Καθορισμός στόχων με την μέθοδο S.M.A.R.T

Η στοχοθέτηση έχει απασχολήσει πολλούς ανθρώπους, κάποιοι από αυτούς θεωρούν πως είναι το κλειδί για την επιτυχία. Αν ερωτηθείς για το “Τι είναι επιτυχία για σένα;” ή “Τι θέλεις να επιτύχεις;” κατά πάσα πιθανότητα θα δυσκολευτείς να απαντήσεις με σαφήνεια και σιγουριά. Θέτοντας όμως κάποιους στόχους και εκπληρώνοντάς τους έρχεσαι πιο κοντά στην επιτυχία. Ο καθορισμός στόχων αποτελεί μία σημαντική διαδικασία γι’αυτό πλέον έχουν δημιουργηθεί τεχνικές διευκόλυνσης όπως η μέθοδος S.M.A.R.T. Αποτελεί ένα ακρωνύμιο όπου ο στόχος θα πρέπει να είναι: 

 • S= Specific (Συγκεκριμένος)
 • M= Measurable (Μετρήσιμος)
 • A= Achievable (Επιτεύξιμος)
 • R= Relevant (Σχετικός)
 • T= Time bound (Χρονικά οριοθετημένος)

Διαβάζοντας το παρακάτω άρθρο θα μάθεις περισσότερα για την μέθοδο αυτή και έτσι θα μπορείς πιο εύκολα θα καθορίσεις τους στόχους σου σωστά. Θα μπορείς να ξεχωρίζεις ποιοι στόχοι έχουν περισσότερη βαρύτητα και σημασία για σένα και ποιοι είναι λιγότερο σημαντικοί. Η μέθοδος αυτή αποτελεί έναν βασικό οδηγό που θα μπορείς να συμβουλευτείς όταν έρχεσαι αντιμέτωπος με δύσκολες αποφάσεις.

S.M.A.R.T

Ο καθορισμός στόχων με την μέθοδο S.M.A.R.T σημαίνει ότι θα είσαι σε θέση να: 

 • ξεκαθαρίσεις τις ιδέες σου, 
 • εστιάσεις τις προσπάθειές σου σε συγκεκριμένα πράγματα,
 • διαχειρίστείς σωστά τον χρόνο και τους πόρους που διαθέτεις προκειμένου να τους πετύχεις.

Με τον τρόπο αυτό μπορείς να αυξήσεις τις πιθανότητες να πετύχεις αυτό που θέλεις στη ζωή, σε γενικότερο επίπεδο. Ένας SMART στόχος συμπεριλαμβάνει όλα τα  απαραίτητα κριτήρια για να σε βοηθήσει να επικεντρώσεις τις προσπάθειές σου. Έτσι μπορούν να αυξηθούν και οι πιθανότητες επίτευξης του.

Λόγω του ότι οι SMART στόχοι είναι:

 •  συγκεκριμένοι, 
 • μετρήσιμοι, 
 • επιτεύξιμοι, 
 • σχετικοί 
 • χρονικά οριοθετημένοι, 

σε προετοιμάζουν για επιτυχία και όχι για αποτυχία.

Επιπλέον, ο καθορισμός στόχων χρησιμοποιώντας την τεχνική αυτή, διευκολύνει την παρακολούθηση της προόδου σου καθώς προχωράς στην επίτευξη τους. 

Η μέθοδος SMART μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μικρότερους ή μεγαλύτερους στόχους τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό ή ακαδημαϊκό επίπεδο.

Πολύ συχνά, οργανισμοί χρησιμοποιούν την μέθοδο αυτή για να δημιουργήσουν δραστικά σχέδια που θα αναβαθμίσουν την δραστηριότητά τους αλλά και για να ενισχύσουν την παραγωγικότητα των εργαζομένων τους.

Όπως προαναφέρθηκε το όνομα της μεθόδου αποτελεί ένα ακρωνύμιο γι’αυτό παρακάτω θα γίνει επεξήγηση της σημασίας του.

Συγκεκριμένος (S)

Κάθε στόχος σου χρειάζεται να είναι όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένος και σαφής προκειμένου να εστιάσεις σε αυτόν και στις ενέργειες που απαιτούνται για να τον πετύχεις. Αν οι στόχοι σου δεν είναι ξεκάθαροι δεν θα μπορείς να εστιάσεις τις προσπάθειές σου σε αυτούς ή δεν θα αισθάνεσαι αρκετά παρακινημένος για να τους πετύχεις. Για να προχωρήσεις στον καθορισμό στόχων, προσπάθησε να απαντήσεις στις εξής ερωτήσεις:

 • Τι είναι αυτό που θέλω να πετύχω;
 • Γιατί είναι σημαντικός για μένα αυτός ο στόχος;
 • Ποια είναι τα εμπλεκόμενα μέλη;
 • Υπάρχουν όρια ή δεσμεύσεις σε αυτό που θέλω να πετύχω;

Κάτι που μπορεί να σε βοηθήσει να διατυπώσεις έναν συγκεκριμένο στόχο είναι να τον περιγράψεις ως μία ενέργεια ή συμπεριφορά που μπορεί να παρατηρηθεί ή να αποτελεί ένα ποσοτικοποιημένο αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, ένας συγκεκριμένος στόχος είναι να περάσει με άριστα κάποιος ένα δύσκολο μάθημα γιατί αυτό έχει την μεγαλύτερη βαρύτητα και θα επηρεάσει τον μέσο όρο του.

Μετρήσιμος (M)

Οι στόχοι χρειάζεται να είναι μετρήσιμοι προκειμένου να μπορείς να αξιολογήσεις το αποτέλεσμα, την πρόοδο σου αλλά και για να μείνεις παρακινημένος. Χρειάζεται να υπάρχει ένα σημείο αναφοράς ώστε να ξέρεις πότε έχεις πετύχει το στόχο σου. Για παράδειγμα, αν ο στόχος σου είναι να γράψεις άριστα σε ένα δύσκολο μάθημα, τότε ποιος είναι ο βαθμός που χρειάζεται να γράψεις στις εξετάσεις; Χρειάζεται να πετύχεις βαθμό άνω του 5 και συγκεκριμένα πάνω από 8. 

 Έτσι, ένας μετρήσιμος στόχος είναι μία εκτίμηση του βαθμού επιτυχίας ή αποτυχίας του.

Επιτεύξιμος (Α)

Ο στόχος σου θα πρέπει να είναι επιτεύξιμος, δηλαδή να μην είναι ακατόρθωτος ή ουτοπικός. Για παράδειγμα, θα ήταν ακατόρθωτο και ουτοπικό αν ένας στόχος σου ήταν να μείνεις στο φεγγάρι.

Εδώ χρειάζεται να εντοπίσεις:

 •  παράγοντες που μπορεί να λειτουργήσουν ανασταλτικά στην επίτευξη του στόχου σου 
 • να εξετάσεις κατά πόσο ρεαλιστικός και επιτεύξιμος είναι. 

Προσοχή, οι στόχοι σου χρειάζεται να εξαρτώνται μόνο από εσένα και όχι από κάποιον άλλο. Για παράδειγμα, αν ένας στόχος σου είναι να λάβεις προαγωγή στην δουλειά σου, η επίτευξή του θα εξαρτηθεί από το ποιος άλλος θα υποβάλει αίτηση για προαγωγή αλλά και από την απόφαση του manager. Αν όμως ο στόχος σου είναι να αποκτήσεις την εμπειρία και την εκπαίδευση που χρειάζεται για να έχεις μία ευκαιρία να λάβεις προαγωγή, τότε αυτός εξαρτάται μόνο από τις δικές σου προσπάθειες και ενέργειες. 

Το να έχεις ως στόχο σου να γράψεις καλά σε ένα δύσκολο και απαιτητικό μάθημα δεν είναι ακατόρθωτο και έτσι ο στόχος αυτός σίγουρα είναι επιτεύξιμος!

Σχετικός (R)

Ο στόχος σου πέρα από επιτεύξιμος, χρειάζεται να είναι και σχετικός. Συγκεκριμένα χρειάζεται να είναι σχετικός με τους ευρύτερους και μακροπρόθεσμους στόχους σου προκειμένου να έχεις κίνητρα να τον πετύχεις. Αν ο στόχος σου δεν είναι “ευθυγραμμίσμένος” με τις αξίες σου και τους μακροπρόθεσμους στόχους σου τότε ξανασκέψου το πριν τον ορίσεις. Συνήθως, μη σχετικοί στόχοι μένουν ανεκπλήρωτοι λόγω έλλειψης κινήτρων και πραγματικής θέλησης. Σκέψου, γιατί είναι σημαντικός αυτός ο στόχος για σένα;

Εάν οι μακροπρόθεσμοι στόχοι σου αφορούν για παράδειγμα, να αποφοιτήσεις στην ώρα σου με άριστα τότε σίγουρα ο στόχος του να γράψεις άριστα σε ένα απαιτητικό μάθημα είναι σχετικός!

Χρονικά οριοθετημένος (T)

Ο στόχος σου χρειάζεται να έχει χρονικά όρια, δηλαδή θα πρέπει να ορίσεις μια ημερομηνία λήξης. Με τον τρόπο αυτό, δίνεις κίνητρο στον εαυτό σου να κάνει τα πάντα έτσι ώστε να τον πετύχει μέχρι εκείνη την χρονική περίοδο. Έχοντας στο μυαλό σου ένα deadline, είναι πιο εύκολο να θέσεις προτεραιότητες και να φτιάξεις ένα πλάνο προκειμένου να δεις τι ενέργειες μπορείς να πραγματοποιήσεις για να έχεις το αποτέλεσμα που επιθυμείς. 

Για παράδειγμα, ξέρεις εκ των προτέρων ότι για να περάσεις το απαιτητικό μάθημα στη σχολή σου με άριστα έχεις διαθέσιμο ένα ολόκληρο εξάμηνο. Έτσι, εφόσον γνωρίζεις το χρονικό πλαίσιο που έχεις διαθέσιμο για να πετύχεις τον στόχο σου είσαι έτοιμος να αναλάβεις δράση!

Συνεπώς, ο καθορισμός στόχων αποτελεί μία διαδικασία που απαιτεί ενασχόληση προκειμένου να έχεις τα επιθυμητά αποτελέσματα. Μην αργείς, θέσε τους στόχους που επιθμείς και κάνε την αλλαγή που ονειρεύεσαι!

Προεπιλεγμένη Εικόνα
Βασιλική Τρίγκα
Άρθρα: 6

Υποβολή απάντησης

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial