Επάγγελμα Γραμματέας Νομικών Επαγγελμάτων

Δικηγορικές εταιρείες, γραφεία δικαστικού επιμελητή, συμβολαιογραφικά γραφεία ασχολούνται με νομικής φύσης θέματα. Η εργασία αυτή απαιτεί οργάνωση, πολύ καλή γνώση των νόμων, αυστηρές διαδικασίες και επαγγελματισμό. Μια απο τις πλέον απαραίτητες θέσεις εργασίας είναι αυτή του “Γραμματέας Νομικών Επαγγελμάτων“.

Ο Γραμματέας Νομικών Επαγγελμάτων έχει πιστοποιημένες γνώσεις που τον κάνουν ικανό να ανταπεξέλθει σε έδρα δικαστηρίου ή και σε διάφορες εταιρείες – γραφεία που προσφέρουν νομικής φύσης υπηρεσίες. Ως Γραμματέας έχει στόχο τόσο την Γραμματειακή υποστήριξη όσο και την αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων νομικής φύσεως σύμφωνα με κάποιες διαδικασίες και κανόνες.

Περιγραφή Επαγγέλματος

Οι νόμοι του κράτους, είναι πολύ συγκεκριμένοι κανόνες. Έτσι λοιπόν, όσες εταιρείες – γραφεία – αυτοαπασχολούμενοι εργάζονται και προσφέρουν τις σχετικές υπηρεσίες, ακολουθούν αυστηρά αυτους τους κανόνες. Ως αποτέλεσμα και ο ρόλος του Γραμματέα Νομικών Επαγγελμάτων, συνήθως σημαίνει υπεύθυνη και εμπρόθεσμη εκτέλεση πολύ συγκεκριμένων διαδικασιών. Διαδικασιών που καθορίζονται από την εταιρεία ή το γραφείο στο οποίο εργάζεται.

Η Γραμματειακή υποστήριξη σε δικηγορικά γραφεία περιλαμβάνει διάφορα διοικητικά καθήκοντα τόσο στις εσωτερικές όσο και στις εξωτερικές εργασίες.

Ποιά όμως είναι τα νομικά επαγγέλματα

Νομικά επαγγέλματα είναι δικηγορικές εταιρείες, αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί, άλλες νομικές υπηρεσίες επιχειρήσεων κ.τ.λ. Γενικότερα ως νομικό επάγγελμα εννοούμε κάθε επάγγελμα που έχει ως κύριο μέρος το νομικό. Μπορεί λοιπον, να λύνει ένα πρόβλημα ή να προσφέρει μια υπηρεσία αλλά σίγουρα σχετίζεται με το νομικό κομμάτι.

Αρμοδιότητες γραμματέα σε δικηγορικό γραφείο

 • Κατάθεση δικογράφων ενώπιον δικαστηρίων
 • κατάθεση υποθηκοφυλακείων και δημόσιων εν γένη υπηρεσιών
 • Σύνταξη, ταξινόμηση, αρχειοθέτηση επαγγελμάτων εγγράφων
 • Διαχείριση των εισερχομένων και εξερχόμενων email
 • Αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων γραμματειακής φύσεως

Συνθήκες Εργασίας και Καθημερινότητα

Οι εργασιακές συνθήκες του γραμματέα νομικών επαγγελμάτων είναι σε περιβάλλοντα γραφείου. Η καθημερινότητα του, αποτελείται από εργασία σε Η/Υ και επικοινωνία με στελέχη και διευθυντές.

Τι ικανότητες πρέπει να έχεις

 • Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες
 • Δυναμισμό, επινοητικότητα, δυνατότητα ευελιξίας και διαπραγμάτευσης, ευχέρεια λόγου και άνεση στις κοινωνικές επαφές
 • Υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ικανότητα πρόβλεψης των αναγκών και τάσεων της αγοράς
 • Ικανότητα να επιβάλλεται μέσω των λόγων και των πράξεων και να φροντίζει για τη σωστή εφαρμογή και παρακολούθηση της πολιτικής της εταιρείας, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι 
 • Ισχυρή και δυναμική προσωπικότητα
 • Οξεία αντίληψη και ορθή εκτίμηση των καταστάσεων
 • Αποφασιστικότητα και ικανότητα στοχοθεσίας.
 • Αξιολογεί, προωθεί και απαντά στην ηλεκτρονική και έντυπη αλληλογραφία της επιχείρησης (π.χ. επιστολές, αναφορές, αιτήσεις, βεβαιώσεις, υπομνήματα, ερωτηματολόγια κ.ά.).
 • Αρχειοθετεί και ταξινομεί αρχεία ή/και έγγραφα σε ηλεκτρονική ή/και σε έντυπη μορφή.
 • Χειρίζεται πλήρως όλες τις μηχανές γραφείου, τα πληροφοριακά συστήματα Επεξεργασίας Κειμένου, Υπολογιστικών Φύλλων, Βάσεων Δεδομένων, Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας, καθώς και το Διαδίκτυο.
 • Επιλύει μη εξειδικευμένα προβλήματα που αφορούν σε διοικητικά και διαδικαστικά θέματα.
 • Οργανώνει ταξίδια, συναντήσεις, συσκέψεις στελεχών.

Γιατί να γίνεις Γραμματέας Νομικών Επαγγελμάτων

Σε συνδυασμό με πτυχία άλλων σχολών (π χ λογιστική,οικονομικα, δημοσιες σχεσεις, marketing) μπορεις να αποτελεσει εξαιρετικό επιπροσθετο προσον στην απασχοληση ως στέλεχος ιδιωτικής επιχείρησης ,οποιασδήποτε μορφής εταιρείας κλπ

 • Εργασία σε δημόσιους οργανισμούς σε θέσεις νομικής και όχι μόνο φύσεως.(υποθηκοφυλακειο,κτηματολογιο, έδρες δικαστηρίων κλπ) και γενικότερα σε οποιαδήποτε οργανωτική μονάδα παροχής νομικών υπηρεσιών του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.
 • Απασχόληση ως γραμματειακή υποστήριξη σε δικηγορικό γραφείο, δικηγορική εταιρεία, ασφαλιστικές εταιρείες, συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές
 • Το σεμινάριο μοριοδοτείται  σύμφωνα με την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ωρομισθίων εκπαιδευτών Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) και Δημόσιων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΣΕΚ) με Αρ. Πρωτ. 4259/221/01.09.2016
 • Το σεμινάριο μοριοδοτείται  στις Πειραματικές Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) και τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του ΟΑΕΔ σύμφωνα με το ΦΕΚ 1961/30/06/2016 με τίτλο «Καθορισμός Κριτηρίων και διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής, των με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτών ενηλίκων, των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), των Πειραματικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του ΟΑΕΔ».
 • Εξασφαλίζω ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα για απασχόληση σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς (Κολλέγια, ΚΕΣ, ΚΕΚ, ΙΕΚ, Φροντιστήρια, ΚΔΒΜ, ΚΕΣ) για διδασκαλία σε αντίστοιχα προγράμματα σπουδών.

Τι θα μάθεις ως Γραμματέας Νομικών Επαγγελμάτων

Ως Γραμματέας Νομικών Επαγγελμάτων, μαθαίνεις τις βασικές έννοιες περί συντάγματος και δικαίου. Ενημερώνεσαι για τους νόμους και τα διατάγματα και έχεις μια πλήρη εικόνα για κάθε νομικό ζήτημα που μπορεί να προκύψει.

Νομικά Πρόσωπα

Υπάρχουν διάφοροι τύποι εταιρειών όπως ΙΚΕ, ΑΕ, ατομική κ.τ.λ. Ως Γραμματέας Νομικών Επαγγελμάτων θα πρέπει να γνωρίζετε ποιά είναι τα νομικά πρόσωπα και πως αυτά δομούνται.

Ενοχικό Δίκαιο

Όσον αφορά το ενοχικό δίκαιο θα μάθεις για τις συμβάσεις, δωρεές, πωλήσεις, μισθώσεις, εγγυήσεις, συμβιβασμούς, αδικοπραξίες κ.τ.λ.

Εμπράγματο Δίκαιο

Μαθαίνεις τι είναι το ενέχυρο, η υποθήκη, οι πραγματικές και προσωπικές δουλειές, η κυριότητα και οι διαφορές της η νομή και τι είναι τα πράγματα και τα δικαιώματα πάνω σε αυτά.

Οικογενειακό Δίκαιο

Τι είναι η μνηστεία, ο γάμος, ο άκυρος ή ακυρώσιμος, σχέσεις, διαζύγιο και περί διατροφής.

Κληρονομικό Δίκαιο

Κάποιες από τις υποθέσεις που θα καλείσαι να αντιμετωπίσεις αφορούν το κληρονομικό δίκαιο. Ως γραμματέας νομικών επαγγελμάτων μαθαίνεις για την κληρονομική διαδοχή και την διαθήκη, την αποποίηση κληρονομιάς – σχολάζουσα κληρονομιά. Επιπλέον μαθαίνεις για τους κληρονόμους με απογραφή και για το κληρονομητήριο – κληροδοσία.

Συμβολαιογράφος – Δικηγόρος

Στα πλαίσια του συμβολαιογράφου – δικηγόρου, θα μάθεις διάφορες σχετικές έννοιες ενδεχομένως θα τις συναντάμε καθημερινά όπως τι είναι αγωγή και μήνυση, ποιά είναι τα είδη της αγωγής, τι είναι η διαταγή πληρωμής, ποιές είναι οι δικονομικές προθεσμίες και τι είναι το διοικητικό δίκαιο – διοικητικά δικαστήρια.

Πληροφορική και Η/Υ

Βασικές γνώσεις ενός Η/Υ όπως διαχείριση αρχείων, πλοήγηση στο Internet (εύρεση πληροφοριών για την νομική υποσταση εταιρειών και άλλα νομικά θέματα), διαχείριση εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας,

Απαραίτητα Προσόντα

Όπως και στα περισσότερα επαγγέλματα, έτσι και στο επάγγελμα του Γραμματέα, μπορεί να απαιτούνται επιπλέον προσόντα από αυτά που παραθέτουμε παρακάτω. Ωστόσο, βάση έρευνας σε αγγελίες και θέσεις εργασίας στην Ελλάδα, έχουμε δημιουργήσει μια λίστα με τα πιο βασικά και συνηθισμένα προσόντα.

 • Γενικές γνώσεις Δικαίου (συνταγματικού, ευρωπαϊκού κοινοτικού, αστικού, αστικού δικονομικού, ποινικού, ποινικού δικονομικού, διοικητικού, διοικητικού δικονομικού, εμπορικού, πτωχευτικού, εργατικού και δικαίου της αναγκαστικής εκτέλεσης)
 • Να γνωρίζει τις ορολογίες της Νομικής στην Αγγλική γλώσσα.
 • Βασικές γνώσεις marketing, οικονομικών μαθηματικών, λογιστικής και πολιτικής οικονομίας
 • Γνωρίζει τις εργασίες ενός αυτοματοποιημένου γραφείου χρησιμοποιώντας τοπικά δίκτυα Η/Υ και λογισμικό διαχείρισης γραφείου
 • Χειρίζεται ειδικά προγράμματα πληροφόρησης νομικών
 • Έχει βασικές γνώσεις για το επάγγελμα του δικηγόρου, του συμβολαιογράφου και του δικαστικού.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Ο Γραμματέας Νομικών Επαγγελμάτων συχνά εργάζεται ως γραμματέας σε κάποιο δικηγορικό γραφείο. Στον τομέα της Νομικής και στα δικηγορικά γραφεία, το επάγγελμα του Γραμματέα χαρακτηρίζεται από τα επαγγέλματα που απαιτούν κάτι παραπάνω από τις βασικές γνώσεις.

Η ζήτηση στην αγορά εργασίας δεν είναι μεγάλη και αυτό σημαίνει πως για να εργαστείς ως Γραμματέας θα πρέπει να είσαι πάνω από το μέρο όρο των ανταγωνιστών σου. ΠΡακτικά μιλώντας, η αξία που θα προσφέρεις στον εργοδότη σου θα πρ΄πεει αν είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη. Τι σημαίνει όμως αξία;

Απόκτηση Πιστοποίησης

Κάθε έτος, ο ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) διεξάγει εξετάσεις για διάφορες ειδικότητες μια απο τις οποίες είναι και ο Γραμματέας Νομικών Επαγγελμάτων.

Οι εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) της ειδικότητας «Γραμματέας Νομικών Επαγγελμάτων» διεξάγονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της αριθμ. 2944/2014 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1098/2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία εκδόθηκε βάσει της διάταξης της παρ. 5, του άρθρου 25, του Ν. 4186/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/2013), όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη της παρ. 1, του άρθρου 11, του Ν. 4229/ 2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 8/2014) και ισχύει

Για την βοήθεια των υποψηφίων, έχουν δημοσιευτεί κάποια θέματα εξετάσεων. Βέβαια, ο υποψήφιος δεν θα πρέπει να επικεντρωθεί σε αυτά και μόνο, αλλά να τα θεωρήσει ως ενδεικτικά θέματα για την φύση των εξετάσεων.

Διάρκεια Εξέτασης

Η διάρκεια εξέτασης του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ινστιτούτων επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) της ειδικότητας «Γραμματέας Νομικών Επαγγελμάτων» καθορίζεται σε τρεις (3) ώρες.

Θέματα Εξετάσεων

Στο παρακάτω PDF θα βρείτε 356 θεωρητικές ερωτήσεις εξετάσεων κάποιες από τις οποίες έχουν πέσει ως θέματα σε παλαιότερες εξετάσεις και κάποιες ερωτήσεις – διαδικασίες όσον αφορά το πρακτικό κομμάτι, που ο υποψήφιος θα πρέπει να γνωρίζει.

Συναφή Επαγγέλματα

Εάν το συγκεκριμένο επάγγελμα δεν σε καλύπτει πλήρως, μάθε περισσότερα για κάποια άλλα σχετικά επαγγέλματα όπως τα παρακάτω. Έχουν αρκετές ομοιότητες τόσο σε αρμοδιότητες όσο και στα προσόντα που απαιτούνται.

 • Γραμματέας Γενικών Καθηκόντων
 • Δικαστής
 • Νομικός υπάλληλος
 • Υπάλληλος γραφείου
Προεπιλεγμένη Εικόνα
admin
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial