Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός ή Σχολική Συμβουλευτική είναι τμήμα του γενικότερου Επαγγελματικού Προσανατολισμού και εφαρμόζεται στα σχολεία.

Υποδηλώνει το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχονται στους μαθητές και των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο του  σχολείου, σκοπός των οποίων είναι η υποβοήθηση των εκπαιδευόμενων να επιλέξουν, σε διάφορες φάσεις της σχολικής τους διαδρομής, την κατεύθυνση των σπουδών που θα ακολουθήσουν. Η έννοια του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού (ΣΕΠ) είναι μεταγενέστερη της αντίστοιχης έννοιας του επαγγελματικού προσανατολισμού.

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Σύμφωνα με τον νόμο 1566/1985, τον νόμο 2525/1997  αλλά και τις εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, προβλέπεται η ύπαρξη μαθήματος ΣΕΠ στο ωρολόγιο πρόγραμμα των σχολείων. Οι ώρες διδασκαλίας, οι τάξεις, τα αναλυτικά προγράμματα καθώς και οι αναθέσεις του μαθήματος  στις διάφορες ειδικότητες των εκπαιδευτικών,  ποικίλουν στην διάρκεια των ετών. Υπάρχουν επίσης  ως διακριτές δραστηριότητες η Αγωγή Σταδιοδρομίας, οι ημέρες Επαγγελματικού Προσανατολισμού και πλήθος άλλων δραστηριοτήτων. Επιπλέον  γίνονται στα σχολεία επισκέψεις και διαλέξεις επαγγελματιών διαφόρων ειδικοτήτων, εκπαιδευτικές επισκέψεις  μαθητών σε επαγγελματικούς χώρους, οργανωμένες ξεναγήσεις στα  ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας. Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες είναι  θεσμοθετημένες και  συνιστούν τον «Θεσμό του ΣΕΠ» στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στο πλαίσιο αυτό σημαντική θέση κατέχουν και τα 79 Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π) του Υπουργείου Παιδείας, που λειτουργούν σε όλους τους νομούς της χώρας τα οποία  εξυπηρετούν μαθητές, νέους έως 25 ετών, γονείς – κηδεμόνες και εκπαιδευτικούς, παρέχοντα δωρεάν υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Στο παρελθόν λειτούργησαν και 570 Γραφεία Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑΣΕΠ)  σε γυμνάσια και λύκεια σε όλη τη χώρα.

Τριτοβάθμια εκπαίδευση

Αντίστοιχα, όσον αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση οργανώνονται  διάφορες δραστηριότητες και λειτουργούν  Γραφεία Διασύνδεσης, σχεδόν σε όλα τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Παρέχουν ένα πλήθος υπηρεσιών προς τους φοιτητές (συμπλήρωση βιογραφικού σημειώματος, και συνοδευτικής επιστολής, προετοιμασία για συνέντευξη κ.λ.π). Επίσης διευκολύνουν στην εύρεση θέσεων για πρακτική άσκηση (όταν  αυτή απαιτείται για την λήψη του πτυχίου) και φυσικά  την εξεύρεση εργασίας στους αποφοίτους τους.

Προεπιλεγμένη Εικόνα
admin
Άρθρα: 6

Υποβολή απάντησης

error: Το περιεχόμενο προστατεύεται.

Join the Future

Γίνε μέλος της F κοινότητας και απέκτησε δωρεάν πρόσβαση σε pro tips και υλικό για να χτίσεις την καριέρα σου έτσι όπως εσύ την ονειρεύεσαι.

You have successfully subscribed to the newsletter

Ουπς, κάτι πήγε στραβά!