Διαδικτυακά Μαθήματα

Δεν είναι μια, ούτε δύο, είναι τουλάχιστον 3 και είναι online πλατφόρμες με χιλιάδες μαθήματα σε διάφορους τομείς. Πληροφορική, Τέχνη, Κοινωνικές Επιστήμες, IT, Υγεία, Προσωπική Ανάπτυξη είναι κάποιοι από τους τομείς και τις επιστήμες που θα βρείς στις online πλατφόρμες ή online courses όπως συνηθίζεται να λέγεται.

Θα βρείς τόσο γενικά όσο και εξειδικευμένα μαθήματα.

Δεν έχει απολύτως καμία σημασία αν έχεις απολυτήριο λυκείου, πτυχίο από ΑΕΙ ή ΤΕΙ, ακόμη και διδακτορικό. Προσφέρονται για όλους, αρκεί να καταλαβαίνεις την Αγγλική γλώσσα. Φυσικά, υπάρχουν διαβαθμίσεις, μπορείς να βρείς έυκολα και γενικά μαθήματα όπως “Εισαγωγή στο Photoshop” αλλά και πιο εξειδικευμένα όπως μαθήματα πάνω στο “Machine Leaning” και “Τεχνητή Νοημοσύνη”.

Τα online μαθήματα έχουν κάποια δυνατά πλεονεκτήματα. Παραθέτουμε τέσσερα (4) από τα πιο σημαντικά.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial