Σπουδές σε Τμήμα Νηπιαγωγών

Ο απόφοιτος του τμήματος νηπιαγωγών προσπαθεί να εντάξει το παιδί από το περιβάλλον της οικογένειάς του σε ένα οργανωμένο κοινωνικό σύνολο. όπως είναι το σχολείο. Ο ρόλος εργασίας του αφορά μικρά σε ηλικία παιδιά και η διαπαιδαγώγησή τους.

Ο Νηπιαγωγός είναι δηλαδή ο ειδικός παιδαγωγός που θα αναλάβει τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας και θα τα βοηθήσει να αποκτήσουν τις πρώτες γνώσεις για τον κόσμο γύρω τους. Επίσης, τους μαθαίνει τρόπους οργάνωσης, συμβίωσης και κατανόησης σε μία μικρή κοινωνική ομάδα που είναι το νηπιαγωγείο. Φροντίζει για την αρμονική συνύπαρξη των παιδιών, την ατομική και συλλογική δημιουργικότητά τους, την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους μέσα από τα παιχνίδια, τα τραγούδια, τις χειροτεχνίες, τους χορούς, τη ζωγραφική. Έτσι, ο νηπιαγωγός στοχεύει στο να δημιουργήσει μία ολοκληρωμένη και στέρεη προσωπικότητα του παιδιού για την ηλικία του.

Προπτυχιακές Σπουδές

προπτυχιακές σπουδές στο παιδαγωγικό τμήμα Νηπιαγωγών είναι τέσσερα (4) χρόνια, δηλαδή 8 εξάμηνα. Τα τμήμα Νηπιαγωγών λοιπόν, έχουν τους εξής στόχους:

 • καλλιεργήσει και να προάγει τις παιδαγωγικές επιστήμες με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα
 • καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες της εκπαίδευσης και των ζητημάτων που αφορούν την προσχολική ηλικία (νήπια και πρώιμη παιδική ηλικία)
 • παρέχει τα απαραίτητα εφόδια στους απόφοιτους του τμήματος για την εξασφάλιση της επαγγελματικής και επιστημονικής τους σταδιοδρομίας

Μαθήματα

Κάποια από τα μαθήματα των τμημάτων Νηπιαγωγών είναι τα ακόλουθα:

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Εάν ο απόφοιτος του τμήματος Νηπιαγωγών επιλέξει να συνεχίσει τις σπουδές του σε μεταπτυχιακό επίπεδο στην Ειδική Αγωγή, τότε του δίνεται μία επιπλέον ευκαιρία στον εργασιακό τομέα. Συγκεκριμένα μπορεί να εργαστεί ως:

 • Νηπιαγωγός Ειδικής Αγωγής σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α) (Π.Ε. 61, Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης)
 • Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π) σε φορείς και μονάδες της Ειδικής Αγωγής εφόσον γίνει πρόσκληση ενδιαφέροντος από το Υπουργείο Παιδείας και κατάθεση αίτησης για διορισμό ως αναπληρωτές ωρομίσθιοι στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Π.Ε. 31)
 • Ειδικό επιστημονικό προσωπικό επαγγελματικών συμβούλων κλάδου Π.Ε. 22, εφόσον κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό προσανατολισμό κατόπιν πρόσκλησης ενδιαφέροντος του Υπουργείου Παιδείας

Τομείς Εργασίας

Ο απόφοιτος του τμήματος μπορεί να ασκήσει το επάγγελμα του σε διάφορους εργασιακούς τομείς ὀπως:

 1. Νηπιαγωγός στη Δημόσια Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
 2. Νηπιαγωγός στην Ιδιωτική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
 3. Εκπαιδευτικός ή Ιδιοκτήτης ιδιωτικού νηπιαγωγείου ή παιδικού σταθμού
 4. Επιστημονικό προσωπικό στον τομέα παραγωγής παιδαγωγικού υλικού και παιδικών βιβλίων
 5. Ερευνητικό και επιστημονικό προσωπικό σε δομές και υπηρεσίες του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα, όπως σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, παιδικά μουσεία, παιδότοπους, παιδικά χωριά SOS.

Μονογραφία Τμήματος

Διαβάστε όλες τις πληροφορίες από το Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Σχολές νηπιαγωγού

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial