Περιγράμματα Επαγγελμάτων – Μονογραφίες

Οι μονογραφίες ή περιγράμματα επαγγελμάτων, περιγράφουν και αναλύουν το επάγγελμα, τις προοπτικές, τις επαγγελματικές ευκαιρίες κ.τ.λ.

Η παρακάτω λίστα έχει δημιουργηθεί βάση των στοιχείων που έχουν δημοσιευτεί από:

  • Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)
  • Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)
  • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
  • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

Λίστα με τα Περιγράμματα Επαγγελμάτων

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial