Σπουδές σε Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Η αγγλική γλώσσα έχει κατακλύσει δεκαετίες τώρα τον παγκόσμιο χάρτη, καθώς έχει γίνει η lingua franca των 5 ηπείρων. Γι΄αυτό, πλέον, το ενδιαφέρον και η ζήτηση της άριστης γνώσης Αγγλικών ως απαραίτητου προσόντος έχει αυξηθεί σημαντικά στον ελληνικό και τον παγκόσμιο χώρο εργασίας.

Οι Άγγλοι, με τις αποικίες τους, κατάφεραν να δημιουργήσουν 2 μεγάλα κέντρα, την Αμερική και την Αυστραλία. Έτσι, αυτομάτως δημιουργήθηκαν 3 διαφορετικοί πολιτισμοί με 3 πανομοιότυπες εκδοχές γλώσσας, έχοντας ως πρότυπο τη μητέρα-γλώσσα, την Αγγλική. 

Εάν ενδιαφέρεσαι κι εσύ να εντρυφήσεις περισσότερο στον Αγγλικό και τον Αμερικανικό πολιτισμό και τη γλώσσα τους, τότε βρίσκεσαι στο σωστό μέρος!

Πάμε να μάθουμε τα πάντα σχετικά με τις σπουδές και το πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας!

Τι είναι η Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία;

Όπως μπορείς να καταλάβεις από τον τίτλο, το αντικείμενο απασχόλησης των τμημάτων αυτών είναι η μελέτη της δομής της Αγγλικής γλώσσας και η δόκιμη χρήση αυτής, και κατά συνέπεια και της Αμερικανικής, κάτι που σημαίνει ότι παράλληλα, και απαραιτήτως, θα διδαχθεί κανείς και τα κείμενα των αγγλόφωνων λαών. 

Η κάθε Φιλολογία, είτε είναι Ελληνική είτε Ιταλική είτε Αγγλική, ασχολείται με τον λόγο και στις δύο μορφές του, τη γραπτή και την προφορική δηλαδή. Έτσι, τα μαθήματα περιλαμβάνουν τους κλάδους της Γλωσσολογίας, καθώς αυτή η επιστήμη είναι εκείνη που εξετάζει εις βάθος τους κώδικες, την μορφολογία, τη σημασιολογία κ.α. 

Ειδικά στην Αγγλική Φιλολογία διδάσκεται η Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, καθώς κύριο μέλημα είναι η εκμάθηση της διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας ως Ξένη γλώσσα. 

Ιδιαίτερη βάση δίνεται και στην μελέτη του πολιτισμού των αγγλόφωνων λαών, αλλά και στη σύνδεση αυτού με τον ελληνικό πολιτισμό.

Σχολές Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας στην Ελλάδα

Τα τμήματα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας στην Ελλάδα, ανήκουν στα Ανώτατα Εκπαιδευτική Ιδρύματα (ΑΕΙ) και στον τομέα των σπουδών σε τμήμα ξένων γλωσσών

Στην Ελλάδα λειτουργούν μόνο 2 τμήματα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, όπως φαίνεται παρακάτω:

Ωστόσο, κάποιος που ενδιαφέρεται για την μελέτη αυτής της γλώσσας και της κουλτούρας μπορεί να σπουδάσει και σε ανάλογα τμήματα ιδιωτικών σχολών της επιλογής του. 

Διαφορές και Ομοιότητες των Τμημάτων 

Προφανώς, τα τμήματα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ και του ΑΠΘ έχουν κάποιες ομοιότητες ως προς το αντικείμενο και το περιεχόμενο, αλλά ως προς τη δομή και τον προγραμματισμό διαφέρουν. 

Παρακάτω συγκεντρώσαμε αυτές τις λεπτομέρειες και σου ετοιμάσαμε ένα πλήρη οδηγό:

Τομείς Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ΕΚΠΑ 

Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει 2 τομείς εξειδίκευσης:

 • Κατεύθυνση Γλώσσας-Γλωσσολογίας
 • Κατεύθυνση Λογοτεχνίας-Πολιτισμού

Το Πτυχίο Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας που χορηγεί το Τμήμα είναι ενιαίο και για τις δύο Κατευθύνσεις και έχει διεπιστημονικό και διακλαδικό χαρακτήρα με έμφαση στις αγγλικές σπουδές. 

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τομέα Γλώσσας-Γλωσσολογίας επικεντρώνεται στη μελέτη της αγγλικής γλώσσας, της μετάφρασης (αγγλική-ελληνική γλώσσα) και της θεωρητικής και εφαρμοσμένης γλωσσολογίας, ενώ του Τομέα Λογοτεχνίας-Πολιτισμού επικεντρώνεται στη μελέτη της αγγλόφωνης λογοτεχνίας και του πολιτισμού, της θεωρίας και κριτικής της λογοτεχνίας και της συγκριτικής λογοτεχνίας.

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ΑΠΘ 

Στο τμήμα αυτό υπάρχουν 4 τομείς που θα σου δώσουν μία συγκεκριμένη κατεύθυνση και στις μετέπειτα σπουδές σου: 

Σπουδές

Οι σπουδές στη ζωή του ανθρώπου αποτελούν ένα πολύ βασικό σκαλί στην προσωπική του εξέλιξη και ανάπτυξη. 

Με το πέρας των Πανελλαδικών εξετάσεων, οι σπουδές στο τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ξεκινούν με τις προπτυχιακές, όπου γίνεται η πρώτη γνωριμία με το αντικείμενο της σχολής και καταλήγουν με τη λήψη του πτυχίου. Βεβαίως, το πτυχίο αρκεί για να ξεκινήσει κανείς να εργάζεται είτε σε κατ’ οίκον διδασκαλία είτε σε φροντιστήριο, αφού φυσικά εκδώσει την Άδεια Διδασκαλίας και την Πιστοποίηση Επάρκειας Ξένης Γλώσσας.

Όμως, στη σύγχρονη εποχή, η λήψη Μεταπτυχιακού τίτλου θεωρείται, σχεδόν, υποχρεωτική και αναγκαία για την αγορά εργασίας. 

Όποιος το επιθυμεί μπορεί να εμπλουτίσει τις γνώσεις του σε οποιοδήποτε τομέα επιθυμεί με μια Διδακτορική Διατριβή. 

Προπτυχιακές Σπουδές

Οι προπτυχιακές σπουδές είναι η αρχή των πάντων. Στο τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας η γλώσσα διδασκαλίας, όπως είναι επόμενο, είναι η Αγγλική!

Οι σπουδές διαρκούν 4 χρόνια, χωρισμένα σε δύο εξάμηνα ανά έτος, ένα χειμερινό και ένα εαρινό. Στη διάρκεια αυτών μεσολαβούν οι εξεταστικές του Σεπτέμβρη – ή αλλιώς οι εξεταστικές της “δεύτερης ευκαιρίας” – κατά τις οποίες δίνονται τα μαθήματα που δεν είχαν επιτυχή εξέταση.

Όσον αφορά τις διαφορές ως προς τη δομή των σπουδών μεταξύ του ΕΚΠΑ και του ΑΠΘ, ήδη αναφέραμε ότι: 

 • Στο ΕΚΠΑ ο κύκλος μαθημάτων για τη λήψη του πτυχίου Αγγλικής Φιλολογίας ολοκληρώνεται με την επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση 38 μαθημάτων. Συγκεκριμένα, χωρίζονται σε 16 Υποχρεωτικής Επιλογής και 22 Ελεύθερης Επιλογής Μαθήματα.
 • Στο ΑΠΘ ο κύκλος μαθημάτων για τη λήψη του πτυχίου Αγγλικής Φιλολογίας ολοκληρώνεται με την επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση 40 μαθημάτων. Συγκεκριμένα, χωρίζονται σε 37 Μαθήματα Κορμού και 3 Ελεύθερης Επιλογής Μαθήματα. 

Σχετικά με την Πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, αναγκαίο είναι πάλι να γίνει η ενημέρωση ξεχωριστά για τις δύο σχολές:

 • Στο ΕΚΠΑ για την απόκτησής της απαιτούνται 7 μαθήματα (από το σύνολο των 38), 2 από άλλα ελληνικά τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής και 5 από το τμήμα της Αγγλικής Φιλολογίας.
 • Στο ΑΠΘ για την απόκτησή της απαιτούνται 8 μαθήματα (από το σύνολο των 40), 2 από τις 3 ακόλουθες θεματικές ενότητες: 1) Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής, 2) Θέματα μάθησης και διδασκαλίας, 3) Θέματα ειδικής διδασκαλίας και πρακτικής άσκησης. 

Κατευθύνσεις

Όπως προαναφέρθηκε, οι κατευθύνσεις των προπτυχιακών σπουδών αντιστοιχούν στους Τομείς που διαθέτουν τα τμήματα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. 

Κατευθύνσεις τμήματος ΕΚΠΑ

Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει 2 κατευθύνσεις σπουδών:

 • Κατεύθυνση Γλώσσας-Γλωσσολογίας (8 μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής)
 • Κατεύθυνση Λογοτεχνίας-Πολιτισμού (8 μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής)

Κατευθύνσεις τμήματος ΑΠΘ

Στο τμήμα αυτό θα διδαχθείς μαθήματα από τους εξής τομείς: 

Ενδεικτικά Μαθήματα

Παρακάτω θα σου παραθέσουμε κάποια ενδεικτικά μαθήματα που θα διδαχθείς κατά την απόκτηση του πτυχίου Αγγλικής Φιλολογίας: 

 • Εισαγωγή στη Γλωσσολογία
 • Ακαδημαϊκός Λόγος
 • Αγγλική Πεζογραφία
 • Μετάφραση: Πρακτικές Εφαρμογές
 • Αμερικανική Πεζογραφία
 • Φωνητική της Αγγλικής 
 • Αγγλική Ποίηση 
 • Σύγχρονο Αγγλόφωνο Θέατρο 
 • Κειμενικά Είδη 
 • Θεωρία-Κριτική της Λογοτεχνίας
 • Αμερικανική Ποίηση
 • Η Ελλάδα στη Βικτωριανή Λογοτεχνία
 • Γυναίκες Συγγραφείς 17ου-19ου αιώνα 
 • Μέθοδοι Διδασκαλίας της Αγγλικής 
 • William Shakespeare 
 • Αμερικανικός Μοντερνισμός
 • Πειραματικές Προσεγγίσεις στη Μελέτη της Γλώσσας 
 • Ποικιλίες Προφοράς στην Αγγλική 
 • Αγγλικό Μεταπολεμικό Θέατρο 
 • Δίγλωσση εκπαίδευση στην τάξη
 • Ειδικά Θέματα: Παιδαγωγικές αρχές στην εκμάθηση ξένης / δεύτερης γλώσσας 
 • Ανάλυση Συνεχούς Λόγου
 • Θεωρία Μετάφρασης: Πολιτισμικές και Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις

Εργαστήρια

Τα εργαστήρια έχουν ως στόχο τη διευκόλυνση και την ενίσχυση των ερευνών σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο, τη διασύνδεση με Πανεπιστήμια του εξωτερικού και την διοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων σχετικά με τις εξελίξεις των ερευνών και τα ζητήματα που προκύπτουν από αυτές. 

Δεν είναι υποχρεωτική η συμμετοχή σε αυτά, αλλά εννοείται ότι μπορείς να συμμετάσχεις, αναλόγως των ενδιαφερόντων σου!

Εδώ θα σου παραθέσουμε τα απαραίτητα λινκς για να ενημερωθείς σχετικά με τα εργαστήρια του ΕΚΠΑ και του ΑΠΘ.

Εργαστήρια ΕΚΠΑ

Εδώ θα σε ενημερώσουμε για το τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας του ΕΚΠΑ:

Εργαστήρια ΑΠΘ

Κι εδώ, πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο θα μπορέσεις να βρεις όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τα εργαστήρια του τμήματος Αγγλικής Φιλολογίας του ΑΠΘ: Εργαστήρια ΑΠΘ 

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το επόμενο βασικό στάδιο μετά τη λήψη του πτυχίου Αγγλικής Φιλολογίας είναι η εύρεση του κατάλληλου μεταπτυχιακού βάσει των ενδιαφερόντων και της ζήτησης στην αγορά εργασίας.

Γι’ αυτό εμείς ετοιμάσαμε ένα κατάλογο με μεταπτυχιακά τόσο από το ΕΚΠΑ όσο και από το ΑΠΘ, αλλά φυσικά και άλλες διεξόδους που δε τις φαντάζεται κανείς…

Μεταπτυχιακά ΕΚΠΑ

Το τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας προσφέρει αξιόλογα μεταπτυχιακά που σχετίζονται με τους τομείς της Γλωσσολογίας, της Μετάφρασης, της Αγγλόφωνης Λογοτεχνίας και τον Πολιτισμό. 

Τα προσφερόμενα μεταπτυχιακά είναι τα εξής:

Μεταπτυχιακά ΑΠΘ

Το τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας διαθέτει μια γκάμα μεταπτυχιακών που σχετίζονται με τους τομείς της Γλωσσολογίας, της Μετάφρασης, της Αγγλόφωνης Λογοτεχνίας, τον Πολιτισμό και την Εκπαίδευση.

Τα διαθέσιμα μεταπτυχιακά είναι τα εξής:

Μεταπτυχιακά σε άλλους κλάδους

Εδώ θα σου παρουσιάσουμε μια σύντομη λίστα με κλάδους σχετικούς με την Αγγλική Φιλολογία που μπορούν να συνδυαστούν σε ένα έξυπνο μεταπτυχιακό:

 • Μεταπτυχιακό στην Αγγλική Νοηματική και στο σύστημα Braille
 • Μεταπτυχιακό στην Υπολογιστική Γλωσσολογία
 • Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
 • Μεταπτυχιακό στις Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
 • Μεταπτυχιακό στη Ναυτιλία
 • Μεταπτυχιακό στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας
 • Μεταπτυχιακό στο Marketing
 • Μεταπτυχιακό στα Ψηφιακά Μέσα 
 • Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
 • Μεταπτυχιακό στο Management
 • Μεταπτυχιακό στη Δραματική Τέχνη και στις Παραστατικές Τέχνες

Διδακτορικές Σπουδές

Η γνώση δε σταματάει ποτέ και γι’ αυτό εάν έχεις ακόμη δυνάμεις για πλήρη αφοσίωση και όρεξη για μελέτη, τότε μπορείς να ασχοληθείς με το ακαδημαϊκό και το ερευνητικό κομμάτι! 

Οι υποψήφιοι διδάκτορες ασχολούνται με ένα συγκεκριμένο πρωτότυπο θέμα, το οποίο ερευνούν διεξοδικά και εις βάθος. 

Οι ερευνητικοί τομείς είναι άπειροι και βασίζονται στη μετέπειτα του πτυχίου πορεία που ακολουθεί ένας/μία πτυχιούχος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Πάντοτε η επαγγελματική αποκατάσταση ενός πτυχιούχου έχει άμεση σχέση με την εξειδίκευση που αποκτάει ανάλογα με το μεταπτυχιακό (ή τα μεταπτυχιακά) που θα επιλέξει να ακολουθήσει. 

Παρακάτω αναφέρουμε τι μπορείς να κάνεις με ένα πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας:

Δικτύωση

Θα κλείσουμε με τις τελευταίες πληροφορίες, αυτές της Πρακτικής Άσκησης, του Erasmus και του Εθελοντισμού!

Πρακτική Άσκηση

Η πρακτική άσκηση είναι μια διαδικασία διαδραστική και πολυεπίπεδη που στόχος της είναι να εισαγάγει τον/την φοιτητή/φοιτήτρια στην εκτέλεση του επαγγέλματος. 

Πρακτική Άσκηση, ΕΚΠΑ

Στο τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας κατά το 4ο έτος φοίτησης πραγματοποιούνται δύο υποχρεωτικές για τη λήψη του πτυχίου πρακτικές ασκήσεις: 

 1. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ
 2. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙΙ: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η πρώτη πρακτική συντελείται στα πλαίσια του Η΄εξαμήνου, εντός του τμήματος και εξετάζεται υπό τη μορφή εργασίας, ενώ η δεύτερη πρακτική του Ζ΄εξαμήνου γίνεται εντός του σχολικού περιβάλλοντος που θα επιλέξει ο/η φοιτητής/φοιτήτρια.

Και οι δύο πρακτικές ασκήσεις αποτελούν μέρος των υποχρεωτικών μαθημάτων για την απόκτηση της Πιστοποίησης Παιδαγωγικής Διδακτικής Επάρκειας.

Πρακτική Άσκηση, ΑΠΘ

Στο τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας κατά το 4ο έτος φοίτησης πραγματοποιούνται δύο υποχρεωτικές για τη λήψη του πτυχίου πρακτικές ασκήσεις:

 1. Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας I
 2. Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας IΙ

Εδώ υφίστανται ορισμένες προϋποθέσεις για την παρακολούθηση των πρακτικών ασκήσεων:

 1. Οι φοιτητές/τριες πρέπει να έχουν παρακολουθήσει τα παρακάτω υποχρεωτικά μαθήματα του Τομέα Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας:

Α)  Γλωσσική Κατάρτιση Ι

Β)  Γλωσσική Κατάρτιση ΙΙ

Γ)  Απόκτηση Δεύτερης Γλώσσας

Δ)  Μεθοδολογία Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών

Ε)  Διδακτική Θεωρία και Πράξη

 1. Υποχρεωτική συμμετοχή στην εξέταση Language Competence Test for Prospective Teachers πριν την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης. 
 2. Για την παρακολούθηση της πρακτικής άσκησης του χειμερινού εξαμήνου απαιτούνταν 162 πιστωτικές μονάδες και το εαρινό εξάμηνο απαιτούνταν 174 πιστωτικές μονάδες.
 3. Η εγγραφή στο μάθημα της Πρακτικής Άσκησης στο εαρινό εξάμηνο, ενώ στο αμέσως προηγούμενο (χειμερινό) εξάμηνο φοίτησαν σε πρόγραμμα Erasmus, προαπαιτεί κατοχύρωση 144 πιστωτικών μονάδων (αντί για 174).

Erasmus

Η πολυσυζητημένη ανταλλαγή προπτυχιακών φοιτητών σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις προπτυχιακά μαθήματα σε ένα αντίστοιχο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού για ένα ολόκληρο εξάμηνο! 

Βέβαια, εκτός από την παρακολούθηση μαθημάτων, το Erasmus προσφέρει και τη δυνατότητα να πραγματοποιήσεις την πρακτική σου άσκηση στο φορέα της επιλογής σου στην Ευρώπη!

Περισσότερες πληροφορίες θα βρεις κάνοντας μια σχετική αναζήτηση στην ιστοσελίδα του εκάστοτε τμήματος, είτε του ΕΚΠΑ είτε του ΑΠΘ , αλλά και στο ESN της σχολής σου. 

Εθελοντισμός

Φυσικά, ως φοιτητής/φοιτήτρια η εμπειρία του να προσφέρεις αφιλοκερδώς και ανιδιοτελώς μπορεί να σε γεμίσει με νέες εμπειρίες, φιλίες, δεξιότητες και γνώσεις!

Μια τέτοια ενέργεια είναι ο εθελοντισμός! Υπάρχουν αρκετοί οργανισμοί που προσφέρουν στις φοιτητικές κοινότητες κάνοντας δράσεις και εκδηλώσεις. 

Παρακάτω σου παραθέτουμε κάποιους οργανισμούς που μπορεί να σου φανούν ενδιαφέροντες:

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial