Επάγγελμα Ηλεκτρονικός Μηχανικός

Όμως η επιστήμη που γυρίζει γύρω από την Ηλεκτρολογία πλέον αποκτά άλλη διάσταση. Ο Ηλεκτρολόγος Μηχανικός βρίσκεται στο κέντρο των εξελίσεων και σε πλεονεκτική θέση!

Σε αυτό το άρθρο θα αναλύσουμε το επάγγελμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. Θα αναφέρουμε τομείς εργασίας, που μπορείς να σπουδάσεις και τι απαιτούμενες δεξιότες πρέπει να έχεις για να καταάφερεις να δημιουργήσεις μια επιτυχημένη καριέρα.

Είσαι έτοιμος;

Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Μηχανικός

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Electrical Engineer είναι ο μηχανικός που ασχολείται με την εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και διαχείριση συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Έχεις επαγγελματικές γνώσεις πάνω στα Δίκτυα Υπολογιστών και ασχολείται με την εγκατάσταση τους και την συντήρησή τους. Επιπλέον, αναλαμβάνει project με συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτρονικών συσκευών και συστημάτων, καθώς και συστήματα αυτόματου ελέγχου.

Με τι ασχολείται

Οι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί χρησιμοποιούν τις αρχές των μαθηματικών και της φυσικής για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και συστημάτων. Εργάζονται με εύρος τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων των οικιακών συσκευών, των συστημάτων φωτισμού και των ηλεκτρολογικών, των τηλεπικοινωνιών και των δορυφορικών συστημάτων. Όπως και σε κάθε επάγγελμα, έτσι και εδώ υπάρχει εξειδίκευση στους τομείς της ηλεκτρονικής, της  μικροηλεκτρονικής, της ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών κ.α.

Ο Τομέας της Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Αυτοματισμού είναι ένας από τους hot και ίσως κύριους τομείς ενασχόλησης του.

Το επάγγελμα αποσκοπεί στη  βελτίωση των συστημάτων, με απώτερο σκοπό να βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο. Τα έξυπνα τηλέφωνα, για παράδειγμα, έχουν φέρει την επανάσταση στην  επικοινωνία, τα ηλεκτρονικά συστήματα στον ιατρικό εξοπλισμό έχουν επιτρέψει την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της πορείας των ασθενών και, τέλος, τα ηλεκτρονικά συστήματα στον τομέα της άμυνας έχουν διασφαλίσει την ακεραιότητα των κρατών που τα μεταχειρίζονται.

Πως είναι να είσαι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Η εργασία του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Η/Υ είναι αρκετά πολύπλοκη και περιλαμβάνει κινδύνους, που σχετίζονται με τον ηλεκτρισμό. Είναι χειρωνακτική κατά την εγκατάσταση των διαφόρων συστημάτων, έχει ένταση και είναι κουραστική. Ασκείται ατομικά αλλά και ομαδικά, σε ωράρια που καθορίζονται από τον φορέα απασχόλησης του επαγγελματία, αλλά και από την ιδιαιτερότητα της εργασίας που αναλαμβάνεται. Πολλές φορές, ο Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ χρειάζεται να εργάζεται κάτω από πίεση χρόνου, προκειμένου να εγκαταστήσει μηχανήματα, ή να επισκευάσει επείγουσες βλάβες που παρουσιάζονται.

Η εργασία εκτελείται κυρίως σε κλειστό χώρο, εκτός κι αν η εγκατάσταση, συντήρηση ή επισκευή μηχανημάτων απαιτείται να γίνει σε εξωτερικό χώρο.

Απαιραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανολόγου – Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας
 • Η/Μ μελέτες κτιρίων (Κλιματισμό, Πυρασφάλεια, ΚΕΝΑΚ, Υδραυλικά, κλπ).
 • Γνώση υπολογιστικών προγραμμάτων 4Μ (GCAD, KENAK, ADAPT, FLOW).
 • Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων Autocad.
 • Γνώση Η/Υ office, κλπ.
 • Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Γνώση 3d σχεδιαστικών προγραμμάτων (Revit, Inventor, κλπ)
 • Θα εκτιμηθεί εμπειρία σε εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών – πρατηρίων καυσίμων, μελέτες ΑΤΕΧ, κλπ.
 • Ικανότητες οργάνωσης και προγραμματισμού
 • Ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας
 • Άριστη διαχείριση χρόνου και προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
 • Ιδιαίτερη προσοχή και ακρίβεια χειρισμών, λόγω της συνεχούς επαφής με συσκευές και όργανα που τα διαπερνά ηλεκτρικό ρεύμα
 • Ιδιαίτερη επιδεξιότητα στο χειρισμό εργαλείων και υλικών, καθώς και ευελιξία στην αντιμετώπιση έκτακτων προβλημάτων
 • Οργανωτικότητα, συνεργατικότητα και πρακτικότητα
 • Καλή τεχνική αντίληψη, ικανότητα αντίληψης του χώρου και επιδεξιότητα στα χέρια.

Τι εργαλεία χρησιμοποιεί

Ο Ηλεκτρολόγος Μηχανικός χρησιμοποιεί τα κατάλληλα εργαλεία ανάλογα την περίσταση. Από έναν Η/Υ για την ρύθμιση ή προγραμματισμό ενός συστήματος μέχρι και διάφορα ηλεκτρονικά όργανα μέτρησης. Επιπλέον, πλέον χρησιμοποιούνται διάφοροι εκτυπωτές τύπου 3D Printer μέσω των οποίων, μπορεί κανείς να δημιουργεί τρισδιάστατα αντικείμενα. Τέλος, φυσικά γνωρίζει πως να χρησιμοποιεί τα κλασικά εργαλεία ενός ηλεκτρολόγου, όπως κατσαβίδι, τρυπάνι κ.λπ.

Σπουδές & Εκπαίδευση

Οι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί κατέχουν τίτλο σπουδών που αφορά την ηλεκτρολογία. Η διάρκεια σπουδών για τον συγκεκριμένο τομέα συνήθως κυμαίνεται από 3 έως 5 έτη. Στα περισσότερα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του Ηνωμένου Βασιλείου τα προγράμματα προπτυχιακών σπουδών έχουν διάρκεια φοίτησης 3 ετών. Στα πολυτεχνεία και τα πανεπιστήμια της Ελλάδας τα προγράμματα προπτυχιακών σπουδών έχουν διάρκεια φοίτησης 5 ετών και στα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα 4 ετών.

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα υποδομής που καλύπτουν τη φυσική, τα μαθηματικά, την πληροφορική και τη διαχείριση έργων, καθώς και εξειδικευμένα μαθήματα ηλεκτρολογίας. Οι φοιτητές στη συνέχεια επιλέγουν μία ή περισσότερες κατευθύνσεις εξειδίκευσης, οι οποίες ανήκουν στη συγγενή επιστήμη των ηλεκτρονικών μηχανικών (π.χ. τηλεπικοινωνίες, μηχανική υπολογιστών ή ηλεκτρονική).

Στα ελληνικά πολυτεχνεία και πανεπιστήμια ακολουθείται το ευρωπαϊκό / ηπειρωτικό σύστημα σπουδών ενιαίας πενταετούς φοίτησης, που οδηγεί στην απονομή διπλώματος μηχανικού και παρέχει εκπαίδευση πάνω στο αντικείμενο με δυνατότητα επιστημονικής έρευνας.

Στα ελληνικά ΤΕΙ ακολουθείται το ευρωπαϊκό / αγγλοσαξονικό σύστημα σπουδών τετραετούς φοίτησης, που οδηγεί στην απονομή πτυχίου μηχανικού τεχνολογικής εκπαίδευσης, το οποίο εστιάζει στην κατάρτιση μηχανικών οι οποίοι θα εργαστούν όχι ως ερευνητές αλλά ως εξειδικευμένοι μηχανικοί (Τα ΤΕΙ μετατράπηκαν σε ΑΕΙ την περίοδο 2018-2020). Μία λίστα των αντίστοιχων τμημάτων σε Α.Ε.Ι. μπορεί να βρεθεί στην ανάλογη ενότητα του άρθρου κατάλογος ελληνικών τμημάτων ανώτατης εκπαίδευσης (γνωστικό πεδίο: Ηλεκτρολογία).

Η πενταετής φοίτηση σε πολυτεχνείο ή πανεπιστήμιο της ημεδαπής παρέχει τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master’s degree) με την ονομασία “Δίπλωμα”, επιπέδου 7 του εθνικού και ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων (ισότιμο με τους διεθνείς τίτλους: Master of Engineering και Master of Science in Engineering). Η τετραετής φοίτηση σε T.E.Ι. ισοδυναμεί με βασικό πτυχιακό τίτλο σπουδών (ισότιμο με Bachelor of Engineering). Λειτουργούν ακόμη προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, τα οποία οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης και προγράμματα διδακτορικών σπουδών, τα οποία οδηγούν στη λήψη Διδακτορικού Διπλώματος.

Στην Ελλάδα, η επαγγελματική δραστηριότητα των διπλωματούχων ηλεκτρολόγων μηχανικών ρυθμίζεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Προοπτικές Επαγγέλματος

Λόγω της τεράστιας εξέλιξης της τεχνολογίας, οι προοπτικές απασχόλησης είναι καλές για το μέλλον, ειδικά για όσους ασχοληθούν με την κατεύθυνση που έχει σχέση με τα υπολογιστικά συστήματα και τις τηλεπικοινωνίες. Ο Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ μπορεί να αναλάβει τη μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή σε βιομηχανίες, ή βιοτεχνίες κατασκευής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων. Επίσης, μπορεί να εργαστεί σε οποιαδήποτε μορφής εταιρεία ή οργανισμό που διαθέτει συστήματα Η/Υ, αυτόματου ελέγχου και τηλεπικοινωνιακών συσκευών. Επιπλέον, μπορεί να απασχοληθεί σε εταιρείες πληροφορικής και μηχανογράφησης, να δραστηριοποιηθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας ή να ακολουθήσει την εκπαίδευση, μετά από φοίτηση στην ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ.

Επαγγελματικά Δικαιώματα

Το επάγγελµα των Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων καθορίζεται και κατοχυρώνεται με τον Νόµο 6422/1934 (ΦΕΚ 412Α): “Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου – Ηλεκτρολόγου, ως και του Ναυπηγού. Ο νόµος αυτός καθορίζει ότι:

 • Η ελευθέρα άσκηση του επαγγέλµατος του µηχανολόγου, του ηλεκτρολόγου, του µηχανολόγου-ηλεκτρολόγου και του ναυπηγού επιτρέπεται µόνον εις τους κεκτηµένους ∆ίπλωµα της αντίστοιχης σχολής του Ε. Μ. Πολυτεχνείου ή οµοταγών σχολών της αλλοδαπής,
 • Η χρήση του τίτλου “∆ιπλωµατούχος Μηχανικός” και η άσκηση του επαγγέλµατος του µηχανικού από άτοµα που δεν πληρούν τις προυποθέσεις των ανωτέρω νόµων απαγορεύεται και “τιµωρείται επί εγκλήσει εις βαθµόν πληµµελήµατος δια φυλακίσεως”.

Επίσης, επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων προβλέπονται από: Β.Δ. 16/17.3.1950 (ΦΕΚ 82Α), Β.Δ. 16/17.3.1950 (ΦΕΚ 82Α), Έγγραφα ΥΠΕΧΩΔΕ αρ. πρωτ. 33852/622/6-12-1979 και 36871/10-12-1979, Π.Δ. 372/1997,άρθρο 2 (ΦΕΚ 243 Α) “Μετονομασία τμήματος και Επαγγελματική κατοχύρωση πτυχιούχων τμημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης”, Π.Δ.82/2000 (ΦΕΚ72Α).

Τομείς Απασχόλησης

Ένας Ηλεκτρονικός Μηχανικός έχει ένα τεράστιο εύρος από επιλογές και κλάδους απασχόλησης. Αυτό σημαίνει πως μπορεί αν εξειδικευτεί σε έναν συγκεκριμένο τομέα και να αποκτήσει εμπειρία και γνώση πάνω σε αυτόν.

Είναι ο τομέας που ασχολείται με τις ηλεκτρονικές συσκευές και τα συστήματα όπως αναλογικά και ψηφιακά κυκλώματα, ηλεκτρονικά συστήματα ισχύος και ολοκληρωμένα κυκλώματα.

Ενσύρματη ή ασύρματη επικοινωνία ή μετάδοση πληροφοριών, τα κέντρα μεταγωγής, τα ενσύρματα ή ασύρματα δίκτυα επικοινωνίας, τα συστήματα πολυπλεξίας, η κινητή τηλεφωνία τα δορυφορικά συστήματα και κάθε άλλη ανάλογη εφαρμογή αυτών. 

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ως μέσα αποθήκευσης και επεξεργασίας πληροφοριών, η σχεδίαση ή η κατασκευή και η εφαρμογή τους σε παραγωγική, λειτουργική ή άλλη διαδικασία ή η παροχή υπηρεσιών στη βιομηχανία, στην οργάνωση γραφείων ή υπηρεσιών, στις τηλεπικοινωνίες, στις εκδόσεις, στις ηλεκτρονικές συσκευές. Με τον όρο Πληροφορικά Συστήματα νοούνται οι αρχιτεκτονικές υπολογιστών, περιφερειακές μονάδες, έμπειρα συστήματα, τεχνολογία λογισμικού, επικοινωνία χρήστη Η/Υ, τηλεματική, πολυμέσα. 

Προοπτικές Απασχόλησης

 • Ηλεκτρική ενέργεια
 • Φωτισμός
 • Ηλεκτρικές μετρήσεις
 • Έλεγχος
 • Επεξεργασία σήματος
 • Αυτοματισμός
 • Εγκατάσταση μηχανημάτων
 • Βιοϊατρική τεχνολογία
 • Πυρηνική ενέργεια
 • Μικροηλεκτρονική στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα.

Έργα όμως υπάρχουν πολλά. Άλλα μεγάλα και άλλα μικρά. Ποιος ακριβώς είναι ο ρόλος του Ηλεκτρολόγου Μηχανικου; Η ακριβή θέση εργασίας και ο ρόλος του μπορεί να αλλάζει.

Ένας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός λοιπόν, μπορεί να απασχολείται στον σχεδιασμό του έργου που είναι από τις πρώτες του φάσεις, στην συντήρησή του που είναι ίσως από τις τελευταίες φάσεις του αλλά και σε ενδιάμεσες όπως η ανάλυση δεδομένων και λήψη κρίσιμων αποφάσεων.

Τομέας των πωλήσεων

Ο Ηλεκτρολόγος Μηχανικός μπορεί να απασχοληθεί ακόμη και στον τομέα των πωλήσεων. Αναφερόμαστε φυσικά στις πωλήσεις επιστημονικών και τεχνολογικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Αντίθετα με τους επαγγελματίες πωλήτές που μπορεί να έχουν background οικονομικών ή busienss, ο Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, έχει βαθμιά γνώση του τι ακριβώς πουλάει και τι πρόβλημα λύνει.

Τι ακριβώς κάνει ένας Μηχανικός Πωλήσεων όμως;

 • Δίνουν τεχνικές προσφορές
 • Συμβουλεύουν τους πελάτες
 • Βοηθούν τους πελάτες να επιλύσουν προβλήματα κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης
 • Έρευνα και την αναζήτηση  νέων προϊόντων.

Αν και απαιτούνται τεχνικές γνώσεις, ο Μηχανικός Πωλήσεων είναι ένας πωλητής και πρέπει να κεντρίσει το ενδιαφέρον και να κάνει την πώληση. ΈΤσι, γνώσεις σε Marketing και Διαπραγματεύσεις είναι πολύ χρήσιμες.

Συναφή Επαγγέλματα

Θέσεις Εργασίας

Εάν ψάχνεις για θέσεις εργασίας ως Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, τότε μπορείς να βρείς δεκάδες αγγελίες στους παρακάτω συνδέσμους. Μπες στους συνδέσμους και αναζήτησε την θέση εργασίας που είναι πιο κοντά σε αυτό που σκέφτεσαι.

Θέσεις εργασίας από το kariera.gr

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Προεπιλεγμένη Εικόνα
admin

Υποβολή απάντησης

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial