Επάγγελμα Μετεωρολόγος

Τι καιρό θα κάνει αύριο; Να απλώσω τα ρούχα ή θα βραχούν; Πότε να κανονίσουμε την συναυλία; Αυτές είναι κάποιες από τις πολλές ερωτήσεις που συνδέονται άμεσα με το επάγγελμα “Μετεωρολόγος”. Η πρόβλεψη των καιρικών συνθηκών είναι μια εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία. Βλέπεις, το να γνωρίζεις το μέλλον μπορεί να σώσει ζωές.

Παρακάτω θα αναλύσουμε το επάγγελμα του Μετεωρολόγου. Θα αναφέρουμε τις συνθήκες εργασίας του, τις αρμοδιότητες του καθώς και μια πλήρη περιγραφή του επαγγέλματος. Αν λοιπόν, θέλεις να μάθεις με τι ασχολείται ο Μετεωρολόγος συνέχισε να διαβάζεις!

Συνοπτική περιγραφή

Ο Μετεωρολόγος ασχολείται με την ανάλυση και την ερμηνεία διάφορων μετεωρολογικών στοιχείων αλλά και την παρουσίαση μιας πρόβλεψης για τον καιρό. Είναι ο ειδικός στην παρατήρηση των ατμοσφαιρικών φαινομένων και στην πραγματοποίηση ακριβών καιρικών προβλέψεων. Έτσι λοιπόν, συνοπτικά ο Μετεωρολόγος ασχολείται με :

 • Συλλογή Πληροφοριών
 • Ανάλυση και Επεξεργασία
 • Παρουσίαση Αποτελεσμάτων

Συλλογή Πληροφοριών

Χρησιμοποιεί εξειδικευμένα όργανα, ώστε να συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικές με τις καιρικές συνθήκες. Η συλλογή των πληροφοριών, γίνεται μέσα από δορυφόρους, ραντάρ, κινητούς σταθμούς και αυτοσχέδια συστήματα που μπορεί ο ίδιος αν έχει εγκαταστήσει. Εξετάζει τις αλλαγές της ατμοσφαιρικής πίεσης, τη θερμοκρασία και την υγρασία του αέρα, την κατεύθυνση και τη δύναμη των ανέμων, τις βροχοπτώσεις, τις χιονοπτώσεις, την ηλιοφάνεια και την συννεφιά ενός τόπου, τη συχνότητα και τη διάρκεια αυτών των φαινομένων όπως επίσης και τις αιτίες που τα προκαλούν.

Ανάλυση και Επεξεργασία

Αναλύει αυτές τις πληροφορίες χρησιμοποιώντας μαθηματικά μοντέλα και πιθανότητες. Ερμηνεύει την ανάλυση και δημιουργεί μια πρόβλεψη. Επεξεργάζεται τα στοιχεία που συλλέγει ώστε να δημιουργήσει τους λεγόμενους μετεωρολογικούς πίνακες και τους συνοπτικούς χάρτες.

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων 

Τέλος, παρουσιάζει με απλό και κατανοητό τρόπο, την πρόγνωση του καιρού. Αυτό μπορεί να γίνει στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, σε κάποιο blog ή οπουδήποτε αλλου.

Συνθήκες εργασίας:

Το περιβάλλον εργασίας ενός Μετεωρολόγου είναι συνήθως σε κάποιο γραφείο. Εκεί συλλέγουν και επεξεργάζονται όλες τις απαραίτητες πληροφορίες από τα όργανα μέτρησης. 

Το ωράριο εργασίας εξαρτάται από την περίσταση. Η προθεσμία δημιουργίας μιας πρόβλεψης δεν μπορεί να καθυστερήσει. Άρα λοιπόν, το ωράριο μπορεί να υπερβεί τις συνηθισμένες ώρες εργασίας όταν αυτό απαιτηθεί. 

Η έρευνα, η ανάλυση μπορεί να γίνει και σε απομακρυσμένες περιοχές. Το επάγγελμα του Μετεωρολόγου μπορεί να θεωρηθεί και ως ένα από τα επαγγέλματα συμβατά με την εξ αποστάσεως εργασίας. Επιπλέον, αν η εργασία αφορά στρατιωτικό σκοπό, ο Μετεωρολόγος εργάζεται σε στρατιωτική βάση όπου οι συνθήκες εργασίας είναι προσαρμοσμένες σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας του στρατοπέδου.

Μισθός Μετεωρολόγου

Τι μισθό παίρνει ένας Μετεωρολόγος; Είναι άραγε αρκετός για να ζήσεις έχοντας αυτό το επάγγελμα ως το κύριο επάγγελμα στην ζωή σου; 

Το εύρος μισθού ενός Μετεωρολόγου στην Ελλάδα σύμφωνα με το mywage.gr κυμαίνεται από 830€ / μήνα έως 2.386€ / μήνα. Το εύρος αυτό είναι βασισμένο σε δεδομένα που έχουν δώσει διάφοροι Μετεωρολόγοι.

Ο μισθός ενός Μετεωρολόγου εξαρτάται από την εμπειρία του αλλά και τις γνώσεις του. Εξαρτάται από τον τύπο πρόβλεψης που κάνει. Αν δηλαδή είναι βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη ή μακροπρόθεσμη. Αυτό γιατί, προφανώς όταν μιλάμε για μια μακροπρόθεσμη πρόβλεψη υπάρχει μια μεγαλύτερη δυσκολία.

Έχοντας λοιπόν, κάποια σχετική εμπειρία ο μισθός ενός Μετεωρολόγου είναι σε σχετικά καλά επίπεδα.

Θα αναρωτιέσαι ποιός και τι απαιτεί μακροπρόθεσμες προβλέψεις; Η αεροπορία, η ναυτιλία, η γεωργία αλλά και πολλοί άλλοι τομείς επωφελούνται από τις μακροπρόθεσμες προβλέψεις.

Απαιτούμενες Ικανότητες και Δεξιότητες

Χρειάζεται να είναι παρατηρητικός, μεθοδικός και υπεύθυνος. Επίσης, πρέπει να είναι καλός γνώστης των θετικών επιστημών και να μπορεί να διατυπώνει με σαφήνεια τις προβλέψεις του για τον καιρό. Για να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στην εργασία του θα πρέπει να γνωρίζει καλά την αγγλική ορολογία και να χειρίζεται ειδικά προγράμματα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

Επαγγελματικά Δικαιώματα

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του μεταπτυχιακού προγράμματος έχουν κατοχυρωθεί νομικά από το άρθρο 4, της ΥΑ αριθμ. Φ. 711/22/Β7/214/10/4/1995 (ΦΕΚ 298/17/4/1995, τβ’) και το άρθρο 12 του Ν. 2083/92. 

Εργαλεία και Όργανα

Τι εργαλεία και όργανα χρησιμοποιεί ο Μετεωρολόγος; Τα όργανα που χρησιμοποιούνται στις μετεωρολογικές παρατηρήσεις ονομάζονται μετεωρολογικά όργανα. Αυτά διακρίνονται σε “όργανα εδάφους η επιφανείας” και “όργανα ατμόσφαιρας”.

Όργανα Επιφανείας

Όργανα Ατμόσφαιρας

Γεγονός πάντως είναι ότι πριν ανακαλυφθούν τα όργανα μέτρησης των στοιχείων που συνθέτουν τον καιρό, η πρόγνωση του καιρού ήταν πολύ περιορισμένη. Αυτή στηρίζονταν κυρίως σε πρακτικούς κανόνες και ιδίως σε παροιμίες. Αλλά όμως ούτε οι πρώτοι ούτε οι δεύτερες αν και αποτελούσαν επιστέγασμα λαϊκής σοφίας και που ισχύουν βεβαίως μέχρι σήμερα, μπορούσαν να προσδιορίσουν και σε επιτυχία τους: την έκταση, την ένταση και την διάρκεια ενός φαινομένου π.χ. της βροχής.

Σπουδές και Απαιτούμενη Εκπαίδευση

Πως μπορείς να γίνεις Μετεωρολόγος; Είναι ένας τομέας που απαιτεί κάποιες σπουδές. Απαιτεί κόπο και ουσιαστικές γνώσεις.

Επιστήμη της Μετεωρολογίας

Η Μετεωρολογία ανήκει στις θετικές επιστήμες, με κύριο αντικείμενο την έρευνα της ατμόσφαιρας στο σύνολό της και των φαινομένων που συμβαίνουν σε αυτή. Οι αρχαίοι Έλληνες τα φαινόμενα τα ονόμαζαν «μετέωρα» για αυτό και η επιστήμη που τα μελετά ονομάστηκε Μετεωρολογία και τα φαινόμενα Μετεωρολογικά φαινόμενα.

Τι φαινόμενα μελετά η Μετεωρολογία;

Η Μετεωρολογία μελετά φαινόμενα όπως ατμοσφαιρική πίεση, μεταβολές της θερμοκρασίας, μετακινήσεις αερίων μαζών, εξάτμιση, υγρασία, σχηματισμός και η εξέλιξη των νεφών, συμπύκνωση και υγροποίηση των υδρατμών, ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα κ.τ.λ.

Επιπλέον μελετά φαινόμενα που συμπεριλαμβάνουν τον ατμοσφαιρικό ηλεκτρισμό, δηλαδή οι καταιγίδες, και εκείνα που οφείλονται στην ίδια την ατμόσφαιρα όπως διάθλαση, ανάκλαση κ.λ.π.

Σε γενικές γραμμές η Μετεωρολογία ψάχνει όλες τις αιτίες και τους παράγοντες που δημιουργούν τα παραπάνω φαινόμενα.

Κύρια στοιχεία της Μετεωρολογίας, καλούμενα και «Μετεωρολογικά στοιχεία», είναι:

 • η ατμοσφαιρική πίεση
 • η θερμοκρασία ατμόσφαιρας ή θερμοκρασία αέρος
 • η υγρασία ατμόσφαιρας υγρασία αέρος.

Αυτά τα στοιχεία που είναι ποσοτικά αποτελούν και τις αιτίες της όποιας ατμοσφαιρικής διατάραξης, αποτελέσματα της οποίας είναι τα παρατηρούμενα μετεωρολογικά φαινόμενα.

Τομείς και Κλάδοι της Μετεωρολογίας

 • Πρακτική Μετεωρολογία,
 • Δυναμική Μετεωρολογία,
 • Αερολογία (που προβαίνει στις μετρήσεις),
 • Περιγραφική Μετεωρολογία,
 • Ναυτική Μετεωρολογία (που αφορά κυρίως τους ναυτικούς),
 • Κλιματολογία,
 • Γεωργική Μετεωρολογία,
 • Φαινομενολογία και η Βιοκλιματολογία

Σπουδές Μετεωρολογίας

Πως μπορείς να γίνεις Μετεωρολόγος; Για να γίνεις Μετεωρολόγος πρέπει να σπουδάσεις στον τομέα της Μετεωρολογίας – Κλιματολογίας. 

Το Τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προσφέρει μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με τίτλο «Μετεωρολογία – Κλιματολογία».

Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των τμημάτων Γεωλογίας, Φυσικής, Μαθηματικών, Χημείας, Βιολογίας, Γεωπονίας, Δασολογίας, Περιβάλλοντος, Ανώτατων Στρατιωτικών Παραγωγικών Σχολών αλλά και Διπλωματούχοι Μηχανικοί.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών γίνεται έπειτα από συνέντευξη και επιτυχή εξετάσεις.

Η φοίτηση στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών είναι 2 έτη με το τελευταίο εξάμηνο να εκπονείται η διπλωματική εργασία.

Σπουδές στο Εξωτερικό

Για σπουδές στο εξωτερικό θα πρέπει να επιλέγονται τίτλοι σπουδών που αναγνωρίζονται από τον ΔΟΑΤΑΠ και από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εξωτερικού.

Τομείς Απασχόλησης και Ευκαιρίες Εργασίας

Τι θέσεις εργασίας υπάρχουν στον τομέα της Μετεωρολογίας; Που μπορεί να εργαστεί κανείς ως Μετεωρολόγος;

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία, (κεντρική υπηρεσία / μετεωρολογικά κλιμάκια και σταθμούς) είναι ένας τομέα που μπορεί να απασχοληθεί ένας Μετεωρολόγος.

Επιπλέον μπορεί να εργαστεί στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ανάγκη για μετεωρολόγος έχει και η αεροπορία αλλά και το Αστεροσκοπείο. Τέλος, για όσους ενδιαφέρονται για μια πιο ακαδημαϊκή καριέρα, δίνοντας έμφαση στην έρευνα μπορούν να εργαστούν και σε ερευνητικά κέντρα των πανεπιστημίων.

Τέλος μπορεί να εργαστεί σε τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Σχετικά Επαγγέλματα

Τα παρακάτω επαγγέλματα σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το επάγγελμα του Μετεωρολόγου.

Γεωλόγος – Γεωφυσικός

Ο Γεωλόγος ή Γεωφυσικός διεξάγει έρευνες και θεωρίες σχετικά με την Γεωλογία και την Γεωφυσική. Βελτιώνει και αναπτύσει θεωρίες, επιχειρησιακές μεθόδους και εφαρμόζει την επιστημονική γνώση που έχει αποκτήσει από την επιστήμη της Γεωλογίας και Γεωφυσικής.

Τομείς ενδιαφέροντος είναι η άντληση πετρελαίου και αερίου, η εξόρυξη μεταλλευμάτων, η διατήρηση του νερού, διάφορα έργα των πολιτικών μηχανικών αλλά και οι τηλεπικοινωνίες.

Κλιματολόγος

Ο Κλιματολόγος ασχολείται με τη μελέτη της ατμοσφαιρικής επιστήμης που έχει ως αντικείμενο το κλίμα, δηλαδή τη σύνθεση των στοιχείων του καιρού για μακρό χρονικό διάστημα. Ασχολείται με τη γεωγραφική περιγραφή και την ταξινόμηση των κλιμάτων σε διάφορες χωρικές κλίμακες και προσδιορίζει τους παράγοντες που τα καθορίζουν.

Άλλα επαγγέλματα είναι:

 • Αστρονόμος
 • Ηφαιστειολόγος
 • Γενετιστής
 • Σεισμολόγος
 • Στατιστικολόγος
 • Γεωγράφος

Επαγγελματικές Οργανώσεις και Σύλλογοι

Συχνές Ερωτήσεις

Πως να γίνω Μετεωρολόγος;

Τι θέσεις εργασίας υπάρχουν για τους Μετεωρολόγους;

Σε ποια σχολή Μετεωρολογίας να σπουδάσω;

Τι είναι η Μετεωρολογία;

Τι μισθό παίρνει ένας Μετεωρολόγος;

Το μεταπτυχιακό είναι απαραίτητο για να γίνει Μετεωρολόγος;

Χρήσιμες Πληροφορίες

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε μια λίστα από διάφορες πηγές πληροφόρησης σχετικά με το επάγγελμα του Μετεωρολόγου και την επιστήμη της Μετεωρολογίας.

Προεπιλεγμένη Εικόνα
admin
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial