήμα Φυσικών Επιστημών (κατεύθυνση Φυσική) του Πανεπιστημίου Κύπρου, όπου η φοίτηση διαρκεί οχτώ εξάμηνα και απαιτείται εκπόνηση διπλωματικής εργασίας και πρακτικές άσκησης.

Επαγγελματικά Δικαιώματα

Τα επαγγελματικά δικαιώματα του σεισμολόγου κατοχυρώνονται στη χώρα μας νομοθετικά. Όταν εργάζεται ως εκπαιδευτικός στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση προβλέπονται από το Ν. 1566/1985, άρθρο 14 (ΦΕΚ 167/τ.Α/1985) και το Ν. 2525/97 (ΦΕΚ 188-Α).

Προοπτικές

Μπορεί να απασχοληθεί τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, ως εκπαιδευτικός στη μέση ή ανώτατη εκπαίδευση. Ακόμη, μπορεί να εργαστεί σε υπουργεία, σε ερευνητικά κέντρα, σε οργανισμούς, σε σεισμολογικά κέντρα, σε παρατηρητήρια σεισμών κ.ά.

Πηγή: edujob.gr

Προεπιλεγμένη Εικόνα
admin
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial