Επάγγελμα Μηχανικός Βιοϊατρικής

Η υγεία είναι αναμφίβολα οτι πιο σημαντικό για την ζώη μας. Ο Κλάδος της Πληροφορικής έχει μπει αρκετά μέσα στην Ιατρική και δημιούργησε διάφορα εξαιρετικά εργαλεία. Εργαλεία που είναι χρήσιμα για την πρόληψη διάφορων ασθενειών αλλά και την εξάλειψή τους. Οι απόφοιτοι της Σχολής Μηχανικών Βιοιατρικής είναι αυτοί που δημιουργούν, συντηρούν και διαχειρίζονται αυτά τα τεχνολογικά μηχανήματα. Συνδυάζει τον Τομέα του Engineering με αυτό της Επιστήμης!

Σε αυτό το άρθρο θα αναλύσουμε το επάγγελμα του Μηχανικού Βιοϊατρικής Τεχνολογίας. Θα μάθεις τι πραγματικά κάνει, με τι ασχολείται καθημερινά και που μπορείς να σπουδάσεις για να ακολουθήσεις αυτό το εξαιρετικό επάγγελμα!

Τι κάνει ο Μηχανικός Βιοϊατρικής

Πρόκειται για ένα επάγγελμα που χαρακτηρίζει τους εξειδικευμένους τεχνικούς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον Κλάδο της Ιατρικής. Οι Μηχανικοί Βιοϊατρικής μπορούν να απασχοληθούν σε ιδιωτικές εταιρείες βιοϊατρικής τεχνολογίας, σε ιδιωτικές κλινικές ή δημόσια νοσοκομεία. Η εργασία τους χαρακτηρίζεται από ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που στόχο έχει την επιστημονική έρευνα, την κατασκευή ιατρικών οργάνων & μηχανημάτων, την εγκατάσταση, την επισκευή, τη συντήρηση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων κ.α. 

Τα Skills του Μηχανικού Βιοιατρικής

 •  Πτυχίο Μηχανικών Βιοϊατρικής ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ΙΕΚ Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων (βεβαίωση ΕΟΠΠΕΠ)
 •  Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 •  Γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 •  Δίπλωμα οδήγησης (για εγκαταστάσεις μηχανημάτων σε περιπτώσεις νοσηλείας κατ’ οίκον)
 •  Δυνατότητα ταξιδιών
 •  Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψηφίους)

Με τι ασχολείται καθημερινά

 • Εγκατάσταση ιατρικών μηχανημάτων (π.χ. συμπυκνωτές οξυγόνου, αναπνευστικές συσκευές)
 • Τεχνική υποστήριξη των συσκευών διάγνωσης και θεραπείας με σκοπό την αποτελεσματική λειτουργία τους
 • Καθοδήγηση του ειδικού επιστημονικού προσωπικού (π.χ. Ιατροί, Ακτινολόγοι) ως προς την ορθή χρήση των ιατρικών μηχανημάτων 

Πως να σπουδάσεις

Οι σπουδές του Μηχανικού Βιοιατρικής αφορούν τόσο Προπτυχιακές όσο και Μεταπτυχιακές σπουδές.

Το Tμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 ακολουθεί 5ετές πρόγραμμα σπουδών στο διεθνώς καθιερωμένο και ταχέως εξελισσόμενο πεδίο της Βιοϊατρικής Μηχανικής στο οποίο αναπτύσσει και ευρύτερη επιστημονική-ερευνητική δραστηριότητα.

Η Βιοϊατρική Μηχανική αποτελεί πλέον αυτοτελές επιστημονικό αντικείμενο βασιζόμενο στη σύμφυση των Θετικών Επιστημών και των Επιστημών των Μηχανικών με τις Βιοεπιστήμες και τις Επιστήμες Υγείας. Το Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής είναι το μοναδικό στην Ελλάδα που προσφέρει ολοκληρωμένες προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στο πεδίο της βιοϊατρικής μηχανικής και τεχνολογίας (χάρτης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης).

Προπτυχιακές Σπουδές

Οι προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής περιλαμβάνουν μαθήματα βιοϊατρικής οργανολογίας, ιατρικής φυσικής και βιοϊατρικής πληροφορικής, καθώς και μαθήματα υποδομής μηχανικών, όπως μηχανολογία, ηλεκτρολογία, ηλεκτρονική και προγραμματισμό. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει επίσης μαθήματα ιατρικής, βιολογίας, χημείας, φυσικής, μαθηματικών, διοίκησης επιχειρήσεων και οικονομίας.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Με το πεδίο της Βιοϊατρικής Μηχανικής συνδέεται το επάγγελμα του Μηχανικού Βιοϊατρικής, το οποίο ασκούν οι απόφοιτοι του Τμήματος οι οποίοι ονομάζονται Μηχανικοί Βιοϊατρικής (Μηχανικοί Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων από το 1985 έως το 2012 και Μηχανικοί Βιοϊατρικής Τεχνολογίας από το 2013 έως το 2017).

Οι Μηχανικοί Βιοϊατρικής απασχολούνται κυρίως σε εταιρείες βιοϊατρικής τεχνολογίας, σε ιδιωτικές κλινικές, σε δημόσια νοσοκομεία, σε ερευνητικά κέντρα και σε εκπαιδευτικά ιδρύματα με αντικείμενα εργασίας που καλύπτουν τη μελέτη, τη σχεδίαση, την κατασκευή, τον έλεγχο, τη συντήρηση και τη διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων, επιστημονικών οργάνων και μηχανημάτων καθώς και την ανάπτυξη και χρήση λογισμικού για κάθε είδος εφαρμογής στις Βιοεπιστήμες και τις Επιστήμες Υγείας.

Ο Μηχανικός Βιοϊατρικής πρέπει να έχει γνώση των προδιαγραφών, των κανόνων και των κανονισμών ασφαλείας και ποιότητας στις υπηρεσίας Υγείας. Στους οργανισμούς των δημοσίων νοσοκομείων προβλέπονται θέσεις Μηχανικών Βιοϊατρικής ενώ μεγάλη είναι η ζήτηση από εταιρείες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Η διεύθυνση Βιοϊατρικής του Υπουργείου Υγείας έχει προτείνει την ενίσχυση του ρόλου των αντίστοιχων Τμημάτων στα Νοσοκομεία. Γενικά η απορρόφηση των Μηχανικών Βιοϊατρικής στην αγορά εργασίας είναι πολύ υψηλή, ενώ περίπου 10% των αποφοίτων του Τμήματος πραγματοποιεί μεταπτυχιακές ή/και διδακτορικές σπουδές σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Επαγγελματική Αποκαστάσταση

 • Παραγωγή ή εμπορία πάσης φύσεως ιατρικών οργάνων και λεπτομηχανισμών.
 • Επισκευή, συντήρηση, ανακατασκευή ιατρικών μηχανημάτων, οργάνων, συσκευών βιοτεχνολογικού ενδιαφέροντος καθώς και λεπτομηχανισμών.
 • Εξασφάλιση στον τομέα των Νοσοκομείων, σε συνεργασία ίσως με άλλους ειδικούς επιστήμονες, όπως ιατρούς, ακτινοφυσικούς, βιοχημικούς, της ετοιμότητας προς χρήση των συσκευών και οργάνων με την φροντίδα τους για συντήρηση, επισκευή, ελέγχους.
 • Συμμετοχή στην αξιολόγηση προσφορών για την προμήθεια ιατρικών οργάνων και εξοπλισμού.
 • Εκπόνηση και επίβλεψη ή συμμετοχή στην εκπόνηση μελετών για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία μονάδων παραγωγής ιατρικών οργάνων και εξοπλισμού.
 • Εξειδικευμένες εργασίες εγκαταστάσεως και θέσεως σε λειτουργία ιατρικών οργάνων και εξοπλισμού εργαστηρίων και τμημάτων Νοσοκομείων (χειρουργεία, ακτινολογικά κ.λ.π.) για τις οποίες εγγράφονται στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.).
 • Πραγματοποίηση, ως στελεχών του Δημοσίου, ελέγχων σε αντίστοιχες βιομηχανίες και βιοτεχνίες καθώς και ιδιωτικά εργαστήρια και ιατρεία για την χορήγηση σχετικής άδειας λειτουργίας.

Στα πιο πάνω αξίζει να προσθέσουμε ότι οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν και ως εκπαιδευτικοί σε Επαγγελματικά Λύκεια αφού εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ17.04 μαζί με τους αποφοίτους των τμημάτων Ηλεκτρονικής. Ωστόσο είναι περιορισμένες οι πιθανότητες πρόσληψης.

Προεπιλεγμένη Εικόνα
admin

Υποβολή απάντησης

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial