Επάγγελμα Εμποροπλοίαρχος

Όταν μιλάμε για Ελλάδα, ποιά είναι η πρώτη σκέψη που σου έρχεται στο μυαλό; Ήλιος και Θάλασσα! Η Εμπορική Ναυτιλία, και το επάγγελμα “Εμποροπλοίαρχος” είναι ένα από τα επαγγέλματα που επικεντρώνονται στο θαλάσσιο εμπόριο. Το εμπόριο αυτό, απαιτεί μεταφορά υλικών υπο δύσκολες συνθήκες.

Στο άρθρο αυτό, θα μάθεις τα πάντα για το επάγγελμα “Εμποροπλοίαρχος”! Που μπορείς να σπουδάζεις, τι μισθό παίζει, αν υπάρχουν προοπτικές εργασίας στην Ελλάδα του 2021 κ.τ.λ. Θα αποκτήσεις μια πλήρη εικόνα για το επάγγελμα του Εμποροπλοίαρχου.

Περιγραφή Επαγγέλματος

Ο Εμποροπλοίαρχος είναι ο κυβερνήτης των εμπορικών ή ακτοπλοϊκών σκαφών και ταυτόχρονα ο αντιπρόσωπος του πλοιοκτήτη στο πλοίο. Έχει ευθύνη για την διαχείριση του πλοίου, την αφάλεια του πληρώματος και όλου του φορτίου. Αν και επικεντρώνεται στο πλοίο του, πάντα εκτελεί στρατηγικές κινήσεις προστατεύοντας το θαλλάσιο περιβάλλον.

Με τι ασχολείται ο Εμποροπλοίαρχος;

Ας δούμε τώρα, με τι ασχολείται σε καθημερινή βάση ένας Πλοίαρχος και τι αρμοδιότητες έχει. Μπορεί να διατάξει ακόμα και την κράτηση επιβατών που παραβαίνουν το νόμο, να αποφασίσει την απόρριψη εμπορευμάτων ή την εγκατάλειψη του πλοίου σε περίπτωση κινδύνου για τη ζωή του πληρώματος ή των επιβατών. Είναι υπεύθυνος για την πληρωμή των μισθών του πληρώματος, καθώς και για τη σύνταξη αναφορών και εκθέσεων που απαιτούνται από τις αρχές ή τη ναυτιλιακή επιχείρηση. Για τη διεκπεραίωση πολλών από αυτά τα καθήκοντά του συνεργάζεται με τους άλλους αξιωματικούς του πλοίου.

Ο Πλοίαρχος διοικεί στην ουσία μία μεγάλη και ακριβή επιχείρηση.

Συντονισμός των αρμοδιοτήτων του πληρώματος

Έχει ευθύνη για την επιλογή και το συντονισμό των αρμοδιοτήτων του πληρώματος, την τήρηση της τάξης, τον έλεγχο καταλληλότητας και την καλή κατάσταση, λειτουργία και ασφάλεια του πλοίου.

Εγκρίνει την επιλογή του πλοίου, παρακολουθεί την ταχύτητά του με τη χρήση ειδικών ηλεκτρονικών μηχανημάτων ναυσιπλοΐας και χαρτών, και προβαίνει ή επιστατεί στους απαραίτητους ελιγμούς για την ομαλή προσέγγιση ή απομάκρυνση του πλοίου από την προβλήτα του λιμανιού.

Ανεφοδιασμός του πλοίου

Έχει τη γενική ευθύνη για τον ανεφοδιασμό του πλοίου, τόσο με καύσιμα όσο και με τρόφιμα. Πολλές φορές το πλοίο κάνει αρκετά μακρινά ταξίδια και αυτό απαιτεί πολύ καλή οργάνωση και σχεδιασμό. Όταν εργάζεται σε εμπορικό πλοίο, επιβλέπει και ελέγχει τροποποιώντας όπου είναι απαραίτητο το σχέδιο φόρτωσης και εκφόρτωσης του πλοίου, επιβλέπει τις αντίστοιχες διαδικασίες και φροντίζει για την ασφάλεια των εμπορευμάτων.

Παροχή ιατρικής βοήθειας

Έχει ευθύνη για την παροχή ιατρικής βοήθειας σε μέλη του πληρώματος ή σε επιβάτες σε περιπτώσεις ανάγκης.

Σχεδιασμός πλάνου και επικοινωνία

Συμπληρώνει και φυλάσσει το ημερολόγιο και τα άλλα σημαντικά βιβλία και έγγραφα του πλοίου και κάνει τον αναγκαίο σχετικό προγραμματισμό. Επιπλέον, είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία με το λιμενικό αλλά και τους πράκτορες λιμένος με τους ναυλωτές του πλοίου. Επικοινωνεί με τους παραλήπτες των φορτίων.

Απαιτούμενες δεξιότητες του Πλοίαρχου

Τι δεξιότητες πρέπει να έχει ένας Πλοίαρχος; Οι δεξιότητες του Πλοίαρχου είναι παρόμοιες με αυτές της διοίκησης μιας μεγάλη ςεπιχείρησης. Είναι δεδομένο πως θα υπάρχουν φορές που θα βρεθεί απέναντι σε δύσκολες καταστάσεις.

 • Τόλμη, ευστροφία, υπευθυνότητα, αποφασιστικότητα και κριτική σκέψη
 • Χρήση Η/Υ και άλλων εξειδικευμένων ηλεκτρονικών μηχανημάτων
 • Γνώσεις μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας
 • Συνέπεια, υπευθυνότητα, αίσθημα δικαιοσύνης και να αποπνέει κύρος, εμπιστοσύνη και σεβασμό.
 • Ηγετικές και διοικητικές δεξιότητες, προκειμένου να επιτυγχάνει τη διευθέτηση των όποιων προβλημάτων δημιουργούνται

Τέλος, δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε πως η NO1 απαραίτητη προϋπόθεση για να ακολουθήσει κάποιος αυτό το επάγγελμα είναι η αγάπη για τη θάλασσα και τα ταξίδια!

Επαγγελματικά Δικαιώματα

Περισσότερες πληροφορίες για τα επαγγελματικά δικαιώματα του πλοίαρχου, μπορείς να διαβάσεις στο Κώδικα Ναυτικού Δικαίου .

Συνθήκες Εργασίας

Ως Εμποροπλοίαρχος οι συνθήκες εργασίας είναι αρκετά έντονες! Ανεξαρτήτου καινού απαιτείται να βρίσκεται σε εγρήγονση, 24ώρες το 24ωρο. Έτσι λοιπόν, ο Εμποροπλοίαρχος πρέπει να αντιμετωπίσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μακριά από το σπίτι και τα συγγενικά πρόσωπα.

Το Πλήρωμα

Επίσης, η σύσταση του πληρώματος ενός πλοίου είναι πολλές φορές ανομοιογενής, αφού αποτελείται από άτομα διαφόρων εθνικοτήτων, τα οποία δεν μιλούν την ίδια γλώσσα, έχουν διαφορετικές συνήθειες και αξίες, με αποτέλεσμα την πιθανότητα δημιουργίας προβλημάτων στην καθημερινή συμβίωση, γεγονός που ο Εμποροπλοίαρχος καλείται να αντιμετωπίσει και να διευθετήσει.

Συνθήκες Διαβίσωσης στο Πλοίο

Στα σύγχρονα πλοία οι συνθήκες διαβίωσης είναι ιδιαίτερα καλές. Ειδικότερα οι αξιωματικοί έχουν τις δικές τους καμπίνες, οι οποίες είναι πλήρως εξοπλισμένες, ενώ οι κοινόχρηστοι χώροι διαθέτουν τηλεόραση, video, αίθουσα ψυχαγωγίας κ.λπ.

Ανέκαθεν, αλλά και ιδιαίτερα πρόσφατα, με την εφαρμογή της Συνθήκης Ναυτικής Εργασίας 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας που είναι προϊόν συνεργασίας μεταξύ πλοιοκτητών, ναυτεργατών, και κυβερνήσεων δίδεται μεγάλη σημασία στη διασφάλιση καλών και σύγχρονων συνθηκών και όρων εργασίας για τους ναυτικούς, και επιχειρείται εξάλειψη του φαινομένου του αθέμιτου ανταγωνισμού από πλευράς πλοίων που λειτουργούν με υποβαθμισμένα ναυτιλιακά πρότυπα, καθώς και στην προσέλκυση των νέων στο ναυτικό επάγγελμα.

Σε τι πλοία μπορεί να εργαστεί ο Πλοίαρχος;

Οι γνώσεις του Πλοιάρχου Εμπορικού Ναυτικού, δεν περιορίζονται σε έναν μόνο τύπο πλοίου.

Ο Πλοίαρχος του Εμπορικού Ναυτικού μπορεί να εργαστεί σε διαφορετικών τύπων πλοία όπως πετρελαιοφόρα, πλοία πολλαπλής χρήσης, φορτηγά πλοία, κρουαζιερόπλοια, ναυαγοσωστικά πλοία, ρυμουλκά, αλιευτικά κ.ο.κ.

Συνεντεύξεις Πλοιάρχων – Μηχανικών

Παρακάτω μπορείς να βρείς σχετικές συντεύξεις για Α’ Μηχανικός από τον Κ. Τσαπρούνη Ηλία, Αρχιμηχανικός από τον Κ. Παούρη Αθανάσιο και Πλοίαρχος από τον Κ.

Ένα πλοίο απαιτεί κάποιες ενέργειες πριν ξεκινήσει. Η προετοιμασία πριν την αναχώρηση φαίνεται στο παρακάτω βίντεο.

Μισθός Εμποροπλοίαρχου

Ανάλογα με τον τύπο του πλοίου ο μισθός έχει και διαφορές. Επίσης ο μισθός έχει διαφορές από εταιρεία σε εταιρεία. Στους παρακάτω μισθούς δεν συμπεριλαμβάνονται τυχόν έξτρα από επισκευές, εμπόλεμες ζώνες κ.τ.λ. Αν αναρωτιέσαι, τι μισθό παίρνουν οι διάφοροι αξιωματικοί σε ένα πλοίο παρακάτω θα βρεις κάποιες από τις πιο σημαντικές βαθμίδες.

Πλοίαρχος και Α’ μηχανικός

Ο μισθός του Πλοίαρχου αλλά και του Α’ Μηχανικού είναι περίπου στα 10.000€ έως 11.000€ το μήνα καθαρά. Ο Πλοίαρχος και ο Α’ μηχανικός έχουν πολύ λίγα χρήματα διάφορα. Πολλές φορές αυτή η διάφορα των χρημάτων έχει να κάνει κυρίως με κάποια μπόνους που παίρνει ο πλοίαρχος.

Υποπλοίαρχος και Β’ μηχανικός

Ο μισθός του Υπο-Πλοίαρχου αλλά και του Β’ Μηχανικού είναι 7.200€ έως 8.200€ το μήνα καθαρά. Και σε αυτή την περίπτωση η διάφορα μεταξύ των δυο ειδικοτήτων έχει πολύ μικρή διάφορα στο μισθό τους. Μερικές διάφορες μπορεί να είναι τα GMDSS που παίρνει ο υποπλοίαρχος η κάποια έξτρα του Β’ μηχανικού, από εργασίες που πραγματοποιεί το Πλήρωμα μηχανής.

Ανθυποπλοίαρχος και Γ’ μηχανικός

Ο μισθός του Ανθυποπλοίαρχου αλλά και του Γ’ Μηχανικού είναι περίπου 4.500€ έως 5.300€ το μήνα καθαρά. 

Junior Ανθυποπλοίαρχος και Γ’ μηχανικός

Ο μισθός του Junior Ανθυποπλοίαρχου και Γ’ Μηχανικύ είναι περίπου 2.500€ έως 3.100€ το μήνα καθαρά.

Δόκιμος μηχανής και καταστρώματος

Ο μισθός του Δόκιμου Μηχανής και Καταστρώματος είναι περίπου:

 • 500€ έως 1.200€ (πρωτόμπαρκους)
 • 1.000€ έως 2.000€ (δευτερόμπαρκους)

το μήνα και καθαρά. Είναι ίσως η ποιο δημοφιλής ειδικότητα που ακούγεται αυτόν τον καιρό.

Όσο αναφορά την θέση Junior ανθυποπλοίαρχος και Γ’ μηχανικός. Η θέση αυτή θεσπίστηκε από τις ναυτιλιακές εταιρείες για του πρωτόμπαρκους αξιωματικούς. Δηλαδή ισχύει για όσους πάνε για πρώτη φορά να ‘’πιάσουν’’ (που λέμε και εμείς οι ναυτικοί). Στο αμέσως επόμενο ταξίδι τους θα είναι κανονικοί ανθυποπλοίαρχοι και Γ’ μηχανικοί με την μισθοδοσία που προβλέπεται για τις θέσεις αυτές. Δεν παίζει ρόλο η ηλικία και ούτε υπάρχει συγκεκριμένη θαλάσσια υπηρεσία που πρέπει να ολοκληρώσουμε.

Προσωπικό του πλοίου (Βαθμίδες)

Τα σημαντικότερα ιεραρχικά μέλη του προσωπικού του πλοίου (πέραν του πλοιάρχου) είναι τα ακόλουθα:

 • Υποπλοίαρχος (Πλοίαρχος Β’): είναι ο άμεσος συνεργάτης του πλοιάρχου για κάθε θέμα σχετικά με το πλοίο, τους επιβαίνοντες και το φορτίο. Προΐσταται των υπηρεσιών του προσωπικού του καταστρώματος, της τροφοδοσίας, των ενδιαιτήσεων και του μαγειρείου.
 • Ύπαρχος: ασκεί τα καθήκοντα του υποπλοίαρχου στα επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία. Ιεραρχικά τοποθετείται μεταξύ πλοιάρχου και υποπλοιάρχου.Θεωρητικά ο Ύπαρχος είναι Πλοίαρχος Β’ με περισσότερη εμπειρία από αυτή του Υποπλοιάρχου ή σε άλλες περιπτώσεις είναι ο Πλοίαρχος Α’ με τη λιγότερη εμπειρία.
 • Ανθυποπλοίαρχος (Πλοίαρχος Γ’): είναι ο άμεσος βοηθός του υποπλοίαρχου για κάθε θέμα που αφορά στην υπηρεσία του σκάφους, τη ναυσιπλοΐα και στο φορτίο.
 • Δόκιμος Πλοίαρχος: ασκείται υπό την επίβλεψη του υποπλοίαρχου και του ανθυποπλοιάρχου σε κάθε θέμα σχετικά με την υπηρεσία του σκάφους και τη ναυσιπλοΐα.
 • Α΄Μηχανικός: είναι ο αξιωματικός που προΐσταται της υπηρεσίας μηχανής και του προσωπικού της, τελεί υπό τις διαταγές και τον έλεγχο του πλοιάρχου, ευθύνεται για τη συντήρηση και καλή λειτουργία των κινητήριων μηχανών, των βοηθητικών μηχανημάτων, των λεβήτων και των άλλων εγκαταστάσεων του μηχανοστασίου και λεβητοστασίου, κάθε μηχανής και ηλεκτρικής εγκατάστασης του πλοίου εκτός από τα ραδιοτηλεγραφικά μηχανήματα.
 • Πλήρωμα: τα μέλη του πληρώματος προσλαμβάνονται με σύμβαση ναυτολόγησης. Στην έννοια του πληρώματος περιλαμβάνονται όλα τα πρόσωπα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα πλοία, ανεξάρτητα από τη φύση της εργασίας τους (π.χ. ναύτες, ιατροί, μουσικοί κ.α.)

Προοπτικές Εργασίας

Οι νέες θέσεις εργασίας καθορίζονται από το πως κινείται η αγορά εργασίας. Η ζήτηση για επιπλέον μεταφορές υλικών και προϊόντων απαιτούν και νέες θέσεις εργασίας. Έτσι λοιπόν, όσο υπάρχει απαίτηση για μεταφορά προϊόντων από Χώρα σε Χώρα, τόσο θα δημιουργούνται και νέες θέσεις εργασίας.

Η σταθερή ανάπτυξη της ναυσιπλοΐας και των θαλάσσιων μεταφορών δημιουργούν θετικές προοπτικές απασχόλησης για εξειδικευμένα στελέχη, ενώ η αποφοίτηση από τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ακολουθεί ελεγχόμενους ρυθμούς.  Οι Πλοίαρχοι απασχολούνται σε ναυτιλιακές εταιρείες. Μετά από αρκετά χρόνια θαλάσσιας υπηρεσίας μπορούν να αναλάβουν διάφορες θέσεις στα ναυτιλιακά γραφεία και έτσι να σταματήσουν να ταξιδεύουν. Αρκετοί Πλοίαρχοι εργάζονται ως καπετάνιοι σκαφών αναψυχής ή δημιουργούν εταιρείες ενοικίασης τέτοιων σκαφών.

Που μπορεί να εργαστεί ο Εμποροπλοίαρχος;

Υπάρχουν ευκαιρίες εργασίας για Εμποροπλοίαρχους στην Ελλάδα το 2021; Ένας Εμποροπλοίαρχος, μπορεί να εργαστεί σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις, ναυπηγήσεις, εφοδιασμοί, πρακτορεύσεις, νηογνώμονες, ασφαλίσεις, παρεμφερείς Δημόσιοι και Ιδιωτικοί Οργανισμοί κ.ά.

Όσο αναφορά για την επαγγελματική αποκατάσταση, η ερώτηση που ακούγετε περισσότερο είναι το που θα βρουν δουλειά οι τόσοι πολλοί νέοι που επιλέγουν το ναυτικό επάγγελμα. Βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι νέοι έχουν σαν πρώτη προτίμηση τις ακαδημίες εμπορικού ναυτικού.

Σπουδές

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξάσκηση του επαγγέλματος είναι η κατοχή πτυχίου ειδικότητας Πλοιάρχου από τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), οι οποίες λειτουργούν σε πολλές πόλεις της χώρας και είναι Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικου

Οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν), είναι ίσως η πιο ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να ακολουθήσουν ένα επάγγελμα στην θάλασσα. Οι επαγγελματικές διεξόδοι είναι πολλές και προσφέρουν σύγχρονες και εξειδικευμένες γνώσεις, υψηλής ποιοτικής στάθμης με το σύστημα της Εναλλασσόμενης Εκπαίδευσης (Sandwich Courses) σύμφωνα με το οποίο η εκπαίδευση εναλλάσσεται μεταξύ πλοίου και σχολής.

Ως απόφοιτος της Ακαδημίας, εξελίσσεσαι σε Β΄ Πλοιάρχος ή Μηχανικός. Αυτό βέβαια, απαιτεί 36μηνη θαλάσσια υπηρεσία. Υπάρχουν και επιπλέον διεξόδοι όπως να εργαστείς σε διάφορες άλλες Ναυτιλιακές εταιρείες ή ακόμη και να γίνεις Αξιωματικός του Λιμενικού. Σώματος.

Η φοίτηση είναι τριετής και κατά τη διάρκεια των σπουδών οι φοιτητές εκτελούν και ταξίδια ως δόκιμοι. Οι φοιτητές αποφοιτούν με το βαθμό του ανθυποπλοιάρχου και προκειμένου να φτάσουν στο βαθμό του πλοιάρχου απαιτούνται 84 μήνες θαλάσσιας υπηρεσίας. Στη διάρκεια των μηνών αυτών οι αποφοιτήσαντες παρακολουθούν ειδικά 6μηνα προγράμματα και υποβάλλονται σε γραπτές εξετάσεις.

Η γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας είναι προϋπόθεση για την εξάσκηση του επαγγέλματος, ενώ γνώση και δεύτερης γλώσσας θεωρείται σημαντικό προσόν.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Όποιος θελήσει να κάνει μεταπτυχιακά μπορεί να πάρει κάποιων τομέα ενός άλλου πανεπιστημίου και να συνεχίσει τις
σπουδές του.

Πρακτική Άσκηση

Η πρακτική άσκηση γίνεται ενός Πανεπιστημίου σε 2 εξάμηνα.

Συναφή Επαγγέλματα

Παρακάτω αναφέρουμε κάποια επαγγέλματα που σχετίζονται με το επάγγελμα Eμποροπλοίαρχος.

 • Αξιωματικός Εμπορικού Ναυτικού
 • Αξιωματικός Λιμενικού Σώματος
 • Στέλεχος  Ναυτιλιακής Εταιρείας ή Ναυτιλιακού Οργανισμού
 • Νηογνώμονας 
 • Επιστήμονας-Ερευνητής 
 • Θαλλάσιος Βιολόγος

Επαγγελματικές Οργανώσεις – Σύλλογοι

Εάν σκέφτεσαι να γίνεις εμποροπλοίαρχος, παρακάτω σου παραθέτουμε χρήσιμα link που θα σε βοηθήσουν για την καριέρα σου.

Συχνές Ερωτήσεις

Τι μισθό παίρνει ο πλοίαρχος;

Πως μπορείς να γίνεις καπετάνιος σε ένα πλοίο; Χρειάζονται σπουδές ή εμπειρία;

Τι είναι το εμπορικό ναυτικό;

Πως είναι η ζωή ενός Πλοιάρχου;

Τι μισθό παίρνει ένας καπετάνιος σε ένα κρουαζερόπλοιο;

Προεπιλεγμένη Εικόνα
admin
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial