Σπουδές σε Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Κάποιες σχολές στα Πανεπιστήμια της Ελλάδας, προσφέρουν σπουδές σε πολλούς τομείς ταυτόχρονα. Μέσα από τα Τμήματα Διεθνών Σπουδών, μπορείς να αντλήσεις γνώση σε τομείς, όπως η Οικονομία, η Πολιτική Επιστήμη, το Δίκαιο, η Φιλοσοφία κ.α. Τα προγράμματα, προπτυχιακών και μεταπτυχιακων σπουδων είναι έτσι σχεδιασμένα για να διευρύνουν τις αντιλήψεις σου και να δημιουργήσουν προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης. Τα τμήματα Διεθνών και Ευρωπαικών Σπουδών είναι επίκαιρα και διαχρονικά, με διεπιστημονικό και διαπολιτισμικό χαρακτήρα στη μελέτη της Ευρώπης και διεθνή προσανατολισμό.

Σε αυτό το άρθρο θα βρεις όλες τις πληροφορίες που χρειάζεσαι, αν είσαι μαθητής Λυκείου, για να σπουδάσεις σε ένα από τα Τμήματα Ευρωπαϊκών Σπουδών στην Ελλάδα.Εάν ήδη σπουδάζεις, ίσως ανακαλύψεις μέσα από τις προοπτικές και τις ευκαιρίες εργασίας, τομείς που δεν ήξερες, όπως το Ανθρώπινο Δυναμικό.

Ποιο είναι το αντικείμενο σπουδών και τι θα μάθεις τελικά αν προχωρήσεις στην φοίτηση σε κάποιο από τα τμήματα Ευρωπαϊκών σπουδών;

Αντικείμενο  Σπουδών

Σκοπός του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών είναι να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στο σύγχρονο περιβάλλον των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων και να τους προσανατολίσει για εξεύρεση εργασίας στους τομείς της Εξωτερικής Πολιτικής, της Διπλωματίας, της Άμυνας καιι τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το γνωστικό αντικείμενο του τμήματος είναι οι Διεθνείς Σχέσεις, τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά Οικονομικά, η Πολιτική Επιστήμη και η Διπλωματία, οι θεσμοί των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διεθνών Οργανισμών.

Πού εντάσσονται οι Ευρωπαϊκές σπουδές;

Οι Διεθνείς Σχέσεις είναι κλάδος της πολιτικής επιστήμης με αρκετούς εκπροσώπους της ακαδημαϊκής κοινότητας να θεωρούν τις Διεθνείς Σχέσεις διακριτό διεπιστημονικό πεδίο. Από τις Διεθνείς Σπουδές και τα τμήματα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών αποφοιτούν πολιτικοί επιστήμονες. Από την άλλη, από τα τμήματα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, αποφοιτούν οικονομολόγοι, καθώς τα προγράμματα σπουδών καλύπτουν το πεδίο των οικονομικών επιστημών με επίκεντρο τη διεθνή επιχειρηματικότητα, την παγκοσμιοποίηση και τις οικονομικές σχέσεις της ΕΕ. 

Τι θα μάθεις;

Το πρόγραμμα σπουδών των Διεθνών Σχέσεων και των Ευρωπαϊκών Σπουδών διδάσκει τα θεμέλια των διεθνών σχέσεων με εισαγωγικά μαθήματα στην επιστημονική μελέτη και την ιστορία των διεθνών σχέσεων, της διεθνούς πολιτικής, των διεθνών κυβερνητικών και μη-κυβερνητικών οργανισμών, των θεσμών και των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της διεθνούς πολιτικής οικονομίας, του δημόσιου διεθνούς δικαίου, της έρευνας και της μεθοδολογίας των διεθνών σχέσεων, καθώς και πιο εξειδικευμένα ζητήματα, όπως τα παγκόσμια κοινωνικά κινήματα ή η διαχείριση διεθνών συγκρούσεων. 

Τομείς

Οι Διεθνείς Σχέσεις αφορούν τομείς, όπως το εμπόριο, η ενέργεια, το περιβάλλον, τα οικονομικά, η μετανάστευση, και οι συγκρούσεις. Ένας φοιτητής Ευρωπαϊκών Σπουδών εξετάζει το πώς οι διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, με τα δικά τους συμφέροντα, και τη δική τους διπλωματία, έρχονται σε συμφωνία για να αντιμετωπίσουν κοινές προκλήσεις. Εξετάζει επίσης τους τύπους των ηθικών και πρακτικών θεμάτων που θεμελιώνουν τη διεθνή συνεργασία και τις διεθνείς συγκρούσεις. Ανάμεσα στα θεμελιώδη ζητήματα περιλαμβάνονται η θεωρία των διεθνών σχέσεων και η ανάλυση εξωτερικής πολιτικής, γνώσεις που αφορούν την πολιτική οικονομία, το δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλα πεδία. 

Γιατί να σπουδάσεις σε Τμήμα Διεθνών Σπουδών;

Οι γνώσεις που θα αποκομίσεις θα σου χρησιμεύσουν στη ζωή σου, ανεξάρτητα από την επαγγελματική σου καριέρα.Ως πτυχιούχος του τμήματος Διεθνών Σπουδών είσαι σε θέση να κατανοήσεις πλήρως όλα τα πεδία των διεθνών σχέσεων, της οικονομίας,  αλλά και της πολιτικής. Μέσα από τις θεωρητικές  διαλέξεις, αλλά και τα εργαστήρια, μπορείς να αποκτήσεις πολύτιμες γνώσεις, τόσο σε  θεωρητικό όσο και πρακτικό επίπεδο. 

Θα είσαι σε θέση να αναλύεις προβλήματα (διεθνούς) οικονομίας και πολιτικής, αλλά και να προτείνεις τρόπους διαχείρισης και επίλυσης των προβλημάτων αυτών.

Μέσα από τα τμήματα Διεθνών και Ευρωπαϊκών σπουδών, θα γνωρίσεις την ιστορία της Ευρώπης, τον πολιτισμό της και τους θεσμούς που έχει αναπτύξει όλα τα τελευταία χρόνια. Θα μελετήσεις την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα στοιχεία που την χαρακτηρίζουν. Οι ξένες γλώσσες, θα μετατρέψουν την Ευρώπη ως πόρτες και ευκαιρίες για επιπλέον μελέτη και επαγγελματική αποκατάσταση, ακόμη και remote.

Τι δεξιότητες και ικανότητες αποκομίζεις;

Μέσα από τις σπουδές σου σε κάποιο από τα τμήματα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, αναπτύσσεις πολύτιμες δεξιότητες και ικανότητες, τις οποίες μπορείς να χρησιμοποιήσεις σε μια ευρεία γκάμα επαγγελμάτων.

Η κριτική σκέψη, η προσέγγιση πολύπλοκων και σύνθετων προβλημάτων είναι κάποιες από τις ικανότητες που μπορούν να σε κάνουν να ξεχωρίσεις. Μέσα από τις κοινωνικές επιστήμες, θα εκτίθεσαι σε ικανότητες διαπραγμάτευσης και ανάλογα με την κατεύθυνση που έχεις πάρει, μπορείς να αποκτήσεις και οικονομική παιδεία. Σε έναν κόσμο που λειτουργεί έχοντας κύριο άξονα την οικονομία, οι δεξιότητες που σχετίζονται με την οικονομία μπορούν να φανούν εξαιρετικά χρήσιμες.

Παράλληλα με τις σπουδές μπορείς να προχωρήσεις σε εκμάθηση ξένων γλωσσών και αυτό είναι κάτι που θα σου ανοίξει πόρτες, τόσο για τον τομέα των Μεταφράσεων, όσο και των Διαπραγματεύσεων, αλλά και της  Γεωπολιτικής Ανάλυσης. Η εμπειρία σε podcasts, αλλά και στον φακό μπορούν για να φανούν πολύτιμα εφόδια σε όσους θέλουν να ασχοληθούν  με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης  ή τον ψηφιακό κόσμο του Youtube και των Social Media.

Προγράμματα Σπουδών

Τα τμήματα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, προσφέρουν ένα 4ετές πρόγραμμα σπουδών, αλλά και ευκαιρία για επιπλέον επιμόρφωση με τα μεταπτυχιακά προγράμματα. Επιπλέον, για όσους επιθυμούν, μια ακαδημαϊκή καριέρα, μπορείς να συνεχίσεις σε διδακτορικές σπουδές, έχοντας ως κύρια αρμοδιότητα την έρευνα και την μελέτη του αντικειμένου που σε ενδιαφέρει, έπειτα από σχετική συνεννόηση με τον επιβλέπων καθηγητή σου.

Προπτυχιακές σπουδές

Οι προπτυχιακές σπουδές στα τμήματα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, προσφέρουν τη δυνατότητα να αποκτήσεις το πρώτο σου πτυχίο. Με το πέρας των σπουδών σου θα έχεις τον τίτλο BSc (Bachelor of SCience).

Μεταπτυχιακές σπουδές

Οι μεταπτυχιακές σπουδές στα τμήματα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, προσφέρουν την δυνατότητα να αποκτήσεις μια εξειδίκευση πάνω στον συγκεκριμένο τομέα. Με το πέρας των σπουδών σου θα έχεις τον τίτλο MSc (Master of SCience).

Διδακτορικές σπουδές

Οι διδακτορικές σπουδές στα Τμήματα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, προσφέρουν τη δυνατότητα να κάνεις μια μελέτη και έρευνα σε ένα συγκεκριμένο θέμα που σε ενδιαφέρει. Όταν ολοκληρώσεις την έρευνά σου, θα έχεις τον τίτλο Dr (Doctor). Το θέμα που θα επιλέξεις θα πρέπει να γίνει σε συνεργασία με τον επιβλέπον καθηγητή σου, ο οποίος αναλαμβάνει κατά την διάρκεια των διδακτορικών σπουδών σου να σε επιβλέπει, να έχει στενή επικοινωνία μαζί σου και να σε καθοδηγεί. Επιπλέον, ως διδακτορικός, θα δημοσιεύσεις τις έρευνες σου σε περιοδικά και άλλα μέσα και θα αποκτήσεις ένα πρώτο κύρος στη διεθνή κοινότητα.

Προοπτικές και ευκαιρίες εργασίας

Ίσως η πιο σημαντική ερώτηση είναι “Τι μπορείς να κάνεις με ένα Πτυχίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών”; Τι προοπτικές εργασίας υπάρχουν; Αξίζει τελικά να σπουδάσεις; Αυτές τις ερωτήσεις, αλλά και πολλές ακόμη θα προσπαθήσουμε να τις λύσουμε μέσα από μια σειρά προοπτικών σε διάφορους τομείς. 

Πάμε να δούμε, λοιπόν, τι επαγγέλματα μπορείς να κάνεις με ένα πτυχίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών.

Διπλωματική Ακαδημία

Ως πτυχιούχος Ευρωπαϊκών σπουδών, έχεις τη δυνατότητα να γίνεις διπλωμάτης, αφού αποφοιτήσεις πρώτα από τη Διπλωματική Ακαδημία και περάσεις επιτυχώς τα έξι μαθήματα της Ακαδημίας, τα περισσότερα εκ των οποίων θα τα έχεις διδαχθεί στη διάρκεια των σπουδών σου, έχοντας έτσι ένα συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με απόφοιτους άλλων σχολών. Διορίζεσαι ως Ακόλουθος Πρεσβείας και η διάρκεια της αρχικής επαγγελματικής σου εκπαίδευσης είναι 9 μήνες, στη διάρκεια της οποίας παρακολουθείς τα διδασκόμενα μαθήματα, σεμινάρια και εργαστήρια σπουδών. Η εκπαίδευσή σου ως υποψήφιος χωρίζεται σε 3 τριμηνιαίους κύκλους, την Θεωρία και την Πρακτική της Διπλωματίας, τις Μορφές Άσκησης Διπλωματίας πλην της παραδοσιακής και λοιπής Δημόσιας Διοίκησης και τις Αρχές Άσκησης Δημόσιας Διοίκησης. Ακόμη, στο πέρας του κάθε κύκλου προβλέπεται πρακτική εκπαίδευση έως 6 εβδομάδες σε διευθύνσεις του Υπουργείου Εξωτερικών.

Δημόσιος και ιδιωτικός τομέας

Έχεις την επαγγελματική ευκαιρία να απασχοληθείς, τόσο σε Ιδιωτικούς όσο και σε Δημόσιους τομείς. Μπορείς να ακολουθήσεις μια καριέρα, που θα μεταφέρεις πολύτιμη γνώση σε νέους σπουδαστές υπό το επάγγελμα του καθηγητή. Επίσης, μπορείς να εργασθείς ως υπάλληλος δημοσίων υπηρεσιών, αλλά και γραμματέας. Η οργάνωση, ο συντονισμός και η κριτική ικανότητα που  διακατέχεις σε κάνουν κατάλληλο για τέτοιου είδους επαγγέλματα.

Υπουργεία

Έχεις τη δυνατότητα εργασίας στα παρακάτω υπουργεία:

 • Υπουργείο Δημόσιας Τάξης
 • Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
 • Υπουργείο Εσωτερικών
 • Υπουργείο Εξωτερικών
 • Υπουργείο Πολιτισμού
 • Υπουργείο Άμυνας
 • Υπουργείο Γεωργίας
 • Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

Διεθνείς Οργανισμοί

Έχεις τη δυνατότητα εργασίας και επαγγελματικής αποκατάστασης σε διάφορους διεθνείς οργανισμούς. Κατά τη διάρκεια των σπουδών σου, μπορείς να κάνεις μια εκτενή έρευνα για όλους τους οργανισμούς, να μελετήσεις θέσεις εργασίας και τις απαιτήσεις, καθώς και να μορφωθείς με τα κατάλληλα εργαλεία, πιστοποιήσεις, πτυχία και γνώσεις. Έτσι, θα έχεις μια ευκαιρία εργασίας, πάνω στον στόχο που έχεις θέσει.

 • World Trade Organization (WTO)
 • International Monetary Fund (IMF)
 • Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ)
 • North Atlantic Treaty Organization (NATO)
 • North American Free Trade Agreement (NAFTA)
 • International Bank of Reconstruction and Development (IBRD)
 • Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
 • United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
 • Ινστιτούτο Ευρωπαικών Σχέσεων

Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν διάφορα κοινοβούλια, συνέδρια, επιτροπές που μπορείς να λάβεις μέρος, να εργασθείς, να τα μελετήσεις και να σχεδιάσεις την ένταξή σου σε αυτά. Μπορεί σε πρώτη φάση να φαίνεται όνειρο, όμως σκέψου για μια στιγμή, γιατί αυτός/η και όχι εγώ. Τα πάντα είναι θέμα σχεδιασμού, κάνε τις σωστές διασυνδέσεις, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και δημιούργησε το μέλλον σου! 

 • Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 • Ευρωπαική Ένωση
 • Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Συμβούλιο των Υπουργών
 • Επιτροπή των Περιφερειών
 • Ελεγκτικό Συνέδριο
 • Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
 • Centre pour le développement de la formation professionnelle (CEDEFOP). 

Ανθρώπινο Δυναμικό (HR)

Μια επιπλέον, ευκαιρία εργασίας που έχεις ως τελειόφοιτος είναι να εργασθείς στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού ή HR (Human Resources). Εκεί, ασχολείσαι, ανάλογα τη θέση σου, με το ανθρώπινο δυναμικό μιας εταιρείας ή οργανισμού. Στις αρμοδιότητες σου περιλαμβάνονται οι συνεντεύξεις, οι προσκλήσεις, οι απολύσεις κ.α. Εάν σε ενδιαφέρει αυτός ο τομέας, μπορείς να διαβάσεις περισσότερα για το επάγγελμα του HR Manager, τις αρμοδιότητες και το μισθό του.

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ)

Μπορείς να εργασθείς ως Δημοσιογράφος σε διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως εφημερίδες, περιοδικά, τηλεόραση, ραδιόφωνο κ.ο.κ. Είναι εξαιρετικά χρήσιμο, να έχεις κάνει κάποιες κινήσεις, είτε εθελοντικά, είτε μέσω πρακτικής άσκησης. Μπορείς να δημιουργήσεις ένα δικό σου κανάλι στο Youtube, να ξεκινήσεις ένα δικό σου Podcast, να συνεργαστείς part-time σε κάποιο ραδιόφωνο. Αν σε ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι, πρέπει να χτίσεις ένα portfolio, μια λίστα με διασυνδέσεις. Έτσι, θα μπορέσεις να διεισδύσεις πιο εύκολα, στον τομέα των εκδόσεων, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, αλλά και της πολιτιστικής βιομηχανίας. Αν θέλεις να ζήσεις στο εξωτερικό ή σου αρέσουν τα ταξίδια, μπορείς να κυνηγήσεις μια επαγγελματική ευκαιρία ως ξένος ανταποκριτής. Τέλος, μιας και ζούμε σε έναν κόσμο γεμάτο διαφημίσεις, έχοντας αρκετή εμπειρία, πάνω σε αυτό το κομμάτι, ίσως και έπειτα από ένα μεταπτυχιακό, μπορείς να κυνηγήσεις επαγγελματικές ευκαιρίες ως σύμβουλος διαφήμισης και επικοινωνίας.

Κυβερνητικές υπηρεσίες και οργανισμούς (Πολιτική)

Ως πτυχιούχος ενός τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, έχεις τη δυνατότητα αναζήτησης επαγγελματικής αποκατάστασης ως πολιτικός σύμβουλος και αναλυτής σε Υπουργεία και δήμους. Ακολουθεί μια σύντομη λίστα με φορείς.

 • Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (δήμοι και κοινότητες)
 • Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
 • Δημοτικές Επιχειρήσεις
 • Διοικητικές Περιφέρειες

Επιπλέον, μπορείς να αναζητήσεις ευκαιρίες εργασίας σε κυβερνητικές υπηρεσίες και οργανώσεις, όπως για παράδειγμα στον ΟΗΕ (Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών), σε διάφορα πολιτικά κόμματα που ταυτίζονται με την φιλοσοφία και τις απόψεις σου, στον τομέα των Πολιτικών Ερευνών κ.ο.κ.

Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβεις στην αρχή της καριέρας σου τον τομέα με τον οποίο θέλεις να ασχοληθείς, καθώς έτσι θα καταφέρεις να κάνεις τις κατάλληλες διασυνδέσεις και θα προχωρήσεις στα επόμενα βήματα.

Τμήματα Δ.Ε.Σ. στην Ελλάδα και Κύπρο

Υπάρχουν διάφορα τμήματα στην Ελλάδα που μπορείς να σπουδάσεις Ευρωπαϊκών σπουδών. Η παρακάτω λίστα είναι τα Τμήματα Πανεπιστημίων που μπορείς να σπουδάσεις το συγκεκριμένο αντικείμενο ή κάποιο αρκετά σχετικό. Να σημειώσουμε πως οι προπτυχιακές σπουδές θα πρέπει να είναι το πρώτο ερέθισμα για μια επιπλέον εξειδίκευση, η οποία πρέπει να αποφασιστεί κατά την διάρκεια των σπουδών σου.

Τμήματα στην Ελλάδα

Τμήματα στην Κύπρο

Επαγγελματικά Δικαιώματα

Ως πτυχιούχος της κατεύθυνσης Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, έχεις τη δυνατότητα να γίνεις μέλος και να δικαιωθείς με επαγγελματίες του χώρου στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, με άδεια άσκησης και κατοχύρωση οικονομολογικού επαγγέλματος.

Ως πτυχιούχος της κατεύθυνσης Πολιτικών Σπουδών και Διπλωματίας, έχεις ακόμη τη δυνατότητα να γίνεις μέλος και να δικαιωθείς με επαγγελματίες του χώρου στην Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial