Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Tο Xαροκόπειο Πανεπιστήμιο είναι Ελληνικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα με έδρα την Αθήνα. Βρίσκεται στην περιοχή της Καλλιθέας και ιδρύθηκε το 1990 μετά την κατάργηση της Χαροκοπείου Σχολής Οικιακής Οικονομίας, η οποία λειτουργούσε από το 1929. Σήμερα ο χαρακτήρας του πανεπιστημίου έχει διευρυνθεί σημαντικά με επέκταση και σε άλλα επιστημονικά αντικείμενα.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σχολές και Τμήματα

Όλες οι διαθέσιμες σχολές και τα τμήματα στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

Σχολή Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών
Σχολή Ψηφιακής Τεχνολογίας
Σχολή Επιστημών Υγείας και Αγωγής