Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΤΕ)

Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, η οποία συνήθως αναφέρεται απλά ως Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, είναι Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τεχνολογικού Τομέα και έχει έδρα την Αθήνα. Ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2002, ως καθολικός διάδοχος της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. (Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής & Τεχνικής Εκπαίδευσης). Η ΣΕΛΕΤΕ είχε ιδρυθεί με νομοθετικό διάταγμα το 1959, στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας οργάνωσης και ανάπτυξης ενός συστήματος Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην μεταπολεμική Ελλάδα του ’50.

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΑΣΠΑΙΤΕ, ΤΚ 15122 Μαρούσι (Σταθμός “ΕΙΡΗΝΗ” ΗΣΑΠ)

Τηλ.: +30-2102896-700, emal: info@aspete.gr 

Ιστοσελίδα: www.aspaete.gr

Τμήμα Διοικητικών Υποθέσεων Τηλ.: +30-2102896-790, +30-210-2896791,Πρωτόκολλο Τηλ.: +30-2102896-734, Βιβλιοθήκη Τηλ.:+30-2102896-747, +30-2102896-786,+30-210,2896-983,+30-2102896788 Γραφείο Προέδρου Τηλ.:+30-2102896-702,+30-2102896723

Σχολές και Τμήματα

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial