Σπουδές σε Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής

Το Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής ιδρύθηκε το 2018 με την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και αποτελεί τη μετεξέλιξη του Τμήματος Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων, το οποίο ιδρύθηκε το 1985 στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας και μετονομάστηκε σε Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε. το 2013. Το Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής από το 2019 ακολουθεί 5ετές ολοκληρωμένο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών ενώ από το 2020 το Τμήμα απονέμει Ενιαίο και Αδιάσπαστο Τίτλο Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου (Integrated Master) επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Tμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής

Το Tμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 ακολουθεί 5ετές πρόγραμμα σπουδών στο διεθνώς καθιερωμένο και ταχέως εξελισσόμενο πεδίο της Βιοϊατρικής Μηχανικής στο οποίο αναπτύσσει και ευρύτερη επιστημονική-ερευνητική δραστηριότητα.

Η Βιοϊατρική Μηχανική αποτελεί πλέον αυτοτελές επιστημονικό αντικείμενο βασιζόμενο στη σύμφυση των Θετικών Επιστημών και των Επιστημών των Μηχανικών με τις Βιοεπιστήμες και τις Επιστήμες Υγείας. Το Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής είναι το μοναδικό στην Ελλάδα που προσφέρει ολοκληρωμένες προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στο πεδίο της βιοϊατρικής μηχανικής και τεχνολογίας (χάρτης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης). Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 το Τμήμα έχει συνολικά 1095 φοιτητές, εκ των οποίων 123 πρωτοετείς. 

Εργαστήρια

Στα πλαίσια των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τμήματος λειτουργούν τέσσερα θεσμοθετημένα επιστημονικά εργαστήρια:

Τομείς

Το Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής συγκροτείται από δύο Τομείς:

  • Τομέας Α’: Βιοεπιστημών και Βιοϊατρικής Πληροφορικής
  • Τομέας Β’: Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Σπουδές

Το Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής προσφέρει Προπτυχιακό, Μεταπτυχικαό και Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών.

Προπτυχιακές Σπουδές

Οι προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής περιλαμβάνουν μαθήματα βιοϊατρικής οργανολογίας, ιατρικής φυσικής και βιοϊατρικής πληροφορικής, καθώς και μαθήματα υποδομής μηχανικών, όπως μηχανολογία, ηλεκτρολογία, ηλεκτρονική και προγραμματισμό. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει επίσης μαθήματα ιατρικής, βιολογίας, χημείας, φυσικής, μαθηματικών, διοίκησης επιχειρήσεων και οικονομίας.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα οργανώνει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών εμβάθυνσης στη Βιοϊατρική Μηχανική με τίτλο «Προηγμένα Συστήματα και Μέθοδοι στη Βιοϊατρική Τεχνολογία» στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ενώ από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 θα λειτουργήσει το διεθνές πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «MSc in Biomedical Eengineering & Technology». Μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος συμμετέχουν και σε άλλα μεταπτυχιακά προγράμματα Ελληνικών Πανεπιστημίων (όπως το πρόγραμμα «Ιατρική Φυσική» στο Πανεπιστήμιο Πατρών και το διατμηματικό πρόγραμμα «Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική» του τμήματος Βιολογίας του ΕΚΠΑ σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ), ενώ έχουν συμμετάσχει και σε πολλά άλλα μεταπτυχιακά προγράμματα όπως το πρόγραμμα «Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας» του Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΕΚΠΑ, που αποτελεί τη συνέχεια του προγράμματος «Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και τη Βιολογία», που συνδιοργάνωνε το Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Αθήνας μέχρι το 2017-2018 μαζί με το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ, το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών και το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Μεγάλος αριθμός πτυχιούχων έχει ολοκληρώσει Διδακτορικές και Μεταδιδακτορικές σπουδές μέσω των επιστημονικών δραστηριοτήτων και των συνεργασιών Καθηγητών του Τμήματος.

Διδακτορικές Σπουδές

Στο Τμήμα λειτουργεί πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ενώ μεγάλος αριθμός πτυχιούχων έχει ολοκληρώσει Διδακτορικές και Μεταδιδακτορικές σπουδές μέσω των επιστημονικών δραστηριοτήτων και των συνεργασιών Καθηγητών του Τμήματος.

Επαγγελματική Αποκαστάσταση

Με το πεδίο της Βιοϊατρικής Μηχανικής συνδέεται το επάγγελμα του Μηχανικού Βιοϊατρικής, το οποίο ασκούν οι απόφοιτοι του Τμήματος οι οποίοι ονομάζονται Μηχανικοί Βιοϊατρικής (Μηχανικοί Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων από το 1985 έως το 2012 και Μηχανικοί Βιοϊατρικής Τεχνολογίας από το 2013 έως το 2017). Οι Μηχανικοί Βιοϊατρικής απασχολούνται κυρίως σε εταιρείες βιοϊατρικής τεχνολογίας, σε ιδιωτικές κλινικές, σε δημόσια νοσοκομεία, σε ερευνητικά κέντρα και σε εκπαιδευτικά ιδρύματα με αντικείμενα εργασίας που καλύπτουν τη μελέτη, τη σχεδίαση, την κατασκευή, τον έλεγχο, τη συντήρηση και τη διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων, επιστημονικών οργάνων και μηχανημάτων καθώς και την ανάπτυξη και χρήση λογισμικού για κάθε είδος εφαρμογής στις Βιοεπιστήμες και τις Επιστήμες Υγείας. Ο Μηχανικός Βιοϊατρικής πρέπει να έχει γνώση των προδιαγραφών, των κανόνων και των κανονισμών ασφαλείας και ποιότητας στις υπηρεσίας Υγείας.

Στους οργανισμούς των δημοσίων νοσοκομείων προβλέπονται θέσεις Μηχανικών Βιοϊατρικής ενώ μεγάλη είναι η ζήτηση από εταιρείες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Η διεύθυνση Βιοϊατρικής του Υπουργείου Υγείας έχει προτείνει την ενίσχυση του ρόλου των αντίστοιχων Τμημάτων στα Νοσοκομεία. Γενικά η απορρόφηση των Μηχανικών Βιοϊατρικής στην αγορά εργασίας είναι πολύ υψηλή, ενώ περίπου 10% των αποφοίτων του Τμήματος πραγματοποιεί μεταπτυχιακές ή/και διδακτορικές σπουδές σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Τομείς εργασίας

Οι απόφοιτοι του τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής, μπορούν να απασχοληθούν και σε άλλους τομείς όπως:

  • Τομέα της Υγείας (ως υπεύθυνοι επισκευής-συντήρησης ιατρικών οργάνων)
  • Τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)
  • Τομέα του Marketing και των Πωλήσεων
  • Τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων
  • Τομέα της Εκπαίδευσης


Τέλος, οι απόφοιτοι του τμήματος εντάσσονται στον Κλάδο ΠΕ 84 Ηλεκτρονικών και μπορούν να πάρουν μέρος σε διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. για διδασκαλία σχετικών μαθημάτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν, επιπλέον, το πτυχίο της ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ).

Δικτυώσου με τον Πανελλήνιο Σύλλογο

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial