Επάγγελμα Γεωλόγος

Η μελέτη της προέλευσης, του σχήματος και της σύνθεσης των υλών που αποτελούν το φλοιό της Γης αποτελούν το αντικείμενο της εργασίας του. Ο Γεωλόγος ερευνά, μελετά και αναλύει με επιστημονικές μεθόδους το έδαφος για την αξιοποίηση πηγών ενέργειας και πρώτων υλών, ή για να διερευνήσει τη καταλληλότητα του προκειμένου να γίνουν κατασκευαστικά έργα και να επιλυθούν διάφορα ζητήματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη της υποδομής των σύγχρονων πόλεων.

Συνοπτική περιγραφή

Ανάλογα με την ειδίκευσή του είναι σε θέση να πραγματοποιεί γεωλογικές, υδρογεωλογικές, κοιτασματολογικές, γεωφυσικές, γεωχημικές, ορυκτολογικές, τεκτονικές, τεχνικο-γεωλογικές και περιβαλλοντικές έρευνες και να παρουσιάζει τα αποτελέσματά τους συντάσσοντας αναφορές και τεχνικές μελέτες. Ειδικότερα, μελετά και αναλύει ορυκτά, απολιθώματα, πολύτιμους λίθους και άλλα υλικά, πραγματοποιεί έρευνες για τον εντοπισμό κοιτασμάτων πετρελαίου, άνθρακα, μεταλλευμάτων, αερίων, ραδιενεργών πρώτων υλών, γεωθερμικών πεδίων, αλλά και φλεβών υπογείων υδάτων κατάλληλων για εκμετάλλευση. Στα πλαίσια των μελετών αυτών πραγματοποιεί χαρτογραφήσεις, δειγματοληψίες πετρωμάτων, εργαστηριακές δοκιμές, παρακολούθηση γεωτρήσεων και ελέγχους της στάθμης των υπόγειων νερών. Κατά την εργασία του χρησιμοποιεί ειδικά όργανα και εργαλεία, όπως σεισμογράφους, διαθλαστικά μηχανήματα, γεωλογική πυξίδα, σφυρί, υψομετρικό βαρόμετρο, φωτογραφική μηχανή, κιάλια και άλλα μέσα. Στο εργαστήριο χρησιμοποιεί μικροσκόπιο, ηλεκτρονικό υπολογιστή και διάφορες συσκευές για τον προσδιορισμό των μηχανικών ιδιοτήτων των πετρωμάτων.

Επαγγελματική Κατοχύρωση 

Εγγράφεται στο Σύλλογο Ελλήνων Γεωλόγων, ενώ τα επαγγελματικά του δικαιώματα κατοχυρώνονται νομοθετικά με το Π.Δ. 16, στο ΦΕΚ 13/τ. Α, 14-2-97.

Δεξιότητες

 • Παρατηρητικότητα, μεθοδικότητα, υπευθυνότητα
 • Δυναμικότητα και συνέπεια
 • Επινοητικότητα, ενεργητικότητα και κριτική ικανότητα
 • Αγάπη για τη φύση, φυσική αντοχή και ευκινησία
 • Δυνατότητα εργασίας κάτω από δύσκολες κλιματολογικές και φυσικές συνθήκες
 • Υπολογιστική και μαθηματική ικανότητα
 • Ικανότητα αντίληψης μορφών και σχημάτων
 • Ευχέρεια λόγου, πολύ καλή γνώση ξένων γλωσσών
 • Δεξιότητα στη χρήση ειδικών προγραμμάτων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή
 • Συνεργατικότητα με άλλους επιστήμονες και συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια και μελέτες
 • Ικανότητα στις διαπροσωπικές σχέσεις
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Συνεχής ενημέρωση για τις σύγχρονες εξελίξεις στο αντικείμενο των δραστηριοτήτων του.

Προοπτικές Επαγγέλματος

Το επάγγελμα του Γεωλόγου μπορεί να είναι ενδιαφέρον ως τομέας αλλά τι γίνεται με την επαγγελματική αποκατάσταση;

Μπορεί να εργαστεί στο Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.), στη Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου (Δ.Ε.Π.), στο Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (Ε.Κ.Θ.Ε.), στο Εθνικό Αστεροσκοπείο, στο Ινστιτούτο Ωκεανογραφικών και Αλιευτικών Ερευνών, στη ΔΕΗ, στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στο ΥΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» στο Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών και άλλες υπηρεσίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όπως πολεοδομικά γραφεία, μεταλλευτικές ή λατομικές επιχειρήσεις, εταιρείες τεχνικών έργων και γεωλογικών ερευνών. Ακόμα, μπορεί να εργαστεί ως καθηγητής στη δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια εκπαίδευση και στην κατάρτιση. Τέλος, μπορεί να εργαστεί και ως ελεύθερος επαγγελματίας αναλαμβάνοντας μελέτες και γεωτεχνικά έργα. Οι προοπτικές απασχόλησης είναι περιορισμένες για το Γεωλόγο, γι’ αυτό οι μεταπτυχιακές σπουδές θεωρούνται απαραίτητες για την αναζήτηση εναλλακτικών επαγγελματικών διεξόδων με ικανοποιητικές αποδοχές στους τομείς της αξιοποίησης νέων ενεργειακών πηγών, της κατασκευής μεγάλων έργων υποδομής και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Περιβάλλον Εργασίας

Εργάζεται τόσο στο ύπαιθρο όσο και σε γραφείο, μόνος του ή σε συνεργασία με άλλους διεπιστημονικούς ειδικούς. Όταν βρίσκεται στο ύπαιθρο, εργάζεται σε σπήλαια, βραχώδεις εκτάσεις, ρήγματα, χώρους εξόρυξης ορυκτών, πετρελαίου και άλλων υλικών, αντιμετωπίζοντας άσχημες καιρικές συνθήκες, συχνά χωρίς συγκεκριμένο ωράριο εργασίας. Η πολύωρη ορθοστασίας και η σωματική κόπωση χαρακτηρίζουν την εργασία του. Όταν εργάζεται σε γραφείο, συντάσσει τις αναφορές του, γράφει άρθρα ή δημιουργεί γεωλογικούς χάρτες. Επίσης, συνεργάζεται με επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων για την κατασκευή μεγάλων τεχνικών έργων, όπως αεροδρόμια, σήραγγες, φράγματα, λιμάνια, και την εισήγηση μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη ζημιών από φυσικές καταστροφές.

Πηγή: edujob.gr

Προεπιλεγμένη Εικόνα
admin
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial