Επάγγελμα Διοικητικό Στέλεχος Αθλητισμού

Ένα Διοικητικό Στέλεχος Αθλητισμού ασχολείται με την οργάνωση του χώρου σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Γνωρίζει όλες τις πολιτικές που πρέπει να ισχύουν και κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση όλων των διοικητικών αναγκών.

Περιγραφή Επαγγέλματος

Επιπλέον, ανάλογα το Ανθρώπινο Δυναμικό, διαχειρίζεται τις παραγγελίες και τιες προμήθειες των εξοπλισμών, την επιλογή του προσωπικού, την προσέλκυση και εγγραφή αθλουμένων. Αυτή η δραστηριότητα αφορά το Ανθρώπινο Δυναμικό (HR).

Ένα επιπλέον κομμάτι δραστηριοποίησης είναι η διοργάνωση αθλητικών γεγονότων (events). Συνεργάζεται με όλους τους απαραίτητους φορείς, καθώς και με άλλους επαγγελματίες του χώρου για την διεξαγωγή events με στόχο την προσέλκυση νέων αλλά και την ενημέρωση του κόσμου για νέες πιθανές δράσεις και δραστηριότητα στον χώρο του Αθλητισμου.

Ως Διοικητικό Στέλεχος Αθλητισμού, έχοντας μια πολύ καλή γνώση της αγορά του Αθλητισμού, μπορεί να συνεργάζεται, να συμβουλεύει και να διαχειρίζεται τόσο ιδιωτικές εταιρείες και οργανισμους σχετικά με τα προιόντα και τις υπηρεσίες τους. Μπορεί να αναλάβει από τις πωλήσεις προϊόντων ή υπηρεσιώ μέχρι και το marketing και branding.

Που μπορεί να εργαστεί και να απασχοληθεί ένα Διοικητικό Στέλεχος Αθλητισμού; Δραστηριοποιείται στον Αθλητικό Τομέα και σε όσες υπηρεσίες αφορούν την αναψυχή. Ως Διοικητικό Στέλεχος Αθλητισμού προσφέρει υπηρεσίες διοικητικής διαχείρισης αλλά και δημοσίων σχέσεων.

Συνθήκες εργασίας

Το ωράριο εργασίας είναι κανονικό και σταθερό, εκτός των περιπτώσεων οργάνωσης κάποιου αθλητικού γεγονότος, οπότε μπορεί να χρειαστούν υπερωρίες. Το διοικητικό στέλεχος αθλητισμού εργάζεται γενικά σε ευχάριστο περιβάλλον, σε γραφείο, ενώ μπορεί να χρειαστεί να μετακινηθεί εκτός γραφείου για κάποιες επαγγελματικές συναντήσεις.

Άδεια άσκησης επαγγέλματος

Για να εργαστείς ως Διοικητικό Στέλεχος Αθλητισμού κάποιες φορές απαιτείται και μια ειδική άδεια άσκησης επαγγέλματος. Αυτή εκδίδεται από την κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η μόνιμη κατοικία του αιτούντος.

Τι επαγγελματικά δικαιώματα έχουν

Τα επαγγελματικά δικαιώματα για το επάγγελμα Διοικητικό Στέλεχος Αθλητισμού έχουν οριστεί σε σχετικό Π.Δ.. Σύμφωνα με αυτό μπορούν να απασχοληθούν σε:

Τομείς Απασχόλησης

 • Υπουργεία και εποπτευόμενα Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.I.Δ. ή άλλους φορείς του δημοσίου που ασχολούνται με τον αθλητισμό.
 • Αθλητικές Οργανώσεις (Αθλητικές Ενώσεις, Αθλητικές Ομοσπονδίες, Αθλητικά Σωματεία, Αθλητικές Α.Ε κ.λ.π.).
 • Δημοτικούς Αθλητικούς Οργανισμούς, Δημοτικές Αθλητικές Επιχειρήσεις -Υπηρεσίες και Αθλητικές Επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 • Αθλητικά Κέντρα, Ιδιωτικά Γυμναστήρια, Ιδιωτικές Αθλητικές Σχολές, Επιχειρήσεις οργάνωσης εξειδικευμένων μορφών αθλητικού τουρισμού, αθλητικών δραστηριοτήτων, εκδηλώσεων και αναψυχής, επιχειρήσεις παροχής αθλητικών υπηρεσιών, επιχειρήσεις διακίνησης αθλητικών προϊόντων, κατασκηνώσεις και χώρους ψυχαγωγίας που προσφέρουν αθλητικές δραστηριότητες κα οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα σχετική με την ειδικότητα τους. 

Προσόντα και δεξιότητες

 • Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες
 • Οργανωσιακή αφοσίωση
 • Δυναμισμό, επινοητικότητα, δυνατότητα ευελιξίας και διαπραγμάτευσης, ευχέρεια λόγου και άνεση στις κοινωνικές επαφές.
 • Υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ικανότητα πρόβλεψης των αναγκών και τάσεων της αγοράς.
 • Ικανότητα να επιβάλλεται
 • Ισχυρή και δυναμική προσωπικότητα
 • Οξεία αντίληψη και ορθή εκτίμηση των καταστάσεων
 • Αποφασιστικότητα και ικανότητα στοχοθεσίας

Σπουδές και εκπαίδευση

Τόσο τα δημόσια όσο και τα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. προσφέρουν όλες τις απαραίτητες σπουδές. Στα ΙΕΚ, θα λαβεις βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης που σου δίνει το δικαίωμα συμμετοχής στις Πανελλήνιες Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης για την απόκτηση διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης, επιπέδου 3+, με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα που ορίζονται με Προεδρικό Διάταγμα.

Επίσης, έχουν δικαίωμα για πρακτική άσκηση έξι μηνών, προτού πάρουν μέρος στις Εξετάσεις Πιστοποίησης, η οποία θεωρείται αναγνωρισμένη προϋπηρεσία για χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Έπειτα από την ολοκλήρωση των σπουδών, μπορείς να συνεχίσεις με επιμορφωτικά προγράμματα διαπραγματεύσεων αλλά και management καθώς το επάγγελμα αυτό έχει άμεση σχέση με το business και την διοίκηση.

Ενδεικτικά Μαθήματα

 • Γενική λογιστική Ι, ΙΙ
 • Δίκαιο Ι, ΙΙ
 • Οικονομικά μαθηματικά Ι,ΙΙ
 • Στατιστική Ι,ΙΙ
 • Διοίκηση επιχειρήσεων Ι,ΙΙ
 • Τεχνική συναλλαγών
 • Marketing
 • Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα
 • Οικονομική των επιχειρήσεων
 • Επιχειρησιακές επικοινωνίες
 • Φυσική αγωγή και αθλητισμός
 • Οργάνωση και διοίκηση αθλητικών οργανισμών
 • Μεθοδολογία έρευνας
 • Οικονομία και αθλητισμός
 • Οργάνωση αθλητικών γεγονότων
 • Ιστορία του αθλητισμού
 • Κοινωνική ψυχολογία
 • Αθλητική ψυχολογία
 • Οργάνωση και διοίκηση του αθλητισμού
 • Διοίκηση προσωπικού
 • Διαθεματική εργασία
Προεπιλεγμένη Εικόνα
admin
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial