Κατηγορία Επαγγέλματος Διοίκηση Επιχειρήσεων και Logistics

Επάγγελμα Διοικητικό Στέλεχος Αθλητισμού

Ένα Διοικητικό Στέλεχος Αθλητισμού ασχολείται με την οργάνωση του χώρου σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Γνωρίζει όλες τις πολιτικές που πρέπει να ισχύουν και κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση όλων των διοικητικών αναγκών. Περιγραφή Επαγγέλματος…

Επάγγελμα Υπεύθυνος Προμηθειών (Procurement Manager)

Ο Υπεύθυνος Προμηθειών ή Procurement Manager είναι το στέλεχος μιας επιχείρησης που αναλαμβάνει την αγορά των προϊόντων και υπηρεσιών που χρειάζεται και είναι απαραίτητα για την λειτουργία μιας επιχείρησης. Παίζει σημαντικό ρόλο στην ορθή λειτουργία της επιχείρησης, καθώς είναι αυτός…

Επάγγελμα UX Designer

Ένας UX Designer (User eXperience Designer) ή Σχεδιαστής UX έχει ως κύριο άξονα μελέτης τόσο τον τελικό χρήστη του προϊόντος όσο και τον στόχο της επιχείρησης. Αναλύει και μελετά όλα τα απαραίτητα στοιχεία με στόχο να καταλάβει τι πρέπει να…

Επάγγελμα Οικονομικός Αναλυτής

Η οικονομία παίζει καθοριστικό ρόλο στην πρόοδο και στην εξέλιξη μιας επιχείρησης. Μια καλή οικονομική διαχείριση μπορεί να απογειώσει μια εταιρεία. Αντίθετα, μια κακή διαχείριση μπορεί να την καταστρέψει. Ο Οικονομικός Αναλυτής (Financial Analyst) έχει ως στόχο να αναλύει και…
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial