Σπουδές σε Τμήμα Φυσικής

Οι σπουδές φυσικής σε κάποιο απο τα Τμήματα Φυσικής των Πανεπιστήμίων στην Ελλάδα έχουν ως στόχο να σου προσφέρουν μια μοναδική αντίληψη και ερμηνία για τον κόσμο που ζεις. Η επιστήμη της φυσικής θα σε βοηθήσει να ερμηνεύσεις και να κατανοήσεις διάφορα φυσικά φαινόμενα καθώς και τους νόμους που τα διέπουν.

Εάν σκέφτεσαι να σπουδάσεις Φυσική και ψάχνεις να βρεις αν η επιστήμη της φυσικής είναι η κατάλληλη για εσένα, στο άρθρο αυτό θα μάθεις οτι πρέπει να γνωρίζεις πριν βρεθείς στην θέση της επιλογής στο μηχανογραφικό. Στο τέλος του άρθρου θα γνωρίζεις τι πραγματικά είναι η Φυσική, σε ποιούς τομείς αναλύεται, που μπορείς να σπουδάσεις, τι προοπτικές υπάρχουν στον τομέας της Φυσικής και γενικότερα αν αξίζει να σπουδάσεις Φυσική.

Σύνοψη

 • Οι προπτυχιακές σπουδές των τμημάτων φυσικής είναι 4 χρόνια.
 • Μπορείς να σπουδάσεις φυσική στις πόλεις Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Πάτρα και Κρήτη.
 • Η επιστήμη της φυσικής διαχωρίζεται σε 3 κατηγορίες, την Θεωρητική, την Πειραματική και την Πρακτική.
 • Η επιστήμη της φυσικής συνδέεται άμεσα με άλλες επιστήμες όπως η Χημεία, η Πληροφορική, η Βιολογία και η Ιατρική.

Η Επιστήμη της Φυσικής

Το σύμπαν έχει μεγάλη ιστορία, κανείς δεν γνωρίζει πότε δημιουργήθηκε και πως. Υπάρχουν αρκετές θεωρίες και άπειρα άγνωστα αντικείμενα. Εάν βλέποντας την παρακάτω εικόνα νιώθεις πως θέλεις να εξερευνήσεις και να μάθεις περισσότερα για το σύμπαν στο οποίο ζεις, τότε ίσως η επιστήμη της Φυσικής σου προσφέρει μια καριέρα που αναζητάς.

Φυσική είναι η επιστήμη που μελετά όλα τα φαινόμενα της Φύσης. Μελετά την ύλη, την κίνηση της μέσα στον χωροχρόνο αλλά και τις σχετικές ποσότητες όπως ενέργεια και δύναμη. Ως απώτερο σκοπό έχει την ερμηνεία και κατανόηση της συμπεριφοράς του σύμπαντος.

Ποιος είναι ο σκοπός της Φυσικής

Η Φυσική σκοπό έχει τη μελέτη των συνιστωσών της ύλης και των αλληλεπιδράσεών τους. Η μελέτη αυτή γίνεται με τις παρατηρήσεις των αντιστοίχων φαινομένων και με την επανάληψή τους σε κατάλληλες συνθήκες, δηλαδή με πειράματα.

Τι είναι η παρατήρηση;

Παρατήρηση είναι η προσεκτική και κριτική εξέταση ενός φαινομένου κατά την οποία εντοπίζονται και αναλύονται οι διάφοροι παράγοντες που το επηρεάζουν. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συμβαίνουν τα διάφορα φυσικά φαινόμενα παρουσιάζουν τεράστια ποικιλία. Υπάρχουν φαινόμενα τα οποία εμφανίζονται σε πολύ ειδικές συνθήκες και των οποίων η παρατήρηση και η ανάλυση αποτελεί μια πολύ δύσκολη διαδικασία. Για αυτούς τους λόγους το πείραμα είναι απαραίτητο.

Τι είναι όπως ένα πείραμα;

Πείραμα είναι η ποσοτική παρατήρηση ενός φαινομένου κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες. Ο επιστήμονας ρυθμίζει τις συνθήκες αυτές στο εργαστήριο αποτιμώντας πώς αυτές επηρεάζουν το υπό μελέτη φαινόμενο.

Από την θεωρία στο πείραμα

To πείραμα δεν είναι το μόνο εργαλείο του φυσικού. Βασιζόμενος σε γνωστές σχέσεις και στην επαγωγή ο φυσικός μπορεί να διατυπώσει στη γλώσσα των Μαθηματικών μια περιγραφή (μοντέλο) των φυσικών φαινομένων. To μοντέλο αυτό μπορεί να οδηγήσει στην πρόβλεψη ενός νέου φαινομένου ή στην εύρεση σχέσεων μεταξύ διαφόρων γνωστών διαδικασιών. Η γνώση αυτή αποκτάται με τη θεωρητική έρευνα.

Χρησιμοποιείται στη συνέχεια από άλλους επιστήμονες για καινούργια πειράματα τα οποία επαληθεύουν ή διαψεύδουν τα προτεινόμενα μοντέλα πλήρως ή εν μέρει. Ο θεωρητικός ερευνητής δύναται να αναθεωρήσει το μοντέλο έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης συμφωνία με τις πειραματικές πληροφορίες ή, αν αυτό δε γίνεται, να το απορρίψει. Η σύγχρονη φυσική επιστήμη προχωράει με τη συνεργασία και την αλληλεξάρτηση θεωρίας και πειράματος.

Επί πλέον, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η πρόοδος στη Φυσική είναι κατά κανόνα αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Τα προβλήματα είναι τόσο σύνθετα ώστε για την επίλυση τους να απαιτούνται οι κοινές προσπάθειες πολλών θεωρητικών και πειραματικών φυσικών. Οι συνεργασίες των φυσικών δεν απαιτούν πάντοτε τη συνεχή παρουσία στον ίδιο τόπο. Υπάρχουν σήμερα πολλά ερευνητικά προγράμματα στα οποία συμμετέχουν φυσικοί από πολλές διαφορετικές χώρες.

Φυσική και άλλες επιστήμες

Η Φυσική κατέχει ιδιαίτερη θέση μεταξύ των Θετικών Επιστημών όχι μόνο για ιστορικούς λόγους αλλά κυρίως για το γεγονός ότι παρέχει το εννοιολογικό και θεωρητικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο Βασίζονται οι άλλες επιστήμες. Παράλληλα, από καθαρά πρακτική σκοπιά, δεν υπάρχει σχεδόν καμιά επιστήμη που να μη χρησιμοποιεί τεχνικές της Φυσικής. Ας σημειωθεί ότι η σκέψη και η μεθοδολογία του φυσικού επιστήμονα συνεχίζει να αποτελεί μοντέλο οργάνωσης για κάθε ορθολογιστική λειτουργία του σύγχρονου ανθρώπου.

Ένα από τα καθοριστικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου είδους είναι η περιέργεια με την οποία ο άνθρωπος αντιμετωπίζει τον φυσικό του περίγυρο καθώς και η συνεχής προσπάθειά του να κατανοήσει τα φυσικά φαινόμενα, δηλαδή να τα ταξινομήσει και να τα αναγάγει σε ένα σύνολο αρχών.

Οι πληροφορίες που φθάνουν στον εγκέφαλο του ανθρώπου αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας στην οποία υπεισέρχονται ως κατηγορίες οι διάφορες «φυσικές έννοιες», όπως η κίνηση, η θερμότητα, το φως κλπ. Η αρχική ταξινόμηση των φαινομένων σύμφωνα με τις ανθρώπινες αισθήσεις με τις οποίες σχετίζονται άμεσα, όπως Οπτική, Θερμότητα, Κινηματική, Ακουστική κλπ,, είναι καθαρά συμβατική. Παρόλο που οι παραδοσιακοί αυτοί κλάδοι στο παρελθόν διδάχθηκαν ως χωριστές επιστήμες, με κοινή φυσικά μεθοδολογία, δεν είναι παρά τμήματα της Φυσικής που διέπονται από κοινές αρχές.

Κλάδοι της Φυσικής

Στους παραδοσιακούς κλάδους της Κλασικής Φυσικής, δηλαδή τη Μηχανική, Οπτική, Ηλεκτρομαγνητισμό και Θερμοδυναμική, στον αιώνα μας προστέθηκαν και καινούργια φαινόμενα του μικρόκοσμου τα οποία ονομάζονται με το γενικό όνομα «Σύγχρονη Φυσική». Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της εποχής μας είναι η ενοποιημένη θεώρηση της Φυσικής που καθιερώθηκε μετά από την κατανόηση της φυσικής του μικρόκοσμου και των φαινομένων του Ηλεκτρομαγνητισμού. Η κλασική διαίρεση είναι καθαρά συμβατική, δεν υπάρχουν στεγανά και όλοι οι κλάδοι διέπονται από τις ίδιες γενικές αρχές.

Επί πλέον, η σύγχρονη Φυσική είναι κάτι το οποίο συνεχώς ανανεώνεται και εμπλουτίζεται με νέα φαινόμενα και νέες ιδέες. Τόσο η κλασική όσο και η σύγχρονη Φυσική θα πρέπει πάντα να επαναορίζονται, να επανερμηνεύονται και να επαναπιστοποιούνται συνεχώς. Η Φυσική είναι ενιαία και η θεώρησή της θα πρέπει να διέπεται από λογική και συνέπεια.

Προπτυχιακές Σπουδές

Αυτή τη στιγμή (2020) τα διαθέσιμα τμήματα για να σπουδάσει κάποιος Φυσική είναι τα Πανεπιστήμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), Πατρών, Ιωάννινα και Κρήτη (Ηράκλειο).

Οι προπτυχιακές σπουδές των τμημάτων φυσικής είναι 4 χρόνια (8 εξάμηνα) και η φοίτηση σε ένα απο τα τμήματα φυσικής στην Ελλάδα ξεκινά έπειτα απο επιτυχή αποτελέσματα στις πανελλήνιες εξετάσεις. Τα 5 διαθέσιμα τμήματα στην Ελλάδα έχουν αρκετές επικαλύψεις στον πρόγραμμα σπουδών και το πτυχίο φυσικής έχει την ίδια επαγγελματική αποκατάσταση.

Ο πτυχιούχος Φυσικός αν και έχει διάφορες δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης, θα πρέπει να έχει στο μυαλό του έναν τομέα εξειδίκευσης. Ο τομέας εξειδίκευσης επιλέγεται μέσα από την φοιτήση του στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών όπου και καθημερινά θα δέχεται διάφορα ερεθίσματα.

Σπουδάζοντας σε μια σχολή Φυσικής, ο φοιτητής έχει την δυνατότητα να ακολουθήσει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση ή εξειδίκευση στον τομέα της Φυσικής.

Η Φυσική είναι μια επιστήμη που χρειάζεται και συνεργάζεται με διάφορους άλλους κλάδους.

 • Φυσική με Χημεία (Φυσικοχημεία)
 • Φυσική με Βιολογία (Βιοφυσική)
 • Φυσική με Ιατρική (Φυσική Ιατρική)
 • Φυσική με Γεωλογία (Σεισμολογία, Μετεωρολογία, Φυσική ατμόσφαιρας)
 • Φυσική με Πληροφορική (Υπολογιστική φυσική)
 • Φυσική με Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς (Τηλεπικοινωνίες, Ηλεκτρονικά κ.τ.λ.)

Τομείς Σπουδών και Κατευθύνσεις

Ο Τομέας της ΑΑΜ ασχολείται με την μελέτη της δυναμικής των χαοτικών συστημάτων με εφαρμογές στην ουράνια μηχανική και στους βιολογικούς πληθυσμούς. Μελετά επίσης τις μελανές οπές αλλά και αστέρες νετρονίων (ραδιοαστρονομία). Η παρατηρησιακή αστρονομία και οι μελέτη των αστέρων έχει άμεση σχέση με τον μηχανισμό των αντικυθήρων που δημιουργήθηκε τα αρχαία χρόνια.

Ο Τομέας έχει την κύρια ευθύνη για την εκπαίδευση των φοιτητών σε σε ένα μέρος του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος Φυσικής. Τα μαθήματα που διδάσκονται από τα μέλη του Τομέα ΑΑΜ αναφέρονται στα παρακάτω πεδία της επιστήμης:

 • Παρατηρησιακή Αστροφυσική
 • Θεωρητική Αστροφυσική
 • Θεωρητική Μηχανική
 • Φυσική Πλάσματος
 • Σχετικότητα – Κοσμολογία
 • Φυσική του Ήλιου και του Διαστήματος
 • Αστροφυσική Υψηλών Ενεργειών
 • Εφαρμοσμένη Οπτική
 • Ιστορία και Φιλοσοφία των Θετικών Επιστημών

Στον Τομέα της Θεωρητικής Φυσικής ο προπτυχιακός φοιτητής ασχολείται με την θεωρία, δηλαδή τους νόμους και τις σχέσεις που περιγράφουν τα πάντα γύρω μας.

Ο Τομέας της Μοριακής, Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Υψηλών Ενεργειών αφορά την φυσική απο την οπτική γωνία των μορίων. Το πως αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, τι εστί ενέργεια και πως γίνεται η διαχείρισή της.

Στον τομέας αυτό υπάρχουν τα εργαστήρια:

 • Εργαστήριο Ατομικής και Μοριακής Φυσικής
 • Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής
 • Εργαστήριο Φυσικής Υψηλών Ενεργειών και Εφαρμογών

Στον τομέας αυτό υπάρχουν τα εργαστήρια:

 • Εργαστήριο Φασματοκοπίας Moessbauer και Φυσικής Υλικών
 • Εργαστήριο Φυσικής Επιφανειών
 • Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τηλεπικοινωνιών και Εφαρμογών
 • Εργαστήριο Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης και Επιστήμης Υλικών

Πρακτική Άσκηση

Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος εκπαίδευσης και ΑΡχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ) προσφέρει πρόγραμμα πρακτικής άσκησης με τίτλο “Εφαρμογή στο LASER“.

Μέσω του προγράμματος πρακτικής άσκησης, οι φοιτής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, μπορούν να εκτελούν εργαστηριακές ασκήσεις καθώς και διπλωματικές εργασίες στα εργαστήρια Μικροηλεκτρονικής και LASER του Ινστιτούχου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΕΤ) στο Ηράκλειο.

Πρακτική Άσκηση σε Ιδιωτικό ή Δημόσιο Φορέα

Με το πέρας του 3ου εξαμήνου, οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα να εργαστούν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε εξωτερικούς ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς (εταιρείες, οργανισμοί, επιχειρήσεις). Ο στόχος της εργασίας είναι η πρακτική άσκσηση σε ένα πραγματικό εργασιακό περιβάλλον στην σύγχρονη Γυσική, Μικροηλεκτρονική, LASER, Οπτικοηλεκτρονική και των εφαρμογών τους.

Τμήματα Φυσικής στην Ελλάδα

Στην ελλάδα υπάρχουν 5 Τμήματα Φυσικής για να σπουδάσεις και να ακολουθήσεις μια καριέρα σε αυτόν τον κλάδο. Παρακάτω παραθέτουμε τους συνδέσμους προς τα αντίστοιχα τμήματα για να μπορέσεις να διαβάσεις κάποιες επιπλέον πληροφορίες. Μπορείς να μάθεις περισσότερα για τα εργαστήρια Φυσικής και για το πρόγραμμα σπουδών.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial