Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων

Στοιχεία Επικοινωνίας

  • Τηλεφωνικό Κέντρο: 2310 962000
  • Πληροφορίες για την εισαγωγή σπουδαστών: 2310 962112, 2310 962177
  • Τηλέφωνο Τμήματος Πληροφορικής: 2310 962176

Σχολές και Τμήματα

Πραγματοποιείται στα παρακάτω έξι (6) τμήματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης:

  • Ιατρικό
  • Κτηνιατρικό
  • Οδοντιατρικό
  • Φαρμακευτικό
  • Ψυχολογικό
  • Νομικής για το τμήμα Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων (ΝΟΜ)
  • Οικονομικό

Οι μαθητές της ΣΣΑΣ διδάσκονται στο Πανεπιστήμιο όπως όλοι οι άλλοι φοιτητές, και έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις. Διδάσκονται όλα τα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης μαθήματα, και πραγματοποιούν πρακτική εξάσκηση στα εργαστήρια και τις κλινικές του. Η φοίτηση διαρκεί 6 χρόνια για το Ιατρικό τμήμα, 5 χρόνια για το Κτηνιατρικό, Οδοντιατρικό και Φαρμακευτικό και 4 χρόνια για το Νομικό, Οικονομικό και Ψυχολογικό.

Η Σχολή μέσω της Διευθύνσεως Σπουδών οργανώνει την στρατιωτική και παρακολουθεί την πανεπιστημιακή εκπαίδευση των Μαθητών και τις επιδόσεις τους.

Μετά την αποφοίτησή τους δύνανται να μετεκπαιδευτούν σε Πανεπιστήμια του εσωτερικού και εξωτερικού.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial