Σπουδές σε Τμήμα Γεωπονίας

Σκοπός ενός τμήματος Γεωπονίας είναι η κατάρτιση επιστημόνων που θα ασχοληθούν με τον σχεδιασμό, την κατάρτιση και εφαρμογή μελετών και προγραμμάτων γεωργικής ανάπτυξης, τα οποία στοχεύουν στην αύξηση της γεωργικής παραγωγής, στην ποιοτική βελτίωση της και στην μεταποίηση των προϊόντων.

Στην Ελλάδα υπάρχουν 3 τμήματα Γεωπονίας, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Ο ελάχιστος συνολικός αριθμός εξαμήνων είναι τα 10 εξάμηνα.

Προπτυχιακές Σπουδές στην Γεωπονία

Οι προπτυχιακές σπουδές στο τμήμα της Γεωπονίας χωρίζονται σε τομείς. Ο φοιτητής θα πρέπει να επιλέξει έναν τομέα και να αποκτήσει μια εξειδίκευση.

Φυτά μεγάλης καλλιέργειας και οικολογίας

Το εκπαιδευτικό και ερευνητικό πρόγραμμα της κατεύθυνσης Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας (ΦΜΚ) αποσκοπεί στην άρτια εκπαίδευση των προπτυχιακών φοιτητών σε ένα ευρύτατο φάσμα γνωστικών αντικειμένων που αναφέρονται στην καλλιέργεια φυτών μεγάλης καλλιέργειας, όπως είναι τα σιτηρά, τα ψυχανθή, τα ενεργειακά φυτά, το βαμβάκι, ο καπνός, τα ζαχαρότευτλα, τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά.

Τα κυριότερα γνωστικά αντικείμενα της κατεύθυνσης είναι η Οικολογία, η Οικοφυσιολογία, η Φυσιολογία φυτών, η Γεωργική χημεία, η Βιοχημεία φυτού, η Ζιζανιολογία, η Ολοκληρωμένη διαχείριση των φυτών μεγάλης καλλιέργειας, η Γενετική, η Βιοχημική γενετική, η Κυτταρογενετική, η Ποσοτική γενετική, η Κλασική βελτίωση φυτών και η χρήση της σύγχρονης βιοτεχνολογίας στη βελτίωση των φυτών, η Βιομετρία και ο Γεωργικός πειραματισμός, η Στατιστική, η Προστασία περιβάλλοντος και οι Υγρότοποι στη γεωργία.

Η έρευνα του Τομέα ΦΜΚΟ εστιάζεται στην διερεύνηση προβλημάτων/ερωτημάτων που σχετίζονται με τη Φυσιολογία και τη Βιοχημεία των φυτών, τη Γενετική και τη Βελτίωση των φυτών, τις τεχνικές της καλλιέργειας, τη βιολογία και αντιμετώπιση των ζιζανίων, τη γεωργική οικολογία και τη μελέτη των γεωργικών οικοσυστημάτων.

Ο τομέας των φυτών μεγάλης καλλιέργειας και οικολογίας έχει τα ακόλουθα 4 εργαστήρια

 • Γενετικής και Βελτίωσης Φυτών
 • Γεωργίας (Αγροκομίας)
 • Γεωργικής Χημείας
 • Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος

Οπωροκηπευτικών και αμπέλου

Το γνωστικό αντικείμενο της κατεύθυνσης Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου του Τμήματος Γεωπονίας περιλαμβάνει: Φυσιολογία, οικοφυσιολογία, βιοτεχνολογία, βελτίωση, θρέψη-λίπανση, αύξηση-ανάπτυξη, μετασυλλεκτική φυσιολογία-μεταχείριση, τεχνολογία καλλιέργειας και παραγωγής προϊόντων και πολλαπλασιαστικού υλικού των οπωροκηπευτικών φυτών ήτοι: των οπωροφόρων δένδρων και θάμνων, της αμπέλου και των λαχανικών, των ανθέων και των καλλωπιστικών φυτών, αμπελογραφία, αειφορική διαχείριση αγροοικοσυστημάτων οπωροκηπευτικών, αρχιτεκτονική τοπίου, παρκοτεχνία-κηποτεχνία, σχεδιασμός, διαχείριση και προστασία τοπίου και οικοσυστημάτων. Βιολογία της μέλισσας και του μεταξοσκώληκα και η γεωργική εκμετάλλευσή, επικονίαση με έντομα.

Ο τομέας των Οπωροκηπευτικών και αμπέλου έχει τα ακόλουθα 6 εργαστήρια

 • Δενδροκομίας
 • Βιολογίας Οπωροκηπευτικών Φυτών
 • Ανθοκομίας
 • Αμπελουργίας
 • Λαχανοκομίας
 • Μελισσοκομίας – Σηροτροφίας

Φυτοπροστασία

Τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά αντικείμενα της κατεύθυνσης Φυτοπροστασίας, αφορούν

 • 1) την Εφαρμοσμένη Ζωολογία και Παρασιτολογία και ειδικότερα την Εντομολογία, Ακαρολογία, Νηματωδολογία
 • 2) την Φυτοπαθολογία και ειδικότερα την Μυκητολογία, Βακτηριολογία και Ιολογία και
 • 3) τα Γεωργικά Φάρμακα και ειδικότερα τη Χημεία Τοξικολογία και Υπολείμματα.

Οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης Φυτοπροστασίας, πέραν των δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη γενική γεωπονική παιδεία, αποκτούν και τις παρακάτω ειδικές δεξιότητες: 1) την αναγνώριση και την αντιμετώπιση προβλημάτων που προκαλούνται στα φυτά, στα αγροτικά προϊόντα και στον άνθρωπο από έντομα, ακάρεα και νηματώδεις, μύκητες, βακτήρια και ιούς 2) τη γνώση σχετικά με τη χημεία και τοξικολογία αλλά και τη χρήση γεωργικών φαρμάκων και 3) την προστασία του περιβάλλοντος από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων αλλά και την δράση τους σε οργανισμούς μη στόχους.

Ο τομέας της φυτοπροστασίας έχει τα ακόλουθα 3 εργαστήρια

 • Γεωργικών Φαρμάκων
 • Εφαρμοσμένης στη Γεωργία Ζωολογίας και Παρασιτολογίας
 • Φυτοπαθολογίας

Ζωικής Παραγωγής

Παρέχει εκπαίδευση στη διατροφή, τη γενετική βελτίωση, την αναπαραγωγή των αγροτικών ζώων, την ιχθυοκομία. Δίδει τη δυνατότητα για εξειδίκευση σε αντικείμενα όπως η διατροφή αγροτικών ζώων και το περιβάλλον, η φυσιολογία πέψης και ο μεταβολισμός, η τεχνολογία ζωοτροφών, οι εφαρμογές της βιοτεχνολογίας στην αναπαραγωγή και διατροφή των αγροτικών ζώων, η φυσιολογία αναπαραγωγής, η διαχείριση βοσκοτόπων, η γενετική βελτίωση των αγροτικών ζώων, τα συμβατικά και ολοκληρωμένα συστήματα ζωικής παραγωγής, η εφαρμογή πληροφορικής στη ζωική παραγωγή, η διαχείριση της βιοποικιλότητας.

Ο τομέας ζωικής παραγωγής έχει τα ακόλουθα 4 εργαστήρια

 • Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας
 • Φυσιολογίας Θρέψεως και Εφηρμοσμένης Διατροφής των Αγροτικών Ζώων
 • Φυσιολογίας Αναπαραγωγής των Αγροτικών Ζώων
 • Ιχθυοκομίας και Αλιείας

Αγροτική Οικονομία

Ο σκοπός της κατεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας του Τμήματος Γεωπονίας είναι διττός:

 • 1) να καταρτίζει επιστήμονες ικανούς να κατανοούν και να αντιμετωπίζουν τα οικονομικά προβλήματα που προκύπτουν από την αγροτική δραστηριότητα
 • 2) να προάγει την έρευνα και την επιστήμη της αγροτικής οικονομίας για τον εντοπισμό και επίλυση των προβλημάτων της ελληνικής Γεωργίας.

Ο τομέας της αγροτικής οικονομίας έχει τα ακόλουθα 5 εργαστήρια

 • Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων, Αγροτικής Πολιτικής και Συνεταιρισμών
 •  Γεωργικής Οικονομικής Έρευνας
 •  Γεωργικών Εφαρμογών και Αγροτικής Κοινωνιολογίας
 •  Σπουδαστήριο Γενικής και Γεωργικής Λογιστικής
 •  Σπουδαστήριο Γεωργικού Δικαίου

Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανής

Τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά αντικείμενα της κατεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής του Τμήματος Γεωπονίας αφορούν

 • 1) τις επιστήμες και τη μηχανική του νερού και των υδατικών πόρων
 • 2) την εδαφολογία και τη διαχείριση των εδαφικών πόρων
 • 3) την γεωργική μηχανολογία και την ενέργεια στη γεωργία.

Συνεπώς, οι απόφοιτοι του Τμήματος Γεωπονίας με κατεύθυνση τις Έγγειες Βελτιώσεις, Εδαφολογία και Γεωργική Μηχανική, πέραν των δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη γενική γεωπονική παιδεία, αποκτούν και τις παρακάτω ειδικές δεξιότητες: 1) τη διαχείριση και αξιοποίηση  των φυσικών πόρων (κυρίως εδάφους, νερού και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) για την αύξηση και προστασία της γεωργικής παραγωγής 2) το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη διαχείριση έργων γεωργικού ενδιαφέροντος 3) τη διαχείριση των γεωργικών μηχανημάτων και 4) την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και των εδαφών.

Ο Τομέας Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής μηχανικής περιλαμβάνει 7 εργαστήρια.

 • Γεωργικής Μηχανολογίας
 • Εφαρμοσμένης Εδαφολογίας
 • Γενικής και Γεωργικής Υδραυλικής και Βελτιώσεων
 • Εδαφολογίας
 • Γεωργικών Κατασκευών και Εξοπλισμού
 • Τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστημάτων και Πληροφοριών
 • Εναλλακτικοί Ενεργειακοί Πόροι στη Γεωργία

Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Το γνωστικό αντικείμενο της Κατεύθυνσης Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων καλύπτει το πεδίο της βιομηχανικής επεξεργασίας – μεταποίησης και συντήρησης – της γεωργικής παραγωγής (φυτικής και ζωϊκής) για την παραγωγή τροφίμων.

Τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά αντικείμενα της κατεύθυνσης αφορούν 1) την Επεξεργασία και Μηχανική Τροφίμων, 2) τη Χημεία και Φυσικοχημεία Τροφίμων, 3) τη Μικροβιολογία, Ασφάλεια και Υγιεινή Τροφίμων, 4) τη Βιοχημεία και Διατροφή του ανθρώπου και 5) την Οινολογία και τις Τεχνολογίες βιομηχανικής μεταποίησης των προϊόντων που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τη χώρα.

Οι απόφοιτοι της Κατεύθυνσης, πέρα από τις δεξιότητες που σχετίζονται με τη γενική γεωπονική παιδεία, αποκτούν ειδικές δεξιότητες, που αφορούν: 1) τον σχεδιασμό διεργασιών επεξεργασίας και συντήρησης τροφίμων, 2) την οργάνωση των γραμμών παραγωγής και τις αρχές επιλογής και λειτουργίας του μηχανολογικού εξοπλισμού των Βιομηχανιών Τροφίμων, 3)τη χημική, φυσικοχημική, βιοχημική και μικροβιολογική ανάλυση καθώς και τον ποιοτικό, υγειονολογικό και τεχνολογικό έλεγχο των τροφίμων και των ποτών, 4) τη θρεπτική αξία των τροφίμων και συστατικών τους σε σχέση με τη διατροφή και την ευεξία του ανθρώπου και 5) την περιβαλλοντικά φιλικά και οικονομικά βιώσιμη διαχείριση ενέργειας, νερού και βιομηχανικών αποβλήτων.

Ο Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων περιλαμβάνει 5 εργαστήρια.

 • Τεχνολογίας Γάλακτος
 •  Επεξεργασίας και Μηχανικής Τροφίμων
 •  Μικροβιολογίας και Υγιεινής Τροφίμων
 •  Χημείας και Βιοχημείας Τροφίμων

Μονογραφίες Γεωπόνου από το ΑΠΘ

Δείτε την πλήρη μονογραφία του ΑΠΘ με επιπλέον πληροφορίες.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Γεωπονία

Εκτός από τις προπτυχιακές σπουδές, το Τμήμα Γεωπονίας προσφέρει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε:

 • Αγροτική Οικονομία
 • Γενετική Βελτίωση Φυτών, Αγροκομίας & Ζιζανιολογίας
 • Γεωργική Μηχανική και Υδατικών Πόρων
 • Εδαφολογία και Διαχείριση Εδαφικών Πόρων
 • Επιστήμη Ζωικής Παραγωγής
 • Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων
 • Επιστημών Φυτοπροστασίας

Ειδικότητες στην Γεωπονία

 • Γεωπόνος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
 • Γεωπόνος Φυτικής Παραγωγής
 • Γεωπόνος Φυτοπροστασίας
 • Γεωπόνος Ζωικής Παραγωγής
 • Γεωπόνος Εδαφολόγος
 • Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας
 • Γεωπόνος Γεωργικής Μηχανικής και Εγγείων Βελτιώσεων
 • Γεωπόνος Ζωοτέχνης
 • Λοιποί Γεωπόνοι και Συναφείς Ειδικότητες

Τομείς Απασχόλησης

Ένας πτυχιούχος Γεωπόνος έχει την δυνατότητα να εργαστεί σε Δημόσιο τομέα, Ιδιωτικό τομέα αλλά και να ανοίξει μια δικιά του επιχείρηση και να ασκήσει το επάγγελμα του Γεωπόνου ως ελεύθερος επαγγελματίας.

Δημόσιος Τομέας

Στον δημόσιο τομέα, υπάρχουν διάφορα υπουργεία και οργανισμοί που μπορείς να εργασθείς ως δημόσιος υπάλληλος. Η εργασία στον δημόσιο τομέα είναι ως μόνιμο προσωπικό, ως εποχιακό προσωπικό ή ακόμη και ως εξωτερικός συνεργάτης.

 • Υπουργείο Γεωργίας
 • Περιφέρειες
 • Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και Ο.Τ.Α. (Διευθύνσεις αγροτικής ανάπτυξης)
 • Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος (Α.Τ.Ε.)
 • Οργανισμός Καπνού
 • Οργανισμός Βάμβακος
 • Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης
 • Ερευνητικό Κέντρα (Ε.Θ.Ι.Α.Γ.Ε, Ινστιτούτα κ.τ.λ.)
 • Αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις

Ιδιωτικός Τομέας

Στον ιδιωτικό τομέα ο Γεωπόνος μπορεί να εργάζεται σε διάφορες εταιρείες και ως ελεύθερος επαγγελματίας. Ως ιδιωτικός υπάλληλος, ο Γεωπόνος μπορεί να εργαστεί σε:

 • Εταιρείες παρασκευής συσκευασίας και εμπορίας γεωργικών φαρμάκων.
 • Βιομηχανίες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων και Εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου τροφίμων.
 • Απεντομώσεις και μυοκτονίες σε κατοικημένους χώρους.
 • Γεωργικούς Συνεταιρισμούς.

Ως ελεύθερος επαγγελματίας, ο Γεωπόνος εργάζεται σε μια δική του επιχείρηση. Παραδείγματα τέτοιων επιχειρήσεων είναι τα καταστήματα εμπορίας γεωργικών

Ελεύθερος Επαγγελματίας

Ως ελεύθερος επαγγελματίας ο γεωπόνος εργάζεται σε μια δικιά του επιχείρηση προσφέροντας σχετικές υπηρεσίες. Μπορεί να ανοίξει ένα κατάστημα Εμπορίας Γεωργικών φαρμάκων, Εμπορίας Πολλαπλασιαστικού Υλικού, Εμπορίας Κυκλοφορίας και Εισαγωγής λιπασμάτων

Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα να εργαστεί ως μελετητής ή εργολήπτης διατηρώντας εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου τροφίμων, γραφεία μελετών διασφάλισης ποιότητας, σε μονάδες ανθοκομικές, γραφεία αρχιτεκτονικού τοπίου και κτηνοτροφικές μονάδες.

Εκπαίδευση

Όσον αφορά την εκπαίδευση ο Γεωπόνος, έχει την δυνατότητα να ασχοληθεί τόσο με την δευτεροβάθμια όσο και με την τριτοβάθμια.

Εκπαιδευτικός στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ο Γεωπόνος, εργάζεται ως καθηγητής, αλλά έχει και την δυνατότητα να κάνει αιτήσεις στις προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π.

Ακαδημαϊκός στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ο Γεωπόνος πρέπει να έχει ολοκληρώσει την διδακτορική του διατριβή και να έχει συμμετέχει σε ένα ερευνητικό ή εκπαιδευτικό έργο.

Εγγραφή στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος

Ένας νέος διπλωματούχος Γεωπόνος, προκειμένου να ασκήσει το επάγγελμά του, οφείλει βάση του Ν.1474/84 να ολοκληρώσει την εγγραφή του στα μητρώα μελών του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε). Για την εγγραφή σας στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε θα πρέπει να επισκεφτείτε τον επίσημο ιστότοπο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος.

Οι γεωτεχνικοί, ανάλογα με την ειδικότητά και τα επιπλέον επιστημονικά τους προσόντα, απασχολούνται σε διάφορες υπηρεσίες του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμίδας, καθώς και σε Οργανισμούς, Εταιρείες, Ιδρύματα κλπ, που ανήκουν στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. Σε κάθε περίπτωση, η απασχόληση των γεωτεχνικών σε όλο το Δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετείται κάθε φορά, διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297/Α), καθώς και από τις ειδικές διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν γι’ αυτούς.

Δείτε την αίτηση για την εγγραφή

Σχολές και Τμήματα Γεωπονίας στην Ελλάδα

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial