Επάγγελμα Διαιτητής Αθλήματος

Αν είσαι λάτρης των αθλημάτων, σίγουρα θα έχεις μεγαλώσει βλέποντας έναν διαιτητή σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου. Όμως, ο Διαιτητής δεν βρίσκεται μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά σε όλα τα αθλήματα. Κάθε άθλημα έχει κανόνες και οι κανόνες έχουν δημιουργηθεί για τη σωστή εκτέλεσή του από όλες τις ομάδες και τα μέλη που συναγωνίζονται. Ο Διαιτητής ενός Αθλήματος έχει ως στόχο την παρακολούθηση και ρύθμιση ενός αγώνα. Είναι αυτός που ορίζει αν και κατά πόσο οι αθλητές τηρούν όλους τους απαραίτητους κανόνες.

Σε αυτό το άρθρο, θα κάνουμε μια ανάλυση στο επάγγελμα του Διαιτητή. Είναι αρκετά εξειδικευμένο και όχι συχνό επάγγελμα. Θα αναφέρουμε τις ασχολίες του επαγγέλματος, καθώς και τις αρμοδιότητες που έχει ο Διαιτητής. Τέλος, θα γίνει αναφορά και στις προοπτικές.

Είσαι ετοιμος/η;

Περιγραφή Επαγγέλματος

Ο Διαιτητής, είναι ο επαγγελματίας που, όπως αναφέραμε και στην αρχή, παρατηρεί τους αθλητές και έχει ενεργό ρόλο στην σωστή εφαρμογή όλων των κανόνων των παιχνιδιών. Άρα, λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι προσφέρει πολύ συγκεκριμένες υπηρεσίες στα πλαίσια ενός αγώνα ή αθλήματος.

Ένας Διαιτητής πρέπει να δίνει βάση σε λεπτομέρειες, πρέπει να είναι παρατηρητικός και να δίνει την ανάλογη σημασία σε ότι κάνουν οι αθλητές που μπορεί να παραβαίνει τους κανόνες.

Ο στόχος του Διαιτητή είναι η ομαλή διεξαγωγή του αγωνίσματος και η τήρηση όλων των κανόνων.

Αρμοδιότητες του Διαιτητή

Αν και υπάρχουν Διαιτητές σε διάφορα αγωνίσματα, όλοι έχουν έναν κοινό παρονομαστή. Μπορούμε, λοιπόν, να εξάγουμε κάποια συμπεράσματα για το ποιες είναι οι βασικές αρμοδιότητες ενός Διαιτητή.

 • Καθορίζει την έναρξη και την λήξη ενός αγωνίσματος.
 • Κατά τη διάρκεια του αγωνίσματος, καθορίζει όλα τα διαλείμματα (ημίχρονα), αλλά και άλλες διακοπές που μπορεί να απαιτούνται (πχ. λόγω χούλιγκαν στα γήπεδα, τραυματισμών στους αθλητές, κτλ)
 • Παρατηρεί με λεπτομέρεια τον αγώνα και επιβάλλει όλες τις σχετικές κυρώσεις, όταν οι αθλητές παραβαίνουν τους κανόνες του παιχνιδιού.
 • Λειτουργεί ομαδικά και συνεργάζεται με όλους τους υπόλοιπους συντελεστές ενός αγώνα για την διεξαγωγή του αγωνίσματος. Η ομαδικότητα ακόμη και σε επίπεδο διαιτητή είναι εξαιρετικά σημαντική, γιατί σε αγωνίσματα, όπως το ποδόσφαιρο, υπάρχει ένας μόνο διαιτητής για πολλούς αθλητές και είναι εκ φύσεως αδύνατο να παρατηρεί τα πάντα.

Σπουδές και απαιτούμενη εκπαίδευση

Για να γίνεις Διαιτητής, πρέπει να φοιτήσεις σε Σχολές Διαιτησίας. Η φοίτηση και οι απαιτήσεις, εξαρτώνται από τα σχετικά αθλήματα. Ο υποψήφιος Διαιτητής, υποβάλλεται σε διάφορες γραπτές, αλλά και προφορικές εξετάσεις καθώς και αθλήματα.

Επιπλέον, για διεθνείς αγώνες ως Διαιτητής πρέπει να περάσεις όλες τις απαιτούμενες εξετάσεις για ξένες γλώσσες.

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (Σ.Ε.Δ.Υ), με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, διοργανώνει Σχολή Διαιτητών –  Γραμματέων – Κριτών – Χρονομετρών στη Θεσσαλονίκη στις 17-19/01/2020.

Στη Σχολή, δικαίωμα συμμετοχής έχουν Έλληνες υπήκοοι, ηλικίας 18 ετών (συμπληρωμένα) και άνω.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (και οι δύο όψεις) επικυρωμένη από Αστυνομικό Τμήμα (Α.Τ) ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π).
 • Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (πρόσφατο).
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι δεν υφίσταται στο πρόσωπό τους κανένα κώλυμα ή περιορισμός από όσα προβλέπονται στο Ν.2725/1999  (παρ.  1β, 1γ, 2, 3 και 6 του άρθρου 3, – παρ. 12,  13 και 14 του άρθρου  44, – παρ.  1, 2  και 3 του άρθρου 130)  ή  στην  εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία. Η δήλωση αυτή πρέπει να επικυρωθεί για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομικό Τμήμα ή Κ.Ε.Π.
 • Να  είναι  τουλάχιστον  απόφοιτοι Λυκείου  ή άλλης ισότιμης σχολής  της  ημεδαπής  ή  αλλοδαπής (Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο  Απολυτηρίου ή Αποδεικτικού τίτλου).
 • Παράβολο συμμετοχής στη Σχολή, 50 €, που θα κατατεθεί στην Εθνική Τράπεζα και στο Λογαριασμό Όψεως του Σ.Ε.Δ.Υ.  07248201936. Στο καταθετήριο της Τράπεζας θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερομένου.
 • Για να συμπληρώσετε την Αίτηση Εγγραφής στην Σχολή Διαιτησίας παρακαλώ πατήστε εδώ.
 • Σημείωση:
 • Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον υπάλληλό μας κ. Ελευθέριο Γιαννέλλη, στα Γραφεία της ΚΟΕ, οδός Λεωφόρος Συγγρού 137 – 3ος Όρφος, Νέα Σμύρνη. 
 • Τηλέφωνα210.9851020 (Εσ. 158) και 214.4166410
 • Fax: 210 98.50.964
 • E-mail : info@sedy.gr 
 • Όλα τα δικαιολογητικά μπορούν να σταλούν με Fax ή e-mail και στη συνέχεια την ημέρα έναρξης της Σχολής να κατατεθούν και τα πρωτότυπα.

     Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα ή οτιδήποτε άλλο θα βλέπετε στο site του Σ.Ε.Δ.Υ.

Προσόντα και δεξιότητες

Η κύρια εργασία και η βασική αρμοδιότητα του Διαιτητή είναι η σωστή διεξαγωγή των αγωνισμάτων. Άρα, λοιπόν, ο Διαιτητής πρέπει να είναι γνώστης των κανονισμών του αθλήματος που διευθύνει.

Βρίσκεται στο επίκεντρο του αγωνίσματος και πρέπει να εμπνέει εμπιστοσύνη στους παίκτες, να διαθέτει ευθυκρισία, δυναμισμό, αλλά και επιμονή και υπομονή.

Αν και αυτό δεν ισχύει σε αγωνίσματα, όπως το τέννις, σε άλλα όπως το ποδόσφαιρο, απαιτείται άριστη φυσική κατάσταση! Η καλή υγεία του Διαιτητή και η αντοχή του στις απρόοπτες καταστάσεις ενός αγώνα είναι εξαιρετικά σημαντικές.

Οι Διαιτητές, μετά από κάποια σχολή Διαιτησίας, εγγράφονται στο Μητρώο Διαιτητών.

Προοπτικές εργασίας

Ο Διαιτητής έχει κάποιες εξειδικευμένες γνώσεις πάνω στον Αθλητισμό. Έτσι, λοιπόν, μπορεί να εργαστεί σε διάφορες θέσεις εργασίας. Παρακάτω αναφέρουμε κάποιες επιλογές που έχει ένας Διαιτητής, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό.

Ο Διαιτητής εργάζεται κυρίως σε αθλητικούς χώρους, σε επιτροπές διαιτησίας, αθλητικές ομοσπονδίες, και στη ΓΓΑ.

Επιπλέον, μπορεί επίσης να συνεργάζεται με ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, καθώς και σε διάφορα αθλητικά έντυπα. Ο χώρος του blogging ίσως είναι καινούριος χώρος στην Ελλάδα, όμως υπάρχουν ευκαιρίες εργασίας και εκεί, καθώς το ενεργό κοινό του Αθλητισμού υπήρχε και θα υπάρχει για πάντα. Όπου υπάρχει κοινό, υπάρχουν και διαφημίσεις και ως αποτέλεσμα χρηματικές εισροές.

Σχετικά επαγγέλματα

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Προεπιλεγμένη Εικόνα
admin
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial