Επαγγελματικός Προσανατολισμός: Ποιά τα οφέλη και γιατί είναι απαραίτητος

Στη ζωή υπάρχουν εύκολες και δύσκολες αποφάσεις. Άλλες έχουν σοβαρές επιπτώσεις και άλλες όχι και τόσο. Ξέρεις πως να παίρνεις τις σωστές αποφάσεις; Σκέψου για…

20 Νέες Ειδικότητες Ι.Ε.Κ.

Ποιές είναι οι νέες ειδικότητες ΙΕΚ; Με την υπ’ αριθ. ΦΒ6/33022/K3/23-03-2021 Απόφαση της υπουργού Παιδείας όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1315’/5-4-2021, εγκρίθηκαν οι πρώτοι είκοσι (20) νέοι Οδηγοί…

Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός: 6 tips που θα σε βοηθήσουν να κάνεις τη σωστή επιλογή

Το εκπαιδευτικό σύστημα είναι αρκετά περιορισμένο έως ανεπαρκές ως προς την ενημέρωση και κατεύθυνση των μαθητών για τον σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό, ίσως και σε μεγαλύτερο…