Επάγγελμα Scrum Master

Οι παροδοσιακές μεθοδολογίες και τεχνικές του Project Management (PM) πλέον δεν είναι οι κατάλληλες για όλες τις καταστάσεις. Η ανάγκη για κάτι καινούριο, δημιούργησε το agile περιβάλλον εργασίας. Ένα framework, βάση του οποίου μπορεί κανείς να δημιουργήσει ένα agile περιβάλλον είναι ο Scum. Ο επαγγελματίας που διαχείρίζεται αυτή τη κατάσταση λέγεται Scrum Master.

Τι είναι το Scrum

Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί χρειάζονται έναν νέο τρόπο διαχείρισης έργων, πιο δυναμικό και πιο ευλύγιστο σε αλλαγές. Έτσι γεννήθηκε το Agile και οι ρόλοι του Scrum Master ή Agile Delivery Lead. Το επάγγελμα του Scrum Master είναι ένα νέο επάγγελμα που στοχεύει στην εφαρμογή του Scrum Framework μέσα σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Η κύρια αρμοδιότητα του Scrum Master (SM) ή Agile Delivery Lead (ADL) είναι να ηγείται μιας ομάδας, να είναι ο coach αυτής και να διασφαλίζει την ορθή χρήση του scrum framework. Είναι ένας ρόλος γεμάτος ευθύνη για την σωστή εφαρμογή του scrum framework. Ο SM ή o ADL, βοηθά την scrum ομάδα να:

 • κατανοήσει την αξία του Scrum Framework
 • δημιουργήθουν διαδικασίες και πρακτικές για την σωστή εφαμοργή του
 • μεταφέρει τις αξίες του οργανισμού ή της επιχείρησης στην Scrum ομάδα.
 • αφαιρεί τυχόν εμπόδια που δυσκολεύουν την ομάδα να παραμείνει παραγωγική.

Αρμοδιότητες

Κάποιες από τις καθημερινές αρμοδιότητες του Scrum Master / Agile Delivey Lead είναι:

 • Αφαιρεί όλα τα εμπόδια που έχει η Scrum Ομάδα.
 • Βοηθά την Scrum ομάδα να εστιάσει στην δημιουργία υψηλής ποιότητας Increments βάση του Definition of Done (DoD)
 • Διασφαλίζει την σωστή εκτέλεση των Scrum events.
 • Βρίσκει καταλληλες τεχνικές και τρόπους για αποτελεσματική διαχείριση του Product Backlog

Απαιτούμενα προσόντα

Κάποια από τα βασικά προσόντα που αναγράφονται σε πολλές θέσεις εργασίας με τον τίτλο Scrum Master / Agile Delivery Lead είναι:

 • SAFe Scrum Master
 • Πιστοποίηση CSM
 • Εμπειρία σε SaaS.
 • Εμπειρία στις scrum μεθοδολογίες όπως Definition of Done (DoD), User Stories, Automated Testing, Continous Integration, Backlog Refinement.
 • SOLC (Software Development Life Cycle)
 • Traditional PM Princicles και πρακτικές.
 • UST Refinement, Story Splitting, Estimation, Velocity, Retrspaction, a και άλλες scrum τεχνικές.
 • Ικανότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας.
 • Ικανότητες ηγεσίας σε μια ομάδα.
 • Ικανότητες παρουσίασης
 • Επίληση προβλήμάτων (Prolbem Solving).
 • Γνώση των Agile Frameworks όπως Kanban, Crystal, XP.
Προεπιλεγμένη Εικόνα
admin

Υποβολή απάντησης

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial