Επάγγελμα Αρχαιολόγος

Ο στόχος του Αρχαιολόγου είναι να ερευνήσει τα πολιτισμικά δείγματα του παρελθόντος, να εξοπλιστεί με τα απαραίτητα πνευματικά εφόδια και να εμπλουτίσει την ιστορική γνώση του παρόντος. Πιο συγκεκριμένα ο Αρχαιολόγος, μέσα από τα ευρήματα, μπορεί να καταλάβει πως ζούσαν οι Άνθρωποι σε μια περιοχή, τι παραδόσεις είχαν και πολλά πολλά ακόμη. Αν αναλογιστούμε για μια στιγμή, την γνώση και την δύναμη που είχαν διάφορα ιστορικά γεγονότα, καταλαβαίνουμε πως το έργο του Αρχαιολόγου είναι εξαιρετικά σημαντικό.

Σε αυτό το άρθρο, θα αναλύσουμε το επάγγελμα του Αρχαιολόγου. Θα αναφέρουμε τις προοπτικές του επαγγέλματος, τους τομείς απασχόλησης και πως μπορεί κανείς να σπουδάσει Αρχαιολόγία στην Ελλάδα.

Περιγραφή

Ο Αρχαιολόγος, μελετά διάφορες ιστορικές πηγές και αναζητά σε διάφορες πηγές ενδιαφέροντος ίχνη του αρχαίου πολιτισμου. Η αναζήητησ αυτή γίνεται μέσω των ανασκαφών, όπου εκεί συνεγάζεται με διάφορους άλλους επαγγελματίες όπως οι εργάτες για την ομαδική ε΄΄υρεση διάφορων ευρημάτων. Ο Αρχαιολόγος λόγω του background που έχει και των σπουδών του, δρα ως ο επιβλέπων αλλά πολλές φορές όταν αυτό είναι αφικτό συμμετέχει και ο ίδιος, προσεχτικά και με τα επαγγελματικά αρχαιολλγικά εργαλεία.

Πως γίνεται μια ανασκαφή

Μετά την εύρεση ενός αντικειμένου, με πολύ μεγάλη προσοχή, ο Αρχαιολόγος καθαρίζει από χώματα και λάσπες. Έπειτα, ανάλογα την κατάσταση του ευρήματος εξετάζει διάφορα στοιχεία που βοηθούν σε διάφορες έρευνες ανα τον κόσμο. Η εξαγωγή διάφορων χαρακτηριστικών όπως μια εκτίμηση της χρονολογίας, το σχήμα, το μέγεθος, οι πιθανές ζωγραφίες κτλ πάνω στα ευρήματα είναι στοιχεία που πρέπει να καταγράψει και να μελετήσει. Εκτός από αυτά τα στοιχεία χρησιμοποιεί και άλλες μεθόδους, όπως ραδιοϊσότοπα και άνθρακα 32, προκειμένου να προσδιορίσει ακριβέστερα την ηλικία των ανευρεθέντων αντικειμένων.

Συνήθως, ένας Αρχαιολόγος μπορεί να εξειδικεύεται στη μελέτη μιας συγκεκριμένης κατηγορίας ευρημάτων, όπως ζωγραφική, γλυπτική, νομίσματα, κείμενα κ.λπ.Την εξειδίκευση αυτή μπορεί να την αποκτήσει είτε κατά τη διάρκεια των σπουδών του είτε σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Η ολοκλήρωση του έργου του απαιτεί τη συνδρομή και άλλων επιστημόνων, όπως ιστορικών, γεωλόγων, αρχιτεκτόνων, συντηρητών αρχαιοτήτων κ.ά.

Καταγραφή των αντικειμένων

Μετά την ολοκλήρωση της ανασκαφής καταγράφει και περιγράφει τα αντικείμενα που βρέθηκαν, συντάσσοντας εκθέσεις και επιστημονικές ανακοινώσεις. Επίσης, ο ίδιος φροντίζει για την ασφαλή μεταφορά, συντήρηση και φύλαξη των ανευρεθέντων αντικειμένων. Εκτός από τις ανασκαφές, συμμετέχει και στις αναστηλώσεις, φροντίζει για την προστασία και φύλαξη των αρχαιολογικών χώρων και βοηθά στη διοργάνωση εκθέσεων αρχαιολογικών αντικειμένων.

Μελετά διάφορες περιόδους

Τον ενδιαφέρον διάφορες περίοδοι τόσο στην Ιστορία όσο και στην Αρχαιολογία. Μελετά την Αρχαία, την Βυζαντινή αλλά και Νεότερη & Σύγχρονη περίοδο στον τομέα της Ιστορία. Καθώς και την Προϊστορική, την Κλασική, την Βυζαντινή και την Ιστορία της Τέχνης στον τομέα της Αρχαιολογίας.

Εργασιακές συνθήκες

Ανάλογα την εργασία και τον ρόλο του, οι συνθήκες και το ωράριο εργασίας μπορεί να ποικίλλει πολύ. Μπορεί να εργάζεται σε εσωτερικό όσο και εξωτερικό περιβάλλον.

Κατά την διάρκεια της μελέτης του, συνήθως εργάζεται σε περιβάλλον γραφείου όπως το προσωπικό του γραφείο, ίσως το σπίτι του, μια βιβλιοθήκη ή ακόμη και ένα μουσείο. Αν ο ρόλος του είναι επιμελητής ή έφορος αρχαιοτήτων τότε συνήθως η καθημερινότητα του είναι αποκλειστικά σε συνθήκες γραφείου, έχοντας διοικητικά καθήκοντα.

Ωστόσο κατά την διάρκεια μιας ανασκαφής, εργάζεται στην ύπαιθρο, όπου και μπορεί να αντιμετωπίζει αντίξοες καιρικές συνθήκες με το την πιο συχνή αυτή της υψηλής θερμοκρασίας και τους κινδύνους των ηλιακών εγκαυμάτων.

Η δουλειά του Αρχαιολόγου έχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί συνεχώς βρίσκεται σε αναζήτηση για την ανακάλυψη νέων στοιχείων και ευρημάτων για πολιτισμούς που αναπτύχθηκαν αιώνες πριν.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ο ιστορικός-αρχαιολόγος και ο ειδικός διαχείρισης πολιτισμικών αγαθών, έχει τα ίδια δικαιώματα με τον Αρχαιολόγο και Ιστορικό. Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Αρχαιολόγου, έχουν κατοχυρωθεί και ορίζονται ρητά σύμφωνα με το Π.Δ. 941/77 (ΦΕΚ 320/τ. Α’ /17-10-77). Ο απόφοιτος του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας εντάσσεται στον κλάδο ΠΕ02 Φιλολόγων και έχει το δικαίωμα να διορισθεί ως καθηγητής.

Σπουδές και εκπαίδευση

Ο Αρχαιολόγος, ως απόφοιτος των Τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας, εκπαιδεύεται τόσο στην επιστήμη της Ιστορίας και Αρχαιολογίας, όσο και της Λαογραφίας. Οι γνώσεις και η αντίληψη που αποκτά είναι ο κοινός παρανομαστής της Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Λαογραφίας.

Οι προπτυχιακές σπουδές σε κάποιο από τα διαθέσιμα τμήματα έχουν διάρκεια 4 χρόνια. Κατά την διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών ο φοιτητής παρακολουθεί μαθήματα αρχαιολογικού, ιστορικού, λαογραφικού περιεχομένου. Επίσης, οφείλει να παρακολουθήσει τα μαθήματα κορμού (υποχρεωτικά) και τα μαθήματα ύλης (κατ’επιλογήν υποχρεωτικά), τα μαθήματα των ξένων γλωσσών (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά) και κάποια μαθήματα από τα μέλη ΔΕΠ (καθηγητές) άλλων τμημάτων.

Κατευθύνσεις Σπουδών

Τα τμήματα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Ιωαννίνων περιλαμβάνουν δύο κατευθύνσεις σπουδών που αντιστοιχούν σε δύο ειδικεύσεις:

 • Κατεύθυνση με ειδίκευση στην Ιστορία
 • Κατεύθυνση με ειδίκευση στην Αρχαιολογία και Ιστορία της Τέχνης

Ο φοιτητής είναι σε θέση να επιλέξει ποια από τις δύο κατευθύνσεις θα ήθελε να ακολουθήσει, την ιστορική ή την αρχαιολογική και να ειδικευτεί περισσότερο σε αυτή παρακολουθώντας περισσότερα μαθήματα της κατεύθυνσης που έχει επιλέξει.

Κάποια από τα Τμήματα Ιστορίας και Αρχαιολογίας περιλαμβάνουν και Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα σπουδών στους επιστημονικούς κλάδους:

•    της Ιστορίας και
•    της Αρχαιολογίας και της Ιστορίας της Τέχνης.

Τα Μεταπτυχιακά προγράμματα διαρκούν 1 με 1.5 χρόνο και ολοκληρώνονται με την μεταπτυχιακή εργσία σε συνεργασία με έναν καθηγητή. Σκοπός ττων μεταπτυχιακών σπουδών είναι:

 • Η εξειδικευμένη σε βάθος καρτάρτιση των πτυχιούχων στους επιστημονικούς κλάδους του Τμήματος.
 • Η επαγγελματική κατάρτιση σε συγκεκριμμένους Τομείς των γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος.
 • Η προώθηση νέων Τεχνολογιών στην έρευνα και μελέτη των Ανθρωπιστικών επιστημών.
 • Συνάρθρωση της μελέτης των γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος με το περιβάλλον, φυσικό και ανθρωπογενές στην ιστορική του προοπτική.

Τμήματα για να σπουδάσεις Αρχαιολογία

Εάν σκέφτεσαι να γίνεις Αρχαιολόγος, πρέπει να γνωρίζεις πως υπάρχουν διάφορα τμήματα στα Πανεπιστήμια της Ελλάδας. Παρακάτω παραθέτουμε μια λίστα με τα διαθέσιμα τμήματα για να σπουδάσεις Αρχαιολογία και να ακολουθήσεις το επάγγελμα του Αρχαιολόγου

Τομείς απασχόλησης

Γενικά, ο απόφοιτος του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας με βάση τις επιστημονικές του γνώσεις, έχει ένα ευρύ πεδίο εργασιακών προοπτικών εργασίας τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Μπορεί να απασχοληθεί σε:

 • Ιδιωτική και δημόσια μέση εκπαίδευση
 • Ιδιωτικά και δημόσια μουσεία
 • Ελληνική αρχαιολογική υπηρεσία
 • Ερευνητικά κέντρα
 • Άλλους πολιτιστικούς φορείς

Είναι αξιοσημείωτο, πως υπάρχει και η δυνατότητα αναζήτησης εργασίας ακόμη και στο εξωτερικό σε διεθνές πλέον επίπεδο. Σε αυτή τη περίπτωση, το οτι εργάζεται κανείς για μια εταιρεία του εξωτερικού, δεν σημαίνει πως πρέπει να βρίσκεται στο εξωτερικό. Η περιοχή εργασίας, ορίζεται από την περιοχή της ανασκαφής.

Επαγγελματική αποκατάσταση

Ο απόφοιτος Ιστορίας και Αρχαιολογίας μπορεί να απασχοληθεί ως :

 • Αρχαιολόγος στο Υπουργείο Πολιτισμού ή σε κάποια Αρχαιολογική Υπηρεσία στην Ελλάδα (σε αρχαιολογικές ανασκαφές) ή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
 • Μουσειολόγος και υπεύθυνος εκθέσεων
 • Ξεναγός, εφόσον παρακολουθήσει τις σχολές Ξεναγών και αποκτήσει έτσι το δικαίωμα αυτό
 • Καθηγητής στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση (φιλόλογος ή ιστορικός)
 • Καθηγητής και ερευνητής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
 • Καθηγητής σε ΟΑΕΔ, ΙΕΚ, ΚΕΚ
 • Βιβλιοθήκες
 • Υπηρεσίες αρχείων
 • Κέντρα μελετών
 • Πνευματικά κέντρα και φορείς προβολής και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς
 • Διπλωματική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών
 • Έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο
 • και στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού

Είναι εξαιρετικά σημαντικό, να γίνει αντιληπτό, πως οι θέσεις εργασίας υπάρχουν, απαιτούν όμως μεγάλη προσπαθεια αναζήτησης και εύρεσης της θέσης εργασίας στο σωστό timing. Πόσες βιβλιοθήκες υπάρχουν στην Ελλάδα; Πόσα κέντρα ερευνών; Πόσοι τύποι υπάρχουν, blogs, περιοδικά; Απαιτεί λοιπόν, αναζήτηση και στρατηγική.

Προεπιλεγμένη Εικόνα
admin
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial