Επάγγελμα Κοινωνικός Λειτουργός

Αναμφισβήτητα ο Κοινωνικός Λειτουργός είναι το επάγγελμα της κοινωνικής βοήθειας και προσφοράς, όπως μαρτυρά και ο τίτλος του. Ίσως όχι τόσο διαδεδομένο και διαφημισμένο όπως άλλα, ωστόσο με συναισθηματική κυρίως πλήρωση και ενδιαφέρον αντικείμενο.

Στο παρόν άρθρο θα γίνει μια σκιαγραφική προσέγγιση του επαγγέλματος του Κοινωνικού Λειτουργού, ώστε να ξέρεις σε γενικές γραμμές τί θα αντιμετωπίσεις, σε περίπτωση που επιλέξεις αυτό το χώρο, καθώς και τη διαφοροποίησή του από άλλα παρεμφερή επαγγέλματα, όπως αυτό του Ψυχολόγου.

Συνοπτική περιγραφή

Κοινωνικός Λειτουργός είναι ο επαγγελματίας ο οποίος έχοντας λάβει την κατάλληλη επαγγελματική εκπαίδευση παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη κυρίως σε μέλη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Όπως μαρτυρά και το όνομά του στόχο έχει να καταστήσει το άτομο κοινωνικά λειτουργικό. Έχει κυρίως υποστηρικτικό ρόλο και συμμετέχει στην πρόληψη και επεμβαίνει στην αντιμετώπιση ανθρώπινων αναγκών και κοινωνικών προβλημάτων. Μπορεί να αναπτύξει και να εφαρμόσει προγράμματα για την αντιμετώπιση καταστάσεων. Με επιστημονικές αρχές και επαγγελματική δεοντολογία αποσκοπεί στην κοινωνική συνοχή και ισότητα μέσω της συνολικής κοινωνικής αλλαγής.

Οι υπηρεσίες του επεκτείνονται σε ένα φάσμα από ενημερωτικές, συμβουλευτικές, υποστηρικτικές έως διαγνωστικές και θεραπευτικές.

Αρμοδιότητες του κοινωνικού λειτουργού

Τα κύρια πεδία δράσης του κοινωνικού λειτουργού είναι: α) το άτομο, β) η κοινωνία, γ) οι οικογένειες και δ) η κοινότητα. Εν συντομία, οι αρμοδιότητες του περιλαμβάνουν :

 • Ενημέρωση και καθοδήγηση σε ΄΄ειδικές΄΄ κατηγορίες πολιτών, π.χ. απόρους, άτομα με αναπηρίες,ηλικιωμένους, παλιννοστούντες, ανέργους, κ.τ.λ., για θέματα περίθαλψης ή χορήγησης επιδομάτων
 • Συμβουλευτική υποστήριξη σε μέλη ιδρυμάτων, όπως νοσοκομεία, κέντρα αποτοξίνωσης, σωφρονιστικά καταστήματα με στόχο την αποϊδρυματοποίηση και επανένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο
 • Στήριξη και βοήθεια πελατών για την πρόσβασή τους σε πηγές και υπηρεσίες σχετικά με διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, π.χ. φτώχεια, εθισμός, θέματα γάμου, έλλειψη στέγης, κ.τ.λ. 

Εργασιακές συνθήκες και περιβάλλον

Ο κοινωνικός λειτουργός θα κληθεί να εργαστεί σε χώρους όπως, 

 • ΚΑΠΗ
 • νοσοκομεία 
 • φυλακές 
 • δήμους 
 • κέντρα Ψυχικής Υγείας
 • ιδρύματα προστασίας ανηλίκων ή ατόμων με ειδικές ανάγκες 
 • δημόσιους και ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς 
 • σχολεία 
 • Ελληνική Αστυνομία
 • Μ.Κ.Ο.
 • κέντρα πρόληψης ή αποτοξίνωσης 
 • Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης  
 • προγράμματα όπως <<Βοήθεια στο σπίτι>> 

ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες ανοίγοντας το δικό τους γραφείο

Οι συνθήκες εργασίας ενέχουν κάποιο βαθμό δυσκολίας κυρίως λόγω του έργου που έχουν να επιτελέσουν οι κοινωνικοί λειτουργοί και της φύσης του επαγγέλματος. Στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για προβληματικές καταστάσεις που καλείται να αντιμετωπίσει ο επαγγελματίας ο οποίος συχνά αντιμετωπίζεται έως και εχθρικά απο τα άτομα που αρνούνται να αναγνωρίσουν την προβληματική κατάσταση στην οποία βρίσκονται και να δεχθούν τη συμβουλευτική του υποστήριξη.

Συνθήκες τις οποίες μπορεί να εξισορροπήσει με διάβασμα, προσωπική εργασία με ψυχοθεραπεία και μια σταθερή ιδιωτική ζωή προκειμένου να μεταβολίζει τις καθημερινές προκλήσεις και να ανατροφοδοτείται το κίνητρο της προσφοράς.

Ενώ, τέλος, η εβδομαδιαία απασχόληση των κοινωνικών λειτουργών ορίζεται στις 40 ώρες.

Μισθός κοινωνικού λειτουργού

Ο μισθός ενός κοινωνικού λειτουργού ποικίλλει ανάλογα με τη γεωγραφία, την ειδικότητα και την εμπειρία. Γενικότερα, κυμαίνεται απο τα 732€ έως τα 1.157€ μηνιαίως μεικτά κατά την έναρξη ασκήσεως του επαγγέλματος, ενώ μετά από 5 έτη εργασίας οι μηνιαίες αποδοχές υπολογίζονται στα 909€- 1.439€ για 40 ώρες εργασίας/εβδομάδα.

Ακολουθούν οι κατώτατοι βασικοί μισθοί του επαγγέλματος στον παρακάτω πίνακα από 1.5.2009:

Χρόνια ΠρουπηρεσίαςΠτυχιούχοι
0-1939,15
1-31.033,13
3-61.102,33
6-91.137,41
9-121.167,48
12-151.185,20
21-241.217,10
18-211.244,38
21-241.291,75
24-271.322,72
27-301.368,25
30-351.398,77
https://www.taxheaven.gr/labordoc/100/content/182

Σπουδές 

Η σχολή που απαιτείται για το επάγγελμα του κοινωνικού λειτουργού είναι τα  τμήματα Κοινωνικής Εργασίας όπως αυτά προσφέρονται στη Δημόσια Ανώτατη Εκπαίδευση:

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο 

Πανεπιστήμιο Πατρών 

Η εισαγωγή στα προαναφερθέντα τμήματα επιτυγχάνεται για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων απο το 1ο Επιστημονικό Πεδίο 

( Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες) και για τους μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων από τον Τομέα Υγείας, Πρόνοιας και Ευεξίας με κάποιες εξαιρέσεις.

Φυσικά, μετά το πέρας των σπουδών του, ο ενδιαφερόμενος θα μπορούσε να συνεχίσει και με κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα για περαιτέρω εξειδίκευση και κατάρτιση στον τομέα του.

Ενώ τέλος, απαραίτητη προϋπόθεση για να εργαστεί κάποιος ως κοινωνικός λειτουργός είναι η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.  

Απαιτούμενες δεξιότητες

Όπως προκύπτει και από τη φύση του επαγγέλματος το άτομο που θα επιλέξει το αντικείμενο της κοινωνικής εργασίας θα πρέπει να διέπεται κυρίως από ψυχικά και ηθικά χαρίσματα όπως:

 • Ενσυναίσθηση
 • Ευσυνειδησία
 • Υψηλό αίσθημα υπευθυνότητας ως προς τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων
 • Ουσιαστικό ενδιαφέρον για την ανθρώπινη φύση και συμπεριφορά
 • Ενεργητική ακοή

Θέσεις εργασίας κοινωνικού λειτουργού

Σίγουρα η αναζήτηση εργασίας στον τομέα του κοινωνικού λειτουργού όπως και σε όλα τα υπόλοιπα επαγγέλματα απαιτεί χρόνο, υπομονή, ψυχραιμία και προσανατολισμό σε έγκυρες διευθύνσεις φορέων.

Ανάλογα λοιπόν με τις απαιτήσεις που έχεις από τον εργασιακό σου χώρο και τα ωράρια που σε ενδιαφέρουν να δουλεύεις, υπάρχουν κάποιες έμπιστες ιστοσελίδες που θα μπορούσες να επισκεφτείς προκειμένου να αποκατασταθείς στο επάγγελμα που σε ενδιαφέρει, αλλα και να αξιολογήσεις και τη ζήτηση που υπάρχει στον τομέα αυτό.

Τέτοιες διευθύνσεις, λοιπόν, είναι οι ακόλουθες στις οποίες αφού πληκτρολογήσεις στο πεδίο της Αναζήτησης το επάγγελμα που σε απασχολεί βλέπεις όλες τις παρεχόμενες θέσεις εργασίας μαζί με τις απαιτήσεις και τις παροχές που αυτές προσφέρουν στον υποψήφιο:

Πιο στοχευμένα στους υπόλοιπους συνδέσμους θα βρεις και μερικές αγγελίες εργασίας για τη θέση του κοινωνικού λειτουργού που “τρέχουν” αυτή την περίοδο σε διαφορετικές περιοχές στην Ελλάδα.

Κοινωνικός λειτουργός VS Ψυχολόγος

Πρόκειται για παρεμφερή επαγγέλματα που συχνά συγχέονται μεταξύ τους, ωστόσο είναι εξίσου απαραίτητα και τα δύο για την ψυχική υγεία των ατόμων και την εύρυθμη λειτουργία του κοινωνικού συνόλου που αυτά απαρτίζουν.

Εντάσσονται στην ίδια κατηγορία με ένα ακόμα, αυτό του Σχολικού Συμβούλου.

Ο κοινωνικός λειτουργός στοχεύει στην ανακούφιση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων ή και ατόμων με σκοπό την κοινωνική εξίσωση, ενώ ο ψυχολόγος με την κατάλληλη εκπαίδευση που έχει λάβει συμβάλλει στην ψυχική βελτίωση και ανάταση των ατόμων.

Κοινωνικός ΛειτουργόςΨυχολόγος
Επαγγελματίας εκπαιδευμένος να λύνει προβλήματα ψυχικής υγείας και άλλα ψυχολογικά ζητήματα σχετικά με την ανθρώπινη συμπεριφοράΕπαγγελματίας εκπαιδευμένος να βοηθά διανοητικά, σωματικά,οικονομικά ή κοινωνικά μειονεκτούντες
Ειδικευμένος σε πεδία όπως μπιχεβιορισμός, κλινική ψυχολογία, νευροψυχολογία, εκπαίδευση,εγκληματολογία κ.λ.π.Ειδικευμένος σε ποικίλα πεδία όπως κοινωνιολογία, ψυχολογία, πολιτικές επιστήμες, δημόσια υγεία,
κοινωνική εξέλιξη, κ.λ.π σχετικά με την προώθηση της κοινωνικής αλλαγής
Πρωταρχική του ευθύνη είναι να βοηθά ανθρώπους να ξεπερνούν και να λύνουν τα ψυχολογικά και συμπεριφοριστικά τους προβλήματαΈχει μια ευρύτερη ευθύνη να βοηθά ανθρώπους να λύσουν τα προβλήματα που σχετίζονται με σωματικά, κοινωνικά, οικονομικά, νομικά καθώς και ψυχολογικά θέματα
https://gr.weblogographic.com/difference-between-social-worker

Υποβολή απάντησης

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial