Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο αποτελείται από τέσσερις Σχολές, οι οποίες ιδρύθηκαν το 2013. Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα, τα οποία προϋπήρχαν των Σχολών και τα οποία με τη σειρά τους δύνανται να αποτελούνται από Τομείς. Οι Σχολές και τα Τμήματα στελεχώνονται από το σύνολο των υπηρετούντων Καθηγητών/Καθηγητριών, μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.).

Στα Τμήματα ή σε Τομείς εντάσσονται Εργαστήρια, Κέντρα και Ινστιτούτα. Οι παρεχόμενες από τις Σχολές / Τμήματα σπουδές διαρθρώνονται σε τρεις κύκλους, τον πρώτο κύκλο (προπτυχιακές σπουδές), τον δεύτερο κύκλο (μεταπτυχιακές σπουδές) και τον τρίτο κύκλο (διδακτορικές σπουδές).

Στοιχεία Επικοινωνίας

  • Τηλέφωνο: 21 0920 1001
  • Διεύθυνση: Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 136 Φραγκούδη Πάντου, Αθήνα 176 71
  • Ιστοσελίδα: panteion.gr

Σχολές και Τμήματα

Σχολή Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης
Σχολή Πολιτικών Επιστημών
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Σχολή Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial