Σπουδές σε Τμήμα Χημείας

Οι σπουδές στο Χημικό ασχολούνται με την μελέτη και έρευνα της δομής, της σύνθεσης, των ιδιοτήτων και των μετασχηματισμών της οργανικής και ανόργανης ύλης και τη μελέτη χημικών αντιδράσεων. Στόχος των τμημάτων Χημείας στην Ελλάδα είναι η εκπαίδευση, η κατάρτιση, αλλά και η εξειδίκευση των νέων επιστημόνων σε όλους τους κλάδους της επιστήμης της Χημείας.

Προπτυχιακές Σπουδές

Οι προπτυχιακές σπουδές έχουν ως ελάχιστη διάρκεια τα 8 εξάμηνα. Στα εξάμηνα αυτά ο φοιτητής καλείται να ολοκληρώσει τόσο τα υποχρεωτικά όσο και τα μαθήματα επιλογής. Στα δύο τελευταία εξάμηνα, στο 7ο και στο 8ο εξάμηνο, ο φοιτητής καλείται να εκπονήσει την πειραματική ή βιβλιογραφική πτυχιακή εργασία, καθώς είναι υποχρεωτική για την λήψη του πτυχίου. Εκπονεί και παρουσιάζει ένα θέμα που έχει επιλέξει ο ίδιος σε συνεργασία πάντα με τον επιβλέπων καθηγητή του. Η επιλογή της Χημικής σχολής γίνεται μέσα από το 2ο και το 3ο επιστημονικό πεδίο. Οι επιλογές που υπάρχουν σήμερα (έτος 2020) είναι 6 τμήματα Χημεία στην Ελλάδα. Ποιο πιστεύετε πως είναι το καλύτερο χημικό στην Ελλάδα; Σχολιάστε στο άρθρο.

Βασικά Μαθήματα

Η παρακάτω λίστα περιέχει κάποια από τα βασικά μαθήματα των τμημάτων στα Πανεπιστήμια.

 • Ανόργανη Χημεία
 • Οργανική Χημεία
 • Βιοχημεία
 • Ενόργανη Ανάλυση
 • Μαθηματικά
 • Χημεία Περιβάλλοντος
 • Χημεία Τροφίμων
 • Πειραματική Φυσική
 • Βιοτεχνολογία
 • Οργανομεταλλική Χημεία
 • Ποιοτική – Ποσοτική Ανάλυση
 • Βιολογία

 • Φαρμακευτική Χημεία
 • Οινολογία
 • Φασματοσκοπία
 • Χημεία Φυσικών Προϊόντων
 • Ενζυμολογία
 • Μέθοδοι Διαχωρισμού και Χημική Ανάλυση
 • Ηλεκτροανάλυση
 • Φυσικοχημεία
 • Μοριακή Μοντελοποίηση
 • Θερμοδυναμική
 • Στατιστική

Εργαστήρια Τμημάτων Χημείας

Το κάθε τμήμα χημείας έχει εργαστήρια στα οποία ο φοιτητής καλείται να λάβει δράση και να κάνει πράξη όλη την θεωρία που έχει αποκομίσει από τις διαλέξεις.

Χημικό ΕΚΠΑ – Εργαστήρια

Τομέας Θεωρητικής Χημείας, Φυσικοχημείας, Ανόργανης Ανάλυσης, Ενόργανης Ανάλυσης, Οργανολογίας και Χημικής Μηχανικής
Τομέας (Οργανικής Χημείας, Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας, Χημείας Τροφίμων, Βιοχημείας και Κλινικής Χημείας)
Τομέας (Ανόργανης Χημείας, Ανόργανης Χημικής Τεχνολογίας και Περιβαλλοντικής Χημείας

Χημικό ΑΠΘ – Τομείς και Εργαστήρια

Τομέας Γενικής και Ανόργανης Χημείας
Τομέας Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας
Τομέας Φυσικής, Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χημείας
Τομέας Χημικής Τεχνολογίας και Βιομηχανικής Χημείας

Χημικό Πατρών – Εργαστήρια

 • Βιοχημείας και Κυτταρικών Καλλιεργειών
 • Ποιοτική και Ποσοτική Ανάλυση
 • Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων
 • Ελέγχου Τοξινών και Επισκευής Επιστημονικών οργάνων
 • Οργανική χημεία
 • Ενόργανη Χημική Ανάλυση,
 • Χημικών Αντιδραστηρίων
 • Χημικής Τεχνολογίας και Πολυμερών
 • Γενική και Ανόργανη Χημεία
 • Φυσικοχημεία,
 • Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • Αμπελουργίας
 • Ραδιοχημεία- Ακτινοχημεία
 • Ανόργανη Χημεία
 • Δομική Χημεία
 • Κατάλυση
 • Χημεία Περιβάλλοντος

Χημικό Ιωαννίνων – Μαθήματα

 • Ανόργανη Χημεία,
 • Αναλυτική Χημεία
 • Οργανική Χημεία
 • Χημεία Τροφίμων
 • Βιομηχανική Χημεία
 • Βιοχημεία
 • Φυσικοχημεία

Χημικό Κρήτης – Μαθήματα

 • Ανόργανη Χημεία
 • Οργανική Χημεία
 • Οργανική Περιβαλλοντική Χημεία
 • Χημεία και Φυσική της Ατμόσφαιρας
 • Αναλυτική Χημεία
 • Περιβαλλοντικών Χημικών Διεργασιών
 • Θεωρητική και Υπολογιστική Χημεία
 •  Φωτοχημεία και Κινητική
 •  Χημική Δυναμική
 •  Αριθμητικών Προσομοιώσεων
 • Περιβαλλοντικής Χημείας και Κλίματος
 • Φασματοσκοπίας.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Τμήμα Χημείας (ΕΚΠΑ)

Το τμήμα Χημείας του ΕΚΠΑ προσφέρει τα ακόλουθα Μ.Π.Σ: 1) Γενικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με ειδικεύσεις: αναλυτική χημεία, φυσικοχημεία, οργανική χημεία, βιομηχανική χημεία- οίνος και αλκοολούχα ποτά, χημεία τροφίμων, βιοχημεία, κλινική χημεία, ανόργανη χημεία και τεχνολογία, χημεία, τεχνολογία και διαχείριση περιβάλλοντος, 2) Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογή της, 3) Διδακτική της Χημείας και νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες (Διατμηματικό), 4) Χημεία- Φυσικοχημεία, 5) Ανόργανη Χημεία και Εφαρμογή της στη Βιομηχανία, 6) Οργανική Σύνθεση με Βιομηχανικές Εφαρμογές και στη Χημική Βιομηχανία (Διατμηματικό), 7) Κατάλυση και Εφαρμογές στη Βιομηχανία.

Συμμετέχει επίσης στα εξής Διατμηματικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών: 1) Ωκεανογραφία (σε συνεργασία με το τμήμα Γεωλογίας), 2) Κλινική Βιοχημεία- Μοριακή Διαγνωστική (σε συνεργασία με το τμήμα Βιολογίας).

Τμήμα Χημείας (ΑΠΘ)

Το τμήμα Χημείας του ΑΠΘ προσφέρει τα ακόλουθα Μ.Π.Σ: 1) Ανόργανη Χημεία και Χημεία Ανόργανων Υλικών, 2) Κβαντική και Υπολογιστική Χημεία, 3) Βιοχημεία, 4) Οργανική Σύνθεση- Φυσική, Προϊόντα και Εφαρμογές, 5) Χημική Ανάλυση και Βιοανάλυση, 6) Χημεία και έλεγχος Ρύπανσης και Περιβάλλοντος, 7) Χημεία Υλικών, 8) Χημική και Περιβαλλοντική Τεχνολογία, 9) Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών και Νανοσύνθετων Υλικών, 10) Χημεία, Τεχνολογία και Έλεγχος Τροφίμων, 11) Χημική Εκπαίδευση και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας.

Συμμετέχει επίσης στα εξής Διατμηματικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών: 1) Βιοανόργανη Χημεία, 2) Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες, 3) Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες, 4) Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές στην Οργανική Βιομηχανική Χημεία, 5) Διεργασίες και Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών, 6) Χημεία Φυσικών Προϊόντων, 7) Χημική Ανάλυση- Έλεγχος Ποιότητας.

Τμήμα Χημείας (Πανεπιστήμιο Πατρών)

Το τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών προσφέρει τα ακόλουθα Μ.Π.Σ: 1) Χημεία, 2) Ιατρική Χημεία (Διατμηματικό), 3) Βιοανόργανη Χημεία (Διατμηματικό), 4) Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών (Διατμηματικό), 5) Περιβαλλοντικές Επιστήμες (Διατμηματικό), 6) Χημική Βιολογία (Διατμηματικό).

Χημικό Ιωαννίνων – Μεταπτυχιακά

Το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με περίπου 250 μεταπτυχιακούς φοιτητές προσφέρει από το έτος 2018-2019, βάση του (ΦΕΚ 1723/17-5-2018 τ Β) ένα ανανεωμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ).

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών διαρκεί 4 εξάμηνα (2 χρόνια) και ο ετήσιος αριθμός εισακτέων ορίζεται σε σαράντα (40) άτομα κατ’ ανώτατο όριο.

Το Τμήμα Χημείας προσφέρει και Erasmus μέσω του οποίου ο φοιτητής μπορεί να αποκτήσει πολύτιμες εμπειρίες. Για τις τελευταίες ενημερώσεις και ανακοινώσεις του τμήματος πατήστε εδω.

Σκοπός του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η κατάρτιση και η εξειδίκευση Επιστημόνων Χημικών υψηλού μεταπτυχιακού επιπέδου που θα συμβάλλουν στην προαγωγή της χημικής επιστήμης και της ταχέως αναπτυσσόμενης τεχνολογίας. Επίσης, η κατάρτιση ικανών στελεχών για στρατηγικούς τομείς της Δημόσιας Διοίκησης, των Ερευνητικών Ινστιτούτων και της Βιομηχανίας για την ικανοποίηση των αναπτυξιακών αναγκών της Χώρας.

Κατευθύνσεις

Ο μεταπτυχιακός φοιτητές έχει την δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα σε 3 κατευθύνσεις. Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του (ΔΜΣ) χορηγείται έπειτα απο ολοκλήρωση των σπουδών και αναγράφει την κατεύθυνση που έχει επιλέξει.

 • Κατεύθυνση (Ι): Αναλυτική Χημεία, Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος και Τροφίμων
 • Κατεύθυνση (II): Χημεία, Φυσικοχημεία και Τεχνολογία Υλικών – Επιστημολογία
 • Κατεύθυνση (III): Συνθετική Χημεία, Βιοχημεία- Βιοδραστικές Ενώσεις

Ποιοί γίνονται δεκτοί στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Χημείας, Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Υλικών, Επιστήμης Υλικών, Βιολογίας, Βιοχημείας, Περιβάλλοντος, Φυσικής, Γεωπονίας, Φαρμακευτικής, Ιατρικής, Γεωλογίας και Κτηνιατρικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.Πτυχιούχοι Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής και Παιδα γωγικών Τμημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης γίνονται αποκλειστικά και μόνον δεκτοί στην 2η κατεύθυνση, στην ενότητα της ≪Επιστημολογίας≫.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Τα μαθήματα εντάσσονται σε 6 θεματικές ενότητες όπως αυτές αναφέρονται παρακάτω:

 1. Χημεία Προηγμένων Υλικών και Κατάλυση, Τεχνολογικές Εφαρμογές (ΧΥΚ).
 2. Σύγχρονες Τεχνολογίες Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χημείας (ΤΑΠ).
 3. Συνθετική Χημεία, Βιοχημεία – Βιοδραστικές Ενώσεις (ΣΧΒ).
 4. Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων (ΧΤΤ).
 5. Φυσική και θεωρητική Χημεία Νανοδομών και Περιβαλλοντικών Συστημάτων (ΦΘΧ).
 6. Ιστορία, Επιστημολογία και Διδακτική της Χημείας (ΙΕΔ).

Περισσότερες πληροφορίες για τα μαθήματα μπορείτε να βρείτε στο πρόγραμμα σποδών της επίσημης ιστοσελίδας του Τμήματος Χημείας Πανεπιστήμίου Ιωαννίνων.

Τμήμα Χημείας (Πανεπιστήμιο Κρήτης)

Το τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης προσφέρει τα ακόλουθα Μ.Π.Σ: 1) Χημεία, 2) Απομόνωση και Σύνθεση Φυσικών Προϊόντων με Βιολογική Δραστικότητα, 3) Επιστήμες και Μηχανική Περιβάλλοντος, 4) Τεχνολογίες Προστασίας Περιβάλλοντος, 5) Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία (Διατμηματικό), 6) Οργανικό Ηλεκτρονικά και Εφαρμογές (Δι- ιδρυματικό), 7) Ανόργανη Βιολογική Χημεία (Δι- ιδρυματικό).

Τομείς Απασχόλησης

Ως πτυχιούχος μαθηματικός, έχεις την δυνατότητα να εργασθείς σε διάφορους τομείς. Στον δημόσιο τομέα ως υπάλληλος σε τμήματα Πληροφορικής & Μηχανογράφησης, Τράπεζες και Μηχανογράφηση επιχειρήσεων. Στον ιδιωτικό τομέα, μπορείς να ασκήσεις το επάγγελμα του Μαθηματικού σε συνδυασμό με άλλα επαγγέλματα, όπως για παράδειγμα με την Πληροφορική. Πιθανοί ρόλοι εργασίας είναι ο Αναλυτής δεδομένων (Data Analyst), Στατιστικολόγος, Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) κτλ. Τέλος, στον τομέα της εκπαίδευσης, με ένα μεταπτυχιακό και διδακτορικό, μπορείς να εργασθείς ως καθηγητής τόσο στην δευτεροβάθμια όσο και τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Μονογραφία επαγγέλματος

Διαβάστε περισσότερα για το επάγγελμα του Χημικού στην παρακάτω μονογραφία. Για απορίες σχολιάστε στο άρθρο.

Τμήματα Xημείας στην Ελλάδα

Στην Eλλάδα του 2020 υπάρχουν 6 τμήματα χημείας που μπορείς να σπουδάσεις και να ακολουθήσεις μια καριέρα ως πτυχιούχος χημικός. Αν και οι βάσεις αλλάζουν, παρακάτω αναφέρουμε ενδεικτικά τις βάσεις του 2019.

 • ΕΚΠΑ (17.332 μόρια)
 • ΑΠΘ (16.871 μόρια)
 • Πανεπιστήμιο Πατρών (16.616 μόρια)
 • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (16.353 μόρια)
 • Πανεπιστήμιο Κρήτης (16.277 μόρια)
 • Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος στην Καβάλα (15.854 μόρια)

Μπορείς να μάθεις περισσότερες πληροφορίες για τα τμήματα και τα προγράμματα σπουδών, μέσα από τις επίσημες ιστοσελίδες των τμημάτων χημεία στα 6 πανεπιστήμια της Ελλάδας.

Μάθε ακόμη περισσότερα μέσα από την ιστοσελίδα της Ένωσης Ελλήνων Χημικών

Επαγγελματική Αποκατάσταση και Ευκαιρίες Εργασίας

Ταυτόχρονα με το πτυχίο του Χημικού παρέχεται και η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Οι απόφοιτοι των τμημάτων Χημείας μπορούν να εργαστούν ως:

 • Καθηγητές Χημείας στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
 • Χημικοί Ποιοτικού Ελέγχου στο Γενικό Χημείο του κράτους
 • Χημικοί για τον έλεγχο ποιότητας και παραγωγής σε εργοστάσια τροφίμων, ποτών καλλυντικών, γεωργικών προϊόντων, σε φαρμακοβιομηχανίες κλπ.
 • Ερευνητές σε δημόσια ή ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, εργαστήρια νοσοκομείων, κλινικών κλπ.
 • Ελεύθεροι επαγγελματίες (π.χ. οινολόγοι σε οινολογικά εργαστήρια)
 • Βιοχημικοί στον κλάδο της Υγείας
 • Καθηγητές σε ΚΕΚ ή ΙΕΚ
 • Χημικοί σε υδατοκαλλιέργειες και σε ιχθογεννητικούς σταθμούς
 • Χημικοί σε μονάδες βιολογικού καθαρισμού
 • Χημικοί σε εταιρείες ή οργανισμούς που ασχολούνται με το περιβάλλον (π.χ. ρύπανση, ανακύκλωση)
 • Χημικοί στο Υπουργείο Πολιτισμού στον τομέα της ταυτοποίησης, χρονολόγησης και συντήρησης αρχαιοτήτων και έργων τέχνης
 • Τεχνολόγοι Τροφίμων
 • Κοσμετολόγοι. Απαιτούνται γνώσεις χημείας και φαρμακολογίας. Για την ίδρυση κέντρου Αισθητικής απαιτείται πτυχίο ΤΕΙ αισθητικής ή αντίστοιχο αλλοδαπής
 • Χημικοί Ναυτιλίας. Απαιτείται ειδική άδεια μετά από εξετάσεις.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial