Σπουδές σε Τμήμα Βιολογίας

Μελέτησε τον άνθρωπο ως βιολογικό οργανισμό, τον τρόπο που λειτουργεί και συμπεριφέρεται από την σκοπιά της επιστήμης της Βιολογίας. Η βιολογία αποτελεί μία από τις ευρύτερες επιστήμες ανά τον κόσμο. Περιλαμβάνει τα πάντα, από τη μοριακή μελέτη των διεργασιών της ζωής μέχρι τη μελέτη των ζωικών και φυτικών κοινοτήτων. Θα λέγαμε λοιπόν, πως η Βιολογία είναι “η μελέτη της ζωής“.

Τομείς της Βιολογίας

Κυτταρική Βιολογία

Η Κυτταρολογία που σήμερα φέρεται περισσότερο καθιερωμένη ως Κυτταρική βιολογία ή Βιολογία κυττάρων είναι κλάδος της Βιολογίας που έχει ως αντικείμενο έρευνας και σπουδής το κύτταρο. Η κυτταρική βιολογία εξετάζει τα κύτταρα τόσο σε ότι αφορά τη δόμησή τους, τον πολλαπλασιασμό τους όσο και τις λειτουργίες που επιτελούν στο κύκλο ζωής τους και την εξ αυτών διάκριση των κυττάρων. Αυτό επιτυγχάνεται τόσο κατά τη μικροσκοπική έρευνα όσο και στη μοριακή έρευνα των κυττάρων που εξετάζει ειδικότερα η μοριακή Βιολογία.

Μοριακή Βιολογία

Μοριακή βιολογία είναι ο κλάδος της βιολογίας που μελετά τη δομή, τη σύνθεση, την τροποποίηση, την αποικοδόμηση, τη λειτουργία και τις αλληλεπιδράσεις των βιολογικά σημαντικών μακρομορίων ( νουκλεϊκά οξέαπρωτεΐνεςλιπίδιαυδατάνθρακες) και τους μοριακούς μηχανισμούς της λειτουργίας των κυττάρων και των οργανισμών. Η μοριακή γενετική η μελέτη, δηλαδή, της δομής, της λειτουργίας, του μεταβολισμού και της αλληλεπίδρασης με άλλα μόρια φορείς της γενετικής πληροφορίας (DNA και RNA) σε μοριακό επίπεδο, είναι άμεσα σχετιζόμενη με τη μοριακή βιολογία.

Δεξιότητες που αποκομίζεις

Μέσα από τον κλάδο της Βιολογίας αναπτύσσεις διάφορες δεξιότητες και ικανότητες. Πλέον αυτές οι δεξιότητες και ικανότητες αναφέροναι και ως soft skills. Ας δούμε λοιπόν, κάποια από τα προσόντα που έχουν οι περισσότεροι Βιολόγοι σήμερα.

  • Πολύ καλή επικοινωνία και συνεργασία με άλλους επιστήμονες (εργάζονται ως ομάδα).
  • Κριτική σκέψη και επίλυση σύνθετων προβλημάτων με επιστημονικές μεθόδους και πειράματα.
  • Εμπειρία στην χρήση επαγγελματικού και επιστημονικού εξοπλισμού μέσα από τα εργαστήρια και τις πρακτικές ασκήσεις.
  • Ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων και εξαγωγή συμπερασμάτων.
  • Ικανότητα παρουσίασης των αποτελεσμάτων με απλό και κατανοητό τρόπο.
  • Πειθαρχία και συνέπεια στις εργαστηριακές εξετάσεις και στην έρευνα.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Το πτυχίο της Βιολογίας είναι μια πρώτη κίνηση για να ανοίξεις διάφορες πόρτες στον χώρο εργασίας. Επιπλέον, σήμερα πολλοί πτυχιούχοι συνεχίζουν με σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου. Έτσι αποκτάνε μια εξειδίκευση σε έναν συγκεκριμένο τομέα. Εξειδίκευση σημαίνει συσωρευμένη γνώση για κάτι, δηλαδή εμπειρία. Ως αποτέλεσμα μπορούν να προσφέρουν πολύ μεγαλύτερη αξία ως επαγγελματίας σε μια θέση εργασίας.

Ένα πτυχίο βιολογίας μπορεί να ανοίξει πολλές πόρτες με αρκετές δυνατότητες απασχόλησης. Πιο συγκεκριμένα παρακάτω θα δούμε οτι προσφέρει απασχόληση σε δευτεροβάθμια/τριτοβάθμια και δημόσια/ιδιωτική εκπαίδευση, ερευνητικούς οργανισμούς, φαρμακευτικές και βιοτεχνολογικές εταιρείες, ιδιωτικά/δημόσια νοσοκομεία, φιλανθρωπικές οργανώσεις, επιστημονικά και τεχνικά γραφεία μελετών, επιστημονικά κέντρα και ραδιοτηλεοπτικές εταιρείες κ.τ.λ.

Ευκαιρίες Εργασίας

Σε ποιους τομείς και πως μπορείς να εργαστέις στον Τομέα της Βιολογίας; Παρακάτω αναφέρουμε κάποιες ευκαιρίες εργασίας ώστε να καταλάβεις πως η Βιολογία μπορεί να συνδυαστεί με πολλά.

Ένας ερευνητικός βιολόγος μελετά ζωντανούς ορανισμούς. Η έρευνα του Βιολόγου, επικεντρώνεται σε τομείς όπως η υγεία, η νευρολογία, η μικροβιολογία και η φαρμακολογία. Μπορούν να βρεθούν μέσα στον ακαδημαϊκό κόσμο (κυρίως στα πανεπιστήμια και σε άλλα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης), σε ερευνητικά ινστιτούτα, ιατρικές εγκαταστάσεις και νοσοκομεία, καθώς και στο πλαίσιο των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας.

Στον τομέα της υγείας, προσφέρει και βοηθά στην θεραπεία των ασθενών. Ένας βιολόγος με τα απαραίτητα προσόντα μπορεί αν στραφεί στην εργασία ως κτηνίατρος, γιατρός, νοσηλευτής, οδοντίατρος κ.τ.λ. Πέρα από υγειονομικές εγκαταστάσεις, μπορεί να κυνηγήσει μια καριέρα και στον τομέα της έρευνας πάνω στην υγεία.

Το μόνο σίγουρο είναι πως το περιβάλλον μας σήμερα αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα. Ο στόχος ενός Βιολόγου μπορεί να είναι η επίλυση αυτών των προβλημάτων. Η προστασία των φυσικών πόρων, της χλωρίδας και της πανίδας. Η θάλασσα είναι γνωστό πως κατέχει ένας μεγάλο με΄ρος του πλανήτη μας και βλέπουμε πτυχιούχους βιολόγους και ως υδρόβιους βιολόγους, ακόμη και στον ζωολογικό κήπο, οικολόγοι και διαχειριστές περιβάλλοντος.

Όποιος επιλέξει να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο κλάδο, εργάζεται με τους νέους και τους ενθαρρύνει να μάθουν για τον κόσμο. Όσο πιο ψηλά στον τομέα της εκπαίδευσης επιλέξει να πάει, τόσα περισσότερα προσόντα θα χρειαστεί, όπως μεταπτυχιακό ή ακόμα και ένα διδακτορικό. Αντιθέτως, ένας δάσκαλος πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συνήθως θα χρειαστεί μόνο ένα πτυχίο και δίπλωμα κατάρτισης των εκπαιδευτικών. Αν ακόμη επιλέξει να προβεί σε περαιτέρω μελέτη για εύρεση εργασίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, δύναται να παράγει τη δική του έρευνα ή και να γίνει μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής του εκάστοτε κλάδου του.

Η βιοτεχνολογία είναι η χρήση των επιστημονικών αρχών για την ανάπτυξη και την ενίσχυση της τεχνολογίας. Εστιάζει συχνά στον τομέα της γεωργίας, της επιστήμης τροφίμων και φαρμάκων, όπου βιοτεχνολόγοι μπορούν να εμπλακούν με τη γενετική μηχανική, την ανάπτυξη φαρμάκων και την προώθηση ιατρικών τεχνολογιών, όπως η νανοτεχνολογία.

Ως ιατροδικαστικός επιστήμονας θα εργαστεί ένας απόφοιτος εντός του νομικού τομέα, σε αστυνομικά τμήματα ή υπηρεσίες επιβολής του νόμου. Στόχο αποτελεί η εξέταση και η επεξεργασία στοιχείων που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο ποινικών ερευνών. Πολλοί ιατροδικαστές ειδικεύονται σε συγκεκριμένους τομείς, όπως η ιατροδικαστική ορθοδοντική και η εγκληματολογική ανθρωπολογία.

Ένας βιολόγος που επιλέγει το συγκεκριμένο τομέα, συνεργάζεται με κυβερνητικούς αξιωματούχους και φορείς πολιτικής, προκειμένου να παρέχει συμβουλές για τη δημιουργία νέας νομοθεσίας αναπτυσσόμενων θεμάτων όπως η βιοϊατρική έρευνα και η περιβαλλοντική νομοθεσία. Ο ρόλος του θα είναι να εξασφαλίσει ότι οι αλλαγές στο νομικό σύστημα γίνονται βασισμένες σε επιστημονική τεκμηρίωση. Έχει τη δυνατότητα να εργαστεί σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, ως πολιτικός σύμβουλος για επιστημονικές οργανώσεις και οργανισμούς ή μη κερδοσκοπικούς φορείς. Μπορεί επίσης να ενεργεί ως εκπρόσωπος μιας πολιτικής επιτροπής ή ομάδας.

Ο φαρμακευτικός τομέας αποτελεί βιομηχανία πολλών δισεκατομμυρίων και αποτελεί συνεχή ανάγκη των βιολόγων να εργαστούν στον τομέα της έρευνας τόσο για τη δοκιμή νέων προϊόντων, όσο και για την προετοιμασία τους για την αγορά. Άλλες εμπορικές βιομηχανίες όπου οι βιολόγοι μπορούν να βρουν εργασία συνιστούν εταιρείες επιστημονικών υπηρεσιών, ο τομέας του μάρκετινγκ, των πωλήσεων και των δημοσίων σχέσεων.

Κάποιος που επιλέγει να ακολουθήσει μια καριέρα στη βιολογική οικονομία, εργάζεται στην κυβέρνηση ή σε άλλους οργανισμούς και εξετάζει τις οικονομικές επιπτώσεις των βιολογικών προβλημάτων στην κοινωνία, συμπεριλαμβανομένων των προβλημάτων όπως η εξαφάνιση ειδών, η αποψίλωση των δασών και η ρύπανση. Σχετικούς τομείς αποτελούν τα κοινωνικο-οικονομικά θέματα, τα οικονομικά του περιβάλλοντος και της οικολογικής οικονομίας.

Αν ένας απόφοιτος ενδιαφέρεται για τη δημοσιογραφία και τη συγγραφή μπορεί να χρησιμοποιήσει το πτυχίο βιολογίας του για να εισέλθει στη βιομηχανία ως επιστημονικός συγγραφέας για δημοσιεύματα σχετικά με την επιστήμη σε ένα περιοδικό, μια ιστοσελίδα, ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα ή μια ταινία. Έτσι, θα είναι σε θέση να παίξει σημαντικό ρόλο στην ενημέρωση και την εκπαίδευση του κοινού, όσον αφορά τα βιολογικά ζητήματα της σύγχρονης κοινωνίας.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial